Verklaring van Academy Portal

Status toegankelijkheid https://academieportal.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-10-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Academy Portal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Academy Portal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Academy Portal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Academy Portal : voldoet gedeeltelijk

De website Academy Portal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=1d132897-2085-49e6-959b-33347801d510&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Elke afbeelding moet worden gecodeerd als zinvol of decoratief • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path .st-tour Snippet <i class="sttour"></ i> Image type icon fonts (empty <i> elements) Coded as Decorative ARIA role (no value) Accessible name (no value) • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Path .st-tour Snippet <i class="sttour"></ i> Image type icon fonts (empty <i> elements) Coded as Decorative ARIA role (no value) Accessible name (no value) • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Path .st-alert Snippet <i class="stalert"></ i> Image type icon fonts (empty

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat ALT-tekst toevoegen bij afbeeldingen. ALT-tekst toevoegen bij andere niet-tekstuele content. Elementen zonder tekst voorzien van attributen. Decoratieve iconen verbergen voor screenreaders. Thumbnails verbergen voor screenreaders. Podcasts voorzien van ALT-tekst. Webinars voorzien van ALT-tekst. ALT-tekst invullen bij afbeeldingen in e-learning modules. ALT-tekst invullen bij afbeeldingen in essential tekstpagina's. Functionaliteit ontwikkelen om ALT-tekst toe te voegen bij toetsvragen. ALT-tekst invullen bij niet-tekstuele toetsvragen. ALT-tekst invullen bij afbeeldingen in PDF-bestanden. ALT-tekst invullen bij scans.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Vooraf opgenomen audio-inhoud moet vergezeld gaan van een gelijkwaardig tekstalternatief • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: podcasts opnamen hebben geen tekst transcript • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen tekst alternatief bij podcasts

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Hulpmiddelen uitzoeken voor transcriptie van audiocontent. Grafisch ontwerp voor link naar transcript (podcasts). Functionaliteit ontwikkelen om transcripts te up- en downloaden (podcasts). Podcasts transcriberen. Audiofragmenten inventariseren. Audiofragmenten voorzien van transcript.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Vooraf opgenomen multimedia-inhoud moet bijschriften hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: multimedia heeft geen captions • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen tekst bij multimedia • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Geschreven commentaar: video heeft geen tekst alternatief

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Hulpmiddelen uitzoeken voor ondertiteling van videocontent. Webinars ondertitelen. Video's in essentials ondertitelen. Video Feedback opdrachten ondertitelen. Video's in e-learning modules inventarisen. Video's in e-learning modules ondertitelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   WCAG 1.2.3 Afgekeurd Passed 0

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   LEVERANCIER GAAT Grafisch ontwerp voor link naar transcript (webinars). Functionaliteit ontwikkelen om transcripts te up- en downloaden (webinars). Grafisch ontwerp voor link naar transcript (essentials). Functionaliteit ontwikkelen om transcripts te up- en downloaden (essentials). Grafisch ontwerp voor link naar transcript (Video Feedback). Functionaliteit ontwikkelen om transcripts te up- en downloaden (Video Feedback). Hulpmiddelen uitzoeken voor transcriptie van videocontent. Webinars transcriberen. Video's in essentials transcriberen. Video Feedback opdrachten transcriberen. Video's in e-learning modules transcriberen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Vooraf opgenomen video met audio moet een audiodescriptie hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: geen audio descriptie • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen audio descriptie bij multimedia • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Geschreven commentaar: geen audio descriptie

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Richtlijnen opstellen voor te ontwikkelen videomateriaal. Richtlijnen opstellen voor instructie webinarsprekers (co-creatie). Richtlijnen opstellen voor te ontwikkelen videomateriaal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Formulierelementen moeten labels hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path input[dataload=" templates.load_topbar_search"] Snippet <input type="text" datainput=" templates.search" data-load="templates.load_topbar_search"> • https://academieportal.nl/: Path input[autocomplete="email"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" autocomplete="email" required="" autofocus=""> • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > input[type="text"][inputmode="email"][name="username"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" required="">

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Labels linken aan invoervelden op loginpagina's. Grafisch ontwerp voor labels bij zoekvelden. Grafisch ontwerp voor labels bij zoekvelden implementeren. Toegankelijk InDesign template ontwerpen. Toegankelijk Word template ontwerpen. PDF bestanden checken op WCAG richtlijnen PDF bestanden aanpassen naar WCAG richtlijnen. Onderdelen van de applicatie van een correcte naam voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Betekenisvolle inhoud die met CSS op de pagina wordt geplaatst, moet zijn betekenis behouden wanneer CSS is uitgeschakeld • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: Linearize pagina geeft een fout dat het profiel blokje over de trainingen knoppen heen gaat

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Volgorde van content niet veranderen met CSS. CSS aanpassen op profielpagina (flex order).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Opmerking : Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia’s voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend. WCAG 1.3.4 Afgekeurd Webinhoud mag niet worden vergrendeld op een bepaalde schermoriëntatie • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Geschreven commentaar: Bij het simuleren van sommige apparaten (bijv. iPad) i.c.m. 'Portrait' oriëntatie, is een (klein) deel van de onderkant niet meer te zien. • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: Draaien naar 'Landscape' voorkomt dat helemaal naar onderen gescrolld kan worden.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Scrollen mogelijk maken op mobiel (toetsen). Scrollen mogelijk maken op mobiel (scans)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Tekstvelden die voor bepaalde doeleinden dienen, moeten het juiste HTML5-kenmerk voor automatisch aanvullen hebben • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > input[type="text"][inputmode="email"][name="username"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" required=""> Input type text Autocomplete (no value) • https://academieportal.nl/: Path input[type="password"] Snippet <input type="password" name="password" required=""> Input type password Autocomplete (no value) • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path input[type="text"] Snippet <input type="text" data-input="templates.search" dataload=" templates.load_topbar_search" placeholder="Zoeken in e-learning" datahadquery=" y"> Input type text Autocomplete (no value)

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Attribuut 'autocomplete' toevoegen bij invoervelden op loginpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Elementen moeten voldoende kleurcontrast hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path #walkthrough-menu > .show-active[href$="start"][data-page="start"] > span[data-load="labels.start"] Snippet <span data-load="labels.start">Start</span> • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > label Snippet <label>emailadres</ label> • https://academieportal.nl/: Path form > section:nth-child(2) > label Snippet <label>wachtwoord</label>

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Contrast tussen tekst en achtergrond verhogen. Kleurenschema met hoger contrast ontwerpen voor het e-learning template. Kleurenschema met hoger contrast ontwerpen voor de academie. Skin thema met hoger contrast implementeren. Nieuwe template toepassen op bestaande PDF-bestanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Gebruikers moeten het formaat van tekst kunnen wijzigen zonder gebruik te maken van ondersteunende technologie, tot 200% zonder verlies van inhoud of functionaliteit • https://academieportal.nl/skillsacademy/scans: Geschreven commentaar: help knop verdwijnt bij 200% zoom

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Inzoomen mogelijk maken op mobiel. Rondleiding responsive maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Opmerking 1 : 320 CSS-pixels zijn gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1280 CSSpixels bij 400% zoom. Voor webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. bij verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan de beginbreedte van een weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

   Opmerking 2 : Voorbeelden van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

   Inhoud moet zichtbaar zijn zonder in twee dimensies te hoeven scrollen • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Geschreven commentaar: Bij inzoomen is linkerbovenhoek waarop ingezoomd wordt. Scrollen is niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat issue oplossen Inhoud moet zichtbaar zijn zonder in twee dimensies te hoeven scrollen (toetsen). Inhoud moet zichtbaar zijn zonder in twee dimensies te hoeven scrollen (scan).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Alle visuele informatie die de staat van een onderdeel aangeeft, moet voldoende contrast hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path .logo Snippet <a class="active logo" data-click="sessions.load_page" href="start" datapage=" start"></a> Accessible name (no value) Element link • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Path #main, a:nth-child(16) Snippet <a href="toelichting_scan.asp?sesid1=l52Skw7JId3G&amp;sesid2=9948&amp;sesid3= 1137217"><img border="0" src="gfx/info.jpg"><b>  Toelichting Communicatie</b></a> Accessible name Toelichting Communicatie Element link • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Path #main, a:nth-child(19) Snippet <a href="scan_start.asp?sesid1=l52Skw7JId3G&amp;sesid2=9948&amp;sesid3=11372 17"><img border="0" src="gfx/invullen.jpg"><b>  Ga verder met uw Communicatie-scan</b></a> Accessible name Ga verder met uw Communicatiescan Element link

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Kleur van links 'Ga verder met scan' en 'Toelichting scan' aanpassen. Kleurenschema met hoger contrast ontwerpen voor het e-learning template. Hoofdnavigatie met hoger contrast ontwerpen voor de academie. Ontwerp van marketing implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Opmerking 1 : deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

   Opmerking 2 : dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

   Gebruikers moeten met een toetsenbord naar alle interactieve interfacecomponenten kunnen navigeren • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: trainingen kunnen niet met tab benaderd worden • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen tab navigatie voor geopende content. (toon trainingen / toon podcasts enz) • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: meldingen en profiel niet benaderbaar met tab

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Grafisch ontwerp van focus styles. Focus styles toevoegen. Technisch herontwerp van uitklapmenu van hoofdnavigatie. Content Cards bedienbaar maken via toetsenbord. Toetsenbordbediening verbeteren in modals. Toetsenbordbediening verbeteren in essential modal. Toetsenbordbediening verbeteren in carousels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Opmerking : omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie conformiteitseis 5: Niet-Interferentie. WCAG 2.1.2 Afgekeurd Passed 6 Failed 1 Gebruikers moeten met een toetsenbord weg kunnen navigeren van alle componenten • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Geschreven commentaar: Keyboard trap door "goed gedaan" popup

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Toetsenbordbediening verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Een pagina moet een via het toetsenbord toegankelijke methode bieden om repetitieve inhoud te omzeilen • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: geen bypass optie voor menu structuur • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen bypass functie voor menu • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Geschreven commentaar: geen bypass knop voor menu structuur

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Skiplinks toevoegen om menu over te slaan. Skiplinks toevoegen om navigatie over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Documenten moeten het element <title> hebben om te helpen bij het navigeren • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Path html Snippet <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Een webpagina moet een titel hebben die het onderwerp of doel beschrijft • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Path html Snippet <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path html Snippet <html lang="nl"> Page title Academie

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Paginatitel toevoegen bij scans. PDF-bestanden van paginatitel voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Gebruikers mogen niet in staat zijn om een modaal dialoogvenster te verlaten zonder het expliciet te sluiten • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: elementen buiten een dialoog worden geselecteerd door middel van tab • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: tab navigeert buiten de content als een podcast of video wordt gestart • https://academieportal.nl/skillsacademy/scans: Geschreven commentaar: menus achter de help pagina zijn bereikbaar met tab.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Focusvolgorde verbeteren. Focus trap toevoegen aan alle modals.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Links moeten waarneembare tekst hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path .logo Snippet <a class="active logo show-active" data-click="sessions.load_page" href="start" datapage=" start"></a> • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Path .logo Snippet <a class="active logo" data-click="sessions.load_page" href="start" data-page="start"></a> • https://academieportal.nl/skillsacademy/scans: Path .logo Snippet <a class="active logo" data-click="sessions.load_page" href="start" data-page="start"></a>

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Logo verbergen voor screenreaders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Gebruikers moeten meerdere manieren hebben om naar een pagina te navigeren • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: profiel pagina kan niet door een 2d manier zoals een zoek functie benaderd worden • https://academieportal.nl/skillsacademy/scans: Geschreven commentaar: help is alleen maar benaderbaar door een enkele knop. • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: Website content is alleen benaderbaar via navigatiemenu in topmenu (bovenin).

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Grafisch ontwerp voor footer menu. Hoofdmenu dupliceren naar footer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Componenten moeten een zichtbare indicatie geven wanneer ze de inputfocus hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: geen enkele focus als een element door tabs benaderd is • https://academieportal.nl/: Geschreven commentaar: geen zichtbare focus op de knoppen • https://academieportal.nl/skillsacademy/profile: Geschreven commentaar: geen enkele focus als een element geselecteerd is door keyboard navigatie

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Focus styles toevoegen voor alle UI componenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Opmerking : Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label. Als een native widget een zichtbaar label of instructies heeft, moeten deze er programmatisch aan zijn gerelateerd • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path input[dataload=" templates.load_topbar_search"] Snippet <input type="text" datainput=" templates.search" data-load="templates.load_topbar_search" datahadquery=" y" placeholder="Zoeken in webinars"> Element input type="text" Accessible name (no value) Accessible description (no value) • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > input[type="text"][inputmode="email"][name="username"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" required=""> Element input type="text" Accessible name (no value) Accessible description (no value) • https://academieportal.nl/: Path input[type="password"] Snippet <input type="password" name="password" required=""> Element input type="password" Accessible name (no value) Accessible description (no value)

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Labels linken aan invoervelden op loginpagina's. Grafisch ontwerp voor labels bij zoekvelden. Grafisch ontwerp voor labels bij zoekvelden implementeren. Toegankelijk InDesign template ontwerpen. Toegankelijk Word template ontwerpen. PDF bestanden checken op WCAG richtlijnen PDF bestanden aanpassen naar WCAG richtlijnen. Onderdelen van de applicatie van een correcte naam voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak: <html> -element moet een lang-attribuut hebben • https://academieportal.nl/: Path html Snippet <html> • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Path html Snippet <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> • https://academieportal.nl/files/2241287- a4ff6266f38a7b0115591a1abfa0b136/277/tests_en_scans/index.htm: Path html Snippet <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   LEVERANCIER GAAT Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (loginpagina's). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (content wrappers). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (scans). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML tag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Een native widget moet een label en / of instructies hebben die de verwachte invoer identificeren • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path input[dataload=" templates.load_topbar_search"] Snippet <input type="text" datainput=" templates.search" data-load="templates.load_topbar_search" datahadquery=" y" placeholder="Zoeken in webinars"> Element input type="text" Accessible name (no value) Accessible description (no value) • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > input[type="text"][inputmode="email"][name="username"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" required=""> Element input type="text" Accessible name (no value) Accessible description (no value) • https://academieportal.nl/: Path input[type="password"] Snippet <input type="password" name="password" required=""> Element input type="password" Accessible name (no value) Accessible description (no value)

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Type wijzigen bij invoerveld voor review e-mailadres.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   : begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluithaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig. Elementen moeten volledige begin- en eindtags hebben, mogen geen dubbele attributen bevatten en moeten volgens hun specificaties worden genest • https://academieportal.nl/files/2202607- 157381089627db4f012ac08d5abd7908/18836/1/18836/imsmanifest.xml: Geschreven commentaar: Error: End of file seen without seeing a doctype first. Expected <!DOCTYPE html>. https://academieportal.nl/files/2195671- 2a1b1eb80e86030718baab7fc4a9e1fa/18836/1/18836/imsmanifest.xml • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: Element div not allowed as child of element label in this context. <label class="checkbox" for="all-categories">↩ <div class="text" data-load="labels.categories_all">Alle categorieën</div>↩ • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Geschreven commentaar: Element div not allowed as child of element label in this context: <label class="checkbox" for="coursecategories_115">↩ <div class="text">21st Century Skills</div>↩

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   LEVERANCIER GAAT Code controleren op begin- en eindtags, dubbele attributen en nesting. Code aanpassen van content-wrapper.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Opmerking : dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie

   Formulierelementen moeten labels hebben • https://academieportal.nl/skillsacademy/courses: Path input[dataload=" templates.load_topbar_search"] Snippet <input type="text" datainput=" templates.search" data-load="templates.load_topbar_search"> • https://academieportal.nl/: Path input[autocomplete="email"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" autocomplete="email" required="" autofocus=""> • https://academieportal.nl/: Path section:nth-child(1) > input[type="text"][inputmode="email"][name="username"] Snippet <input type="text" inputmode="email" name="username" required="">

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier gaat Ondersteuning voor meertaligheid regelen Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (loginpagina's). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (content wrappers). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML element (scans). Attribuut 'lang' toevoegen aan HTML tag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Statusberichten moeten programmatisch bepaalbaar zijn zonder focus te krijgen • https://academieportal.nl/: Geschreven commentaar: wachtwoord onjuist heeft geen role=alert

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren bij sommige gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat Meldingen voorzien van correcte role attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209