Verklaring van Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://designsprint.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Dit onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden voor 1-6-2022 geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Designthinking bij de overheid - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/designsprint.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De afbeelding op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/ is informatief, maar heeft geen alternatieve tekst. De informatie uit de afbeelding komt niet terug op de pagina. Voeg een beschrijvende tekst toe, eventueel ónder de afbeelding als de tekst teveel ruimte in beslag neemt, om dit probleem op te lossen. Dat geldt ook voor de afbeelding op https://designsprint.gebruikercentraal.nl/programma/ en de afbeeldingen op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/praktische-informatie/.

   Bevinding 2: Het figuur naast de naam Mariska Woudenberg op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/author/mariska-woudenberg/ mag als decoratief worden aangemerkt door het alt-attribuut leeg te laten. De alternatieve tekst is nu 'Mariska Woudenberg', terwijl het geen foto of afbeelding is van Mariska Woudenberg dus de huidige alternatieve tekst beschrijft de afbeelding niet.

   Bevinding 3: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/online-training/definieer/ wordt onder 'Het maken van een klantreis' bij punt 2 gebruik gemaakt van emoticons, bijvoorbeeld :-). Zorg ervoor dat de betekenis in tekst of alternatieve tekst aanwezig is. In de screenreader NVDA bijvoorbeeld wordt nu niks voorgelezen waardoor het voor mensen die het scherm niet of niet goed kunnen zien niet duidelijk is wat de bedoeling is.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader krijgen niet de juiste informatie tot zich over de afbeeldingen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: De video op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/online-training/empathie-definieer/ bevat geen audiodescriptie. Er staat regelmatig geschreven tekst in beeld, die niet uitgesproken wordt. Dat geldt ook voor de video op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/online-training/.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond wordt in de video.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. De video wordt wel ondertiteld, maar de aanwijzingen zijn hier niet in opgenomen.

  • Maatregel:

   De video's moeten worden voorzien van audiodescriptie met een transcript. Dit issue wordt meegenomen met inventarisatie en evt. aanpassen van alle video's van GC.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding 7: De audiodesciptie ontbreekt in de video op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/online-training/empathie-definieer/. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Er komt onder andere regelmatig geschreven tekst in beeld (direct in het begin bijvoorbeeld de welkomsttekst en de titel van de masterclass). Dat geldt ook voor de video op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/online-training/.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. De video wordt wel ondertiteld, maar de aanwijzingen zijn hier niet in opgenomen.

  • Maatregel:

   De video's moeten worden voorzien van audiodescriptie met een transcript. Dit issue wordt meegenomen met inventarisatie en evt. aanpassen van alle video's van GC.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/vraag-antwoord/ is de afbeelding met het dagprogramma onderdeel van de kop direct onder de afbeelding, 'Direct naar het antwoord op je vraag'.

   Bevinding 9: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/vraag-antwoord/ is een unordered list gebruikt om koppen te plaatsen die beginnen met 'Vraag 1', 'Vraag 2', etc. Het is hier niet logisch en nodig om het ul-element te gebruiken, dit is onnodig verwarrend voor screenreadergebruikers. Maak gebruik van gewone koppen zonder het li-element.

   Bevinding 10: De tekst 'Ontwerp een nieuwe manier van toegang voor de zorg & ondersteuning die wij leveren, die zorgt voor meer vertrouwen en waardering onder ouderen & gezinnen (die begin 2021 geïmplementeerd kan worden).' op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/vraag-antwoord/ is opgemaakt met het em-element. Het em-element geen extra nadruk aan enkele woorden of korte zinnen, gebruik het dus niet puur voor opmaak. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit geldt ook voor de periode waarin de onderdelen van de sprints plaatsvonden op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/programma/ en op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/praktische-informatie/. Het komt ook voor met de tekst 'Blog van Marianne Schimmel, business consultant UWV. Ze schrijft over haar deelname aan de design sprint week van Gebruiker Centraal.' op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/author/mariska-woudenberg/.

  • Gevolg:

   Dit zorgt mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen bij screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Codes zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/author/mariska-woudenberg/ staan iconen die naar de social media acounts van Mariska Woudenberg linken. Naast de linktekst, is ook het title-attribuut gebruikt om precies dezelfde tekst te communiceren. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund, maar voor screenreadergebruikers van wie de screenreader het title-attribuut wél voorleest geldt nu dat de tekst dubbel voorgelezen wordt. Verwijder het title-attribuut om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 11a: Op dezelfde pagina staan een telefoonnummer en e-mailadres. In de link van het telefoonnummer is het title-attribuut gevuld met de tekst 'Phone number van Mariska Woudenberg'. Ook bij het e-mailadres is het title-attribuut gebruikt om meer informatie te geven over de link.

  • Gevolg:

   Aangezien het title-attribuut niet door alle hulpsoftware en browsers wordt ondersteund, is de informatie dat het om een 'phone number van' gaat niet beschikbaar voor iedereen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De linkdoelen zijn duidelijk genoeg zonder, dus het title-attribuut kan weggelaten worden. Als er toch een extra beschrijving bij moet, kan dat door bijvoorbeeld een aria beschrijving toe te voegen. Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 13: De afbeelding op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/ bevat tekst. De informatie uit de afbeelding komt niet terug op de pagina. Plaats daarom deze tekst ook als html-tekst. Dat geldt ook voor de afbeelding op https://designsprint.gebruikercentraal.nl/programma/ en de afbeeldingen op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/praktische-informatie/.

  • Gevolg:

   Omdat de tekst onderdeel is van een afbeelding, kunnen bijvoorbeeld slechtzienden de tekst niet vergroten of de letterafstand vergroten om de tekst alsnog leesbaar te maken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Plaatje is inmiddels verwijderd op 1e pagina. Op de overige pagina's staat de informatie ook als HTML-tekst benoemt. Issue is dus ook opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 14: Het contrast van de randen om de invoervelden op onder andere pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/contact/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/bestaatniet.

  • Gevolg:

   Slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contrast en focus is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 15: Paginanummer 2 op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/?s=designhebben heeft als linkdoel alleen '2'. Voeg minimaal het woord 'Pagina' toe om het linkdoel te verduidelijken.

   Bevinding 16: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/programma/ komt meerdere keren de linktekst 'praktische informatie' voor. Deze tekst zegt niets over het onderwerp. Screenreadergebruikers kunnen een linklijst opvragen waarmee zij over de pagina navigeren, gebruik daarom beschrijvende linkteksten die iets zeggen over het linkdoel, bijvoorbeeld door (onzichtbaar) 'over (onderwerp)' toe te voegen. Deze aanvulling hoeft niet visueel zichtbaar te zijn.

  • Gevolg:

   Linkdoel niet duidelijk

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. 15 bestaat niet meer, 16: tekst in button aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 17: De links om naar de huidige of volgende pagina te gaan op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/?s=design hebben toegankelijke namen in het Engels. Zorg ervoor dat interactieve componenten toegankelijke namen hebben in de hoofdtaal van de pagina, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet in de war raken tijdens het bedienen van de links en knoppen.

  • Gevolg:

   Wordt met voorleessoftware raar uitgesproken omdat het Engelse tekst is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Omzetten naar Nederlandse tekst is inmiddels uitgevoerd. Dus opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-01-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 18: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/programma/ staan onder 'Aanbevolen artikelen' 3 artikelen met een Engelse titel, waar geen taalwissel voor is aangegeven.

  • Gevolg:

   Als er geen taalwissel wordt aangegeven, lezen screenreaders de tekst mogelijk voor in het Nederlands, waardoor de tekst onverstaanbaar is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Teksten in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina, taalwissels aangeven in de HTML-code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/author/mariska-woudenberg/ staan in het paarse vlak iets beschreven over de persoon. Het telefoonnummer en e-mailadres zijn klikbaar. Hier zijn title-attributen gebruikt. De tekst in deze attributen zijn in het Engels (omdat gebruik gemaakt wordt van een Engelstalige browser). De taalaanduiding ontbreekt. Beter is om dit in de taal van de pagina te tonen. Tevens raden we het gebruik van het title-attribuut af. In een Nederlandstalige browser is een typfout aanwezig in de tekst: "Telefeoonnummer".

  • Gevolg:

   Wordt met voorleessoftware raar uitgesproken omdat het Engelse tekst is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-01-2022
 12. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/contact/ gaat het om bij invoerveld om 'Mailadres' maar in de foutmelding wordt gesproken over 'E-mailadres'. Bezoekers met bijvoorbeeld een cognitieve functiestoornis hebben baat bij een consistente identificatie, zodat bijvoorbeeld het invullen van formulieren voor hen niet onnodig verwarrend is.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor de bezoeker

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Tekst is overal hetzelfde gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina https://designsprint.gebruikercentraal.nl/contact/ bevat geen foutidentificatie. Wanneer bezoekers het formulierveld 'Mailadres' verkeerd invullen, verschijnt alleen de melding 'Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig'. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wélke fout gemaakt is, en wáár die fout gemaakt is.

  • Gevolg:

   Mensen zien niet welke fout ze hebben gemaakt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Foutmeldingstekst is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209