Verklaring van NL Design System - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.designsystem.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NL Design System - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website NL Design System - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van NL Design System - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl

Onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben stonden, zijn verwijderd van de website.

21-09-2022: Alle issues zijn inmiddels opgelost. Waarmee de website moet voldoen aan de WCAG 2.1 toegankelijkheidseisen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NL Design System - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website NL Design System - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/designsystem.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De afbeelding van de formulierenreis op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/terugkoppeling-werksessie-meerstappenformulieren/ (klein) heeft als alternatieve tekst 'Formulierenreis NLDS'. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet (goed), omdat het op deze specifieke afbeelding gaat om stap 1 van de formulierenreis. Op onder andere pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/meetups/ staat deze afbeelding ook en heeft de afbeelding wel een beschrijvende naam: 'Formulierenreis met als eerste stap: vormgeving en structuur'.

   Bevinding 2: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/terugkoppeling-werksessie-meerstappenformulieren/ staan twee links, één naar een vorig blog en één naar een volgend blog. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.

   Bevinding 3: De fotoheader van de oude brievenbus op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/nieuwsbrieven/ is decoratief, de alt-tag moet hier dan ook leeggelaten worden.

   Bevinding 4: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/jouw-project-inrichten-op-de-nl-design-system-architectuur/ staan meerdere afbeeldingen met tekst, namelijk enkele code-regels die in de tekst behandeld wordt. De alt-tekst is onvolledig, want niet de volledige code wordt beschreven. Daarnaast is dit een afbeelding van tekst. Lees verder bij SC 1.4.5.

  • Gevolg:

   Geen volledige informatie voor mensen die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Afbeeldingen verwijderd of voorzien van juiste alt-tekst. Optie naar vorige of volgende pagina met iconen verwijderd van de pagina's bij de blogs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: De afbeeldingen in de pdf https://designsystem.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/26/2021/01/NLDS-Heartbeat-19-01-2021.pdf hebben geen tekstalternatief tekst en zijn ook niet aangemerkt als decoratief door er een artefact van te maken. Zie ook 1.3.1 over gecodeerde pdf's.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Samenvatting van de bijeenkomst staat op de Heartbeat-pagina, datum 19 januari 2021.

  • Maatregel:

   Er wordt bekeken wat er wordt gedaan met alle PDF's van Gebruiker Centraal. Dit duurt echter wat langer i.v.m. inventarisatie en besluitvorming per (soort) PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/meetups/ is onder andere de tekst 'refinement-sessies met de gemeente Den Haag' zowel met het em-element en het strong-element opgemaakt. Deze elementen hebben een semantische waarde en zijn bedoeld om extra nadruk te geven aan een woord of korte zinnen. Gebruik ze daarom niet puur voor opmaak. Gebruik bijvoorbeeld het i-element om strong-tekst schuin te drukken, of het b-element om em-tekst vet te maken, of laat de semantische elementen helemaal weg.

   Bevinding 12: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/jouw-project-inrichten-op-de-nl-design-system-architectuur/ staat onder de kop een stuk introtekst schuin afgedrukt. Hier is het em-element gebruikt om een heel stuk tekst nadruk te geven, dat is niet de bedoeling. Het em- en strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Maak gebruik van de stylesheet om een introtekst in een vet lettertype te tonen.

  • Gevolg:

   Semantische elementen kunnen voor verwarring zorgen bij screenreader gebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Bev. 11: geen aanpassingen, de bedoeling is om extra aandacht te geven aan de woorden in strong en em. Bev. 12: codes aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 13: In de link 'Jessica Straetemans' op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/terugkoppeling-werksessie-meerstappenformulieren/ is met het title-attribuut de tekst 'Alle berichten' toegevoegd. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Voeg deze informatie op een andere manier toe, bijvoorbeeld met een aria-beschrijving of tekst dat alleen door hulpsoftware wordt gezien, en verwijder het title-attribuut.

   Bevinding 14: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/terugkoppeling-werksessie-meerstappenformulieren/staan iconen die naar de social media acounts van Jessica Straetemans linken. Naast de linktekst, is ook het title-attribuut gebruikt om precies dezelfde tekst te communiceren.

  • Gevolg:

   Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund, maar voor screenreadergebruikers van wie de screenreader het title-attribuut wél voorleest geldt nu dat de tekst dubbel voorgelezen wordt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Title-attribuut verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 15 De pdf op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/26/2021/01/NLDS-Heartbeat-19-01-2021.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor bezoekers die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:

   De samenvatting van de bijeenkomst staat op de Heartbeat-pagina.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Inmiddels is deze pdf en de pagina met alle Heartbeats en documenten niet meer zichtbaar op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 17: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/meetups/ staat een afbeelding met post-it's, 'Thema's', waar tekst op staat. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

   Bevinding 18: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/jouw-project-inrichten-op-de-nl-design-system-architectuur/ staan meerdere afbeeldingen met tekst, namelijk enkele code-regels die in de tekst behandeld wordt. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Zie ook SC 1.1.1

  • Gevolg:

   Plaatjes niet begrijpelijk voor mensen die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. HTML-teksten toegevoegd. Enkele plaatjes vervangen door gewone tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Het contrast van de rand om het invoer 'Mailadres' op iedere pagina is niet hoog genoeg als de rand focus heeft. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/bestaatniet en op https://designsystem.gebruikercentraal.nl/nieuwsbrieven/.

   Bevinding 20: Het contrast van de rand om het invoer 'Mailadres' op iedere pagina is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/bestaatniet en op https://designsystem.gebruikercentraal.nl/nieuwsbrieven/.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor iedereen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 21: De pdf https://designsystem.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/26/2021/01/NLDS-Heartbeat-19-01-2021.pdf heeft geen titel. De bestandsnaam wordt nu voorgelezen door screenreaders. Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   Samenvatting van de bijeenkomst staat vermeld op de Heartbeat-pagina.

  • Maatregel:

   De Heartbeatpagina en bijbehorende pdf's zijn niet meer zichtbaar op de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 22: Advies: De linkteksten van de links onder 'Nieuws & Blogs' op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/ bestaan uit de datum, de kop én de hele introductietekst (en in sommige gevallen de alternatieve tekst van de afbeelding). Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/blogs-nieuws/.

   Bevinding 23: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/ staan links naar Github en Storybook. Met het title-attribuut is meer informatie over de link toegevoegd. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Voeg eventueel extra informatie op een andere manier toe, bijvoorbeeld met een aria beschrijving of tekst die alleen zichtbaar is voor hulpsoftware, of pas de gehele linktekst aan. Gebruik het title-attribuut hiervoor niet.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen problemen ondervinden bij het lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 24: Er is geen taal ingesteld voor de pdf https://designsystem.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/26/2021/01/NLDS-Heartbeat-19-01-2021.pdf waardoor screenreaders niet weten in welke taal zij de pdf moeten voorlezen. Als de hoofdtaal van de screenreader anders is dan de taal in de pdf, kan dat er voor zorgen dat de tekst onverstaanbaar uitgesproken wordt.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   Samenvatting van de bijeenkomst staat vermeld op de Heartbeat-pagina.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PDF is niet meer zichtbaar op de websit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 25: De links om naar de huidige of volgende pagina te gaan, of om naar de andere pagina's te gaan ('go to page..') op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/?s=design hebben toegankelijke namen in het Engels. Zorg ervoor dat interactieve componenten toegankelijke namen hebben in de hoofdtaal van de pagina, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet in de war raken tijdens het bedienen van de links en knoppen.

   Bevinding 26: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/meetups/ staat de tekst 'GitHub – Gemeente-DenHaag/denhaag-component-library: Material-UI Based React Component Library adhering to the guidelines and principles of the NL Design System.' Er is geen taalwissel aangegeven in de code. Screenreaders lezen deze tekst dan mogelijk voor in de hoofdtaal van de pagina, namelijk Nederlands, waardoor de tekst niet verstaanbaar is. Geef taalwissels aan voor zinnen of paragrafen in een andere taal.

  • Gevolg:

   Verwarring bij screenreadergebruikers i.v.m. verkeerde taalinstelling.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 12. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Bevinding 27: Op pagina https://designsystem.gebruikercentraal.nl/nieuwsbrieven/ gaat het bij invoerveld om 'Mailadres' maar in de de tekst erboven wordt gesproken over 'e-mailadres'.

  • Gevolg:

   Inconsistentie in formulering woord.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209