Verklaring van Gemeente Lansingerland

Status toegankelijkheid https://www.lansingerland.nl/

Gemeente Lansingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lansingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lansingerland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de link https://www.lansingerland.nl/toegankelijkheidsverklaring/%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lansingerland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Lansingerland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lansingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Lansingerland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lansingerland .
Functie: teammanager Service & Contact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier(link sends email) of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neemt u dan contact met ons op. Op www.lansingerland.nl/contact(externe link) ziet u hoe u ons kunt bereiken. U kunt ook contact opnemen met https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-09-2022.

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 22-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Lansingerland : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Lansingerland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lansingerland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoeksrapport-Stichting-Accessibility-juli-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lansingerland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afvalstaan vier afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben dezelfde alternatieve tekst als de kop eronder. Deze tekstalternatieven beschrijven de afbeeldingen niet. Dit kan ook hinderlijk zijn voor blinden, omdat ze het dubbel voorgelezen krijgen. Hier kunnen de afbeeldingen beter worden gezien als decoratief en geen tekstalternatief hebben, maar wel een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding mag negeren. Op pagina https://www.lansingerland.nl/contact/ staan bij “Locaties” vier pinnetjes als link naar google maps. Deze pinnetjes hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig. Als een afbeelding als link wordt gebruikt, moet in de alt-tekst het doel van de link staan beschreven. Mensen die niet kunnen zien gebruiken deze tekst namelijk als linktekst. Het doel van de link is in deze situatie belangrijker dan wat er op de afbeelding te zien is. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ heeft het logo geen goed tekstalternatief. Het tekstalternatief is nu “Logo”. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig in het alt-attribuut van het img-element waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld “Logo Gemeente Lansingerland”. Eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst kan in het title-attribuut van de link komen (wat nu in het aria-label staat). Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staat een icoon van pdf. Visueel is duidelijk dat het om een pdf gaat, maar dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig. Iets lager op de pagina staan een aantal cirkeldiagrammen. Deze hebben nu als tekstalternatief “A chart”. Dit is niet duidelijk genoeg. Hier moet meer informatie bijkomen. Ook hebben het groene en rode bolletje een tekstalternatief nodig. Het is nu niet duidelijk welke partijen voor en tegen gestemd hebben. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden ten aanzien van online kaarten of karteringsdiensten, maar hiervoor geldt een uitzondering. Online kaarten en karteringsdiensten hoeven niet toegankelijk te zijn. Ga voor de volledige uitleg naar https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten.Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staat een kaart om een locatie aan te geven, maar hier is een alternatieve manier voor, door een straatnaam in te voeren. In het pdf document https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Spelregels-zelf-onderhouden-groen-zelfbeheer.pdf heeft het logo geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de websitebouwer. Het pdf-document waar naar wordt verwezen is inmiddels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval staan een aantal YouTube video's. De video's onder GFT, tuinafval, snoeiafval, onder Frituurvet en onder Elektrische apparaten hebben geen ondertiteling. De video's onder Glas en onder Matrassen hebben wel ondertiteling. In deze video's is automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube aanwezig. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in de video onder glas bijvoorbeeld na 8 sec gezegd "...ze weten de glasbakken prima te vinden..." en dit wordt vertaald in "...ze weten en glasbakken primaten vinden...". Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Onder PMD staat een video die niet beschikbaar is.

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staat ook een video zonder ondertiteling.

  • Gevolg:

   Ondertiteling is nodig zodat de informatie ook beschikbaar is voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de webredactie om de video's van ondertiteling te voorzien of anders te verwijderen van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval staan een aantal video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief.

   Dit geldt ook voor de video op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758.

  • Gevolg:

   Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld in de eerste video de naam en functie van de persoon aan het woord. Dit wordt nu niet doorgegeven aan bijvoorbeeld blinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Issues zijn voorgelegd aan de webredactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval staan een aantal video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie.

   Dit geldt ook voor de video op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758.

  • Gevolg:

   Audioscriptie is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld in de eerste video de naam en functie van de persoon aan het woord. Dit wordt nu niet doorgegeven aan bijvoorbeeld blinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue wordt voorgelegd aan de webredactie. Wanneer de video's niet kunnen worden aangepast, verwijderen we ze van onze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ staan twee visuele lijsten met links in de footer. Deze lijsten zijn echter in de code niet opgemaakt als een lijst. Voor ziende mensen is het duidelijk dat er een lijst staat en hoeveel items in de lijst staan. Deze informatie wordt nu niet doorgegeven aan hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/contact/ staan drie koppen ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze tekst krijgt al nadruk omdat het een kop is. Dit strong element kan beter weggelaten worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lansingerland.nl/actueel/wielerrotte-een-alternatieve-route-voor-wielrenners staat de hele inleiding opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarstaat een kalender in een tabel. Deze kalender is opgebouwd uit meerdere tabellen. Hierdoor zijn de relaties niet goed te bepalen. En wordt de tabel niet goed voorgelezen door voorleessoftware. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staan de agendapunten opgemaakt als koppen. Niet alle agendapunten hebben content, er staat geen informatie onder en zijn daardoor geen koppen. Gebruik koppen alleen om teksten koppen te geven, gebruik css om teksten te stylen.

   Ook zijn een aantal zichtbare tussenkoppen (groene koppen) opgemaakt met het strong element en niet als kop. Deze zichtbare koppen moeten opgemaakt worden als kop. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staan vier stappen. Visueel is duidelijk welke stap actief is. Deze informatie wordt overgebracht door presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met “Huidige stap” of aria-technieken te gebruiken. Bij de overige stappen is dit wel duidelijk omdat de kop van de pagina de zelfde naam heeft als de stap. Dit is niet fout maar kan beter. Er zijn verschillende niveaus van koppen (h1 - h6). Deze niveaus moeten in de juiste hiërarchie worden gebruikt. Als er bijvoorbeeld een h3 kop wordt gebruikt, moeten koppen die daar onder vallen van een lager niveau zijn (h4-h6). Op pagina https://www.lansingerland.nl/actueel/wielerrotte-een-alternatieve-route-voor-wielrenners staat onder het bericht de h3 kop “Meer nieuws”. Hieronder vallen weer drie nieuwsberichten. Deze hebben ook een h3 kop. Deze zouden dus van een lager niveau moeten zijn om aan te geven dat ze onder de kop “Meer nieuws” vallen. Dit komt op meerdere pagina's voor. In het pdf document https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handleiding-aanvragen-subsidie-Sociaal-Domein-en-Cultuur.pdf is de titel van het document niet opgemaakt als zodanig. Dit moet wel. Dit is ook hier niet fout maar kan beter. Let op de hiërarchie van koppen.

   In het pdf document https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Spelregels-zelf-onderhouden-groen-zelfbeheer.pdf zijn de zichtbare koppen in het document niet opgemaakt als koppen. Dit moet wel voor een duidelijk structuur.

  • Gevolg:

   Als een hele inleiding met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Issues zijn doorgegeven aan de webredactie. Ook doorgegeven aan Ibabs en onze webbouwer Yard.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie is de leesvolgorde niet helemaal logisch. Eerst worden de stappen voorgelezen en daarna de kop. Het is logischer als dit andersom gebeurt, dan is het meteen duidelijk op welke pagina je zit en wat de 4 stappen zijn. Visueel mag het er zo wel uit zien, maar in de code moeten de kop en de stappen worden omgedraaid. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest niet de juiste volgorde voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan onze webbouwer om op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/gegevens staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 staan cirkeldiagrammen met een legenda. Hier is de betekenis alleen van kleur afhankelijk.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze diagrammen goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan Ibabs om op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/7210e3a4-9ff2-4c83-981b-5db0f879a1a8 hebben de grijze randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,5 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,2:1 met de witte binnenkant. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op de onderzochte pagina's van https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ is op sommige plekken een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig, bijvoorbeeld op de zoekknop. Deze krijgt bij focus een lichtblauwe omranding. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Dit is nu niet het geval. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,4:1 te laag.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de velden niet onderscheiden omdat het contrast niet goed is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is gemeld bij zowel onze webbouwer als bij Ibabs om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ hebben de witte teksten een te laag contrast van 3,2:1 met de groene achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 hebben de groene teksten een te laag contrast van 3,2:1 met de witte achtergrond. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft de groene tekst onder stap 1 een te laag contrast van 2,8:1 met de licht gekleurde achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. De andere grijze teksten bij de stappen hebben een te laag contrast van 3,4:1 met de licht gekleurde achtergrond. Ook al zijn deze stappen niet actief, het is wel handig om te weten welke stappen er nog moeten worden ingevuld. De grijze placeholder teksten hebben een te laag contrast van 4,4:1. Dit komt bij meerdere stappen voor. De witte teksten in de cookiemelding hebben een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de groene achtergrond. Dit komt bij meerdere stappen voor.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is gemeld bij zowel onze webbouwer als bij Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu wordt geopend, valt het laatste menu item buiten beeld. Deze is niet te zien. Met het toetsenbord is deze nog wel te bereiken maar is dan ook niet te zien. Dit komt op meerdere pagina's voor. Ook is de knop voor de cookieverklaring verdwenen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lansingerland.nl/zoeken/?q=corona is de extra informatie bij de resultaten er niet meer. Er mag geen informatie of functionaliteit verloren gaan. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval is het broodkruimelpad verdwenen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op deze pagina staan uitklapbare items. Als er één is uitgeklapt en er wordt een tweede uitgeklapt dan sluit de eerste en opent de tweede maar het scherm verplaatst niet mee. Hierdoor kan iemand heel makkelijk de plek op de pagina kwijt raken. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed te zien doordat het buiten beeld valt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is gemeld bij onze webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ staat onderaan een Cookieverklaring knop. Deze knop kan wel de toetsenbordfocus krijgen maar is niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/7210e3a4-9ff2-4c83-981b-5db0f879a1a8 zijn de Amendementen in de tabel niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van het toetsenbord komen niet bij de informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is gemeld bij zowel de webbouwer als bij Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval staat meerdere YouTube video’s. In deze mediaspelers is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk). Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is gemeld bij onze webredactie om hier naar te kijken. Kan het niet aangepast worden, moet de video van onze website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afval staan meerdere iframes. De pagina’s in de iframes hebben geen goede titels. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel hebben. Dit geldt ook voor de pagina in de iframe op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758. Hier is een goede titel bijvoorbeeld “Video Gemeenteraad 8 juli 2021”. De pdf documenten https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Spelregels-zelf-onderhouden-groen-zelfbeheer.pdf en https://openpdc.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handleiding-aanvragen-subsidie-Sociaal-Domein-en-Cultuur.pdf hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Het gevolg is niet duidelijk gemaakt in het onderzoeksrapport.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is gemeld bij zowel onze webbouwer als bij Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 gaat de focus eerst naar de overzichten die onder de agenda staan, en dan naar de agenda die er dus bovenstaat.

   Op de pagina staan twee tabbladen. Als er meerdere tabbladen zijn, moet de focus eerst over de onderdelen van het huidige tabblad gaan, voordat de focus naar het volgende tabblad wordt verplaatst. Dit is hier niet het geval. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Dit kan voor sommige gebruikers verwarrend zijn. Aangeraden wordt gewoon de visuele volgorde van de pagina te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is gemeld bij Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ is de link “Politiek en Organisatie” in tweeën gesplitst in “Politiek” en “en Organisatie. Deze twee links verwijzen allebei naar dezelfde url en moeten samengevoegd worden om verwarring te voorkomen. Op pagina https://www.lansingerland.nl/contact/ staan onder “Locaties” vier links zonder linktekst. Hier zijn de linkdoelen niet duidelijk. Krijgen ze een goed tekstalternatief (zie ook sc 1.1.1) dan is dit probleem ook opgelost. Op pagina https://www.lansingerland.nl/politiek-en-organisatie/staan na de link “Onderscheidingen” twee onzichtbare links en na “Nieuwsbrieven” één onzichtbare link zonder linkteksten. Hier is het linkdoel onduidelijk. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen duidelijk linkdoel, omdat het logo geen tekstalternatief of linktekst heeft.

  • Gevolg:

   Het kan bij de webbezoeker tot verwarring leiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan onze webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie is de toetsenbordfocus na het logo twee keer niet zichtbaar, op de info knop en op de kaart.

   Als het “Info” scherm is geopend is de focus niet zichtbaar op de sluiten knop. De focus is hier niet zichtbaar als deze op het selectieveld op de wis- of uitklapknop staat. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/gegevens is de focus niet zichtbaar op de radiobuttons.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan onze webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/contact/ staan onder “Locaties” vier locatie pinnetjes als link. Deze links hebben geen toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan het zichtbare tekst bij het veld. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu “Logo”. Hier moet de zichtbare tekst aan toegevoegd worden. Een goede toegankelijkheidsnaam is bijvoorbeeld “Logo Gemeente Lansingerland”. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam omdat het logo geen tekstalternatief of linktekst heeft. Dit komt op meerdere pagina's voor. De input elementen hebben geen toegankelijkheidsnaam. Deze toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst bij de elementen. Hier de placeholder teksten. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Als de link geen toegankelijkheidsnaam hebben, kan spraaksoftware het niet aanduiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan zowel onze webbouwer als Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staat een formulier. Als er niks wordt ingevuld en er wordt wel naar de volgende stap gegaan komt er een melding. Bij stap 1 bijvoorbeeld “Het aanklikken van een locatie op de kaart, het invullen van een straat of het invullen van de omschrijving is verplicht.” en bij stap 3 “Het invullen van uw naam is verplicht.”.

  • Gevolg:

   Dit zijn geen foutmeldingen maar instructies. Een blinde ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld boven aan het formulier een algemene foutmelding te zetten zoals bijvoorbeeld 'Er zijn fouten gemaakt in het formulier' of de meldingen zelf aan te passen. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld ‘Het veld Naam is niet (goed) ingevuld’. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is doorgegeven aan onze webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarstaan twee selectievelden zonder zichtbaar label. De bedoeling van dit succescriterium is dat, als de input van de gebruiker nodig is, er een label of instructie staat. Dit gaat om de tekst bij formulier-invoervelden, zodat het duidelijk is voor de gebruiker wat hij in dat veld in moet vullen. Dit helpt alle gebruikers om fouten te voorkomen. Voor mensen met een beperking is dit nog belangrijker omdat het voor hen veel tijd kan kosten om fouten te corrigeren. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie staan de labels in de inputvelden als placeholder tekst. Dit is niet goed. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Dit komt bij meerdere stappen voor. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het niet goed toepassen van dit criterium kan hinderlijk zijn voor de gebruiker voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is doorgegeven aan zowel de webbouwer als Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ staat in de code de id-waarde “js-searchbar-input” dubbel. Dit komt op meerdere pagina's voor. Er staat ook een dubbele attribuut “class” binnen een element. Ook dit kan een parser error veroorzaken. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lansingerland.nl/zoeken/?q=corona staat in de code ook de id-waarde “elastic-search-form” dubbel. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarstaat er een fout in de attributen. Er is geen spatie tussen twee attributen.href="#viewcalendar"aria-controls="viewcalendar"

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is doorgegeven aan zowel de webbouwer als Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/ staat onderaan een Cookieverklaring knop. Deze knop kan wel de toetsenbordfocus krijgen maar is niet met het toetsenbord te bedienen. Het is een div element met role=”button”, maar is met een script aangepast zodat het alleen op de muis werkt. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://www.lansingerland.nl/contact/ staan onder “Locaties” vier links (locatie pinnetjes) waarvan de naam niet door software te bepalen is. Op pagina https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/afval/afval-scheiden-2/wat-doen-we-met-uw-gescheiden-afvalkunnen meerdere video’s worden gestart, deze video’s staan in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element. Op pagina https://www.lansingerland.nl/politiek-en-organisatie/staan na de link “Onderscheidingen” twee onzichtbare links en na “Nieuwsbrieven” één onzichtbare link waarvan de naam niet door software te bepalen is. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/ staat bij de agenda een element met role="tablist". Dit element voldoet echter niet aan alle voorwaarden voor een correcte toepassing van deze rol. Zo heeft het element met deze rol geen naam (door middel van aria-labelledby die verwijst naar de visuele kop), is de tabvolgorde tussen de tabbladen en de tabpanels niet correct, daarnaast is het visueel duidelijk welke tabblad actief is, dit staat niet goed in de code, hier is “Toekomstige vergaderingen” altijd actief ook al is dit niet zo. Ook is het niet mogelijk om via de pijltjestoetsen door de tabs te navigeren. Zo kunnen er meer problemen met dit element zijn. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#tablist en https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel voor meer informatie. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/7210e3a4-9ff2-4c83-981b-5db0f879a1a8 hebben de Amendementen in de tabel geen rol die door software te bepalen is. Deze zijn nu ook niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Op pagina https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a4cf56bf-4bd1-47fe-920d-2be1b9631758 kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie heeft het logo geen naam die door software te bepalen is. Dit komt op meerdere pagina's voor. Op de pagina staan bovenaan vier stappen om aan te geven bij welke stap je bent en welk er nog zijn. De actieve en gedane stappen hebben een andere kleur. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit komt op meerdere pagina's voor. De input elementen hebben geen naam die door software te bepalen is. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de inputelementen labels te geven. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De cookieverklaring is niet met het toetsenbord te bedienen. Het script is aangepast, zodat het alleen met de muis werkt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is gemeld bij zowel onze webbouwer als Ibabs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lansingerland.nl/zoeken/?q=corona staan links op de pagina filters. Als er een checkbox wordt aangevinkt, veranderen de resultaten en verschijnt er een melding als '22 resultaten gevonden'. Deze melding is een statusbericht en dit moet programmatisch bepaald kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dit kan opgelost worden door role=”status” toe te voegen. Op pagina https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen kunnen nu niet goed worden voorgelezen omdat ze niet als statusbericht zijn opgemaakt. Dit is vervelend voor mensen die gebruikmaken van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is gemeld bij onze webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lansingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617