Verklaring van Bibliotheekatlas

Status toegankelijkheid https://www.bibliotheekatlas.nl/

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bibliotheekatlas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bibliotheekatlas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van Bibliotheekatlas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.kb.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

Er zijn tussentijds stappen genomen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren. Het is echter nog niet mogelijk om deze verbeteringen via de toegankelijkheidsverklaring zichtbaar te maken, omdat er nog geen nieuwe audit heeft plaatsgevonden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bibliotheekatlas : voldoet gedeeltelijk

De website Bibliotheekatlas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/bibliotheekatlas.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, missen een alt-attribuut, of moeten juist voor hulpsoftware worden verborgen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of redacteuren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware missen belangrijke visuele informatie, of krijgen onnodige informatie voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende kopteksten zijn niet als kop opgemaakt en/of zijn opgemaakt met elementen die onterecht nadruk geven aan deze teksten.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de redacteuren.

  • Gevolg:

   De koppenstructuur kan niet door hulpsoftware worden overgebracht. Bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware kunnen hierdoor moeite hebben met het begrijpen van de structuur van de pagina.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de tijdlijn staat de datum in de code boven het artikel waar het bijhoort, in plaats van eronder.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die hulpsoftware gebruiken, kan het onduidelijk zijn bij welke locatie de datum hoort, omdat de datum in de code onder de locatie hoort te staan.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn geen autocomplete attributen toegevoegd aan de invoervelden in het contactformulier.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De velden kunnen nu niet automatisch worden ingevuld. Bezoekers met verschillende soorten beperkingen hebben baat bij het automatisch kunnen laten invullen van deze invoervelden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links in de lopende tekst zijn alleen herkenbaar door een kleurverschil.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of (UX-)designers.

  • Gevolg:

   Slechtziende en kleurenblinde bezoekers kunnen moeite hebben met het herkennen van deze links.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's wordt enkel met kleur de beschikbaarheid van de faciliteiten weergegeven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of (UX-)designers.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde bezoekers kunnen moeite hebben met het waarnemen van de kleurverschillen en daardoor informatie missen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De contrastverhouding van verschillende teksten op de website is te laag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of redacteuren en/of (UX-)designers.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen deze teksten niet of moeilijk waarnemen en daardoor informatie missen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's valt tekst buiten beeld, of is tekst minder goed leesbaar, wanneer de pagina wordt herschaald en de tekst wordt vergroot.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers die de pagina aan hun wensen aanpassen om de leesbaarheid te verhogen, missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele knoppen en de elementen die informatie overbrengen over de beschikbaarheid van faciliteiten hebben een te lage contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of (UX-)designers.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen deze teksten niet of moeilijk waarnemen en daardoor informatie missen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De fotoviewer is niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen deze viewer niet (goed) bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitels van de locatie-pagina's beschrijven de inhoud van de pagina's niet specifiek genoeg.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de redacteuren.

  • Gevolg:

   Het doel van de pagina kan niet via de paginatitel worden bepaald. Alle bezoekers, maar specifiek degenen met een beperking, zijn erbij gebaat om in een oogopslag het doel van de pagina te kunnen zien, vooral wanneer er meerdere pagina's openstaan.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij verschillende pop-up schermen blijft de toetsenbordfocus niet in het scherm, maar gaat verder over de achterliggende pagina.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen gedesoriënteerd raken wanneer de focus volgorde onlogisch is en de focus verdwijnt achter het openstaande scherm.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Van sommige links kan het linkdoel niet of onvoldoende worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars en/of redacteuren.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met verschillende beperkingen kan het onduidelijk zijn waar de link ze naartoe brengt.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor de locatie-pagina's is voor toetsenbordgebruikers geen manier beschikbaar om deze pagina's te kunnen vinden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en/of (UX-)designers.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen deze pagina's niet bereiken en missen daardoor informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige plaatsen op de website is de toetsenbordfocus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen gedesoriënteerd raken wanneer ze niet kunnen zien waar ze zich op de pagina bevinden.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de fotoviewer is gebruik gemaakt van Engelstalige namen voor interactieve elementen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware wanneer elementen in een andere taal dan die van de hoofdinhoud worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende knoppen en links missen een toegankelijke naam, of hebben een naam die de functionaliteit onvoldoende beschrijft. De menuknop heeft daarnaast een onjuiste rol en waarde.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware gebruikt de naam, rol en waarde van een element om de functionaliteit van dat element te communiceren aan de gebruiker. Wanneer daar iets aan mist, kan de functionaliteit voor de gebruiker onduidelijk zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209