Verklaring van www.kampen.nl (subdomeinen)

Status toegankelijkheid https://www.kampen.nl

Gemeente Kampen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Kampen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kampen.nl (subdomeinen).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Kampen is beschikbaar via de link https://www.kampen.nl/toegankelijkheid/overzicht

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.kampen.nl (subdomeinen) van Gemeente Kampen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Kampen .
Functie: afdelingshoofd Dienstverlening en informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? U kunt bij ons een toegankelijkheidsprobleem melden. Wij beoordelen dan uw melding, proberen het probleem op te lossen of bieden als dat mogelijk is een toegankelijk alternatief.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Overijsselse Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Kampen

Op 2 september 2020 is een volledig toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op www.kampen.nl en een aantal subdomeinen.

De website www.kampen.nl is in 2022 volledig vernieuwd. Daarna is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op www.kampen.nl. De resultaten van het onderzoek zijn in een specifieke toegankelijkheidsverklaring  gepubliceerd.

Documenten op www.kampen.nl en de subdomeinen worden als het mogelijk is verwijderd of geleidelijk vervangen door een toegankelijk alternatief. Nieuwe documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gepubliceerd.

De afwijkingen in de subdomeinen worden in overleg met de leveranciers opgelost. Verschillende leveranciers laten zelf een toetsing uitvoeren en voeren op basis daarvan verbeteringen door. Ook worden verbeteringen door hen meegenomen bij toekomstig onderhoud. Hierdoor kan het langer duren voordat problemen volledig zijn opgelost.

Verschillende afwijkingen zijn inmiddels opgelost. Afwijkingen zijn nog niet altijd in alle subdomeinen opgelost. In 2023 worden verschillende subdomeinen vernieuwd en daarna individueel opnieuw getoetst.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.kampen.nl (subdomeinen) : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.kampen.nl (subdomeinen) is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende logo's zijn niet voorzien van een goed tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Het logo van de gemeente Kampen op parkeervergunning.kampen.nl en iburgerzaken.kampen.nl is niet voorzien van een tekstalternatief. Het tekstalternatief voor het logo van de gemeente Kampen op dloket.kampen.nl is niet juist.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de informatie niet voorlezen of de informatie is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties zijn niet in alle gevallen op de juiste manier toegepast. Pdf-documenten op de website voldoen niet aan de eisen.

  • Oorzaak:

   Het label voor het veld 'Geboortedatum' op afspraken.kampen.nl is niet aan de juiste velden gekoppeld. Voor de opmaak van koppen is het strong-element gebruikt in plaats van de juiste koppenstructuur. Dit komt voor op afspraken.kampen.nl en dloket.kampen.nl. Op parkeervergunning.kampen.nl zijn knoppen opgemaakt als tablist. De inhoud van pdf-documenten is niet voorzien van de juiste tags. Documenten bevatten geen goede koppenstructuur. Lijsten zijn niet goed opgemaakt.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om te bepalen bij welke velden het label 'Geboortedatum' hoort. Koppen worden met nadruk voorgelezen, maar niet herkent als kop-element. Knoppen zijn niet goed met het toetsenbord te bedienen. Pdf-documenten zijn onvoldoende toegankelijk.

  • Alternatief:

   Voor afspraken en parkeervergunningen kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via 14 038.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier. Verder worden bestanden als het mogelijk is verwijderd of omgezet naar html. Ontoegankelijke documenten worden geleidelijk vervangen door toegankelijke versies. Nieuwe documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De leesvolgorde in pdf-documenten klopt niet.

  • Oorzaak:

   Pdf-documenten op de website voldoen niet aan de eisen.

  • Gevolg:

   De leesvolgorde kan niet door software worden bepaald.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Bestanden worden als het mogelijk is verwijderd of omgezet naar html. Ontoegankelijke documenten worden geleidelijk vervangen door toegankelijke versies. Nieuwe documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van invoervelden kan niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Bij invoervelden op afspraken.kampen.nl is geen autocomplete-functionaliteit toegevoegd.

  • Gevolg:

   De invoervelden kunnen niet automatisch worden ingevuld. Ook kan geen extra hulp worden geboden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt als enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen op afspraken.kampen.nl zijn niet als foutmelding geformuleerd, maar als instructie. Daardoor is kleur de enige manier om te herkennen dat het om een foutmelding gaat. Op parkeervergunning.kampen.nl worden actieve knoppen onderscheiden door kleur.

  • Gevolg:

   Het is op afspraken.kampen.nl niet duidelijk dat een fout is gemaakt. Het is op parkeervergunning.kampen.nl voor kleurenblinden niet mogelijk om te bepalen welke knop actief is.

  • Alternatief:

   Voor afspraken en parkeervergunningen kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via 14 038.

  • Maatregel:

   Aanpassing foutmeldingen op afspraken.kampen.nl. Aanpassing presentatie actieve knoppen op parkeervergunning.kampen.nl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond is te laag.

  • Oorzaak:

   Op afspraken.kampen.nl is de contrastverhouding bij de groene knop te laag. Dit geldt ook voor de tekst van het geselecteerde product onder de titel, de nummers in de kalender en de beschrijving van invoervelden.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed leesbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Voor afspraken en parkeervergunningen kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via 14 038.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast van de randen van de invulvelden is te laag.

  • Oorzaak:

   De randen van invoervelden op afspraken.kampen.nl/services hebben een contrastverhouding van 1,6:1. Dit moet 3:1 zijn.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de invoervelden minder goed onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende pagina's en documenten hebben geen titel.

  • Oorzaak:

   Pagina's hebben niet altijd een goede beschrijvende titel. Niet alle documenten hebben een documenttitel.

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Ontoegankelijke documenten worden geleidelijk vervangen door toegankelijke versies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan niet worden bepaald uit de linktekst.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel van de logo's op afspraken.kampen.nl en dloket.kampen.nl is niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat het doel van de link is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Documenten hebben geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Pdf-documenten voldoen niet aan de eisen. Pdf-documenten zijn niet voorzien van bladwijzers

  • Gevolg:

   De content in documenten is minder goed vindbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Bestanden worden als het mogelijk is verwijderd of omgezet naar html. Ontoegankelijke documenten worden geleidelijk vervangen door toegankelijke versies. Nieuwe documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoerfouten worden niet goed geïdentificeerd en niet als foutmelding getoond.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen op afspraken.kampen.nl zijn niet als foutmelding geformuleerd, maar als instructie.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De labels van invoervelden zijn niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   De labels van invoervelden voor de geboortedatum op afspraken.kampen.nl staan als optie in het selectieveld.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd zichtbaar welk veld bedoeld is voor dag, maand of jaar.

  • Alternatief:

   Voor afspraken kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via 14 038.

  • Maatregel:

   Aanpassing door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Kampen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209