Verklaring van bestuurlijke informatie

Status toegankelijkheid https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl

Gemeente Valkenswaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Valkenswaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website bestuurlijke informatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Valkenswaard is beschikbaar via de link https://www.valkenswaard.nl/home/toegankelijkheid_43517

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Valkenswaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website bestuurlijke informatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Valkenswaard is gevorderd met de toegankelijkheid van bestuurlijke informatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Valkenswaard .
Functie: adviseur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via sieb.wedzinga@valkenswaard.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Valkenswaard

het traject voor de vernieuwde website met huidige leverancier SIM is reeds gestart en wordt op 1 mei 2022 opgeleverd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website bestuurlijke informatie : voldoet gedeeltelijk

De website bestuurlijke informatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Valkenswaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.valkenswaard.nl/document.php?fileid=956254&f=dd215630ed9aeb10b5f03f6c9f4fef78&attachment=1&c=96419
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Valkenswaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   a) naam bij knop video raadscommissie ontbreekt (undefined). b) icoontje voor volume heeft geen alternatieve tekst. Issue videospeler. c) PDF-documenten 210429 en "aanvullende informatie raadsinformatiebrief uitkomsten toeristisch-recreatief effecten onderzoek" worden door hulpsoftware genegeerd.

  • Oorzaak:

   a) issue in videospeler b) idem c) pdf-documenten zijn niet op de juiste manier getagd.

  • Gevolg:

   a en b: er is geen tekstalternatief bij deze knoppen zodat voor slechtzienden niet duidelijk is welke functie deze knop heeft. c: voorleessoftware negeert deze documenten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   bij genoemde knoppen moet een alternatieve tekst worden opgenomen en de PDF-documenten moeten op de juiste manier worden getagd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/ Agenda/Index/1e71963f-b6d8-4a42-99e3-3ee69530b51a en https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ f4cab0f8-b3b3-4295-8c48-1c890082203e staan video’s van raadsvergaderingen. Deze video’s zijn niet ondertiteld en daardoor niet toegankelijk voor doven en slechthorenden. Het is mogelijk om een verslag (transcript) van de video aan te bieden. In dat geval moet duidelijk worden aangegeven dat de video een media-alternatief is voor het aangeboden verslag.

  • Gevolg:

   Deze video's zijn niet toegankelijk voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om een verslag (transcript) van de video aan te bieden.

  • Maatregel:

   Er wordt onderzocht of ondertiteling of een verslag kan worden aangeboden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: alle gesproken tekst moet ondertiteld worden of uitgeschreven worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/ Agenda/Index/01d3536d-a623-445e-8d28-9c98ba02e1ec en https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ f4cab0f8-b3b3-4295-8c48-1c890082203e staan video’s van raadsvergaderingen. Bij de video is geen uitgeschreven tekst aanwezig in de vorm van een transcript. Ook is er geen audiodescriptie aan de video toegevoegd. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet.

  • Gevolg:

   Dit maakt de video’s ontoegankelijk voor blinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   onderzocht wordt of audiodescriptie aangezet kan worden of dat een uitgeschreven transcript kan worden aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina’s https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/ Agenda/Index/01d3536d-a623-445e-8d28-9c98ba02e1ec en https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ f4cab0f8-b3b3-4295-8c48-1c890082203e staan video’s van raadsvergaderingen. Deze video’s zijn niet voorzien van audiodescriptie.

  • Oorzaak:

   Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Gevolg:

   Een blinde bezoeker kan de video’s weliswaar beluisteren maar mist andere belangrijke visuele informatie/gebeurtenissen die niet worden uitgesproken in de video.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   onderzocht wordt of audiodescriptie aangezet kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   a) Op pagina https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/ Item/9f8100b7-f5cc-4f86-b21b-65a374ad618b staan koppen die met het element strong zijn opgemaakt. Het element strong is bedoeld om nadruk te geven aan een stuk tekst, niet voor het opmaken van koppen.

   b) De PDF-documenten “210429.doc” en “Aanvullende informatie raadsinformatiebrief uitkomsten toeristisch-recreatief effecten onderzoek.pdf“ zijn beiden niet op de juiste manier getagd.

  • Gevolg:

   a) Het onjuist gebruikmaken van koppen zorgt ervoor dat gebruikers van voorleessoftware niet goed kunnen navigeren op de webpagina.

   b) Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   a) op de juiste manier gebruiken van koppen.

   b) documenten in word opnieuw exporteren naar PDF maar dan inclusief tags of labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document “Aanvullende informatie raadsinformatiebrief uitkomsten toeristisch-recreatief effecten onderzoek.pdf” staan veel afbeeldingen waarbij alleen kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen. Zie bijvoorbeeld grafiek 1 op pagina 5 waar verschillende kleuren zijn gebruikt om het soort passanten op straat aan te duiden.

  • Gevolg:

   Voor mensen die kleuren niet goed kunnen onderscheiden is er geen andere manier om de betekenis van de grafiek te begrijpen.

  • Alternatief:

   Dit zou opgelost kunnen worden door het percentage (ook) te vermelden direct achter de doelgroep die het betreft. Het is ook mogelijk om een patroon (streepjes, bolletjes etcetera) te gebruiken. Dit zorgt er ook voor dat de verschillende kleuren ten opzichte van elkaar beter te onderscheiden zijn.

  • Maatregel:

   Informatie moet ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document “Aanvullende informatie raadsinformatiebrief uitkomsten toeristisch-recreatief effecten onderzoek.pdf” komen diverse contrastproblemen voor. Dit levert problemen op voor de leesbaarheid van teksten, met name voor slechtziende gebruikers.

   Op bladzijde 4 van het document “Hoofdstuk 1 Opdracht en werkwijze” staat lichtblauwe tekst op een witte achtergrond. Gemeten is een contrast van 2,0:1 terwijl voor normale tekst zoals deze minimaal 4,5:1 is vereist.

   Op bladzijde 5 staat “Grafiek 1” met hierin een cirkel met tekst. In het groene vlak staat in paarse tekst “38,4%”. Met een contrast van 2,3:1 is het contrast te laag. In het rode vlak staat paarse tekst die ook voor mensen die niet slechtziend zijn lastig te lezen is. Het contrast dat is gemeten is 1,1:1.

   Op pagina 8 staat “Kaart 3. Alle Nederlands dagrecreanten” naast deze kaart staat tekst in lichtgrijze letters. Deze teksten hebben een contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond. Dit is ook het geval bij de grafieken op pagina 9. Ook hier is grijze tekst gebruikt naast de grafieken. Het contrast is hier weliswaar iets hoger (2,8:1) omdat er een donkerdere kleur grijs is gebruikt, maar het contrast is nog steeds te laag.

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur zorgt ervoor dat kleurenblinde of slechtziende bezoekers de tekst niet goed kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt onderzocht hoe we beter contrast kunnen leveren in de tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de pagina https:// valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar (juni 2021) wordt bekeken bij een schermbreedte van 320px op het tabblad “lijst” vallen de laatste cijfers van de tijden uit beeld. Dit betekent dat er horizontaal gescrold moet worden om de volledige content te zien.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve of motorische beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met de leverancier wordt bekeken hoe de content het beste weergegeven kan worden op alle schermbreedtes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document “Aanvullende informatie raadsinformatiebrief uitkomsten toeristisch-recreatief effecten onderzoek.pdf” staan diverse afbeeldingen met kleuren die ten opzichte van elkaar te weinig contrast hebben.

  • Gevolg:

   Dit maakt het voor slechtziende bezoekers lastig om de verschillende onderdelen van elkaar te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Grafieken en kaarten voorzien van voldoende contrast

  • Maatregel:

   Bij de aanlevering van PDF-documenten moet vooraf gescreend worden of afbeeldingen e.d. voldoende contrast hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/ Item/d30a90c3-9205-4797-b7d9-9fed6d2466f7 heeft als titel “2021 -29 Valkenswaard – iBabs RIS”. Dit beschijft het onderwerp niet volledig. Het zou beter zijn om hierbij te vermelden dat het om Weeklijsten van ingekomen stukken gaat

  • Gevolg:

   Een onduidelijke titel zorgt dat gebruikers van hulpsoftware niet goed kunnen navigeren, voornamelijk wanneer er tussen meerdere tabbladen genavigeerd moet worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijke, beschrijvende titels bieden voor webpagina's. Hiervoor moet in HTML het title-element gebruikt gaan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/ Item/9f8100b7-f5cc-4f86-b21b-65a374ad618b is de linkttekst “210429.doc”. De link verwijst naar een nieuwe pagina waarop het mogelijk is om een PDF te bekijken en te downloaden. De verkeerde extensie (.doc) in de linktekst zorgt er voor dat het linkdoel onvoldoende duidelijk is.

  • Gevolg:

   De titel van het document is wel af te leiden uit de context waarin de link is geplaatst, maar de naam van deze documenten zou ook buiten de context duidelijker gemaakt kunnen worden. Een blinde bezoeker weet zo niet direct waar hij naartoe springt van link naar link.

  • Alternatief:

   Een alternatief zou kunnen zijn ‘Besluitenlijst 29 april 2021’.

  • Maatregel:

   bij het plaatsen van deze informatie moeten duidelijke titels van een link worden opgenomen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/ Index/f4cab0f8-b3b3-4295-8c48-1c890082203e staat een video van de VW Raadscommissie. Wanneer de video gestart is met de knop “Start nu” komt er links onderin een stop- en startknop in beeld. Deze heeft nu als naam “undefined”.

  • Gevolg:

   Wanneer iemand met hulpsoftware de focus op deze knop zet, dan is dit (undefined) de naam die wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Geef de knop een naam die de functie van de knop aangeeft (bijvoorbeeld stop video of start video).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Valkenswaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209