Verklaring van Forum startende ondernemers

Status toegankelijkheid https://fso.pleio.nl/cms/view/6d4157d2-7472-4091-a21c-4906228e2ec0/chat

Belasting is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belasting streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Forum startende ondernemers.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belasting is beschikbaar via de link https://fso.pleio.nl/cms/view/6c41e98f-1dbd-4305-bbf8-fbc993f3ba8d/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belasting gepubliceerde informatie blijkt dat de website Forum startende ondernemers gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belasting is gevorderd met de toegankelijkheid van Forum startende ondernemers en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belasting .
Functie: Voorzitter.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via support@pleio.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Belasting

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Forum startende ondernemers : voldoet gedeeltelijk

De website Forum startende ondernemers is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belasting dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/pleio.nl-chatfunctie/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belasting dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: Als het chatvenster is geopend en het bericht is verstuurd, verschijnt een afbeelding van een robot tegenover het antwoord van de organisatie. Deze afbeelding is toegevoegd via het img-element. Deze afbeelding mist het alt-attribuut waardoor de bestandsnaam van de afbeelding wordt voorgelezen. Deze afbeelding is informatief omdat het aangeeft van wie dit bericht afkomstig is. Hier dient een alt-attribuut te komen met de naam van de afzender.

   Bevinding 2: Als een gebruiker een afbeelding toevoegt aan de chat, komt deze afbeelding met de volgende alternatieve tekst in het chatoverzicht: ‘Picture message’. De volgende afbeeldingen hebben dezelfde alternatieve tekst. De alternatieve teksten dienen uniek te zijn en in de taal van de website. Deze alternatieve teksten kunnen worden aangevuld met een cijfer om onderscheid tussen de afbeeldingen te maken. Of de laatste zin van voorafgaand bericht van de auteur te bevatten.

  • Gevolg:

   1, het is niet altijd even duidelijk van wie het chatbericht komt. 2. ingevoegde plaatjes hebben geen duidelijke naam

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 3: Als het chatvenster is geopend en het bericht is verstuurd, verschijnt een invoerveld in beeld met placeholdertekst ‘voer uw e-mailadres in’. De tekst die als een label erboven staat (‘Ontvang een melding via e-mail’) is in de code niet als label gekoppeld aan dit invoerveld.

  • Gevolg:

   het is niet overal duidelijk wat je in moet voeren, aangezien het label niet is gekoppeld aan het invoerveld.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 4: De leesvolgorde van informatie in het chatoverzicht is niet betekenisvol. Eerst komen de teksten van de berichten, gevolgd door de naam van de afzender. Het kan voorkomen dat de afzender meerdere berichten heeft verstuurd waardoor het voor een blinde gebruiker niet duidelijk wie de afzender is van het eerstvolgende bericht dat wordt voorgelezen. Beter zou zijn om bij de reacties van elke afzender met zijn naam te beginnen. Zo dient zijn naam als een soort kopje voor alle berichten die hij heeft geschreven.

  • Gevolg:

   Het is voor een blinde gebruiker niet duidelijk wie de afzender is van het eerstvolgende bericht dat wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: Als het chatvenster is geopend, staat er tegenover de naam van de organisatie (‘FSO’) een groene stip om aan te geven dat de organisatie online is. Deze informatie is alleen in kleur beschikbaar. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

   Bevinding 6: Als het chatvenster is geopend en het bericht is verstuurd, verschijnt een invoerveld in beeld met placeholdertekst ‘voer uw e-mailadres in’. Als een foutief invoer wordt ingetoetst, kleurt de rand van het invoerveld rood om aan te geven dat er iets fout gaat. Deze foutmelding wordt alleen in kleur aangegeven en is daardoor niet voor iedereen toegankelijk is.

   Bevinding 7: Als een gebruiker een afbeelding heeft toegevoegd die niet wordt verstuurd (verkeerd formaat of de afbeelding is te groot), blijft de afbeelding zichtbaar voor de gebruiker die het heeft geplaatst en blijft deze afbeelding onderaan het chatvenster staan. De afbeelding krijgt dan een grijze overlay. Hier wordt alleen in kleur aangegeven dat het versturen van deze afbeelding is mislukt.

  • Gevolg:

   verschillende acties zijn enkel visueel te volgen.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Als het chatvenster is geopend, staat onderaan het venster een invoerveld om het bericht te typen. Dit invoerveld heeft geen rand en is afhankelijk van de witte achtergrondkleur om de grenzen van dit element aan te geven. Dit invoerveld staat op een lichtgrijze achtergrond. Het kleurcontrast is 1,1:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Bevinding 12: Als het chatvenster is geopend en het bericht is verstuurd, verschijnt een invoerveld in beeld met placeholdertekst ‘voer uw e-mailadres in’. De randkleur van dit invoerveld is lichtgrijs op een witte achtergrond van het chatvenster. Het kleurcontrast is 1,3:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   verschillende invoervelden zijn niet goed genoeg te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bevinding 13: De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit. In de chatvenster is alleen de kop ‘Waarmee kunnen we (..)’ en de alinea daaronder zijn te zien. De status en de knop om de chat te beginnen vallen buiten de container waar ze in zitten.

  • Gevolg:

   niet goed duidelijk hoe de chat te beginnen.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 8: Als het chatvenster is geopend, staat onderaan het venster een invoerveld om het bericht te typen. De placeholdertekst heeft het kleurcontrast van 2,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Bevinding 9: Als een afbeelding is toegevoegd, verschijnt er in de rechteronderhoek van de afbeelding een datum van plaatsing. De tekstkleur is wit. Als er witte plekken op de afbeelding staan, wordt deze tekst bijna onleesbaar en heeft contrastwaarde van 1,1:1.

  • Gevolg:

   een paar zaken hebben een iets te laag contrast.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bevinding 16: Als het chatvenster is geopend en het bericht is verstuurd, verschijnt een invoerveld in beeld met placeholdertekst ‘voer uw e-mailadres in’. De verstuurknop is niet toetsenbordtoegankelijk.

   (in het rapport komen nog twee meldingen voor, deze hebben betrekking tot het gebruik van emojis, dit is uitgezet.)

  • Gevolg:

   met alleen je toetsenbord kun je je email adres niet versturen voor het verkrijgen van je transcript.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bevinding 17: De focusvolgorde is niet logisch. De knop om de chat te openen krijgt als eerste focus, het chatvenster opent. De focus dient op de ‘Start chat’ knop te komen, maar in plaats daarvan krijgt de sluitknop eerst de focus. Dan pas gaat de focus naar de startknop.

  • Gevolg:

   bediening met het toetsenbord is niet intuitief

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 18: Als de gebruiker een afbeelding of een pdf-document upload, verschijnt er een link in de chat met de naam van het bestand en ‘download’. De linktekst bestaat uit dit ene woord: ‘download’. De naam van het bestand maakt geen deel van de link. Een blinde gebruiker kan lijsten met links op de pagina genereren om zo sneller bij de content te komen. Als vele links dezelfde niets verklarende tekst bevatten, dan heeft de blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Gevolg:

   bestanden die in de chat geupload zijn zijn niet te onderscheiden van elkaar als je ze wil downloaden.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Als het chatvenster is geopend, staat onderaan het venster een invoerveld om het bericht te typen. De knop met een paperclip om de bestanden toe te voegen heeft geen focusindicator. Ziende toetsenbordgebruikers weten niet op welke elementen de focus zich bevindt.

  • Gevolg:

   het is niet duidelijk waar de focus blijft

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 20: Het iframe waar de chat functionaliteit in staat heeft geen naam. Voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat in dit iframe staat. De naam kan worden toegevoegd via het title-element op het iframe. Deze naam dient uniek te zijn en goed beschrijven wat er in staat.

   Bevinding 21: De knop waarmee de chat kan worden geopend heeft geen duidelijke toegankelijke naam. Voor bedieningselementen geldt dat de naam van het element zijn functie dient te beschrijven. Deze knop heeft geen tekst en is van de afbeelding afhankelijk om een toegankelijke naam te krijgen. De alternatieve tekst van de afbeelding luidt ‘buble-icon’. Deze tekst beschrijft niet wat deze knop doet. Een betere tekst zou kunnen zijn ‘Open chat’.

   Bevinding 22: Als de chat is geopend, verandert de afbeelding op deze knop en ook de functie van de knop verandert. Nu kan deze knop worden gebruikt om de chat te sluiten. Deze nieuwe functie dient in de naam van de knop terug te komen. De knop heeft nu geen afbeelding en ook geen tekst en dus ook geen toegankelijke naam.

   Bevinding 23: Een van de mogelijke manieren om deze knop toegankelijk te maken is het gebruik van een aria-label. In de originele staat kan het button-element aria-label=’Open chat’ hebben, in de tweede geval ‘aria-label=”Sluit chat”’. De afbeelding in het eerst geval wordt dan decoratief en kan verborgen worden voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut.

   Bevinding 24: Op een klein scherm verschijnt linksboven het kopje ‘Waarmee kunnen we je helpen?’ een knop met een kruisje om het chatvenster te sluiten. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat deze knop doet. Hier kan aria-label of verborgen tekst de oplossing bieden. Bij verborgen tekst moet worden opgelet dat het niet met display:none of aria-hidden=’true’ verborgen wordt, omdat deze code de elementen ook van de voorleessoftware verbeterd.

   Bevinding 25: Als het chatvenster is geopend, staat onderaan het venster een invoerveld om het bericht te typen. Na het invoeren van tekst, verschijnt een knop om het bericht te versturen. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Als het bericht is verstuurd, verschijnt een invoerveld in beeld met placeholdertekst ‘voer uw e-mailadres in’. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   niet alle element in de chat hebben een goede naam, zodat je met (bijvoorbeeld) een screen-reader niet goed te horen krijgt wat je kunt of moet doen.

  • Alternatief:

   Alle vragen kunnen ook op het forum zelf gesteld worden.

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belasting heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209