Verklaring van www.dalfsen.nl

Status toegankelijkheid https://www.dalfsen.nl/

Gemeente Dalfsen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Dalfsen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.dalfsen.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dalfsen is beschikbaar via de link https://www.dalfsen.nl/home/toegankelijkheidsverklaring_3685

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Dalfsen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.dalfsen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Dalfsen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.dalfsen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-04-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dalfsen .
Functie: Webmaster.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@dalfsen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Dalfsen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.dalfsen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.dalfsen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Dalfsen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dalfsen.nl/home/toegankelijkheid_3685/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Dalfsen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf's zijn niet of onjuist getagd.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=13933&f=0533701a53706813e1a7f5c2dd0627b7&attachment=0&c=12676 staat op de eerste pagina het logo van gemeente Dalfsen. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig. Dit heeft hij hier niet gekregen. Het logo is ook samen met de eerste afbeelding getagd. Deze moeten apart getagd worden en de afbeelding moet getagd worden als artifact (het logo uiteraard niet), net als de andere drie afbeeldingen. Dan weet software dat die afbeeldingen genegeerd kunnen worden. De titel ‘Bestuursprogramma 2018-2022’ is niet als titel getagd. Dit moet wel. Op de tweede pagina is het paginanummer getagd als <p>. Op de andere pagina’s is dit getagd als artifact. Dit moet op iedere pagina hetzelfde gebeuren. Bovenaan pagina 2 staat ook de titel herhaald. Deze is niet als titel getagd en dit moet wel. Onder iedere h1 kop staat een afbeelding getagd als figure zonder tekstalternatief. Deze afbeeldingen zijn decoratief en moeten daarom als artifact worden getagd, zodat software weet dat het genegeerd kan worden. Hoewel sommige van deze afbeeldingen ook een link zijn die naar een fotogalerij verwijzen. Deze link werkt alleen niet. Op de derde pagina en verder staan zichtbare koppen (onderstreept of schuingedrukt) boven de stukken tekst. Deze moeten ook opgemaakt worden als koppen. Op pagina 19 staat een logo van Duurzaam Dalfsen. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig. Dit logo heeft geen tekstalternatief. In de bijlagen is ook geen gebruik gemaakt van koppen. Koppen geven structuur aan het document, waardoor blinden makkelijker kunnen navigeren binnen het document. De volgende PDF is niet bereikbaar via de URL, dit document kon dus niet opnieuw worden onderzocht. Bij het vorige onderzoek was dit bestand niet getagd: het bestand heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=17341&f=2f1ec9180f11ed8b733d2e8960e9b839&attachment=0&c=14450&pr eview=1&previewcode=164ffbf4246775a3ceb2531d7e6d547c

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend of verkeerd getagd worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Pdf wordt aangepast / vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Autocomplete-attribuut ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/form/contactformulier/gegevens-1 ontbreekt het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen naam en e-mailadres.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.Het helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Veld 'tussenvoegsel' heeft autocomplete attribuut .

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/home/nieuwsbrief_3355/registreren staat een invoerformulier waar onder andere de achternaam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het veld voor het tussenvoegsel heeft nu als waarde voor het autocomplete-attribuut: 'additional-name'. Dit klopt niet bij dit veld, Dit veld hoeft geen autocomplete-attribuut te hebben.

  • Gevolg:

   Mensen met taal- of geheugen problemen kunnen hier last van hebben. Het autocomplete -attribuut helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusindicator heeft op sommige plekken onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Er is een aangepaste focusindicator. De focus wordt op sommige plekken echter ook op een andere manier aangegeven. Op de homepage is bij de links 'Coronavirus meer info' bijvoorbeeld geen stippellijn zichtbaar wanneer deze focus hebben. De focus wordt aangegeven door een verandering van de achtergrondkleur van blauw naar groen. Het contrastverschil tussen deze twee kleuren is te laag

  • Gevolg:

   Personen die slechtziend zijn kunnen de focus niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusindicator in formulier heeft onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   op pagina https://secure.dalfsen.nl/form/contactformulier/specifiek-vraag-0 wordt op sommige plekken een aangepaste focusindicator gebruikt (een blauwe lijn), zie bijvoorbeeld de knop 'Volgende stap'. Het contrast is te laag (2,4:1).

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend en gebruikmaken van het toetsenbord kunnen de focus op het element niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst in de pdf heeft onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=17341&f=2f1ec9180f11ed8b733d2e8960e9b839&attachment=0&c=14450&pr eview=1&previewcode=164ffbf4246775a3ceb2531d7e6d547c hebben de witte cijfers 1 tot en met 4 een te laag contrast van 2,5:1 met de oranje achtergrond. Omdat het grote tekst is moet dit minimaal 3,0:1 zijn. De witte tekst ernaast heeft een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de lichtblauwe achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Pdf wordt aangepast / vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Placeholder teksten in formulier hebben onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/form/contactformulier/gegevens-1 hebben de placeholder teksten een te laag contrast van 2,6:1 met de witte achtergrond. Als er in een veld wordt getypt, verspringt de placeholdertekst naar boven. Het contrast van deze blauwe tekst is echter nog steeds te laag (4,3:1). Als er in de velden getypt wordt, en de focus wordt verplaatst, wordt de blauwe instructie tekst grijs. Ook dan is het contrast nog te laag (1,9:1).

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken van paginatitel

  • Oorzaak:

   Onderstaand pdf document heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=13933&f=0533701a53706813e1a7f5c2dd0627b7&attachment=0&c=12676 Het volgende PDF bestand kon niet meer bereikt worden via de URL. Dit bestand kon dus niet onderzocht worden. Bij het vorige onderzoek ontbrak ook bij dit bestand een titel. https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=17341&f=2f1ec9180f11ed8b733d2e8960e9b839&attachment=0&c=14450&preview=1&previewcode=164ffbf4246775a3ceb2531d7e6d547c

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar het document overgaat en wat het doel van het document is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Pdf wordt aangepast / vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusvolgorde popup melding

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/ staat rechts op de pagina een link met een wit uitroepteken op een rode achtergrond. Als hier op wordt geklikt, opent er een lightbox. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus naar deze lightbox gaan. Dat is nu niet het geval. Ook moet de focus in de lightbox blijven totdat deze wordt gesloten. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen verwarrend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onduidelijk linkdoel

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/paginabestaatniet staat voor het logo een link zonder linktekst.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken van bladwijzers in pdf

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=13933&f=0533701a53706813e1a7f5c2dd0627b7&attachment=0&c=12676 heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Voor blinden, slechtzienden en cognitief beperkte gebruikers is het lastig om content te vinden in pdf documenten met meerdere pagina's.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf wordt aangepast / vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus niet zichtbaar

  • Oorzaak:

   Een aantal van de problemen is opgelost, dat is goed gedaan. Er zijn nog wel plekken op de onderzochte webpagina's aanwezig waar de toetsenbordfocus niet zichtbaar is. Op pagina https://www.dalfsen.nl/paginabestaatniet staat de toetsenbordfocus als eerste op een onzichtbare link, het is dan niet zichtbaar waar de focus is. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Op deze pagina staat de link 'Home'. Het is niet zichtbaar als de toetsenbordfocus hier op staat.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is het niet duidelijk waar ze op de website zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Documenttaal in pdf ontbreekt .

  • Oorzaak:

   Voor de onderstaande documenten is de taal niet ingesteld https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=17341&f=2f1ec9180f11ed8b733d2e8960e9b839&attachment=0&c=14450&preview=1&previewcode=164ffbf4246775a3ceb2531d7e6d547c en
   https://www.dalfsen.nl/document.php? m=4&fileid=13933&f=0533701a53706813e1a7f5c2dd0627b7&attachment=0&c=12 676

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf's worden aangepast / vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsfouten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/home/nieuws_3169/ zijn parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Er staan dubbele aanhalingstekens in een attribuutwaarde, dit heeft meerdere parser errors tot gevolg. Zie regel 389 van de code: title="Meer info over: Bericht van directeur Veiligheidsregio "Ik reken op de inwoners van Veiligheidsregio IJsselland"">Meer info</a>

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsfouten in formulier

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/form/contactformulier/specifiek-vraag-0 staat in de code de id-waarde ‘main-content’ dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben er baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Status van de accordeon-link is niet door software te bepalen.

  • Oorzaak:

   Onderaan op pagina https://www.dalfsen.nl/home/alleonderwerpen_258/product/integratie-vergunninghouders-een-nieuw-thuis-indalfsen_1165.html staat een link ‘Documenten’. Als op deze link geklikt wordt, klappen er meerdere links uit. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Er staat een aria-expanded attribuut in de code, deze staat echter op het li-element en niet op het interactieve a-element. Het attribuut moet in het a-element staan (de link). Hulpsoftware kan dan de status van de link bepalen en voorlezen. Dit komt ook voor op pagina https://www.dalfsen.nl/home/alle-onderwerpen_258/product/gokautomaatplaatsen_205.html.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Status melding ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dalfsen.nl/home/nieuwsbrief_3355/registreren kunnen foutmeldingen verschijnen bij het invullen van het formulier. Dit zijn statusberichten. Deze moeten worden opgemaakt als statusberichten (bijvoorbeeld door role=”alert” te gebruiken).

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website gaat dit aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dalfsen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209