Verklaring van https://www.heuvelrug.nl/

Status toegankelijkheid https://www.heuvelrug.nl/

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.heuvelrug.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Utrechtse Heuvelrug is beschikbaar via de link https://www.heuvelrug.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Utrechtse Heuvelrug gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://www.heuvelrug.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Utrechtse Heuvelrug is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.heuvelrug.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Utrechtse Heuvelrug .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De afwijkingen zoals deze beschreven staan in de rapportage worden in de  komende periode zo goed als mogelijk met de leverancier en met ons eigen webteam aangepakt en opgelost.

De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle web-omgevingen en controle op toegankelijkheid. Het overzicht wordt geplaatst als het klaar is.

Verminderen van pdf-documenten op de website

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. We bekijken bij elke nieuw aangeleverde pdf of we de content ook op een andere meer toegankelijke manier kunnen plaatsen. De meest gebruikte pdf-documenten die nu al op de website staan passen we voor zover mogelijk aan. Oude documenten worden verwijderd.

Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door. Dit kan via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl of telefonisch via (0343) 56 56 00.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://www.heuvelrug.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://www.heuvelrug.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Utrechtse Heuvelrug dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/wcag_2.1_aa_inspectie_content_-_www.heuvelrug.nl_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/wcag_2.1_aa_inspectie-deelonderzoek-techniek-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staat links boven het logo van Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit logo is ook een link naar de homepage. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Dit kan opgelost worden door in het alt-attribuut van het img element de tekst “Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug” te plaatsen. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar de link naar verwijst door het title attribuut van het link element. De geeft nu ook problemen voor succescriterium 2.5.3. https://www.heuvelrug.nl/

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/afvalcampagne staat een afbeelding met belangrijke informatie. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. De informatie die in de afbeelding staat moet overgebracht kunnen worden door hulpsoftware.

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/verordening-doelgroepenverordening-sociale-woningbouw-en-midden-dure-huurwoningen-gemeente-utrechtse-heuvelrug_0.pdf staat een afbeelding van een groene streep. Deze afbeelding is decoratief en mag genegeerd worden door software. Dit kan door de afbeelding te taggen als artifact.

   Het logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt.

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/infographic_prestatieafspraken_2019-2024_utrechtse_heuvelrug.pdf staan heel veel afbeeldingen getagd die niet getagd hoeven te worden. De afbeeldingen die wel getagd dienen te worden als figure element met tekstalternatief zijn de verschillende logo’s.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   het is niet duidelijk genoeg

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   geen, we gaan dit oppakken. Het gedeelte van de verordeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van sjablonen zal wat meer tijd vragen. Wat we zelf konden oplossen hebben we al gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/online-serie-de-afvaltest staan een aantal video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de namen van de producten die weggegooid moeten worden. Deze worden soms niet bij de goede naam genoemd, waardoor het voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking niet duidelijk is waarom het waar wordt weggegooid.

  • Gevolg:

   voor mensen met een visuele beperking is de video niet duidelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de video eraf halen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: het is heel veel werk om descriptie toe te voegen en het wordt nog niet standaard bijgeleverd. We zijn al blij met goede ondertiteling. We kijken of het haalbaar is om alsnog audiodescriptie toe te voegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/online-serie-de-afvaltest staan een aantal video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is.

  • Alternatief:

   De video's zijn tijdelijk. We bieden geen alternatief

  • Maatregel:

   Wanneer er weer video's gemaakt worden, zorgen we voor een verteller of voice over, zodat steeds duidelijk is wat er in beeld te zien is.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We krijgen de video's aangeleverd en hebben heel weinig invloed op de totstandkoming ervan. We gaan een plan van aanpak opstellen om dit te veranderen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-02-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/form/contactformulier/contactformulier-0 staat een contactformulier. In dit formulier bij de eerste stap staat een h2 kop “Contactformulier” met direct daaronder een h2 kop “Wanneer vult u een contactformulier in?”. Omdat de eerst h2 kop geen content heeft, er staat geen informatie onder, is dit geen kop. Er zijn verschillende niveaus van koppen (h1 - h6). Deze niveaus moeten in de juiste hiërarchie worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld een h3 kop wordt gebruikt, moeten koppen die daar onder vallen van een lager niveau zijn (h4-h6). Hier kan de tweede h2 kop bijvoorbeeld een h3 kop worden. Dit komt ook bij stap 3 “Overzicht” voor. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.heuvelrug.nl/paspoort bij het uitklapbare item “Zakenpaspoort of tweede paspoort”.

   De tekst daaronder is opgemaakt als een h4 kop. Dit is echter geen kop maar informatie over de h2 kop “Wanneer vult u een contactformulier in?”. Html koppen zijn niet gemaakt om tekst te stylen en deze tekst moet op een andere manier worden opgemaakt.

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/verordening-doelgroepenverordening-sociale-woningbouw-en-midden-dure-huurwoningen-gemeente-utrechtse-heuvelrug_0.pdf staan meerdere zichtbare lijsten die in de code niet zijn opgemaakt als lijsten. Het gaat bijvoorbeeld om onder artikel 1 de genummerde lijst van a tot en met i. Als iets er uit ziet als een lijst (bijvoorbeeld door nummering ervoor of door het gebruik van bullets), dan is het belangrijk dat hulpsoftware het ook kan herkennen als een lijst. Voordeel hiervan is dat de hulpsoftware voor mensen die blind zijn kan aangeven hoe groot de lijst is en dat iemand ook in één keer de hele lijst kan overslaan mocht het niet interessant zijn om deze te lezen. Op dit moment zijn nog niet alle lijsten in het document op de juiste manier herkenbaar door hulpsoftware en levert dit dus onder andere problemen op voor mensen die blind zijn.

   In het document zijn meerdere h1 koppen gebruikt. Hiervan zijn er ook een aantal lege h1 elementen. Dit kan hinderlijk zijn voor sommige mensen omdat dit wordt voorgelezen als leeg. Dit geldt ook voor lege p elementen. Ook kunnen er niet meerdere h1 elementen achter elkaar worden gebruikt. Ook hier geldt dat er rekening moet worden gehouden met de hiërachie van de kop elementen. Als er een h1 kop direct wordt gevolgd door nog een h1 kop kan de eerste h1 kop geen kop zijn.

   Verder staan er zichtbare koppen in het document die niet als koppen zijn opgemaakt. Het gaat om de dik gedrukte teksten die beginnen met “Artikel”.

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/infographic_prestatieafspraken_2019-2024_utrechtse_heuvelrug.pdf staan veel lege p elementen en lege tabellen getagd. Deze moeten weggehaald worden.

   De kop van het document is niet opgemaakt als een kop. Verder staan er nog meer zichtbare koppen in het document die niet als koppen zijn opgemaakt. Het gaat hier om de blauwe zichtbare koppen.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk of het om een hoofdkop of een subkop gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit gaan we aanpassen en er beter op letten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-04-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/verordening-doelgroepenverordening-sociale-woningbouw-en-midden-dure-huurwoningen-gemeente-utrechtse-heuvelrug_0.pdf heeft het laatste stuk geen goede volgorde. Hier wordt regel voor regel voorgelezen en dit is hier niet de goede volgorde. Nu worden eerst de twee functies voorgelezen en daarna de twee namen. Dit is niet duidelijk. Hier moet eerst de eerste functie met de naam die erbij hoort en daarna de tweede functie met de naam erbij.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Er ontstaat verwarring over wie de griffier is en wie de voorzitter.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de steller van het document. Zij zal de situatie moeten oplossen door een sjabloon met twee kolommen in te stellen, zodat de volgorde wel goed is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/infographic_prestatieafspraken_2019-2024_utrechtse_heuvelrug.pdf heeft de witte koptekst helemaal bovenaan een te laag contrast van 2,0:1 met de blauwe achtergrond. Deze tekst betreft grote tekst en heeft een een minimaal contrast verschil van 3,0:1 nodig. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   De kleine witte tekst daaronder heeft een te laag contrast van 2,5:1 met de blauwe achtergrond. Dit geldt ook voor de blauwe teksten met witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Het document is op sommige plekken moeilijk te lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   We gaan een plan opstellen met daarin eisen die we stellen aan door bureaus aangeleverde documenten. Zodat deze bureaus weten dat ze op toegankelijkheid moeten letten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware, schaalt automatisch mee met vergroten en zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet.

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/afvalcampagne staat een afbeelding met tekst op de afbeelding. Deze tekst staat nu in de afbeelding, maar kan beter als gewone tekst geplaatst worden.

  • Gevolg:

   de tekst in een afbeelding kan niet worden gelezen door mensen met een beperking

  • Alternatief:

   We gaan tekst onder de afbeelding plaatsen

  • Maatregel:

   We maken een plan waarin we eisen stellen aan infographics en vragen om uitgeschreven tekst erbij aan te leveren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-04-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderstaande PDF-documenten hebben geen bestandstitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam. https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/infographic_prestatieafspraken_2019-2024_utrechtse_heuvelrug.pdf https://cuatro.sim-cdn.nl/heuvelrug/uploads/verordening-doelgroepenverordening-sociale-woningbouw-en-midden-dure-huurwoningen-gemeente-utrechtse-heuvelrug_0.pdf

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   Lezers kunnen niet snel even naar de koppen kijken of het document voor hen interessant is. Ze moeten het eerst openen voor ze informatie kunnen vinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan een nieuwe versie van de pdf maken, waarbij de titel wel is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heuvelrug.nl/burgemeester-frits-naafs staan naast de afbeelding van de burgemeester social media iconen en in de footer. Hier hebben de iconen van Twitter, Facebook en Instagram dezelfde naam als de iconen in de footer terwijl ze naar verschillende pagina’s verwijzen. Hier is het linkdoel niet duidelijk.

  • Gevolg:

   het is onduidelijk waar de iconen naar verwijzen, bezoekers kunnen denken dat het om algemene sociaal media accounts gaat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit is wellicht iets dat door de leverancier van de site moet worden opgelost. We gaan ermee aan de slag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op de onderzochte pagina’s staat linksboven een logo. Dit logo heeft geen goede toegankelijkheidsnaam. Niet alle zichtbare tekst is hier onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Zie ook succescriterium 1.1.1. https://www.heuvelrug.nl/

   Andere mogelijke problemen voor dit succescriterium die van toepassing zijn op de techniek, zijn hier niet benoemd.

  • Gevolg:

   het logo verwijst niet duidelijk voor mensen met een beperking

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier wordt gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209