Verklaring van Gemeente Haarlemmermeer

Status toegankelijkheid https://haarlemmermeergemeente.nl/

Gemeente Haarlemmermeer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Haarlemmermeer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Haarlemmermeer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Haarlemmermeer is beschikbaar via de link https://haarlemmermeergemeente.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Haarlemmermeer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Haarlemmermeer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Haarlemmermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Haarlemmermeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Haarlemmermeer .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/klacht-doorgeven-over-de-gemeente

Aanvullende informatie van Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is dagelijks bezig met aanpassingen te doen om te zorgen voor een toegankelijke site. 

PDF's
We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar dit is niet altijd mogelijk. Wij zijn bezig om te proberen dit zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Gemeente Haarlemmermeer is voorbereidingen aan het treffen voor het vernieuwen van de site, om die reden zullen een aantal verbeteringen uitgesteld worden tot die tijd.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Haarlemmermeer : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Haarlemmermeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Haarlemmermeer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://haarlemmermeergemeente.nl/file/21433/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-11-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Haarlemmermeer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekstalternatieven van een aantal componenten en afbeeldingen ontbreekt of is niet volledig juist.

  • Oorzaak:

   De componenten zijn niet op de juiste manier geïmplementeerd en maken geen gebruik van de ondersteunende technieken. En de redacties die niet altijd de juiste tekstalternatieven meegeven aan de afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van een voorleessoftware mist de informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen. En redacties vragen en tijd inplannen om de juiste tekstalternatieven aan de afbeeldingen mee te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een lokale link (ankerlink) is aanwezig, maar het doel bestaat niet.

  • Oorzaak:

   De pagina is gewijzigd maar de ankerlink is niet verwijderd.

  • Gevolg:

   Wanneer je klikt op de link kun je niet naar het doel springen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Redacties is gevraagd de ankerlinks aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-04-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij aantal input-elementen ontbreekt het bijbehorende 'autocomplete' attribuut.

  • Oorzaak:

   Is niet meegenomen tijdens het ontwikkelproces.

  • Gevolg:

   Vooral gebruikers die cognitieve beperking hebben zullen het gemak om de formulieren eenvoudiger in te vullen missen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar(s) van de formulieren vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aantal visuele elementen brengen informatie over door alleen gebruik te maken van een kleur.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind of slechtziend zijn kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen. In sommige gevallen kunnen de redacties tekstueel alternatief aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige onderdelen van de website vallen buiten het beeld wanneer de gebruikers de website bij 320 CSS pixels bekijken. En hierdoor moet de bezoeker horizontaal scrollen.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een slecht gezichtsvermogen die tekst moeten vergroten en in een enkele kolom moeten lezen zullen problemen ondervinden met het lezen van de informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aantal bedienings- en visuele-elementen heeft te laag contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om bepaalde bedieningselementen te zien of lezen omdat het contrast van deze elementen op met de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is nu niet mogelijk om het venster met de verschenen informatie mechanisch te verbergen nadat het actief is geworden. Oorzaak is dat er met de muis overheen is bewogen of wanneer het toetsenbordfocus heeft ontvangen. Het venster met de verschenen informatie blijft niet zichtbaar wanneer er met de muis van het verschenen venster weg wordt bewogen.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn of cognitieve beperking hebben kunnen moeite hebben om bepaalde informatie te kunnen lezen of met het bedienen van bepaalde bedieningselementen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaars vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal tekstuele elementen heeft te lage contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is nu niet mogelijk om bepaalde onderdelen van de website met toetsenbord(interface) te bereiken en te bedienen.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een toetsenbord(interface) navigeren en gebruikers die blind of slechtziend zijn of een motorische beperking hebben kunnen bepaalde handelingen niet op de website verrichten en zullen hierdoor informatie missen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer met het toetsenbord (tab) wordt genavigeerd naar een keuze veld, dan kom je vast te zitten met het toetsenbord. Er is geen mogelijkheid om naar de volgende content te gaan.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface) en gebruikers die blind of slechtziend zijn, of een motorische beperking hebben komen vast te zitten op de website en zullen hierdoor geen gebruik kunnen maken van het formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het mechanisme om blokken content te omzeilen is stuk op een bepaald gedeelte van de website.

  • Oorzaak:

   Niet bekend, werkt op de grootste gedeeltes van de website.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface). En gebruikers die voorleessoftware gebruiken zullen meer moeite moeten doen om bij de unieke content op de website te komen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website zijn de pagina titels niet uniek.

  • Oorzaak:

   De minisites zijn niet goed geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt voor een groot groep mensen moeilijker of voor sommigen onmogelijk om de content te identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Oorzaak:

   De linktekst wordt met CSS (display: none;) verborgen.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers zullen niet begrijpen waar deze links naar toe verwijzen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.

  • Oorzaak:

   Oorzaken zijn verschillend. Het systeem dat onze site leest ziet niet dat de link de ene keer in de gewone tekst staat en de andere keer in de voettekst.

  • Gevolg:

   Er zijn voor zover we weten geen gevolgen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief op dit moment beschikbaar. Met de ontwikkelaar wordt hier naar gekeken.

  • Maatregel:

   De redacties van de site worden zoveel mogelijk aangespoord verschillende namen te geven aan hun links.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige onderdelen van de website kunnen niet op meerdere manieren gevonden worden.

  • Oorzaak:

   Zoekmachine functioneert niet volledig en er ontbreekt een sitemap.

  • Gevolg:

   Gebruikers met cognitieve of visuele beperking kunnen nu niet direct sommige pagina’s vinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen met zoekmachine op te lossen. En een sitemap toevoegen aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige onderdelen van de website is de toetsenbordfocus niet zichtbaar wanneer de gebruiker met Tabtoets navigeert.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface) en gebruikers die zich moeilijk kunnen concentreren of korte geheugen beperking hebben kunnen niet meer begrijpen waar ze zich op de website bevinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor een paar interactieve elementen op de website komt de zichtbare tekst niet overeen in de door software te bepalen 'naam' van dit interactieve element.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekst labels uit te spreken van menu's, links en knoppen die op het scherm verschijnen. Voor deze interactieve elementen is dat nu niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een paar pagina’s is de standaard taal van de pagina niet juist.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware zal nu de content in verkeerde taal voorlezen. Bijvoorbeeld Engelse tekst in Nederlands of anders om.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een aantal zinsdelen in vreemde taal is niet programmatisch aangegeven dat het om een andere taal gaat dan de oorspronkelijke taal van de pagina.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware zal nu de content in verkeerde taal voorlezen. Bijvoorbeeld Engelse tekst in Nederlands of anders om.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen te lossen en de redacties hierop attenderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aantal formuliervelden geeft geen goede foutmelding weer.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruiker van het formulier zal niet goed begrijpen wat er fout is gegaan tijdens het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een paar formuliervelden zijn de instructies niet duidelijk of sommige instructies zijn alleen met muis te bereiken.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars en/of ontwerpers hebben tijdens de ontwikkel fase hiermee niet genoeg rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface). En gebruikers die andere beperkingen hebben zullen moeite hebben of niet in staat zijn om gebruik te maken van het formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 22. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als bij het veld 'E-mailadres' een foute waarde wordt opgegeven (zoals 'test' of 'test@'), verschijnt er een instructie en geen foutsuggestie.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die een bepaalde beperkingen hebben zullen moeite hebben of niet in staat zijn om gebruik te maken van het formulier.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een onderdeel van de website zijn niet alle ID’s uniek. Op een paar plaatsen is de ARIA niet goed geïmplementeerd, hiërarchische relaties kloppen niet.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulptechnologieën kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle componenten van de gebruikersinterface zijn programmatisch te bepalen over hun naam, rol of toestand.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulptechnologieën zullen niet volwaardig gebruik kunnen maken van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Status meldingen die op het scherm verschijnen zijn niet programmatisch bepaald. Denk aan een foutmelding tijdens het invullen van een formulier.

  • Oorzaak:

   De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulptechnologieën zullen de statusberichten missen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Haarlemmermeer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209