Verklaring van Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.inclusiekader.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Het huidige onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Toetsingskader Inclusieve dienstverlening - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/inclusiekader.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De foto's van de gasten op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ hebben zowel een alternatieve tekst als een aria-describedby van de beschrijving onder de afbeelding. Screenreadergebruikers krijgen deze informatie dus dubbel voorgelezen. Laat het alt-attribuut leeg om dit probleem op te lossen. Dit gebeurt ook op onder andere pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2021/03/26/toetsingskader-legt-inclusiviteit-langs-de-meetlat-van-overheid-en-burger/.

   Bevinding 2: Op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2021/03/26/toetsingskader-legt-inclusiviteit-langs-de-meetlat-van-overheid-en-burger/ staat een link om naar de vorige blog te gaan. Op die pagina staan twee links, één om naar de volgende en één om naar de vorige blog te gaan. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2020/09/16/binnenkort-te-beluisteren-podcast-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening/.

   Bevinding 4: Advies: De iconen op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/category/blog/ hebben als alternatieve tekst 'Icoon-TKI framework'. Deze afbeeldingen mogen als decoratief worden aangemerkt door het alt-attribuut leeg te laten, zodat de tekst niet wordt voorgelezen aan screenreadergebruikers.

  • Gevolg:
   1. Screenreadergebruikers krijgen deze informatie dus dubbel voorgelezen.
   2. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.
   3. Decoratieve tekst wordt nu voorgelezen, terwijl dit niet hoeft.
  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Alles is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2 - Audit GC techniek: Bevinding 2: In de footer vzijn logo's van organisaties geplaatst. Er ontbreekt tekst bij het logo of is de tekst onvolledig.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers krijgen nu niet de volledige informatie over het plaatje mee.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Teksten in alt zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 3: Er zijn geen alternatieve teksten toegevoegd aan de afbeeldingen in de PDF op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/IntroductieCoP_TekstEnSlides.pdf. Daarnaast bevatten de afbeeldingen tekst, die nu niet beschikbaar is voor blinden en slechtzienden (zie ook 1.4.5). Voeg alternatieve teksten toe aan de afbeeldingen om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   PDF niet toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: De video ‘Voor allemaal: over inclusiviteit bij de gemeente Amsterdam’ op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ bevat wel Nederlandse ondertiteling, maar de ondertiteling komt regelmatig niet overeen met de gesproken tekst, bijvoorbeeld 'we bedoelen staan dan weet je en welke instantie' in plaats van 'wat bedoelen ze dan? weet je dan welke instantie?' op 00:28 en 'die gewikkeld' in plaats van 'ingewikkeld' op 00:38. Daarnaast mist ondertiteling voor de gesproken tekst 'Zal ik even met je meekijken?' op 00:26. Voeg een ondertiteling toe die overeen komt de gesproken tekst om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 6: De video van de presentatie Totstandkoming en werking van het toetsingskader op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ bevat geen ondertiteling.

   Bevinding 7: De video van de presentatie Community of Practice op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ bevat geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Video is niet toegankelijk voor doven of slechthorenden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: De video's op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ bevatten geen audiodescriptie. Voeg deze teksten en eventuele overige audiodescriptie toe in bijvoorbeeld een transcript om dit probleem op te lossen. Zie ook SC 1.2.5.

  • Gevolg:

   Alle video's bevatten tekst op beeld die niet voorgelezen wordt, waardoor blinden deze informatie missen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen. De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding 9: De video's op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ bevatten geen audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Alle video's bevatten tekst op beeld die niet voorgelezen wordt, waardoor blinden deze informatie missen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen. De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 10: Op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening-29-05-2020/ staat de tekst 'Maar hoe weet je nu of je dienstverlening inclusief is? Kun je het meten?'. Dit is een quote (aside class=pullquote). Een quote moet ofwel als inline quote (met het q-element), ofwel als blockquote (met het blockquote-element) ofwel met aanhalingstekens worden geplaatst.

  • Gevolg:

   Verkeerde opmaak kan leiden tot verkeerde interpretatie, wanneer men gebruik maakt van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Blockquote van gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-01-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11: De PDF op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/IntroductieCoP_TekstEnSlides.pdf (presentatie over Community of Practise) is niet (volledig) gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) niet alle informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   PDF niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 12: Doordat de PDF op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/IntroductieCoP_TekstEnSlides.pdf onvoldoende gecodeerd is, ontbreekt ook een logische leesvolgorde. Zie ook 1.3.1.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) is niet alle informatie beschikbaar om de PDF goed te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 13: De PDF op pagina inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/… bevat afbeeldingen met tekst. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 14: De PDF op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/IntroductieCoP_TekstEnSlides.pdf past zich niet aan aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen mensen op een smaller scherm of die ver moeten inzoomen de PDF niet lezen zonder horizontaal te scrollen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 15: Het contrast van de rand om het invoerveld op onder andere pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/bestaatniet is te laag. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2020/09/16/binnenkort-te-beluisteren-podcast-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening/.

   Bevinding 16: Het contrast van de rand om het invoerveld op onder andere pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/bestaatniet is te laag als het invoerveld focus heeft. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2020/09/16/binnenkort-te-beluisteren-podcast-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening/.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met een zichtprobleem.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 17: De PDF op pagina inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/… bevat wel een titel, maar deze titel beschrijft het bestand niet. De titel is momenteel 'CoP'. Voeg een beschrijvende titel toe, bijvoorbeeld 'Presentatie Introductie community of practice inclusieve dienstverlening' om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 18: De PDF op pagina inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/… bevat wel een titel maar onder Weergave bij openen' is bij 'tonen' gekozen voor 'bestandsnaam'. Kies voor 'documenttitel' om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 19: De linkteksten van de links onder 'Nieuws en blogs' op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/ bestaan uit de datum, de kop én de hele introductie tekst. Dit gebeurt op meerdere pagina's, waaronder op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/category/blog/.

   Bevinding 20: Op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2021/03/26/toetsingskader-legt-inclusiviteit-langs-de-meetlat-van-overheid-en-burger/ staat een link naar meer informatie over Elka Helmers. In het title-attribuut is de tekst 'Alle berichten' opgenomen. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en voorgelezen. Voeg deze tekst toe in het linkdoel, bijvoorbeeld 'Alle berichten van Elka Helmers', om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2020/09/16/binnenkort-te-beluisteren-podcast-toetsingskader-inclusieve-dienstverlening/.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Alles is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 21: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/33/2020/06/IntroductieCoP_TekstEnSlides.pdf. Stel Nederlands als taal in om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Dit kan als gevolg hebben dat screenreaders van meertalige bezoekers de tekst bijvoorbeeld voorlezen in het Engels, waardoor de tekst onverstaanbaar is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Taal op Nederlands instellen in PDF. De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 22: Op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/author/elka-helmers/ kunnen bezoekers een reactie achterlaten op blogs van Elka. De linktekst is 'Leave a comment'. Zorg dat alle interactieve elementen dezelfde taal hebben als de hoofdtaal van de pagina. Als dat niet anders kan, geef dan een taalwissel aan zodat screenreaders de tekst in de juiste taal voorlezen om verwarring te voorkomen.

  • Gevolg:

   Kan problemen geven met screenreader als taal niet goed is ingesteld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Teksten veranderd naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2021
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 23: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina https://inclusiekader.gebruikercentraal.nl/2021/03/26/toetsingskader-legt-inclusiviteit-langs-de-meetlat-van-overheid-en-burger/een formulierveld niet (goed) invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld.

  • Gevolg:

   HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zelf foutmeldingen toevoegen aan formulieren om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 24: De video's op pagina inclusiekader.gebruikercentraal.nl/webinar-gemist/webinar-… hebben geen beschrijving in het title-attribuut binnen het iframe-element.

  • Gevolg:

   Hierdoor krijgen screenreadergebruikers niet de titel van de video te horen als het iframe focus heeft.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van de nieuwe GC-website. Dit thema wordt later ook gebruikt voor deze subsite.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209