Verklaring van Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.directduidelijk.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Dit onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. Content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden  geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Direct Duidelijk Tour - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/directduidelijk.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De afbeeldingen van de sprekers op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/bekendmakingen-van-wettelijke-moetjes-naar-direct-duidelijk/ hebben geen alternatieve tekst nodig omdat de naam van de spreker ook al direct onder de afbeelding staan en de caption gekoppeld is aan een aria-describedby attribuut. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei/.

   Bevinding 2:De iconen van het klokje, het euroteken en de kalender op onder andere pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/agenda/zo-betrek-je-burgers/ hebben geen alternatieve tekst. Deze iconen zeggen iets over hoe de tekst die er naast staat geïnterpreteerd moet worden en deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

   Bevinding 3: Op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/de-3-lessen-die-ik-leerde-van-de-direct-duidelijk-tour-2020/ staan twee links, één naar een vorig blog en één naar een volgend blog. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan.

  • Gevolg:
   1. Nu worden de namen dubbel voorgelezen door screenreaders.
   2. Geen info voor screenreadergebruikers.
   3. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Allle bovengenoemde issues zijn inmiddels opgelost.

   1. Alttekst verwijderd. 2. Alttekst toegevoegd. 3. Alttekst toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 4: De video op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/bekendmakingen-van-wettelijke-moetjes-naar-direct-duidelijk// bevat geen audiodescriptie. Er staat regelmatig geschreven tekst in beeld, die niet uitgesproken wordt (direct in het begin bijvoorbeeld de informatie over de webinar en achtergrondinformatie over de gasten en de host). Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder in de video op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei/.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond wordt in de video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen. Dit wordt meegenomen met alle video's van Gebruiker Centraal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: De audiodesciptie ontbreekt in de video op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/bekendmakingen-van-wettelijke-moetjes-naar-direct-duidelijk/. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Er komt onder andere regelmatig geschreven tekst in beeld (direct in het begin bijvoorbeeld de informatie over de webinar en achtergrondinformatie over de gasten en de host). Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder in de video op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei/.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is en gebruik maakt van een screenreader, weet nu niet wat er op het scherm te zien is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen. Dit wordt meegenomen in de actie om alle video's van Gebruiker Centraal volledig toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 6: De tekst 'Datum webinar: 24 juni 2021' op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/bekendmakingen-van-wettelijke-moetjes-naar-direct-duidelijk/ is opgemaakt met het em-element. Het em-element heeft een semantische waarde en geeft aan screenreaders, maar ook bijvoorbeeld aan zoekmachines zoals Google, aan dat een tekst extra nadruk heeft. Gebruik het em-element daarom nooit puur voor opmaak. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei/.

   Bevinding 7: De kop 'Gast 1: taalambassadeur Lenie Klaverstijn' op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/agenda/zo-betrek-je-burgers/ zijn zowel met het h2-element als met het strong-element opgemaakt. Het strong-element heeft een semantische waarde en geeft aan screenreaders, maar ook bijvoorbeeld aan zoekmachines zoals Google, aan dat een tekst extra belangrijk is, bijvoorbeeld één woord of een korte zin in een lopende tekst. Gebruik het niet voor koppen of voor puur opmaak. Verwijder het strong-element uit de koppen om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 9: Advies: De website bevat op meerdere pagina's geen logische koppenstructuur. Op bijvoorbeeld pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/de-3-lessen-die-ik-leerde-van-de-direct-duidelijk-tour-2020/ worden twee h1-koppen gebruikt. Een pagina heeft idealiter één h1-kop. Gebruik daarna kopniveau 2 voor tussenkoppen en kopniveau 3 en 4 voor kleinere tussenkopjes, kopjes in de header en de footer, etcetera. Een logische koppenstructuur helpt onder andere screenreadergebruikers met het navigeren op de pagina, en is daarnaast ook goed voor de zoekmachineoptimalisatie van de website.

  • Gevolg:

   I.v.m. semantische waarde is het niet duidelijk voor de screenreader gebruiker, als je deze codes gebruikt voor opmaak, terwijl ze alleen bedoeld zijn om de aandacht ergens op te vestigen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Gebruik gemaakt van het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Of aangepast naar koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-07-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: De pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor bezoekers die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PFD is verwijderd van de website. Werd niet meer actief gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf heeft geen logische leesvolgorde toe. Codeer de pdf en loop de leesvolgorde na om dit probleem op te lossen. Zie ook 1.3.1.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor mensen met screenreader

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PFD is verwijderd van de website. Werd niet meer actief gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Het contrast van de oranje tekst in de pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Lees meer over de eisen voor contrastratio's op https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=143#contrast-minimum.

   Bevinding 12: Het contrast van de witte tekst op de zeegroene achtergrond in de pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn voor grote tekst en 4,5:1 voor kleine tekst. Lees meer over de eisen voor contrastratio's op https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=143#contrast-minimum.

   Bevinding 13: Het contrast van de witte tekst op de donkerblauwe achtergrond in de pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf is te laag. De contrastratio is hier 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Lees meer over de eisen voor contrastratio's op https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=143#contrast-minimum.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor gebruikers met screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PFD is verwijderd van de website. Werd niet meer actief gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de randen om de invoervelden op onder andere pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei/is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Het contrast van de randen om de invoervelden op onder andere pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/zo-betrek-je-burgers-op-een-inclusieve-manier-28-mei// is niet hoog genoeg als de focusranden focus hebben. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met een zichtprobleem

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contrastwaarden zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 16: De pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf heeft geen titel. De bestandsnaam wordt nu voorgelezen door screenreaders. Voeg een titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

  • Gevolg:

   Document is niet toegankelijk voor gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PFD is verwijderd van de website. Werd niet meer actief gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 17: De linktekst van pagina 2, 3, etc op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/?s=direct bestaat uit alleen een getal. Voeg minimaal het woord 'pagina' toe om het linkdoel duidelijker te maken, bijvoorbeeld voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen om zo over de pagina te navigeren.

  • Gevolg:

   niet duidelijk voor gebruikers met een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Woord 'pagina' toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/Burgerzaken-en-Recht-NVVB.pdf

  • Gevolg:

   Hierdoor weten screenreaders niet in welke taal zij de pdf moeten voorlezen. Als de hoofdtaal van de screenreader anders is dan de taal in de pdf, kan dat er voor zorgen dat de tekst onverstaanbaar uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. PFD is verwijderd van de website. Werd niet meer actief gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De links om naar de huidige of volgende pagina te gaan op pagina https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/?s=direct hebben toegankelijke namen in het Engels.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat interactieve componenten toegankelijke namen hebben in de hoofdtaal van de pagina, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet in de war raken tijdens het bedienen van de links en knoppen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Toegankelijke naam toegevoegd in NL.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209