Verklaring van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Status toegankelijkheid https://www.ecal.nu

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-03-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is beschikbaar via de link https://www.ecal.nu/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gepubliceerde informatie blijkt dat de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is gevorderd met de toegankelijkheid van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ecal.nu.    

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers : voldoet gedeeltelijk

De website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ecal.nu/doc/18621-onderzoek%20digitale%20toegankelijkheid%20ecal.nu%201.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Functionele afbeeldingen missen alternatieve tekst. Pictogrammen van de verwijzing naar sociale media missen alternatieve tekst. Het logo van de website bevat geen alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content is niet leesbaar door voorleessoftware
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Afwijkingen worden opgelost door implementatie van de nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt geen alternatief geboden voor op tijd gebaseerde media (audio en audio). Er is een beknopte beschrijving per bestand aanwezig.
  • Oorzaak: Technische aard
  • Gevolg: Inhoud is niet volledig toegankelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Toegankelijkheid wordt verbeterd door de implementatie van de nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen ondertiteling bij de video- en audiobestanden. Alle video- en audiobestanden zijn voorzien van een unieke beknopte beschrijving.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Inhoud is niet volledig voor de slechtzienden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door de implementatie van de nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt geen gebruik gemaakt van audiobeschrijving of media-alternatief.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Inhoud is niet volledig
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door de implementatie van de nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt geen audiobeschrijving gegeven voor vooraf opgenomen video- inhoud in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De koppen van blokken “Agenda en Activiteiten”, “Archief in beeld”, “Nieuws”, “Nieuw in onze collectie”, “Cultuurhistorisch tijdschrift Oer”, “Privacy, Openbaarheid & Auteursrecht” zijn slechts visueel, maar niet toegankelijk voor screen reader.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content is niet toegankelijk voor voorleessoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De leesvolgorde van content is niet altijd logisch.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Voorleessoftware doorloopt de website op de volgorde die onlogisch is voor de gebruiker.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van de nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderdelen van formulieren (knoppen en invoervelden) missen aanvullende informatie.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast ratio tussen voorgrond en achtergrond bij meerdere objecten is lager dan toegestane minimum.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van gebruikersinterfacecomponenten en grafische objecten heeft onvoldoende contrastverhouding (minimaal) ten opzichte van aangrenzende kleur.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast (minimum) op meerdere plaatsen onvoldoende.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het is niet mogelijk volledig content van de website te bedienen met toetsenbord omdat niet alle onderdelen toegankelijk zijn.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website voldoet niet aan de succescriterium. Er is geen functionaliteit op de website aanwezig voor vergroten van lettertekens.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat geen mechanisme om blokken met inhoud die op meerdere webpagina’s worden herhaald, te omzeilen.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Gebruikers hebben geen optie om content over te slaan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pictogrammen en grafische knoppen bevatten onvoldoende informatie over het linkdoel.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De website voldoet niet aan de succescriterium. De webpagina’s zijn beschikbaar slechts via directe link.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Navigeren naar een pagina is beperkt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De koppen bevatten nauwelijks beschrijving van de content. Er wordt geen gebruik gemaakt van instructies om uitleg te geven over het gebruik van de content.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Gebruiker met beperkingen mist informatie over het doel en onderwerp.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet elke gebruikersinterface die via het toetsenbord kan worden bediend, heeft een bedieningsmodus waarbij de focusindicator van het toetsenbord zichtbaar is.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Gebruiker met beperkingen mist informatie over het doel en onderwerp.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website voldoet niet aan de succescriterium. Labels worden niet herkenbaar door de voorleessoftware.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Gebruikers met beperkingen missen informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutpreventie ontbreekt op de website.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Gebruiker mist functionaliteiten om eigen invoer te corrigeren of verwijderen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat dubbele id-attributen.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Voorleessoftware werkt niet correct.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de website zijn ankerelementen gevonden met een geldig href-attribuut, maar er is geen linkinhoud is opgegeven.
  • Oorzaak: Techniek
  • Gevolg: Er is onvoldoende informatie aan voorleessoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123