Verklaring van online Bibliotheek-app

Status toegankelijkheid online Bibliotheek-app

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie online Bibliotheek-app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie online Bibliotheek-app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van online Bibliotheek-app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie online Bibliotheek-app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie online Bibliotheek-app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/kb.nl/app/2020-04_Onderzoek_app_Onlinebibliotheek_versie_1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Zoeken: Bij de zoeksuggesties staan iconen. Deze iconen hebben geen tekstalternatief. Hieraan toevoegend is het zoekvak visueel niet heel onderscheidend en lijkt op het eerste gezicht de titel van het scherm te zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleesapparatuur of screenreaders kunnen de iconen niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden gezocht met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het inlogscherm: De afbeelding van het logo heeft als alt-tekst 'loginui.alt.logo'. Dit is geen goede alternatieve tekst. Ook beschrijft de link 'loginui.alt.logo' niet waar de link naartoe leidt en is de koptekst 'loginui.alt.logo' geen goede beschrijvende kop. Verder hebben de i-icoontjes geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpsoftware kunnen de pagina niet (goed) begrijpen en niet goed navigeren over de pagina.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Zoeken: Het zoekscherm heeft een ongelabelde afbeelding, als je een zoektype kiest (zoals auteur of titel) verandert de beschrijving van de afbeelding in “Zoeken op titel”. Deze afbeelding heeft dezelfde functie als de knop ernaast om filters te openen, maar dit is nu niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met voorleessoftware of screenreaders is de afbeelding niet (goed) te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Activatiescherm: Het eerste item op het activatiescherm is het logo van de bibliotheek. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst en wordt ook niet aangekondigd als afbeelding.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met voorleessoftware of screenreaders is het logo niet (goed) te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer/statistieken: De oranje iconen zijn allemaal decoratief, maar hebben wel een alternatieve tekst, die gelijk is aan wat ze illustreren. Daardoor hoor je met een screenreader alles dubbel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met screenreaders kunnen de iconen verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op het activatiescherm/Over: Er staat een donkergrijze rechthoek. TalkBack noemt dit element 'PDFium Library'. Dit is geen goede alternatieve tekst. Overigens is op Android op het activatiescherm/Privacybeleid de tekst nog in het Spaans.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware of screenreaders kunnen de informatie moeilijk begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer: De afbeelding van het logo heet 'PDFium Library', dit is geen goede alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de afbeelding niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op het activatiescherm: Het aankruisvak heeft geen label, met TalkBack hoor je niet het zichtbare label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware kunnen het label niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Catalogus: De knop naast de knop 'Meest bezocht...'heeft een erg lang cijfer als naam ('2131820720'). Het is niet duidelijk wat deze knop doet.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De knop kan voor mensen met screenreaders en voorleessoftware verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Zoeken: De eerste knop in het scherm heet 'Zoeken'. Tikken hierop resulteert in een geopende lijst met filters, niet in een zoekactie. De tweede knop heet 'Vouw zoekfilters uit'. Deze doet hetzelfde als de eerste. Er verschijnen suggesties tijdens het typen. Hiervan komen geen aankondigingen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Twee knoppen met dezelfde functie kunnen verwarrend zijn voor meerdere soorten gebruikers. Ontbrekende aankondigingen kunnen verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het inlogscherm: De i-icoontjes zijn geplaatst met een before-pseudo-element waardoor het icoon kan wegvallen. De 'i'-icoontjes geven uitleg wanneer je erop tikt. Met TalkBack aan is het niet mogelijk deze iconen te bedienen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen de informatie moeilijk begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Audioboek afspelen: Wanneer je kiest voor een andere afspeelsnelheid verandert die wel, maar je krijgt daarvan geen TalkBack-aankondiging. Bij de Timer hebben de knoppen voor tijd erbij ('+') en tijd eraf ('-') geen duidelijke namen. Bij de slider staan twee tijden: de tijd die al voorbij is en de tijd die nog resteert.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met screenreaders en voorleessoftware is dit gedeelte van de app lastig te begrijpen en navigeren is hier moeilijk.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een audioboek is het hoofdstuk waar men zich bevindt, gemarkeerd met een lichtgrijze achtergrond. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware op zowel iOS als Android.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpsoftware en mensen die kleurenblind zijn kunnen de informatie niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer/statistieken: De grafiek met het leesschema wordt niet voorgelezen door TalkBack.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware kunnen de grafiek met het leesschema niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Boekenplank/lezen boek: Het actieve hoofdstuk in een audioboek heeft geen markering voor VoiceOver, zo is in de hoofdstukkenlijst voor screenreadergebruikers niet te zien wat het actieve hoofdstuk is. De hoofdstukkenlijst en timer zijn een soort modal/overlay, maar met VoiceOver is de achterliggende inhoud nog steeds focusbaar, maar niet bedienbaar. Ook is het niet mogelijk om de hoofdstukkenlijst te sluiten zonder een hoofdstuk te kiezen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Dit gedeelte van de app is lastig navigeerbaar en moeilijk te begrijpen voor mensen met voorleessoftware en toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer: De placeholderafbeelding heet 'Neem een foto'. Dit is geen duidelijke informatie en komt niet overeen met de ervaring van iemand die een screenreader gebruikt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De afbeelding is voor mensen met een screenreader niet (goed) te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Meer: de bovenste elementen (logo, gebruikersnaam en gebruikersfoto) zijn niet toegankelijk met VoiceOver.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Dit gedeelte van de app is niet goed te begrijpen voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 18. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer/account: De keuzerondjes hebben geen label. De leesvolgorde komt niet overeen met de weergave op het scherm. Op de pagina Meer/help staat de tekst van de helppagina nog in het Engels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De leesvolgorde kan verwarrend zijn voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 19. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android: De app kan alleen gebruikt worden in portrait-weergave, niet in landscape-weergave.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die willen inzoomen of een toetsenbord gebruiken voor navigatie kunnen de app moeilijk begrijpen en navigeren is lastig.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 20. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Boekenplank/lezen boek: Het actieve hoofdstuk heeft een lichtgrijze achtergrond. De contrastverhouding van dit lichtgrijs met de witte achtergrond is niet afdoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die een visuele beperking hebben zoals kleurenblindheid kunnen de aanwijzing over het actieve hoofdstuk niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op het activatiescherm: De contrastverhouding van de oranje link 'servicevoorwaarden' met de witte achtergrond is niet afdoende.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die een visuele beperking hebben zoals kleurenblindheid kunnen de teksten niet (goed) waarnemen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android: De kleur oranje wordt nog steeds gebruikt voor teksten. Dit levert soms een onvoldoende contrastverhouding op.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen die een visuele beperking hebben zoals kleurenblindheid kunnen de teksten niet (goed) waarnemen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Zoeken: In het zoekvak staat een kruisje waarmee je de tekstinvoer kunt verwijderen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Het zoekveld is niet te bedienen door mensen met een screenreader.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 24. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Meer/actueel: Het introductiescherm (bereikbaar via “Meer”, “Actueel”) verdwijnt nog steeds na een aantal seconden. Het beginscherm verdwijnt vanzelf na ongeveer 20 seconden. Geef de gebruiker de gelegenheid te zien hoe lang het scherm nog blijft staan en om deze tijd te verlengen of het automatisch verdwijnen uit te schakelen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Het introductiescherm is lastig te bedienen voor toetsenbordgebruikers, mensen met een motorische beperking en voor mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 25. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Zoeken/zoekresultaten/filters: Onderaan het filter 'Materia' staat een link/knop 'Meer'. Wanneer hierop is geklikt, is de toegankelijkheidsfocus nergens. Overigens staan de kopjes van de filters in het Spaans. Op Android op Zoeken/zoekresultatenpagina/preview audioboek wordt een ontoegankelijke player gebruikt.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders en toetsenbordgebruikers kunnen de filters moeilijk begrijpen en gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 26. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Catalogus/detailpagina boek: De knoppen Deel/Favoriet in een detailpagina van een boek lijken niet meer in de focusvolgorde voor te komen bij gebruik van VoiceOver, ze zijn alleen bereikbaar door op de juiste plaats op het scherm te tikken. Ook heet de deelknop nog “Aandeel”. Veel titels in de catalogus hebben een “/” of “:” aan het eind van de titel, dit is vreemd en verwarrend voor screenreadergebruikers die deze tekens te horen krijgen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Navigatie en bediening zijn lastig voor toetsengebruikers of mensen met een motorische beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 27. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Audioboek afspelen: De knop voor snelheid van afspelen heet 'Snelheid tarief', deze tekst zou moeten worden aangepast. Op welke snelheid hij staat wordt niet aangekondigd, maar staat wel als tekst in beeld. De knop om terug en vooruit te gaan in de tekst heet 'Terugspoelen' en 'Vooruitspoelen'. Maar zichtbaar op de knoppen is het getal '30'. Overige toevoegingen: De app crasht steeds bij het openen van de pdf 'Gefangene der Liebe' en bij de 'Spaanse St. Jacobsroute', bij het kiezen van bijvoorbeeld inhoudsopgave en (met TalkBack) ook bij andere knoppen. Klikken op de cover van het boek verwijdert het uit de favorieten. Dit is met Talkback niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met screenreaders en voorleessoftware is het lastig dit gedeelte van de app te begrijpen en navigeren is moeilijk. Overige toevoegingen is door veel verschillende soorten gebruikers lastig te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het inlogscherm: Wanneer de 'i'-icoontjes toegankelijkheidsfocus krijgen is met TalkBack niet te horen dat dit knoppen zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders en voorleessoftware kunnen de informatie moeilijk begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Meer/instellingen/boekenplank: De keuzerondjes hebben geen label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware of screenreaders kunnen de labels niet (goed) begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op IOS op Favorieten: De knop om het boek te lenen mist een duidelijk label. De knop heet “button”.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   De knop is niet duidelijk te begrijpen voor mensen met screenreaders of voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Android op Zoeken/zoekresultaten/filters: De 'kopjes' van de filters zijn in en uit te klappen, maar de staat (in- of uitgeklapt) wordt niet aangekondigd door TalkBack. Ook wordt niet aangegeven of het een knop is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleesapparatuur of screenreaders kunnen de kopjes en knoppen niet (goed) begrijpen en bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een passend, toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgebouwd over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928