Verklaring van Amstelveenpas

Status toegankelijkheid https://amstelveenpas.nl/

Gemeente Amstelveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Amstelveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Amstelveenpas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Amstelveen is beschikbaar via de link https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Amstelveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Amstelveenpas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Amstelveen is gevorderd met de toegankelijkheid van Amstelveenpas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Amstelveen .
Functie: Hoofd informatiebeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Het Meldpunt Digitoegankelijkheid

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Na het online indienen van uw melding, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Per e-mail wordt u ge├»nformeerd over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Aanvullende informatie van Gemeente Amstelveen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Amstelveenpas : voldoet gedeeltelijk

De website Amstelveenpas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Amstelveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://aalsmeerpas.nl/media/t2obhueu/2021-09-14-toegankelijkheidsonderzoek-aalsmeerpas-aalsmeerpas-nl-versie-2-0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Amstelveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van gemeente Amstelveen, helemaal bovenaan de pagina heeft een alternatieve tekst, namelijk 'Amstelveenpas'. Echter betreft het hier het logo van de gemeente en niet het het logo, of een afbeelding van de Amstelveenpas.

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst is onjuist.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de afbeelding niet (goed) zien en kunnen niet de juiste informatie krijgen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   De tekst combineren met de tekst die op de link om het logo heen zit, bijvoorbeeld alt="Logo gemeente Amstelveen, ga terug naar startpagina Amstelveenpas."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het plaatje van het gezin, direct onder het menu heeft een alternatieve tekst, namelijk alt=""/media/lbclewgw/header_about.svg"". Dit is geen goede tekst.

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst is geen omschrijving van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de afbeelding niet (goed) zien en niet de juiste informatie krijgen. Een screenreader zal de ingevulde alt tekst voorlezen, en dat is in dit geval erg hinderlijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   In de alt tekst een goede omschrijving van de afbeelding opnemen. Bij decoratieve afbeelding dient de alt tekst leeg gelaten te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst is geen omschrijving van wat er op de afbeelding te zien is.

  • Oorzaak:

   Om de aanbiedingen te sorteren is gebruik gemaakt van iconen met een beschrijving. De iconen zijn een afbeelding met een alternatieve tekst. Deze alternatieve tekst bevat alleen een nummer, bijvoorbeeld 'alt="3"' voor cultuur.

  • Gevolg:

   Voor mensen die de iconen niet zien is zo niet duidelijk wat er in de afbeelding te zien is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Omdat er ook een beschrijvende term onder de iconen staat, is het icoon hier puur decoratief. Verander de alternatieve tekst daarom in alt="".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderaan de pagina bij 'Wachtwoord vergeten?' staat een afbeelding van een man met een vraagteken. Er is geen alternatieve tekst voor deze afbeelding ingevuld, waardoor een screenreader deze niet kan interpreteren.

  • Oorzaak:

   Er is geen alternatieve tekst ingevuld in de code van de website.

  • Gevolg:

   Omdat er helemaal geen alternatieve tekst is ingevuld, is onduidelijk hoe deze afbeelding door een screenreader wordt afgehandeld.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat een afbeelding altijd een alternatieve tekst heeft. Voeg aan de afbeelding dus alt="" toe. Dit attribuut is leeg omdat het om een decoratieve afbeelding gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het blok bovenaan de homepage staat 'Amstelveenpas, geniet van alle voordelen in en rond Amstelveen'. Deze tekst bestaat uit twee koppen, namelijk een <h1> en een <h2> element. Deze koppen hebben echter geen content die onder de kop valt.

  • Oorzaak:

   Er zijn koppen gedefinieerd in de code, maar geen content die daaronder valt.

  • Gevolg:

   Iemand die gebruikmaakt van bijvoorbeeld een koppenstructuur verwacht bij elke kop dat er informatie onder valt. Dat is hier niet het geval en kan daarom verwarring opleveren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   De kop 'Amstelveenpas' kan blijven zoals deze is, maar zorg er dan voor dat de tekst eronder geen kop meer is door deze bijvoorbeeld in een paragraaf te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de kaarten met aanbiedingen is geen goede relatie tussen de naam van het bedrijf (de kop) en de informatie over de aanbieding (de paragraaf) gelegd.

  • Oorzaak:

   De kaarten met aanbiedingen hebben de naam van het bedrijf in een paragraaf gevolgd door een omschrijving van de korting in een kop.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is op deze manier niet duidelijk welke informatie bij welk bedrijf hoort, omdat zij vaak op koppen navigeren en de naam van het bedrijf nog onder de kop van de vorige aanbieding valt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   De oplossing zou zijn om de naam van het bedrijf in een kop te zetten en de korting in de paragraaf (en de opmaak hiervan aan te passen in het CSS).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het blok met openingstijden ziet er visueel uit als een lijst, maar is in de code niet gespecificeerd als een lijst.

  • Oorzaak:

   Deze elementen staan in paragraaf met daartussen <br> elementen.

  • Gevolg:

   De openingstijden worden niet goed opgesomd door een screenreader.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het blok er ook uitziet als een lijst door in dit geval ook gebruik te maken van een lijst en de code door <ul> en <li> elementen toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een grote lijst van alle deelnemende bedrijven te zien, maar dit wordt als gewone lopende tekst geïnterpreteerd door een schermlezer.

  • Oorzaak:

   De lijst is niet opgemaakt als lijst in de code.

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is dit lastig omdat zij de lijst niet kunnen overslaan en dus door de hele lijst heen moeten lopen. Ook is er nu niet duidelijk dat het om een lijst gaat en hoe veel items de lijst bevat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zet de items van de lijst in de code ook in een lijst door gebruik te maken van <ul> en <li> elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De formulieren op de website hebben niet genoeg contrast.

  • Oorzaak:

   De invoervelden hebben een grijze (#9797A1) tekst op een lichtgele (#F6F2E9) achtergrond. Dit heeft een contrast van 2,6:1.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden kan het daardoor lastig zijn om te zien dat er een invoerveld is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de tekst een contrast krijgt van minimaal 4,5:1 ten opzichte van de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De kaarten met aanbiedingen op de website hebben niet voldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De kaarten met aanbiedingen hebben een rand die beige (#F1ECE0) is op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit geeft een contrast van 1,2:1.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het erg moeilijk voor mensen die slechter zien om te zien dat de content binnen de kaart bij elkaar hoort.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de rand een andere kleur krijgt waardoor het contrast minimaal 3:1 wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden op de website hebben niet voldoende contrast. Dit geldt voor alle formulieren op de website.

  • Oorzaak:

   De invoervelden hebben een beige (#C9C4AE) lijn op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit heeft een contrast van 1,8:1.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden kan het daardoor lastig zijn om te zien dat er een invoerveld is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de lijn een contrast krijgt van minimaal 3:1 ten opzichte van de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben geen titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina's van aanbiedingen, zoals de pagina over Glowgolf, hebben geen paginatitel. Deze titel verschijnt onder andere bovenin de browser in het tabblad, maar helpt ook mensen met het bepalen op welke pagina zij zich momenteel bevinden.

  • Gevolg:

   Omdat nu alle aanbiedingen alleen een pad naar de pagina hebben waarin de naam van de aanbieding wordt vermeld, is het vooral voor mensen die de pagina niet kunnen zien en mensen met een cognitieve beperking lastig om te bepalen op welke pagina zij zich bevinden. Zij moeten dan het hele pad beluisteren of bekijken, of dit bepalen aan de hand van de inhoud van de pagina. Ook zijn verschillende tabbladen zo moeilijk te identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Zorg er voor dat alle pagina's een omschrijvende titel hebben in het <title> element die duidelijk maakt welke pagina het is zonder dat men de pagina hoeft te bekijken. Zorg ook dat een paginatitel nooit dubbel gebruikt wordt op een website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan niet bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Oorzaak:

   De linktekst "Lees verder" komt meerdere keer voor. De links verwijzen echter naar andere pagina's. Dit verschil is nu niet uit de linktekst te halen en dus is de linktekst niet duidelijk genoeg, dit is vooral een probleem voor gebruikers van hulpsoftware. Uit de linktekst van de links moet duidelijk worden naar welke pagina zij verwijzen.

  • Gevolg:

   Dit verschil is nu niet uit de linktekst te halen en dus is de linktekst niet duidelijk genoeg, dit is vooral een probleem voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar totdat de technische code is aangepast door de leverancier van het CMS.

  • Maatregel:

   Uit de linktekst van de links moet duidelijk worden naar welke pagina zij verwijzen. Het advies is om de linktekst uit te breiden met de naam van het artikel. Dit kan middels een aria-label zoals "Lees verder over Dierentrimsalon Het Kammetje" of door de link te koppelen aan de kop via aria-describedby techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Amstelveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209