Verklaring van Binnenhofrenovatie

Status toegankelijkheid https://www.binnenhofrenovatie.nl

Rijksvastgoedbedrijf is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Binnenhofrenovatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksvastgoedbedrijf is beschikbaar via de link https://www.binnenhofrenovatie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerde informatie blijkt dat de website Binnenhofrenovatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksvastgoedbedrijf is gevorderd met de toegankelijkheid van Binnenhofrenovatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksvastgoedbedrijf .
Functie: programmadirecteur renovatie Binnenhof.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbus.rvb.binnenhofrenovatie@rijksoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijksvastgoedbedrijf

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Binnenhofrenovatie : voldoet gedeeltelijk

De website Binnenhofrenovatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksvastgoedbedrijf dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.binnenhofrenovatie.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/toegankelijkheidsonderzoek-website-binnenhofrenovatie
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/toegankelijkheid/technische-afwijkingen-toegankelijkheid-pro
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksvastgoedbedrijf dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het Binnenhof Renovatie-logo heeft als alternatieve tekst "Logo Rijksvastgoedbedrijf - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - naar de homepage van binnenhofrenovatie.nl". In het logo is de tekst "Binnenhof Renovatie" te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met instellingen in het ontwerp van het contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   Het kan verwarrend zijn voor bezoekers

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing van de alt-tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de sommige pagina’s zijn afbeeldingen gevonden met een goede beschrijving in het alt-attribuut, maar deze beschrijving is niet visueel beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kennis

  • Gevolg:

   Geeft te weinig informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Waar alt-teksten en meer specifieke fotobijschriften ontbreken en noodzakelijk zijn worden deze toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De labels van formulier Zoeken bij "periode" zijn niet goed implementeert.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van het formulier in contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Als dit niet is gebeurd kan de informatie niet aan blinde gebruikers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina met proces "een melding doen" wijzigt de koptekst boven het formulier waardoor de vervolgstap van het formulier tekstueel niet duidelijk te identificeren is. Ook mist er in een formulier de naam van een groep checkboxen.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van het formulier in contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   De vervolgstap van het formulier is tekstueel niet duidelijk te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstrepingkleur van de linktekst op de volgende pagina hebben een te laag contrast met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem. Bovendien is de onderstrepingskleur niet op elk apparaat en in elke browser een probleem en zou dit eventueel aan de instellingen van het apparaat kunnen liggen.

  • Gevolg:

   De link is niet duidelijk te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als het formulier "Zoeken" met een verkeerde datum verstuurd wordt, worden niet alle fouten geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van de zoekfunctie in het contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem. Bovendien is dit probleem niet op elk apparaat en in elke browser zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een invoerfout wordt niet ontdekt. Het onderdeel waar de fout zit wordt niet geïdentificeerd en wordt daardoor niet tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De volgende pagina heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is.

  • Oorzaak:

   Engelstalige teksten worden niet als zodanig geïdentificeerd.

  • Gevolg:

   De vervolgstap van het formulier is tekstueel niet duidelijk te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Waar een taalindicatie ontbreekt wordt deze toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is een zoekveld aanwezig waarbij het placeholder-attribuut als label is gebruikt. Dit is onvoldoende, omdat deze verdwijnt na invoer van de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van het formulier in het contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze Pro-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   Bij het invullen van het invoerveld verdwijnt het placeholder-attribuut en is het daardoor na het invullen voor bijvoorbeeld een blinde gebruiker vanwege het missen van een label niet meer duidelijk in welk invulveld zijn tekst is ingevoerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina’s met een formulier is geen goede suggestie gedaan voor verbetering.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van het formulier in het contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat, zoals postcode en telefoonnummer dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina met verzonden formulier zijn er velden met onjuiste status en waarden.

  • Oorzaak:

   Dit is technisch door het Rijksvastgoedbedrijf niet aan te passen en heeft te maken met het ontwerp van het formulier in het contentmanagementsysteem. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij afhankelijk van support van de beheerder van deze PRO-website voor het oplossen van het probleem.

  • Gevolg:

   Bij verkeerd invullen datums, missen de velden de status invalid en waarde is verwijderd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beheerder van PRO-website benaderen voor aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksvastgoedbedrijf heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209