Verklaring van Gemeente Altena

Status toegankelijkheid https://www.gemeentealtena.nl

Gemeente Altena is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Altena streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Altena.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Altena is beschikbaar via de link https://www.gemeentealtena.nl/footermenu/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Altena van Gemeente Altena voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Altena .
Functie: communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@gemeentealtena.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw melding is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op via communicatie@gemeentealtena.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Altena

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Altena : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Altena is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ staat het logo van Gemeente Altena. Hier is het tekstalternatief in het alt-attribuut nu ‘Logo Altena’. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig, waarin de tekst van de afbeelding in terugkomt. Hier dus ‘Logo Gemeente Altena’. Ook is er in het img element gebruik gemaakt van een title-attribuut met dezelfde tekst als het alt-attribuut. Het gebruik van het titleattribuut wordt sterk afgeraden omdat dit dubbel voorgelezen kan worden aan blinden. Dit kan vervelend zijn. Het title-attribuut van de link kan eventueel gebruikt worden om extra informatie te geven over de link. Bijvoorbeeld ‘Naar homepage’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen alt attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de nieuwsberichten staan afbeeldingen als link met tekstalternatief. Omdat er na de afbeelding precies dezelfde link in tekst staat is het aan te raden hier één link van te maken en de afbeelding als decoratief te zien en deze door software te laten negeren door er een leeg alt-attribuut (alt=””) in te zetten. Dit komt op meerdere pagina’s voor. https://www.gemeentealtena.nl/

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen nieuwsberichten naar één link

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Naast het zoekveld staat een zoekknop zonder tekstalternatief. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief nodig, bijvoorbeeld ‘Zoeken’. Dit komt op meerdere pagina’s voor. https://www.gemeentealtena.nl/

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen tekstalternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/zoeken?q=coronavirus staat in het filter een kop / label ‘Datumbereik’ met daaronder twee inputvelden voor datum. De kop ‘Datumbereik’ is in de code niet gekoppeld aan deze twee inputvelden. Dit is op te lossen door een fieldset om de input-elementen te zetten met als legend de kop ‘Datumbereik’.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het pdf document https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/PDF_bijlagen/Corona/ Nieuwsbrief_1_Ondernemers_gemeente_Altena_Corona.pdf is niet goed getagd. Dit document is nu getagd als een tabel. Een tabel is niet om een document te stylen. Verder is alles opgemaakt als tabel kop (th). Het logo van de gemeente Altena is nu opgemaakt als artifact en word genegeerd door de software. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig. Dit logo moet opgemaakt worden als figure met tekstalternatief. Verder staan er twee figures met een alt-tekst. Deze alt-teksten zijn niet beschrijvend voor de afbeelding.

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/PDF_bijlagen/Bestuursakkoord_gemeente_Altena_def_juli_2019.pdf

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Gemeente Altena probeert het plaatsen van PDF's zoveel mogelijk te vermijden en in plaats daarvan informatie als HTML aan te bieden. Voor PDF's die we van derden ontvangen nemen we het voldoen aan alle toegankelijkheidseisen in de opdrachtverstrekking mee.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie maatregel, voor bestaande PDF's is dit niet meer mogelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena staat een invoerformulier waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”name” en emailadres: autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen in software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ na het inzoomen naar 200% met een resolutie van 1024x768 kan de pagina niet meer gedeeld worden via social media. Deze iconen zijn verdwenen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassing in stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena hebben de randen van de inputvelden van het formulier een te laag contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond. Ook als deze de focus heeft dan hebben de blauwe randen een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond.

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/zoeken?q=coronavirus hebben de randen van de inputvelden ‘van’ en ‘tot’ bij de filters een te laag contrast van 1,5:1 en met focus 2,0:1.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassing stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ staan aan de rechterkant vier iconen van social media en pagina voorlezen. Het grijze icoon heeft een te laag contrast van 2,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het icoon kunnen onderscheiden. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen icoon

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bijna overal wordt de standaard focusindicator van de browser gebruikt, dat is automatisch goed voor dit succescriterium. Bij de zoekknop wordt echter een andere focusindicator gebruikt om de focus aan te geven. Hier is het contrast verschil 1,2:1 met de knop en 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Dit geldt ook voor de knop ‘Bekijk meer nieuws’. Hier is het contrast van de focusindicator ook 1,4:1 met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpaassing stylesheet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/contact-enopeningstijden staan uitklapbare items. Deze items zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Het gaat hier om div-elementen welke interactief zijn gemaakt met JavaScript. Dit is nodig voor mensen die blind zijn of beperkt zicht hebben en het toetsenbord gebruiken in plaats van de muis. Dit komt ook voor op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ afval/milieustations bij het uitklapbare item onder de tabel. En pagina https://www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad/ samenstelling-van-de-raad onder de foto’s.

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena is de knop ‘Bladeren’ niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Het gaat hier om een div-element die interactief is gemaakt met JavaScript. Het inputveld zelf is verborgen met display:none.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt als met het toetsenbord wordt genavigeerd. https://www.gemeentealtena.nl/

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderzochte pagina’s hebben allemaal dezelfde paginatitel, namelijk ‘Gemeente Altena’. De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren door te garanderen dat elke webpagina een beschrijvende titel heeft. De titel moet of de inhoud beschrijven, of het doel. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn. Bijvoorbeeld als de titel in een sitemap wordt gebruikt, of in een lijst met zoekresultaten. Bijvoorbeeld ‘Homepage - Gemeente Altena’ of ‘Contact - Gemeente Altena’.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderstaande pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/PDF_bijlagen/Bestuursakkoord_gemeente_Altena_def_juli_2019.pdf https://www.gemeentealtena.nl/fileadmin/Altena_bestanden/PDF_bijlagen/Corona/Nieuwsbrief_1_Ondernemers_gemeente_Altena_Corona.pdf

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Gemeente Altena probeert het plaatsen van PDF's zoveel mogelijk te vermijden en in plaats daarvan informatie als HTML aan te bieden. Voor PDF's die we van derden ontvangen nemen we voldoen aan alle toegankelijkheidseisen in de opdrachtverstrekking mee.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie maatregel, voor bestaande PDF's is dit niet meer mogelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de afbeeldingen van de nieuwsberichten staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena is de focus niet zichtbaar na de knop ‘Versturen’ als hij op een powermail inputveld staat.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ staat het logo van de Gemeente Altena waarbij niet alle zichtbare tekst in de toegankelijkheidsnaam zit. De toegankelijkheidsnaam is nu ‘Logo Altena’ en hier moet het woord ‘Gemeente’ aan toegevoegd worden. Dit is van belang omdat gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekstlabels uit te spreken.

   Het zoekveld heeft geen toegankelijkheidsnaam. Het label wat aan het veld is gekoppeld is verborgen met display:none; en daardoor niet zichtbaar, ook niet voor de code. De toegankelijkheidsnaam moet de zichtbare tekst worden, hierbij dus de placeholder tekst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassing software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina staat een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze taalaanduiding is alleen niet de goede taal. Nu geeft hij lang=”en-US” terwijl de taal Nederlands is. Dit moet vervangen worden door lang=”nl”.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena zijn meerdere parse fouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware. Er is zelfs een fout gevonden waardoor een groot deel van de pagina niet wordt gecheckt. Enkele van de fouten zijn: Stray start tags <html>, <div>, <fieldset>, <form> Meerdere html opening tags. Een pagina behoort maar uit één start tag <html> en één end tag </html> te bestaan. Bij deze pagina moet nog maar eens goed worden gekeken naar de code.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/ heeft het zoekveld geen door software te bepalen naam. Het label wat aan het veld is gekoppeld is verborgen met display:none; en daardoor niet zichtbaar, ook niet voor de software. De zoekknop heeft ook geen door software te bepalen naam. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/contact-enopeningstijden staan in- en uitklapbare items waarvan de rol en status (in- of uitgeklapt) niet door software te bepalen is. Dit zijn div-elementen die interactief zijn gemaakt met JavaScript. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.gemeentealtena.nl/formulieren/contactmet-de-gemeente-altena heeft de knop ‘Bladeren’ geen door software te bepalen rol. Dit is een div-element die interactief is gemaakt met JavaScript.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Aanpassen software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Altena heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209