Verklaring van Mijn Douane

Status toegankelijkheid https://mijndouane.belastingdienst.nl/

Douane is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-07-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Douane streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Douane.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Douane is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Douane verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Mijn Douane te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Douane is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Douane en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Douane .
Functie: Ketenregisseur Toezicht Achteraf, - Accijns & -Klanten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

 

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

 

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 

Aanvullende informatie van Douane

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn Douane : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn Douane is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het Belastingdienst Douane logo heeft als alternatieve tekst 'Logo, ga naar het default scherm'. In het logo is de tekst 'Belastingdienst Douane' te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Denk aan een alternatieve tekst als 'Logo Belastingdienst Douane - ga naar de startpagina'. De toevoeging na het streepje is nodig om er een goed linkdoel van te maken.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Logo wordt niet herkend door blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:

   niet

  • Maatregel:

   oplossen (is inmiddels gebeurd).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De e-mail adressen invoervelden zijn op de instellingen pagina niet correct geassocieerd met de invoervelden.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen is lastig te vinden.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de accijns pagina onder 'accijns: aangifte & teruggaaf' bevinden zich openklapbare elementen. In deze openklapbare elementen bevinden zich koppen kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld de kop 'Doe op tijd aangifte'.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest dit niet uit. onduidelijk voor de gebruiker bij welk onderdeel hij is.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Zie de tweede stap van het formulier 'Registratie elektronisch berichtenverkeer' (na het selecteren van een softwareleverancier).

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Geen, de betreffende functionaliteit waar dit betrekking op heeft ,staat niet in productie.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In onderstaande PDF zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: 'Introductie' op pagina1. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2.Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest dit niet uit. onduidelijk voor de gebruiker bij welk onderdeel hij is.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In conflict met privacy

  • Gevolg:

   er moet invoer worden ingegeven die mogelijk ook geautomatiseerd kan worden ingegeven.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2030
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina Accijns staan oranje teksten op een witte achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast van 3,2:1.

  • Oorzaak:

   Tijdelijke test-omgeving

  • Gevolg:

   Geen, is niet in productie waarneembaar

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   nvt. Komt niet voor in productie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2030
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De tabel lezen neemt meer tijd in beslag.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt gebruik gemaakt van een custom border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze custom border heeft op meerdere plekken een te laag contrast van ongeveer 1,2:1. Deze moet minimaal 3,0:1 zijn. Een voorbeeld is de focus rand op de uitloggen knop of de focusrand om de openklapbare elementen heen op de instellingenpagina. Dit komt voor bij meerdere onderdelen.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Focus is lastig voor de slechtziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken, ontstaan in de footer in- en uitklapbare items. Deze items hebben 'v' en '^' iconen. Deze iconen hebben in de footer een te laag contrast van 2,1:1.Deze moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Focus is lastig voor de slechtziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van de invoervelden op de instellingen pagina hebben een te laag contrast van 1,6:1. Deze moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Focus is lastig voor de slechtziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina bevinden zich '>' iconen. Deze iconen hebben een te laag contrast van 2,8:1.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Focus is lastig voor de slechtziende gebruiker.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De openklapbare items bij de pagina 'instellingen' zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Ze kunnen wel focus ontvangen maar middels een enter of/en spatie toets gebeurt er niets. Dit komt op meerdere plekken voor op de website. Zie bijvoorbeeld ook de openklapbare elementen op de accijns pagina.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen is lastig te vinden.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de <head> van elke pagina is geen duidelijke <title>opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Oorzaak:

   is inmiddels verholpen

  • Gevolg:

   nvt

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   nvt, is inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2021
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de meta-data van onderstaande PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. 'Douane -AANGIFTEVERZOEK_ACCIJNS_2020_20200916_1144.pdf’

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De gebruiker kent de inhoud van de pdf niet voordat hij/zij dit heeft geopend.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'accijns' bevinden zich twee tabbladen. Wanneer met het toetsenbord genavigeerd naar lopende zaken en deze wordt geactiveerd met de enter toets, moet de eerstvolgende focus in het zojuist geselecteerde tabblad 'lopende zaken' zijn. Op dit moment gaat de focus verder naar het volgende tabblad.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De gebruiker komt niet op het juiste tabblad

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedziende) inschakelen

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage bevindt zich een link 'instellingen'. Binnen deze link staat visueel ook de tekst 'emailadressen'. De toegankelijkheidsnaam van deze link is echter alleen 'instellingen' omdat er een aria-label is gebruikt. Een aria-label 'overschrijft' alle andere content binnen de link waardoor de tekst 'emailadres' nu geen deel uitmaakt van de link.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen is lastig te vinden.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de HTML code is geen taal voor de pagina aangegeven. Gebruik hiervoor het lang attribuut. Dit komt voor op meerdere pagina’s.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Is inmiddels verholpen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De openklapbare items bij de pagina 'instellingen' hebben geen (goede) rol. Hierdoor zijn ze ook niet goed met het toetsenbord te bedienen. Dit zijn eigenlijk buttons. Dit komt op meerdere plekken voor op de website. Zie bijvoorbeeld ook de openklapbare elementen op de accijns pagina.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Navigatie is lastig met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De e-mail adressen invoervelden hebben op de instellingenpagina geen naam.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen is lastig te vinden.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De op 'Accijns' pagina bevinden zich twee 'tabbladen'. Bij deze tabbladen is het visueel duidelijk gemaakt welke van de twee op dit moment actief is (doordat deze is onderstreept). Deze informatie (welke actief is) is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit komt voor op meerdere pagina's. Bijvoorbeeld ook op 'vergunningen.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Vergunningen staat 'uit' in productie. Maar voor Accijns is dit wel een probleem op dit moment. Onduidelijk voor de gebruiker bij welk onderdeel hij is.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er wordt genavigeerd op de website, ontstaat er regelmatig een laden icoon. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker navigeert naar 'instellingen'.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor de gebruiker bij welk onderdeel hij is.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je op de instellingen pagina een emailadres probeert in te voeren en dit email adres niet voldoet, ontstaat er een foutmelding. Deze foutmelding kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De foutmelding kan niet worden opgepikt door de gebruiker. De gebruiker moet zelf achterhalen wat er op het scherm gebeurt.

  • Alternatief:

   Hulp van derden (goedzienden) inschakelen.

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een veld in het registratie elektronisch berichtenverkeerformulier niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover na het klikken op de knop voor de volgende stap. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie ook de foutsuggesties als een veld deels fout is ingevuld.

  • Oorzaak:

   Informatie hierover was niet bekend bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Geen, de betreffende functionaliteit waar dit betrekking op heeft, staat niet in productie.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Oplossen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Douane heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209