Verklaring van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Status toegankelijkheid https://www.ecal.nu

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is beschikbaar via de link https://www.ecal.nu/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ecal.nu.    

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Functionele afbeeldingen missen alternatieve tekst. Pictogrammen van de verwijzing naar sociale media missen alternatieve tekst. Het logo van de website bevat geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content is niet leesbaar door voorleessoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afwijkingen worden opgelost door implementatie van de nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt geen alternatief geboden voor op tijd gebaseerde media (audio en audio). Er is een beknopte beschrijving per bestand aanwezig.

  • Oorzaak:

   Technische aard

  • Gevolg:

   Inhoud is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toegankelijkheid wordt verbeterd door de implementatie van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen ondertiteling bij de video- en audiobestanden. Alle video- en audiobestanden zijn voorzien van een unieke beknopte beschrijving.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Inhoud is niet volledig voor de slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door de implementatie van de nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt geen gebruik gemaakt van audiobeschrijving of media-alternatief.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Inhoud is niet volledig

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door de implementatie van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt geen audiobeschrijving gegeven voor vooraf opgenomen video- inhoud in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppen van blokken “Agenda en Activiteiten”, “Archief in beeld”, “Nieuws”, “Nieuw in onze collectie”, “Cultuurhistorisch tijdschrift Oer”, “Privacy, Openbaarheid & Auteursrecht” zijn slechts visueel, maar niet toegankelijk voor screen reader.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content is niet toegankelijk voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De leesvolgorde van content is niet altijd logisch.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Voorleessoftware doorloopt de website op de volgorde die onlogisch is voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderdelen van formulieren (knoppen en invoervelden) missen aanvullende informatie.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast ratio tussen voorgrond en achtergrond bij meerdere objecten is lager dan toegestane minimum.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van gebruikersinterfacecomponenten en grafische objecten heeft onvoldoende contrastverhouding (minimaal) ten opzichte van aangrenzende kleur.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast (minimum) op meerdere plaatsen onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is niet mogelijk volledig content van de website te bedienen met toetsenbord omdat niet alle onderdelen toegankelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website voldoet niet aan de succescriterium. Er is geen functionaliteit op de website aanwezig voor vergroten van lettertekens.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website bevat geen mechanisme om blokken met inhoud die op meerdere webpagina’s worden herhaald, te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen optie om content over te slaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pictogrammen en grafische knoppen bevatten onvoldoende informatie over het linkdoel.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Content niet volledig beschikbaar voor gebruikers met beperkingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website voldoet niet aan de succescriterium. De webpagina’s zijn beschikbaar slechts via directe link.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Navigeren naar een pagina is beperkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppen bevatten nauwelijks beschrijving van de content. Er wordt geen gebruik gemaakt van instructies om uitleg te geven over het gebruik van de content.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Gebruiker met beperkingen mist informatie over het doel en onderwerp.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elke gebruikersinterface die via het toetsenbord kan worden bediend, heeft een bedieningsmodus waarbij de focusindicator van het toetsenbord zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Gebruiker met beperkingen mist informatie over het doel en onderwerp.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website voldoet niet aan de succescriterium. Labels worden niet herkenbaar door de voorleessoftware.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Gebruikers met beperkingen missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutpreventie ontbreekt op de website.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Gebruiker mist functionaliteiten om eigen invoer te corrigeren of verwijderen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website bevat dubbele id-attributen.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Voorleessoftware werkt niet correct.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website zijn ankerelementen gevonden met een geldig href-attribuut, maar er is geen linkinhoud is opgegeven.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   Er is onvoldoende informatie aan voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgelost door implementatie van nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209