Verklaring van TijdschriftenBieb

Status toegankelijkheid TijdschriftenBieb

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie TijdschriftenBieb .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie TijdschriftenBieb gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van TijdschriftenBieb en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.kb.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct eenĀ ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De TijdschriftenBieb app wordt per 1 maart 2023 onderdeel van de online Bibliotheekapp en is dan niet meer als aparte app beschikbaar. Tot 1 maart 2023 worden er geen geen aanpassingen meer gedaan in deze app.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie TijdschriftenBieb : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie TijdschriftenBieb is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://firmground.nl/onderzoeken/app-tijdschriftenbieb/android
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://firmground.nl/onderzoeken/app-tijdschriftenbieb/ios
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere afbeeldingen in de app hebben geen alternatieve tekst. Dit geldt voor het logo van de app, het '>'-teken in de link 'Meer', de coverpagina's van de magazines, de afbeeldingen van de tijdschriftlogo's onder 'Tijdschrifttitels' en de pagina-afbeeldingen van de magazines (alleen in Android).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van een alternatieve tekst kan voor verwarring zorgen voor slechtziende of blinde gebruikers. Zij kunnen de informatie uit de afbeelding hierdoor missen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De structuur en opbouw van de inhoud van de app is niet altijd correct voor een juist gebruik door screenreaders.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een screenreader kunnen door fouten in de opbouw van de code moeite hebben met het begrijpen of vinden van bepaalde content.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende plekken in de app heeft de tekst onvoldoende contrast met de achtergrond waarop deze staat. Het gaat hier om grijze tekst op een grijze achtergrond en oranje tekst op een witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers met kleurenblindheid of een visuele beperking hebben mogelijk moeite met het lezen van teksten met een te laag contrast.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruiker in de Android versie van de app het lettertype op de grootste stand instelt, dan valt de tekst 'Ontdek' onderaan in de balk tegen 'Home' en 'Lees' aan. Hierdoor is de tekst mogelijk niet goed leesbaar. In de iOS versie van de app is het zelfs helemaal niet mogelijk om de grootte van de tekst aan te passen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking gebruiken grotere tekst om de inhoud te kunnen lezen. Indien dit niet mogelijk is of de leesbaarheid of functionaliteit veranderd, kan de pagina onbruikbaar worden voor deze gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De applicatie werkt niet goed met een toetsenbord waardoor niet alle elementen zijn te bereiken en niet alle functies toegankelijk zijn. Zo kan er bijvoorbeeld geen magazine geselecteerd worden, of kan in de Android versie van de app de inhoudsopgave met niet hulpapparatuur of het toetsenbord gesloten worden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers die hun applicatie via een toetsenbord moeten bedienen kunnen de applicatie nu niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het openen van de details van een magazine blijft de focus staan op het element dat geopend is, niet op de net geopende overlay. Het volgende element in de volgorde is ook niet de overlay, maar het volgende magazine.

   Daarnaast geldt voor de Android versie dat als er een magazine geselecteerd wordt vanuit het 'Ontdek' scherm, dan verschijnt er een overlay met daarin de cover, sluitknop, 'Lezen' knop en 'downloaden' knop. Deze overlay maakt het onderliggende scherm onzichtbaar. De focus na het openen van deze overlay gaat echter niet naar de overlay maar blijft hangen achter de overlay.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Door een probleem met de focusvolgorde kunnen bijvoorbeeld blinde gebruikers die afhankelijk zijn van een screenreader onderdelen moeilijk bedienen of zelf helemaal niet bereiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn meerdere links die 'Meer' heten. Het wordt niet direct duidelijk wat het linkdoel van deze links is, omdat ze geen beschrijvende linktekst hebben.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een screenreader werken kunnen een overzicht van alle links op het scherm oproepen. In dit overzicht moet het duidelijk zijn waar welke link heen gaat. Dat is nu niet het geval omdat er meerdere links zijn die 'Meer' heten.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het zijmenu is het item 'wissen' zichtbaar met daarnaast een instellingen-icoon. Deze knop brengt de gebruiker naar de instellingen van de applicatie. Echter, dit blijkt niet uit het label 'wissen'. Gebruikers die het icoon kunnen zien weten wel dat het hier waarschijnlijk om instellingen gaat vanwege het logo.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers die blind zijn krijgen mogelijk verwarrende informatie omdat het label niet overeenkomt met de functie van de knop.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na het openen van de details van een magazine blijft de focus staan op het element dat geopend is, niet op de net geopende overlay. In de Android versie van de app is er geen zichtbare focus-cursor. Het is daardoor niet duidelijk welk element de focus heeft.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Gebruikers die met een toetsenbord moeten werken kunnen aan de focus cursor zien welk element actief is. Op het moment dat deze focus niet zichtbaar is weet deze gebruiker dus niet welk element geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De reader voor het magazine staat de gebruiker toe om een 'pinch-to-zoom' gebaar te gebruiken om in te zoomen. Er is geen alternatief voor dit gebaar. Ook is het niet mogelijk om het slepen van het magazine om een ander stukje tekst te lezen met het toetsenbord uit te voeren.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een motorische beperking of een gebruikers die via hulpapparatuur moeten werken kunnen functies niet of moeilijk beschikbaar zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle content lijkt in het Nederlands ingesteld te zijn. Zo worden de koppen en de namen van de magazines met een Duits accent uitgesproken door de screenreader.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Een verkeerde instelling voor de taal is mogelijk verwarrend voor gebruikers die blind zijn omdat de uitgesproken tekst van een screenreader hierdoor niet goed verstaanbaar is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De inhoudsopgave heeft als naam 'table of contents'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Een verkeerde instelling voor de taal is mogelijk verwarrend voor gebruikers die blind zijn omdat de uitgesproken tekst van een screenreader hierdoor niet goed verstaanbaar is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere knoppen in de app hebben geen naam of niet de juiste rol. Ook is niet altijd aangegeven welk element actief is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Met name gebruikers van een sceenreader kunnen moeite hebben met het begrijpen of bedienen van een pagina als elementen niet de juiste naam of rol hebben gekregen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruiker een tijdschrift download, dan is er een animatie te zien die laat zien hoever het downloaden gevorderd is. Als de download is afgerond dan is er een rondje te zien met daarin een vinkje voor voltooid. Deze nieuwe content wordt niet gepresenteerd aan hulpapparatuur.

   Als de gebruiker in de iOS versie van de app de 'bladwijzer' knop gebruikt (ribbon naast knop met drie horizontale strepen) dan komt er een melding in beeld die zegt of de bladwijzer actief is of niet. Deze statusmelding wordt niet gepresenteerd aan hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor met name gebruikers van een screenreader is het belangrijk dat statusmeldingen ook worden gepresenteerd aan hulpapparatuur. Indien dit niet het geval is zal een gebruiker hiervan de betreffende informatie niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zullen voor een toepasselijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er wordt kennis opgedaan over het onderwerp en er worden technische aanpassingen verricht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209