Verklaring van Meanderende Maas

Status toegankelijkheid https://www.meanderendemaas.nl/

Waterschap Aa en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Meanderende Maas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Aa en Maas is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Waterschap+Aa+en+Maas

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Aa en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website Meanderende Maas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Aa en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van Meanderende Maas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Aa en Maas .
Functie: Afdelingshoofd Servicestaf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@meanderendemaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Meanderende Maas : voldoet gedeeltelijk

De website Meanderende Maas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Aa en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meanderendemaas.nl/wp-content/uploads/2021/08/WCAG-2.1-inspectie-www.meanderendemaas.nl-Niveau-AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Aa en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Geen goed tekst-alternatief onder linkjes en afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Zonder goed tekstalternatief kunnen mensen met een beperking de tekst niet begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beheerder zal tekstalternatieven invoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Niet in alle filmpjes is ondertiteling aanwezig.

  • Gevolg:

   Het filmpje is niet goed te volgen voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Filmpjes die ondertiteling missen opnieuw laten monteren inclusief ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De status die actief is (zoals een aangeklikte categorie) moet niet alleen visueel maar ook in code worden opgenomen, zodat ook hulpsoftware deze status kan overbrengen. Tevens moeten in documenten de koppen gelabeld worden als ‘H1’, ‘H2’, ‘H3’ etc.

  • Gevolg:

   Software kan de status en structuur niet goed lezen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De beheerder zal de code moeten aanpassen zodat de status goed te lezen is door de hulpsoftware. In de documenten zelf moeten de titels goed gelabeld worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Invulvelden in formulieren bevatten geen attribuut ‘autocomplete’.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan geen hulp geven bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   In overleg met de beheerder wordt gekeken of de formulieren aangepast kunnen worden met het attribuut ‘autocomplete’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In een document staan verscheidene grafieken waarin de lijnen alleen in kleur van elkaar te onderscheiden zijn.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden kunnen daardoor niet de legenda en de grafiek combineren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   We kijken of we stippellijnen of tekst naast de lijnen kunnen invoegen zodat de informatie alsnog waarneembaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Woorden zijn te lang en worden niet afgebroken en YouTube filmpje schalen niet mee.

  • Gevolg:

   Horizontaal scrollen is nodig.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder stelt in dat YouTube filmpjes automatisch meeschalen en woorden worden afgebroken met de CSS opdracht “wordbreak:break-all”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De grijze en oranje lijn hebben in een document niet genoeg contrast op de witte achtergrond (2,5:1 en 2,7:1).

  • Gevolg:

   Door het geringe contrast is het voor slechtzienden lastig te onderscheiden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   We kijken of we het document kunnen aanpassen waarbij we geen lichte kleuren meer gebruiken als data.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat in de header een zoekfunctie. Het invoervak schaalt niet mee.

  • Gevolg:

   Waardoor de placeholder ‘Zoeken op deze website’ bij vergrootte letterafstand niet meer in het vak past.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past het invoervak van de zoekfunctie aan zodat deze meeschaalt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de homepage en vrijwel elke pagina is het contrast tussen de letters en de achtergrond niet voldoende.

  • Gevolg:

   Een laag contrast kan een probleem zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past het kleurgebruik aan van de tekst zodat er voldoende contrast is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Tekst is in de afbeelding meegenomen bij een aantal knoppen en kaartmateriaal.

  • Gevolg:

   Deze tekst in de afbeeldingen kan niet opgelezen worden door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Knoppen en afbeeldingen met een titel aanpassen en zorgen dat er overal een tekstuele titel bij staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Meerdere knoppen zijn niet toegankelijk met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Iemand die enkel het toetsenbord gebruikt om te navigeren kan niet overal terecht.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past de functionaliteiten zo aan dat alle knoppen te bedienen zijn met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   YouTube filmpjes staan sneltoetsen aan.

  • Gevolg:

   Het filmpje kan lastig bediend worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De sneltoetsen uitzetten door het toevoegen van de parameter disablekb=1 aan de URI van de video in de embedcode. Hierdoor worden de sneltoetsen wel uitgezet, maar is de video nog wel te bedienen met het toetsenbord op de normale manier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om blokken over te slaan.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware door de hele navigatie om bij unieke content te komen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt optie in om blokken over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Documenten bevatten geen titel.

  • Gevolg:

   Opleessoftware kan de titel niet herkennen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   In de eigenschappen van het document dit invoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Focus gaat niet naar het eerste item in het menu als deze opent.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze focus niet herkennen nu.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt focus optie in bij het openen van het menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Links bevatten veelal geen titel.

  • Gevolg:

   De knop is zo niet goed te herkennen door opleessoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Invoegen van titels bij links.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus is op meerdere plekken onzichtbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die alleen het toetsenbord gebruiken om te navigeren hebben dit nodig.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt zichtbare focus in bij de velden die actief zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De zichtbare tekst moet komt niet overal terug in een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   De link kan zo niet gevonden en goed geïdentificeerd worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Linktekst invoegen die overeenkomt met de zichtbare tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Alle pagina’s hebben een leeg taalattribuut.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet zo niet welke taal uitgesproken moet worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt een waarde in voor het taalattribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meanderendemaas.nl/veelgestelde-vragen/ staat een contactformulier waarin akkoord gaan met de voorwaarden verplicht is. Als de checkbox niet is aangevinkt verschijnt echter geen melding en de focus verplaatst ook niet.

  • Gevolg:

   Het is daarom voor gebruikers niet direct duidelijk waarom het formulier niet goed verstuurd kan worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt melding in wanneer checkbox niet is aangevinkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De labels of verplichte velden staan niet duidelijk of goed aangegeven.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet gemakkelijk het formulier invullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder voegt labels toe bij de formulieren en geeft middels een sterretje aan welke velden verplicht zijn om in te vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In de code zitten een aantal foutieve schrijfwijzen.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn pagina's niet goed te parsen door software.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past deze elementen aan in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Meerdere knoppen zijn span-elementen die met JavaScript interactief gemaakt zijn.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan hun functie niet bepalen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past deze knoppen aan zodat er een rol en een naam bij staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij een melding na het foutief invullen van een formulier staat de onjuiste code.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan zo niet de nieuw verschenen content bepalen bij een fout.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Beheerder past de code aan bij een foutmelding na invullen van een formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Aa en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617