Verklaring van Natuurlijkvijfheerenlanden.nl

Status toegankelijkheid https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/

Gemeente Vijfheerenlanden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Natuurlijkvijfheerenlanden.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vijfheerenlanden is beschikbaar via de link https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vijfheerenlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Natuurlijkvijfheerenlanden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vijfheerenlanden is gevorderd met de toegankelijkheid van Natuurlijkvijfheerenlanden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vijfheerenlanden .
Functie: Adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@vijfheerenlanden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Vijfheerenlanden

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Natuurlijkvijfheerenlanden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Natuurlijkvijfheerenlanden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vijfheerenlanden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://eparticipatie.sterkr.nl/publiek/bestand/42c8cwlkzc/ftwr4jxpejxxsepbeejcoqfazpylk2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vijfheerenlanden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ staat het logo links bovenaan. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Hier bijvoorbeeld ‘Logo Natuurlijk Vijfheerenlanden’. Om aan te geven waarnaar de link verwijst kan in het title-attribuut van de link. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Als er niet is ingelogd wisselen er twee afbeeldingen op de homepage. Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief die hetzelfde is als de tekst die over de afbeelding staat. Deze afbeeldingen kunnen beter decoratief worden en een leeg alt-attribuut hebben.

   Iets lager bij de nieuwsberichten hebben de afbeeldingen allemaal dezelfde tekstalternatief als de titel van het artikel. Deze tekst wordt nu ook dubbel voorgelezen door voorleessoftware en dit kan hinderlijk zijn voor blinden. Ook beschrijven de tekstalternatieven de afbeeldingen niet.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/stap-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken staat aan de rechterkant een link naar een artikel. Deze link heeft ook een afbeelding. Deze afbeelding heeft ook hetzelfde tekstalternatief als de titel van het artikel die eronder staat en het tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/wonen staat een logo in de tekst met een niet beschrijvend tekstalternatief. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waarin minimaal de tekst van de afbeelding terugkomt.

   Daaronder staat een afbeelding als link met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft en waarvan het tekstalternatief ook niet de goede informatie geeft over waar de link naar verwijst (sc 2.4.4).

   Onderaan de pagina staat nog een logo zonder tekstalternatief.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/nieuwsbericht/32/windmolens staat een afbeelding met tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste alternatieve teksten kunnen bezoekers met visuele beperkingen niet alle afbeeldingen goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De afbeeldingen die geen toegevoegde waarde hebben voor de informatie op de pagina kunnen beter decoratief worden en een leeg alt-attribuut krijgen.

   Informatieve afbeeldingen hebben een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Dit kan via invulling van de alt-tag op het img-element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-09-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/stap-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Doordat een media- en audioscriptie ontbreekt kunnen blinden en slechtzienden niet alle informatie die in beeld is goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Er moet een media- en audioscripte toe worden gevoegd aan alle video's op de website www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ is de html kop ‘Praat mee over een duurzamer Vijfheerenlanden’ opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier heeft de kop al nadruk omdat het een kop is.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/register zijn ook een aantal teksten opgemaakt met het strong en em element. Deze teksten hebben geen extra nadruk nodig en moeten op een andere manier worden opgemaakt. Op de pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/colofonzijn de subkoppen visueel opgemaakt met strong. Dit is niet toegestaan gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H2 of H3. Op de pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/webtoegankelijkheid zijn de subkoppen visueel opgemaakt met strong. Dit is niet toegestaan gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H2 of H3. Op de pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/nieuw-afval-en-grondstoffenbeleid zijn de subkoppen visueel opgemaakt met strong. Dit is niet toegestaan gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H2 of H3.

   Op de pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/stap-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken zijn de subkoppen visueel opgemaakt met strong. Dit is niet toegestaan gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H2 of H3. Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account zijn niet alle inputvelden goed gekoppeld aan de labels. Bijvoorbeeld het label ‘Facebook’ is gekoppeld aan het inputveld ‘Uw beroep’. En het label ‘Vrije omschrijving is gekoppeld aan het inputveld ‘Voornaam’.

   Het label ‘Adressen’ is niet gekoppeld aan de groep inputvelden ernaast. Dit kan door een fieldset om de inputvelden van adressen te zetten met als legend ‘Adressen’. Ook zijn de labels die niet gekoppeld zijn aan de velden waar ze bij horen opgemaakt met het strong element. Deze labels hebben gaan nadruk nodig en moeten op een andere manier worden opgemaakt. Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over is de hele inleiding opgemaakt met het strong element. Dit is hier niet voor bedoeld, heeft geen nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor zoals op https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/nieuw-afval-en-grondstoffenbeleid.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/wonen zijn alle links in de tekst opgemaakt met het strong element. Dit heeft geen extra nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Bijvoorbeeld via CSS technieken. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Door het misbruik van strong elementen en HMTL koppen (H2 en H3) zijn de getroffen pagina's slecht scanbaar en leesbaar voor visueel beperkte bezoekers.

   Er zal goed moeten worden gekeken naar de koppeling tussen de invulvelden en bijbehorende labels. Dit geldt voor meerdere tabels en invulvelden op de website https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten. Maak alle koppen correct op, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Gebruik <caption> voor de kop van een tabel en <legend> voor de kop van een groep (<fieldset>) formuliervelden. Gebruik <table> voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met <th> en datacellen met <td>. Voeg zo nodig het attribuut scope of de attributen id en headers toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig.

   Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden. Zie voor meer informatie ons artikel: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de startpagina is de logische HTML volgorde van de blokitems niet correct. Elk item begint met een afbeelding en daarna pas de HTML kop. Zorg dat elk item in de code begint met het HTML kop element en daarna pas de bijbehorende content. Op deze manier is de structuur namelijk logisch en is het voor voorleessoftware ook duidelijk bij welke content de kop hoort en visa versa.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een juiste HTML kop is het lastig voor visuele beperkte bezoekers om de informatie op de webpagina te begrijpen. Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Er zal nader worden gekeken naar het goed toepassen van HTML-koppen om zo de voorleesbaarheid te verbeteren. De kop moet voor de inhoud komen, niet andersom! (in de code)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/contact staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

   Dit komt ook voor op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/register en https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan op dit moment formulieren op de website https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl niet automatisch (deels) invullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ (niet ingelogd) hoeft er niet horizontaal gescrold te worden, maar valt het hamburger menu achter de login knop. Deze is nu niet te bedienen. Dit is verlies van functionaliteit.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account is het niet meer helemaal duidelijk welke gegevens moeten worden ingevuld bij ‘Addressen’.

  • Gevolg:

   Doordat het hamburger menu achter de inlogknop wordt de functionaliteit van de website minder.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor: • Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels;

   Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels;

   Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   Zorg ervoor dat het hamburger menu niet achter de login knop verdwijnt bij schalen. Dit kan via juist CSS opmaak.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/contacthebben de grijze inputvelden een te laag contrast van 1,2:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Door beperkt contrast kan het zijn dat bezoekers van de website velden niet goed van elkaar kunnen onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

   Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

   Geef de grijze inputvelden een donkere tint zodat het een contrast heeft van minimaal 3:1 met de witte achtergrond. Een border mag ook.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over het eerste onderdeel van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Het menu op de website https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ is nu niet optimaal te gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Via bijvoorbeeld de Escapetoets.https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ kan het menu worden dichtgeklapt.

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken:

   Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;

   Aanwijzen: Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt;

   Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

   Zorg dat het uitgeklapte menu te sluiten is met de Escapetoets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account hebben de grijze placeholder teksten bij ‘Adressen’ een te laag contrast van 2,3:1 met de grijze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/nieuwsbericht/32/windmolens heeft de placeholder tekst bij ‘Reacties’ een te laag contrast van 2,5:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.

   Geef de placeholder teksten een donkere tint zodat het minimaal een contrast heeft van 4,5:1 met de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 vallen de laatste vier links in de footer buiten de blauwe balk. Hierdoor is het witte tekst op een witte achtergrond en zijn de links niet leesbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Doordat er door bezoekers niet goed kan worden ingezoomed op de website bestaat de kans dat zij niet alle informatie goed kunnen lezen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.  Zorg dat de tekst niet meer buiten het vak valt. Dit kan door juiste toepassing van CSS opmaak (bijv. flexbox).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de startpagina is het eerste menu item uitklapbaar. Dit gebeurt wel met muis hover. Maar dit is niet te openen en dus te bedienen met het toetsenbord. Op de startpagina is de slider niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website kunnen nu niet (volledig) door de website navigeren met alleen het toetsenbord.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/stap-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening.

  • Gevolg:

   Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ (niet ingelogd) staan twee afbeeldingen met tekst die wisselen. Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/contact staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verplicht invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Verzenden") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Als een bezoeker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, dient de mogelijkheid geboden te worden om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ (niet ingelogd) staan twee afbeeldingen met tekst die switchen welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ is er een skiplink om direct naar de inhoud van de pagina te gaan. Deze skiplink werkt niet omdat het verwijst naar een id-waarde die niet voorkomt op de pagina.

  • Gevolg:

   Website bezoekers kunnen niet goed door de pagina skippen waardoor ze nu veel herhalende content tegenkomen tijdens het skippen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalendecontent aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc.

   De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt. Zie onze website als voorbeeld: www.accessibility.nl

   Zorg ervoor dat de skiplink werkt, door id-waarde goed te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 als het menu is geopend gaat de focus na het menu door op de achterliggende pagina zonder dat het menu wordt gesloten. Dit is niet de bedoeling. Het menu moet eerst gesloten worden voordat de focus verder mag op de pagina.

  • Gevolg:

   De pagina is slecht zichtbaar doordat het menu bij focus/inzoomen niet wordt gesloten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ staat het logo als link. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk omdat de link geen linktekst bevat. Als hier een duidelijk tekstalternatief komt en in het title-attribuut van de link komt waar de link naar verwijst is dit probleem opgelost. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   De twee afbeeldingen die switchen zijn allebei ook een link. Deze links hebben nu drie keer dezelfde linktekst. Het title-attribuut van de link, het alt-attribuut van de afbeelding en de kop op de afbeelding. Dit kan hinderlijk zijn voor blinden. Die krijgen dit drie keer voorgelezen. Aangeraden wordt hier maar één keer de tekst te laten voorkomen.

   Dit komt ook voor bij de artikelen. Deze bestaan elk uit twee links naar hetzelfde artikel (link en button). Aangeraden wordt hier ook om maar de link of de button te houden. Dit komt op meerder pagina’s voor. Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account staan meerdere links met de linktekst ‘Toevoegen’. Hiervan zijn de linkdoelen niet duidelijk. Het probleem is dat links maar op enkele manieren context kunnen krijgen van andere content. Links hebben geen context met bovenstaande teksten of koppen. Dit heeft te maken met de methode waarmee hulpsoftware in staat is om het doel van links te bepalen, bij het opvragen van de context van deze link wordt de omliggende informatie niet gebruikt om het linkdoel te bepalen. Hier kan bijvoorbeeld extra informatie in het title-attribuut van de link komen.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/wonenhebben de tweede en derde afbeeldingen in de tekst geen duidelijk linkdoel, omdat ze geen linktekst hebben.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een duidelijke linktekst is het voor bezoekers niet duidelijk waar men terecht komt na het klikken op een link.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

   Geef logo een juist tekstueel alternatief via de alt-tag. Bijv. “Natuurlijk Vijfheerenlanden – Ga naar homepage”.

   Verwijderen meerdere versies van tekstalternatieven, één is voldoende en stoort niet.

   Geen links een beschrijvende linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-09-2021
 18. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is maar één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina’s te vinden. Er moet minimaal nog één manier zijn om een webpagina te vinden, bijvoorbeeld een zoekfunctie of een sitemap.

  • Gevolg:

   Webpagina's op https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl zijn nu lastig te bereiken doordat zij niet op verschillende manieren bereikbaar zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat iedere pagina op de website op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Bijvoorbeeld door naast de standaard navigatie tevens een zoekveld of sitemap te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop ‘Ik praat mee over’ in de menubalk.

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar als deze op de links van de artikelen staan. Op de ‘Lees verder’ knoppen is hij wel zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Toetsenbordfocus is ook niet zichtbaar op en in het hamburgermenu in de responsieve modus.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet minimaal de zichtbare tekst van het element bevatten.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account heeft het inputveld naast het label ‘Facebook’ geen toegankelijkheidsnaam. Dit kan opgelost worden door het label aan het goede inputveld te koppelen. Dit geldt ook voor het inputveld ‘Vrije omschrijving’.

   De inputvelden bij het label ‘Adressen’ hebben alle vier geen toegankelijkheidsnaam. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld, wat hier de placeholder teksten zijn.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/wonenhebben de tweede en derde afbeeldingen in de tekst geen toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   Doordat op een aantal plekken op de website https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl toegankelijkheidsnamen ontbreken kunnen bezoekers die spraaksoftware gebruiken dit element niet goed voor laten lezen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

   Voeg alt-tag toe aan logo.

   Koppel labels aan de inputvelden.

   Geef de inputvelden toegankelijkheidsnamen gelijk aan de zichtbare labels. Dit kan dmv aria-labelledby, aria-label, label, placeholder of aria-placeholder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/contact staat een contactformulier. Als de verplichte velden leeg gelaten worden, verschijnt er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmelding voldoet niet omdat ze maar tijdelijk blijft staan (in Chrome) en omdat de foutmelding een instructie is. Op dit moment is alleen het veld ‘Uw opmerking of vraag’ verplicht. De overige inputvelden hebben een typefout in het attribuut required, waardoor ze niet verplicht zijn. Dit geldt voor alle pagina’s met een formulier.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen en andere instructies zijn door een tijdslimiet onduidelijk. Dit maakt het voor (visueel) beperkte bezoekers lastig formulieren in te vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account moet een datum worden ingevuld. Het format voor deze datum staat in de placeholder tekst in het invoerveld. Deze instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat de instructie niet verdwijnt als een gebruiker gaat typen. Dit geldt ook voor de instructies/labels bij ‘Addressen’.

  • Gevolg:

   Instructie moet blijven staan als een gebruiker gaat typen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te behouden. Met name voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ is er een stray end tag div gevonden. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Maar er kan voor de </div> tag geen start tag gevonden worden.

   Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/contact bij het attribuut required staat een typefout (requi1red), waardoor het attribuut niet wordt herkent. Dit komt meerdere keren voor op de pagina en op meerdere pagina’s.

  • Gevolg:

   Doordat verschillende atribuutwaarden fouten bevatten waardoor verschillende attributen niet worden herkend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op:

   Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td>

   Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: <ul><li>lijstitem</ul></li>

   Zorg dat alle tags correct geopend en gesloten worden.

   Zorg dat het attribuut ‘required’ juist geschreven is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ staat het menu item ‘Ik praat mee over’ in een link met role=”button”. Nu kan software niet bepalen wat dit is. Hierdoor is het nu bijvoorbeeld niet te bedienen met het toetsenbord. Dit probleem komt op meerdere ‘knoppen’ voor.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/account?action=change-account heeft het inputveld naast het label ‘Facebook’ geen naam die door software bepaald kan worden. Dit kan opgelost worden door het label aan het goede inputveld te koppelen. Dit geldt ook voor het inputveld ‘Vrije omschrijving’.

   De inputvelden bij het label ‘Adressen’ hebben alle vier geen naam die door software is te bepalen. Hier kan bijvoorbeeld een label aan gekoppeld worden.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/ik-praat-mee-over/stap-voor-stap-naar-aardgasvrije-wijken kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

   Op pagina https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/wonenhebben de tweede en derde afbeeldingen in de tekst geen naam die door software te bepalen is.

   Op de startpagina zijn de knoppen in de slider niet toegankelijk, dit komt omdat ze geen goede rol, naam en waarde hebben. Een gevolg is dat de knoppen niet met het toetsenbord te bedienen zijn.

  • Gevolg:

   Doordat verschillende items, velden, video's en andere website onderdelen geen goede rol, naam en waarde hebben kunnen bezoekers niet de website volledig met het toetsenbord bedienen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vijfheerenlanden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209