Verklaring van Gemeente Goeree-Overflakkee

Status toegankelijkheid https://www.goeree-overflakkee.nl

Gemeente Goeree-Overflakkee is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Goeree-Overflakkee.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Goeree-Overflakkee is beschikbaar via de link https://www.goeree-overflakkee.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Goeree-Overflakkee gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Goeree-Overflakkee gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Goeree-Overflakkee is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Goeree-Overflakkee en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Goeree-Overflakkee .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier van de gemeente.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U ontvangt na verzending van het formulier een verzendbevestiging op uw e-mailadres.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen na verzending van het formulier een inhoudelijk antwoord.
 • Als uw vraag binnen 5 werkdagen nog niet afdoende te beantwoorden is dan geven wij aan:
  • waarom inhoudelijke beantwoording niet binnen 5 werkdagen mogelijk is;
  • dat de beantwoording binnen 6 weken zal plaatsvinden;
  • de naam van de behandelende ambtenaar of afdeling.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente op uw bericht reageert, of reageert de gemeente niet op tijd? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Goeree-Overflakkee

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Goeree-Overflakkee : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Goeree-Overflakkee is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Goeree-Overflakkee dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.goeree-overflakkee.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-niveau-aa-goeree-overflakkee.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Goeree-Overflakkee dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.goeree-overflakkee.nl/form/0000-contactformulier/uw-gegevens-0-2 staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, De invoervelden “Huisnummer”, “Huisletter” en “Huisnummertoevoeging” hebben allemaal het autocomplete attribuut met de waarde “adress-line2”, dit is niet de bedoeling. Een autocomplete moet alleen gebruikt worden als deze precies past

  • Gevolg:

   Voor mensen met taal-of geheugen problemen is het niet mogelijk om persoonlijke informatie automatisch door hulpsoftware in te laten vullen.

  • Alternatief:

   gebruiker vult de gegevens zelf in.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s op https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat rechtsonder een livechat. Wanneer dit venster is gesloten, verschijnt de tekst “Vragen? Start een chat…”. Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is de tekst “chat” niet langer zichtbaar en dat deel van de tekst geeft aan wat de bedoeling is van dit element.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking die moeten inzoomen tot 400% is niet alle informatie beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de chatmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s staat rechtsonder een livechat. Wanneer deze wordt gesloten door het activeren van de knop met het kruis-icoon, minimaliseert het venster en verschijnt de tekst “Vragen? Start een chat”. Bij het instellen van stijleigenschappen zoals omschreven bij dit succescriterium, is de tekst “chat” niet langer zichtbaar. Dit is verlies van content.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of dyslexie zijn en gebruik maken van hun eigen stylesheet om de leesbaarheid te vergroten missen hierdoor content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de chatmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's op https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat een live chat. In de livechat staat een invoerveld met de placeholdertekst “Typ hier uw bericht en druk op Enter”. Deze tekst heeft een gemeten contrast van 2,8:1 ten opzichte van de witte achtergrond, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen de tekst mogelijk niet (goed) lezen wanneer het contrast te laag is https://www.goeree-overflakkee.nl

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond niet goed lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de chatmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.goeree-overflakkee.nl/overzicht-nieuwsberichten staat een overzicht van nieuwsberichten. Onderaan staat een navigatie waarmee door de nieuwsberichten kan worden genavigeerd. Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is de laatste link (“4”) niet langer zichtbaar. Hierdoor is niet duidelijk hoeveel pagina’s aanwezig zijn bij dit navigatiemechanisme.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn , is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de meeste pagina’s op https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat aan de rechterzijde de link “Uw reactie”. De focusindicator is niet zichtbaar wanneer deze link de toetsenbordfocus heeft.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren en wel kunnen zien, is het niet duidelijk waar ze op de website zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat in de header naast het logo een zoekveld. Het veld heeft als verborgen label "Zoeken". Dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Dit is de naam die software kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam komt niet overeen met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers met spraaksoftware kunnen het element niet op spraak bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina’s op https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat aan de rechterzijde de link “Uw reactie”. Wanneer fouten worden gemaakt bij het invullen van het formulier, verschijnt de melding “Maak een keuze”. Dit is geen foutmelding, maar een instructie.

  • Gevolg:

   Wanneer een gebruiker een fout maakt, wordt het de gebruiker niet duidelijk gemaakt dat er een fout is opgetreden en wat hij / zij moet doen om de fout te herstellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de feedbackmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij het laden van de pagina’s op https://www.goeree-overflakkee.nl/ is een wachtanimatie zichtbaar. Dit is een statusbericht en deze moet hulpsoftware als zodanig kunnen herkennen. Op meerdere pagina’s op https://www.goeree-overflakkee.nl/ staat een combobox. Wanneer hier een zoekterm wordt ingevuld, verschijnt een lijst met zoekresultaten. Voordat de resultaten worden weergeven verschijnt een wachtanimatie, waarbij hetzelfde probleem zich voordoet.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de meeste pagina’s staat aan de rechterzijde de link “Uw reactie”. Na het activeren van de link verschijnt een lightbox met een formulier, dit is een proces van meerdere stappen. Bij iedere stap kan de melding “Maak een keuze” verschijnen. Deze melding is een statusbericht, deze moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat hulpsoftware deze informatie kan voorlezen. Dit is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding wanneer deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de feedbackmodule is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Binnen de organisatie zijn onvoldoende middelen beschikbaar.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn 2PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Goeree-Overflakkee weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op verzoek toegankelijk worden gemaakt, of worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Goeree-Overflakkee heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209