Verklaring van Competensys

Status toegankelijkheid https://klantportaal3.competensys.nl

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Competensys.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Competensys gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Competensys en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Competensys : voldoet gedeeltelijk

De website Competensys is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=cfed78d1-0d09-478d-800b-a3da981f2c9d&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de vragenlijstpagina wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels is niet alle content nog leesbaar. Zo vallen meerdere links onder de overige content van de pagina. Als een link actief is, wordt deze wit van kleur. Hierdoor is deze tekst tevens nauwelijks nog leesbaar.

   In één van de stappen staan onder bepaalde invoervelden buttons, waarvan de laatste voor het overgrote deel buiten beeld valt. Er kan niet gescrold worden om deze content waar te nemen.

   Op de vragenlijstpagina kan een lightbox geopend worden waarin buttons staan. Hier moet horizontaal gescrold worden om deze buttons allemaal waar te kunnen nemen. Hetzelfde geldt voor een tekst die normaliter in de blauwe balk bovenaan de pagina getoond wordt. Een andere tekst is wit van kleur en is nauwelijks waarneembaar met schalen, omdat deze over de lichtgekleurde achtergrond valt. Op de pagina staat een button om uit te loggen. Deze button valt buiten beeld.

  • Gevolg:

   De content is niet leesbaar voor diegenen die elementen die buiten beeld staan, niet kunnen bereiken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er een horizontale scrollbalk verschijnt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   o Niet oplosbaar item, dat in de kern zit van de applicatie o 1.4.10 Reflow Cardan Technobility schrijft: De schaalbaarheid naar mobiel kan verbeterd worden. CompetenSYS is in de kern een desktop-applicatie welke uitstekend werkt op PC en Tablet. Het is een applicatie die niet ontworpen is voor mobile en ook niet als zodanig wordt aangeboden. Hiertoe hebben we inmiddels een speciale app ontwikkeld, welke uiteraard buiten de scope van dit onderzoek valt. Door het gebruikte framework en de gebruikte technieken, is het niet mogelijk om de applicatie 100% te laten voldoen aan de eisen voor mobiel gebruik. Op dit vlak zitten de technische beperkingen ingebakken in het framework en is refactoring voor een 100% score simpelweg onmogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina komen invoervelden voor. Hier hebben de grijze randen van sommige invoervelden een contrast van slechts 1,3:1 ten opzichte van de achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden. Bovengenoemd voorbeeld kan ook op andere keuzerondjes en selectievakjes voorkomen. In eerdere inspecties zijn problemen geconstateerd met de aangepaste focusindicator, omdat deze op veel plaatsen net te weinig contrast had. Dit lijkt inmiddels te zijn opgelost, maar in deze herinspectie zijn niet alle mogelijke focusbare elementen onderzocht. Let er dus op dat een aangepaste focusindicator altijd een contrast moet hebben van 3,0:1 ten opzichte van de achtergrond als het een extra rand betreft.

  • Gevolg:

   Het contrast moet voldoende zijn om goed waargenomen te kunnen worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   CompetenSYS heeft deze zaken inmiddels doorgevoerd in haar omgeving. De punten zijn stuk voor stuk opgelost. De omgeving heeft inmiddels een 2px blauwe rand met genoeg contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina ontbreekt een zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content kan worden overgeslagen.

  • Gevolg:

   Dit is belangrijk voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken (blinden en mensen met een motorische beperking bijvoorbeeld). Deze link mag verborgen worden, maar moet wel zichtbaar worden als de toetsenbordfocus erop komt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft dit issue inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina staan meerdere links naar het betreffende onderdeel van het formulier. Als deze met het toetsenbordfocus worden geactiveerd, is de verwachting dat de toetsenbordfocus naar het betreffende onderdeel navigeert. Deze gaat echter eerst langs de gehele lijst voordat naar het betreffende onderdeel kan worden genavigeerd. Dit is niet gewenst.

   Op de vragenlijstpagina kan een lightbox worden geopend. Logisch is dat de toetsenbordfocus eerst naar de lightbox gaat. Als een lightbox toetsenbordfocus ontvangt, moet deze focus daar ook blijven totdat er een keuze gemaakt is. Iets soortgelijks gebeurt bij de laatste stap. Hier kan ook een lightbox worden geopend. De toetsenbordfocus gaat wel direct naar deze lightbox. Deze blijft echter niet in de lightbox, maar gaat eerst naar de achterliggende pagina alvorens weer in de lightbox te belanden. Als een lightbox focus via toetsenbord ontvangt, moet deze focus daar ook blijven totdat er een keuze gemaakt is.

  • Gevolg:

   Als deze met het toetsenbordfocus worden geactiveerd, is de verwachting dat de toetsenbordfocus naar het betreffende onderdeel navigeert. Deze gaat echter eerst langs de gehele lijst voordat naar het betreffende onderdeel kan worden genavigeerd. Dit is niet gewenst.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   CompetenSYS heeft dit inmiddels aangepast; De Modals hebben nu zo genoemde focus lock waardoor de focus rouleert door de focusbare items in een modal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 5. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Het volgende is geconstateerd bij de herinspectie: Op de vragenlijstpagina staan meerdere buttons met een aria-label. Het probleem hier is echter dat een aria-label alle andere manieren om een element een naam te geven overschrijft.

  • Gevolg:

   Dit betekent dat de visueel zichtbare tekst nu niet gebruikt kan worden om deze buttons te bedienen. Dit kan worden aangepast door de visueel zichtbare tekst toe te voegen aan de aria-labels.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft dit issue inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 6. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina kan een lightbox worden geopend. In deze lightbox staan meerdere buttons. Deze buttons hebben geen label die een instructie geeft. Dit is onduidelijk. Als op de vragenlijstpagina de stappen worden doorlopen, verschijnt een invoerveld voor tekst met een label en een placeholdertekst. Deze placeholdertekst is bedoeld als een instructie voor het vullen van het invoerveld. Een instructie mag niet als placeholdertekst aangeboden worden, omdat deze verdwijnt zodra iets ingevoerd wordt.

  • Gevolg:

   Deze afwijking kan zorgen voor onduidelijkheid bij gebruikers

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   De placeholders zijn omgedraaid met de label van de input, voor meer duidelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina staan meerdere select-elementen (radiobuttons). Hiermee zijn problemen gevonden met betrekking tot de status (of een element wel/niet is aangevinkt). Zo is de status van deze elementen niet door hulpsoftware te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door op het div-element met de rol ‘radio’ een aria-checked attribuut toe te voegen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit probleem geldt voor alle select-elementen en radiobuttons in dit formulier.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie, kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   We hebben geconstateerd dat alleen de zoek-input met een lijst nog niet naar behoren werkt. Onze programmeur is nog aan het zoeken naar een oplossing, dit heeft voornamelijk te maken met het gebruik in code. Dit is een openstaand punt, dat voorafgaand aan de hertest opgelost dient te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de vragenlijstpagina verschijnen met het vullen van het formulier laadicoontjes. Ondanks dat het hier een single page application betreft, zijn dit technisch gezien ook statusberichten en moeten deze ook als zodanig geprogrammeerd worden. Om dit op te lossen is aria-live=”polite” gebruikt, zodat hulpsoftware deze informatie aan de bezoeker kan doorgeven. Echter moet dit attribuut al aanwezig zijn als de gehele pagina voor het eerst is geladen. Dit geldt voor alle laadicoontjes of meldingen.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie, ondervinden hier hinder van

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier heeft dit issue opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209