Verklaring van http://www.haaksbergen.nl

Status toegankelijkheid
http://www.haaksbergen.nl

Gemeente Haaksbergen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 17-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Haaksbergen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website http://www.haaksbergen.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Haaksbergen is beschikbaar via de link https://www.haaksbergen.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Haaksbergen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website http://www.haaksbergen.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Haaksbergen is gevorderd met de toegankelijkheid van http://www.haaksbergen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Haaksbergen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [gemeente@haaksbergen.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Haaksbergen

Naar aanleiding van het toegankelijkheidsonderzoek is (samen met leverancier Seneca bv) al een aanzienlijk aantal - 13 van de 19 - toegankelijkheidsproblemen opgelost:

- SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A] (1, 2 en 3)
- SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A] (6 en 7)
- SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A] (9)
- SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA] (11 en 12)
- SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA] (13)
- SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A] (14)
- SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A] (16)
- SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A] (17)
- SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A] (19)

Er dient nog wel een hertoets plaats te vinden.

In de periode volgend op vaststelling van deze toegankelijkheidsverklaring, zal Gemeente Haaksbergen inwoners betrekken bij de toegankelijkheid van de gemeentelijke website.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website http://www.haaksbergen.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website http://www.haaksbergen.nl is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op veel van de pagina's komen rechtsboven social media buttons voor. Op dit moment is het niet voor iedereen duidelijk wat er op deze afbeelding staat, of waar deze link naar toe gaat.
  • Oorzaak: Dit komt doordat de tekst die dit beschrijft met display:none is opgemaakt. Hiermee wordt de tekst voor alle gebruikers verborgen.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan deze informatie niet voorlezen, waardoor niet voor alle gebruikers duidelijk is wat er op deze afbeelding staat, en waar deze link naar toe gaat.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Een andere manier gebruiken om deze tekst te verbergen, zodat voor alle gebruikers duidelijk is wat er op deze afbeelding staat, en waar deze link naar toe gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina is een overzicht van alle raadsleden te zien. Bij elke foto zit bovenin een rood hoekje. Op dit moment hebben al deze rode hoekjes een alternatieve tekst, rood hoekje. https://www.haaksbergen.nl/Gemeenteraad?highlight=PDF#gridcontent
  • Oorzaak: De alternatieve tekst heeft weinig toegevoegde waarde doordat dit rode hoekje alleen maar decoratief is.
  • Gevolg: Op deze manier wordt het aantal afbeeldingen voor iemand die blind of slechtziend is, verdubbeld.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Deze afbeeldingen decoratief maken door te zorgen dat de afbeelding een alt-attribuut heeft, maar deze leeg te laten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als je inzoomt krijg je met een breedte van 1024 pixels bij 140% zoomen een ander soort menu te zien.
  • Oorzaak: De status van het menu zelf, en de drie onderdelen, of deze in of uitgeklapt zijn, wordt niet goed aangegeven. De knop verandert wel naar " sluit het menu", maar de knop om uit te klappen heeft geen tekst. Niet in de link, en niet in de afbeelding.
  • Gevolg: Informatie en componenten zijn niet toonbaar aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Zorg voor een goede beschrijving van de link en afbeelding en geef de status aan met bijvoorbeeld aria-expanded.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) is geen informatie beschikbaar om PDF-bestanden te interpreteren.
  • Oorzaak: Het PDF-bestand bevat geen tags.
  • Gevolg: Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden.
  • Alternatief:
  • Maatregel: PDF-bestanden van een toegankelijke opmaak voorzien, o.a. door het toevoegen van tags.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina zit je in een proces om een afspraak te maken. Bij stap 2 moet je een moment kiezen. Op dit moment is het label tijd niet gekoppeld aan de twee dropdown menu's die eronder staan om een tijd te kiezen. Een stap verder moet je je geslacht aangeven. Deze radiobuttons zijn ook niet samen gekoppeld aan het label aanhef. https://afspraken.haaksbergen.nl/Internet_Afspraken/
  • Oorzaak: Labels zijn niet gekoppeld aan de bijbehorende menu's.
  • Gevolg: De informatie, structuur en relaties kunnen door hulpsoftware niet worden overgebracht.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Een mogelijke oplossing is het gebruik van een fieldset en legend om beide dropdowns aan het label te koppelen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina staan meerdere links, bij nieuws en bij uitgelicht. Bij uitgelicht zijn de links ook opgemaakt als kopje. Ze beschrijven de content eronder, en zien er anders uit dan de gewone tekst. Bij nieuws zijn de kopjes echter niet opgemaakt. https://www.haaksbergen.nl/ https://www.haaksbergen.nl/Ondernemers#gridcontent
  • Oorzaak: De informatie is niet correct opgemaakt.
  • Gevolg: De structuur kan voor gebruikers onduidelijk zijn.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Bij de links van nieuws ook een <h> element toevoegen, om duidelijk te maken dat dit kopjes zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op veel van de pagina's komen rechtsboven social media buttons voor. Op dit moment is het niet voor iedereen duidelijk wat er op deze afbeelding staat, of waar deze link naar toe gaat.
  • Oorzaak: Dit komt doordat de tekst die dit beschrijft met display:none is opgemaakt. Hiermee wordt de tekst voor alle gebruikers verborgen.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan deze informatie niet voorlezen, waardoor niet voor alle gebruikers duidelijk is wat er op deze afbeelding staat, en waar deze link naar toe gaat.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Een andere manier gebruiken om deze tekst te verbergen, zodat voor alle gebruikers duidelijk is wat er op deze afbeelding staat, en waar deze link naar toe gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard veel voorkomende input velden (zoals "naam", "adres", etc.) dienen een juist autocomplete attribuut te hebben. Voorbeeld: Het invoerveld “achternaam” heeft als autocomplete attribute "family-name“. Zie de invoervelden op: https://afspraken.haaksbergen.nl/Internet_Afspraken/
  • Oorzaak: Bij het implementeren van de invoervelden is geen rekening gehouden met ondersteuning voor het identificeren van de verwachte betekenis voor invoergegevens.
  • Gevolg: Niet van ieder invoerveld dat informatie over de gebruiker verzamelt, kan programmatisch worden bepaald wat het doel is.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Alle velden uit deze lijst: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes dienen correcte autocomplete attributen te hebben: https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html#sec-autofill
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina kan je contact opnemen met de gemeente. Hiervoor moet je wel gegevens achterlaten. Als je een foutief email adres invoert in het e-mail veld, en probeert te versturen komt er een melding dat niet alle velden goed ingevuld zijn. Bij e-mail komt er echter geen foutmelding te staan, alleen het vlak wordt rood gemaakt. https://mijn.haaksbergen.nl/contactformulier
  • Oorzaak: De foutmelding wordt alleen op een niet-tekstuele manier overgebracht.
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Zorgen voor een foutmelding net zoals bij de andere invoervelden van dit formulier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere content is niet beschikbaar wanneer de website wordt bekeken volgens de richtlijnen van dit succescriterium. Wanneer de homepagage bijvoorbeeld wordt bekeken op 960x768 (300% imgezoomd) is de hoog contrast knop niet meer beschikbaar. Nog enkele voorbeelden zijn: - De social media knop is niet meer beschikbaar - De content uit de footer is niet meer beschikbaar Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's. Er is een optie om naar de desktop weergave te gaan. Dit is geen voldoende alternatief voor dit succescriterium omdat er niet zowel verticaal als horizontaal gescrolled mag worden om alle content te kunnen bekijken.
  • Oorzaak: De vormgeving is niet volledig ingericht op het inzoomen tot groottes die de richtlijnen voorschrijven.
  • Gevolg: Content kan niet in alle gevallen gepresenteerd worden zonder verlies van informatie of functionaliteit.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Ervoor zorgen dat de website is ingericht op de mogelijkheid om in te zoomen tot de voorgeschreven groottes, zonder verlies van inhoud en functionaliteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Hoewel er op de website een hoog contrast knop aanwezig is, past deze lang niet alle ontoegankelijke kleuren op de website aan. Zo blijft op de homepage het menu gewoon rood. Het contrast van deze kleur is 4,4:1. Op het hoofdmenu staat ook rode knoppen die niet worden aangepast, hierin verandert de kleur ook van licht naar donker, waardoor op sommige plekken het contrast nog lager is. Dit probleem komt op de hele website voor.
  • Oorzaak: De kleuren van de huisstijl vormen de basis voor de visuele weergave van de website. Het contrast van de huisstijl is te laag.
  • Gevolg: De tekst kan minder goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Aanpassen van de rode kleur zodat het een contrast heeft van 4,5:1, of ervoor zorgen dat de hoog contrast knop goed werkt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de PDF heeft de rode kleur (E63424) in combinatie met wit een te laag contrast van 4,3:1. Dit dient minimaal 4,5:1 te zijn om ervoor te zorgen dat dit voor mensen met een visuele beperking te lezen is. https://www.haaksbergen.nl/Docs/Bestuur/Financieel/HaaksbergenCoalitieprogramma-Interactief-2018-2022.pdf
  • Oorzaak: Bij het opmaken van de PDF is gebruik gemaakt van de huisstijl van Gemeente Haaksbergen. De huisstijl voldoet niet aan de vereiste contrastverhoudingen.
  • Gevolg: De tekst goed kan minder goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Informatie op een andere wijze presenteren (bijvoorbeeld opgemaakt zonder daarbij de huisstijl consequent toe te passen).
  • Maatregel: Aanpassen van de opmaak van het PDF-bestand, om een hoger contrast te realiseren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als je inzoomt op de website met een breedte van 1024 pixers, verschijnt er bij 140% een nieuwe geschaalde vormgeving. Echter verdwijnt de footer in deze weergave. Hoewel er een alternatief wordt geboden om terug te gaan naar de desktop versie, is dit geen goed alternatief door de problemen met SC 1.4.10 Reflow. Dit probleem komt op alle pagina's voor.
  • Oorzaak: De vormgeving is niet ingericht op schalen tot 200%.
  • Gevolg: Tekst kan buiten een kader vallen en daardoor niet meer te lezen zijn, of buiten beeld komt te staan zonder dat gescrold kan worden.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Ervoor zorgen dat geen informatie ontbreekt bij opschalen tot en met 200%.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina kan je een formulier invullen zonder in te loggen. Je wordt wel afgemeld na een bepaalde tijd. Dit wordt niet duidelijk gemeld. De enige manier om dit te merken is door het formulier te verzenden, en dan komt er een pop-up die aangeeft dat je bent afgemeld en deze stuurt je door naar een andere pagina. https://mijn.haaksbergen.nl/contactformulier
  • Oorzaak: De tijdslimiet die is ingesteld voor het invullen van het contactformulier, wordt niet duidelijk aangegeven en is ook niet beïnvloedbaar.
  • Gevolg: Niet alle gebruikers zijn in staat om te lezen of te doen wat zij willen als de tijd hiervoor beperkt is.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Geef aan dat iemand wordt afgemeld als er geen actie wordt ondernemen, zorg ervoor dat de focus hier gelijk op komt, en iemand genoeg tijd heeft om te verlengen of de timer uit te zetten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de PDF is op dit moment geen titel aangegeven. Dit is te zien bij de eigenschappen van het document.
  • Oorzaak: Er is wel een bestandsnaam aanwezig, maar dit is niet automatisch ook de titel van het document.
  • Gevolg: Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Een titel in de PDF toevoegen, of vanuit Word of andere ontwerpprogramma's meegegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer de website ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een zoeken knop in de header. Wanneer je deze met je toetsenbord opent is de eerstvolgende focus niet in deze zojuist geopende zoekfunctie maar op een andere plek op de pagina. Dit probleem komt op elke pagina voor.
  • Oorzaak: De volgorde van navigeren is niet logisch doorgevoerd.
  • Gevolg: Componenten van de website krijgen niet de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid afnemen.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina kan je contact opnemen met de gemeente. Hiervoor moet je wel gegevens achterlaten. Als je een foutief email adres invoert in het e-mail veld, en probeert te versturen komt er een melding dat niet alle velden goed ingevuld zijn. Bij e-mail komt er echter geen foutmelding te staan, alleen het vlak wordt rood gemaakt. https://mijn.haaksbergen.nl/contactformulier
  • Oorzaak: De foutmelding wordt alleen op een niet-tekstuele manier overgebracht.
  • Gevolg: Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Zorgen voor een foutmelding net zoals bij de andere invoervelden van dit formulier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina kan je een activiteit aanklikken. Op dit moment heeft dit invoerveld geen duidelijk label. Er is wel een placeholder tekst maar dit is onvoldoende. https://afspraken.haaksbergen.nl/Internet_Afspraken/
  • Oorzaak: Er is geen label aan het invoerveld gekoppeld.
  • Gevolg: Voor blinde of slechtziende bezoekers is het op deze manier niet duidelijk wat er ingevuld dient te worden.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Voeg een zichtbaar of onzichtbaar label toe, zodat voor iedereen duidelijk is waar dit invoerveld over gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als je inzoomt krijg je met een breedte van 1024 pixels bij 140% zoomen een ander soort menu te zien. De status van het menu zelf, en de drie onderdelen, of deze in of uitgeklapt zijn, wordt niet goed aangegeven. De knop verandert wel naar " sluit het menu", maar de knop om uit te klappen heeft geen tekst. Niet in de link, en niet in de afbeelding. En is daarom ook niet goed onder 1.1.1 en 2.4.4. Dit probleem komt op alle pagina's voor.
  • Oorzaak: De naam en rol van de interface zijn voor hulpsoftware niet te begrijpen.
  • Gevolg: De content kan door sommige gebruikers niet of minder goed geïnterpreteerd worden.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Zorg voor een goede beschrijving van de link en afbeelding en geef de status aan met bijvoorbeeld aria-expanded.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: Er zijn geen financiële middelen beschikbaar voor het digitaal toegankelijk maken van websites.
  • Oorzaak: In 2019 is budget gereserveerd voor digitale toegankelijkheid, maar deze middelen zijn voor een ander doel ingezet.
  • Gevolg: Er kan niet planmatig uitvoering worden gewerkt aan het oplossen en voorkomen van geconstateerde afwijkingen.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Budget reserveren in de begroting voor digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Kennis en/of vaardigheden en bewustwording zijn nog onvoldoende aanwezig binnen de organisatie.
  • Oorzaak: Aandacht voor digitale toegankelijkheid is nog niet geborgd in de organisatie.
  • Gevolg: Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van wat digitale toegankelijkheid inhoudt en hoe zij eraan kunnen bijdragen dat content op een toegankelijke wijze wordt gedeeld.
  • Alternatief:
  • Maatregel: Medewerkers informeren en/of trainen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Haaksbergen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707