Verklaring van Afvalwijzer App Duiven

Status toegankelijkheid Afvalwijzer App Duiven

Gemeente Duiven is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Duiven streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Afvalwijzer App Duiven.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Duiven is beschikbaar via de link https://www.duiven.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Duiven gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Afvalwijzer App Duiven gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Duiven is gevorderd met de toegankelijkheid van Afvalwijzer App Duiven en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Duiven .
Functie: Teamregisseur Realisatie en Beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@duiven.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 • We reageren zo snel mogelijk op uw mail.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag is behandeld? Dan kunt u een klacht indienen via de website www.duiven.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Duiven

De gemeente Duiven vindt digitale toegankelijkheid belangrijk. Wij blijven er continu aan werken om dit te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Duiven:
https://www.duiven.nl/toegankelijkheid

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Afvalwijzer App Duiven : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Afvalwijzer App Duiven is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Duiven dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.duiven.nl/file/39526/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Duiven dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   iOS: Het eerste item op veel schermen is de '<' (vorige) knop. Deze heeft echter als textueel alternatief 'verder'. Android: Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief.

  • Gevolg:

   IOS: Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit op op dit moment 'icon'. Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties. Android: Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties. Dit komt mede omdat je ook geen onderdelen kan selecteren met VoiceAssistant aan.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven om dit probleem te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op het startscherm bevinden zich meerdere koppen die niet zijn opgemaakt als een kop.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op met de voice-over technologie.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief.

  • Maatregel:

   Kopteksten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   IOS: in het 'nieuws scherm' staan de datum boven de kop.

  • Gevolg:

   IOS: Wanneer er hier meer nieuwsartikelen staan dan één kan dit voor verwarring zorgen voor VoiceOver gebruiker wanneer deze navigeren op kop (de datum wordt dan gemist).

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   Aanpassen volgorde content

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   De app is niet in zowel staand als liggend functioneel.

  • Gevolg:

   De app werk niet/draait mee op landschap modus.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:

   De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Maatregel:

   Leverancier opdrachtgever dit probleem in de app op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Gevolg:

   Er kan niet worden ingezoomd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Meerdere velden hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op de content goed te lezen en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Android: In het bestel formulier (laatste stap) zijn de invoervelden niet te benaderen met VoiceAssistant aan.

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Bij formulieren komen foutmelding in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze melding verschijnt in een popup melding en blijft niet lang genoeg staan.

  • Gevolg:

   Niet iedereen heeft voldoende tijd om de melding te lezen.

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door de melding gewoon bij het veld te plaatsen en te laten staan.

  • Maatregel:

   De melding bij het veld plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Elk scherm mist een titel.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Dit wordt meestal opgelost door een header bovenaan de pagina met de titel van de pagina.

  • Maatregel:

   Alle schermen een titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. De volgende focus zou in het menu moeten zijn.

  • Gevolg:

   De volgende focus zou in het menu moeten zijn. Nu is de volgorde onlogisch.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Focusvolgorde aan (laten) passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop.

  • Gevolg:

   Wanneer dit gebeurt is de focus niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier opdracht geven dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier 'melding maken' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht")

  • Gevolg:

   Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Labels laten staan bij invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd.

  • Gevolg:

   VoiceOver functioneert dan mogelijk niet goed.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Menu items een rol geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je een melding aan of uit zet bij de ophaaldagen verschijnt er een melding in beeld. Dit zijn status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. De gebruiker wordt op dit moment niet op de hoogte gebracht van deze melding. Dit komt voor op het startscherm en mogelijk ook op andere pagina's waar dit soort meldingen voorkomen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware wordt niet op de hoogte gebracht bij statusmeldingen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Probleem op laten lossen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Duiven heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209