Verklaring van www.heemstede.nl

Status toegankelijkheid https://www.heemstede.nl/

Gemeente Heemstede is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Heemstede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.heemstede.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Heemstede is beschikbaar via de link https://www.heemstede.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Heemstede gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.heemstede.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Heemstede is gevorderd met de toegankelijkheid van www.heemstede.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Heemstede .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar onlineteam@heemstede.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Heemstede

De gemeente Heemstede stelt alles in het werk om te voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Dit doen wij door het uitvoeren van onderzoek, betrekken inwoners, bewustwording en training medewerkers.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.heemstede.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.heemstede.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Heemstede dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/a12104fd-346f-463c-9521-fc77e9617074
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Heemstede dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina’s staan uitklapbare elementen die voorzien zijn van een icoontje. Hiervan wordt de alternatieve tekst voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Onvolledig aria-hidden attribuut

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst (titel uit de SVG) wordt wel voorgelezen door screenreaders door onvolledig gebruik van het aria-hidden attribuut.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Deze maatregel vraagt om een technische verbetering. We vragen de websiteontwikkelaar verbeteringen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Aanwezige ondertitels zijn niet volledig. Zichtbare informatie uit de video ontbreekt.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie uit de video is beschikbaar voor mensen die deze niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De betreffende video is niet langer beschikbaar. Bij opvolgende video's zullen wij extra aandacht besteden aan het zorgvuldig ontsluiten van alle informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Voor de onderzochte video's was geen audiotransscriptie of tekstalternatief aanwezig.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een audio en visuele beperking was de informatie uit de video niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Niet aanwezig

  • Maatregel:

   Bij opvolgende video's zullen we een transcriptie van de video toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Onjuist gebruik van kopteksten en tekstopmaak
   2. Gedeelte van de primaire content van een pagina is niet toegankelijk voor hulpsoftware
   3. Paginanummering van zoekresultaten is onjuist voor hulpsoftware
   4. Pdf-documenten zijn niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk
  • Gevolg:
   1. Opmaak impliceert een bepaalde structuur, maar die ontbreekt.
   2. Betreffende Informatie is niet toegankelijk voor hulpsoftware.
   3. Informatie voor hulpsoftware komt niet overeen met de visuele informatie.
   4. Informatie in de Pdf-documenten is niet toegankelijk voor hulpsoftware.
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar mogelijk maken we zelf aanpassingen. Sommige elementen worden door de leverancier aangepast. We proberen informatie zoveel mogelijk via HTML te ontsluiten. We oriënteren ons op het toegankelijk maken van Pdf-documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Elementen staan in een onlogische volgorde in de DOM

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier zal hierop aanpassingen verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Voor invoervelden waar persoonlijke informatie van de invuller gevraagd wordt, ontbreken attributen om deze informatie automatisch in te kunnen vullen.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking moeten onnodig extra informatie invoeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier zal technische aanpassingen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Placeholder teksten in formuliervelden hebben onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Placeholder teksten zijn verminderd leesbaar.

  • Alternatief:

   Tekstkleur donkerder maken.

  • Maatregel:

   We gaan de tekstkleur aanpassen zodat deze voldoende contrast heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op mobiele apparaten worden velden en labels gegroepeerd waardoor de visuele relatie verloren gaat.

  • Gevolg:

   Het is niet langer herkenbaar welk invoerveld bij welk label hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten de leverancier technische aanpassingen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Eigen implementatie van een focus highlight met onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Focus is onvoldoende zichtbaar op de pagina.

  • Alternatief:

   Kleurcontrast van de indicatie verhogen of de eigen implementatie verwijderen en focus indicatie over laten aan de browser zodat gebruikers hun eigen voorkeuren kunnen hanteren.

  • Maatregel:

   We laten de leverancier aanpassingen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Sommige elementen worden zichtbaar door focus. Deze actie is niet ongedaan te maken zonder de focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen onbedoeld een functie activeren of in verwarring raken door het verdwijnen van informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten de leverancier aanpassingen maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Navigatie-element is niet met het toetsenbord te bedienen

  • Gevolg:

   Een zichtbaar element op de pagina kan niet met het toetsenbord bedient worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten hiervoor technische aanpassingen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De volgorde waarop focus verloopt op de pagina is niet altijd logisch of onduidelijk qua bediening.

  • Gevolg:

   Door onder andere extra tab-stops wordt bediening via het toetsenbord extra belast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten hiervoor technische aanpassingen uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor sommige elementen is de toegankelijke naam buiten de context van (het deel van) de pagina onvoldoende betekenisvol.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen in een, door hun op te vragen lijst van links, op de pagina geen duidelijk doel achterhalen van bepaalde links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen waar mogelijk de teksten van links aan of vragen de leverancier technische aanpassingen te maken waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bij toetsenbord navigatie is niet voor alle elementen zichtbaar wanneer deze focus bevatten.

  • Gevolg:

   Gebruikers die door middel van toetsenbordnavigatie de site gebruiken kunnen niet altijd het actieve element op de pagina herkennen. Hierdoor wordt de bediening bemoeilijkt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten de leverancier aanpassingen maken om dit de verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De foutmelding van het formulier bevat een instructie en geen informatie over wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een duidelijke foutmelding weet een gebruiker van hulpsoftware niet wat er fout is gegaan. Een melding "Geef een geldig e-mailadres op" is een instructie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen de leverancier aanpassingen te maken aan de foutmeldingen om beter te omschrijven wat er mis is gegaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld voor een datum vraagt een bepaald format. Bij een foutieve invoer wordt wel een fout gemeld, maar geen informatie over de vereiste invoer.

  • Gevolg:

   Het beperkt bezoekers in het direct juist kunnen invoeren van vereiste informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen de leverancier technische aanpassingen te verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Gebruik van een onvolledig aria-hidden attribuut

  • Gevolg:

   Bepaalde content wordt onbedoeld toch voorgelezen door hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten de leverancier technische aanpassingen maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Er zijn pdf bestanden die nog niet toegankelijk zijn. We vermijden pdf's door de informatie zoveel mogelijk in HTML aan te bieden of te verwijzen naar andere bronnen. Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in pdf formaat die niet toegankelijk zijn. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid van raadstukken. We zijn in 2019 gestart met het vervangen van pdf formulieren door digitale formulieren. We testen of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren. In 2021 krijgen afbeeldingen die betekenis overbrengen een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De gemeente oriënteert zich op het toegankelijk maken van pdf's.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website met (een visuele) beperking kunnen met de voorleestool deze documenten niet "lezen". Ook kunnen zij niet waarnemen wat er op de afbeelding staat.

  • Alternatief:

   Toegankelijke pdf's plaatsen. Als alternatief kiezen voor contentpagina's en/of verwijzen naar andere bronnen.

  • Maatregel:

   Zorgen voor opleiding medewerkers zodat zij documenten toegankelijk opstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Heemstede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209