Verklaring van www.uithoorn.nl

Status toegankelijkheid https://www.uithoorn.nl/

Gemeente Uithoorn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Uithoorn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.uithoorn.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Uithoorn is beschikbaar via de link https://www.uithoorn.nl/Home/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.uithoorn.nl van Gemeente Uithoorn voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Uithoorn .
Functie: wnd. Teamleider KCC/ Burgerzaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@duoplus.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een eerste bericht
 • Na uiterlijk 6 weken geeft de gemeente een inhoudelijke reactie
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Uithoorn

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.uithoorn.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.uithoorn.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Iconen op verschillende pagina's missen een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   De iconen worden niet omschreven.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen geen informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Iconen een tekstalternatief geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. En op pagina burgerloket.uithoorn.nl/ zijn verschillende issues.

  • Oorzaak:

   RSS icoon binnen h1 geplaatst.En op pagina burgerloket is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst, data-content attribuut wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware en label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen overbodige informatie en/of onvolledige informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst. De pagina Burgerloket moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven.

  • Oorzaak:

   Een autocomplete attribuut moet toegevoegd worden.

  • Gevolg:

   Autocomplete attribuut mist.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Formulier moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.uithoorn.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… is in Firefox de focus op de uitklapbare knoppen alleen met een kleurverschil aangegeven (grijs). Bied een tweede, niet-kleurafhankelijke manier aan om de focus te kunnen waarnemen.

  • Oorzaak:

   Er is in geen tweede, niet-kleurafhankelijke manier aan om de focus te kunnen waarnemen.

  • Gevolg:

   Visueel element is niet goed te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bied een tweede, niet-kleurafhankelijke manier aan om de focus te kunnen waarnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond. En heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).

  • Oorzaak:

   Contrast is niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Contrastverhouding is niet goed.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Beide moet wel mogelijk zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Content moet 'hoverable' en 'dismissable' worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   1: Als de zes toptaken op www.uithoorn.nl/ de focus krijgen, verandert de achtergrondkleur naar geel en de tekst naar wit. De tekst heeft dan een te lage contrastwaarde van 1,8:1.

  • Oorzaak:

   1: Is huisstijl.

  • Gevolg:

   Te lage contrastwaarde.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina burgerloket.uithoorn.nl/ heeft als titel 'MijnUithoorn'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren'). En pagina beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnUithoorn'.

  • Oorzaak:

   Mijn Uithoorn is nog niet actief.

  • Gevolg:

   Het domein van de pagina mist.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Als Mijn Uithoorn wordt goedgekeurd kan domein worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op burgerloket.uithoorn.nl/ staat een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten. Daarnaast is de volgorde niet logisch.

  • Oorzaak:

   Burgerloket is nog niet goed ingericht.

  • Gevolg:

   De visuele volgorde wijkt af

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De visuele volgorde moet aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.uithoorn.nl/Zoekresultaten is het linkdoel van de klikbare afbeeldingen niet helemaal duidelijk. De alt-tekst fungeert als linkdoel. Het moet duidelijk zijn waar deze afbeelding naartoe linkt.

  • Oorzaak:

   Alt-tekst fungeert als linkdoel.

  • Gevolg:

   Linkdoel van de klikbare afbeeldingen zijn niet helemaal duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Afbeeldingen moeten niet meer zichtbaar zijn in zoekresultaten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's is de focusrand niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Soms is de focusrand niet zichtbaar gemaakt.

  • Gevolg:

   De focusrand is niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Focusrand moet zichtbaar gemaakt worden op sommige pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's staat een klein stukje Engelstalige tekst. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden aangegeven.

  • Oorzaak:

   Er is geen code een taalwisseling aangegeven.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen overbodige informatie en/of onvolledige informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   In de code moet een taalwisseling worden aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag kon de toegankelijkheid niet volledig onderzocht worden.

  • Oorzaak:

   Tags zijn niet geopend of afgesloten en de validator crasht.

  • Gevolg:

   Toegankelijkheid kon niet volledig onderzocht worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element, verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig. Daarnaast is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker en wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'.

  • Oorzaak:

   Pagina is niet goed geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen overbodige informatie en/of onvolledige informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pagina moet worden aangepast op verschillende punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina burgerloket.uithoorn.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   De vele Javascripts.

  • Gevolg:

   Statusberichten worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pagina burgerloket.uithoorn.nl/ moet worden aangepast op verschillende punten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Uithoorn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209