Verklaring van sociaalwijkteamwijchen

Status toegankelijkheid https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/

Gemeente Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Wijchen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website sociaalwijkteamwijchen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Wijchen is beschikbaar via de link https://sociaalwijkteamwijchen.nl/toegankelijk

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Wijchen gepubliceerde informatie blijkt dat de website sociaalwijkteamwijchen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Wijchen is gevorderd met de toegankelijkheid van sociaalwijkteamwijchen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wijchen .
Functie: Adviseur Digitale Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Wijchen

Pdfjes
De Pdfjes op onze site zijn nog niet toegankelijk. Wel hebben wij ons aantal Pdfjes met 50% verminderd. Voor de Pdfjes die we nu nog hebben staan geldt dat wij een plan maken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat deze in de toekomst toegankelijk zijn. Dit plan is juli 2020 klaar. Daarna volgt de uitvoering.

Ook heeft onze website als service veel pdf formulieren, deze zijn ook in digitale variant volledig toegankelijk beschikbaar. Deze Pdfjes maken wij dus niet toegankelijk, omdat er een alternatief voor is.

Filmpjes
Filmpjes moeten vanaf 23 september 2020 toegankelijk te zijn. Alle filmpjes die wij vanaf deze datum publiceren zullen wij toegankelijk maken. Filmpjes van voor die tijd passen wij aan als het mogelijk is.

Kaarten
Wij weten dat het kaartmateriaal op onze website nog niet voldoet. Wij maken een plan dat juli 2020 klaar is, waarin wij aangeven hoe wij ervoor gaan zorgen dat deze in de toekomst wel toegankelijk zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website sociaalwijkteamwijchen : voldoet gedeeltelijk

De website sociaalwijkteamwijchen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Wijchen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Wijchen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/hulpmiddel-rolstoel-scootmobiel staan onder “Handig om te weten” staan enkele vetgedrukte teksten (“Vorm van de zorg” tot en met “Persoonsgebonden budget, Pgb”). Visueel is het duidelijk dat dit koppen zijn, maar in de code is geen header (bijvoorbeeld h2), maar het strong-element gebruikt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De webredactie past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 2. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Titel beschrijft het onderwerp onvoldoende

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/ heeft dezelfde titel als pagina https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/home/2, namelijk “Home | Sociaalwijkteamwijchen”. De eerstgenoemde pagina is echter geen homepage, maar geeft meer informatie over het Sociaal Wijkteam. De titel beschrijft daarom het onderwerp niet goed. Daarnaast kan twee pagina’s met dezelfde titel verwarrend zijn voor gebruikers en is het advies om elke pagina een unieke titel te geven.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van het de pagina is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 3. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina enkel via een link te bereiken .

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/home/2 is alleen te bereiken via de link met de tekst ‘Lees meer’ op de homepage. Deze pagina is niet te vinden via de zoekmachine en er is geen sitemap aanwezig waar deze pagina in staat. issue 2.4.2 paginatitel lost dit issue op

  • Gevolg:

   Voor blinden, slechtzienden en cognitief beperkte gebruikers is het lastig om deze pagina op een website te vinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 4. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zichtbare naam van het zoekveld is geen onderdeel van de toegankelijke naam

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/ staat rechtsboven een zoekveld. De zichtbare tekst, hier de placeholder, is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam. Die is nu alleen 'zoeken'. De zichtbare tekst moet hieraan toegevoegd worden, zodat mensen die spraakinvoer gebruiken de zichtbare tekst kunnen uitspreken om de functie te activeren.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de zoekfunctie te activeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wijchen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928