Verklaring van Design in government - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.conference.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Design in government - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Design in government - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Design in government - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Dit onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 • techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 • content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden  geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Design in government - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Design in government - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/conference.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De iconen van het klokje, het euroteken en de kalender op onder andere pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ en de homepage hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Deze iconen zeggen iets over hoe de tekst die er naast staat geïnterpreteerd moet worden en deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-05-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2: De afbeelding van Thomas Hoholm op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet (goed). Voeg extra context toe, bijvoorbeeld het onderwerp van de slide en de naam van het evenement, om de tekst beschrijvender te maken voor blinden. Dit geldt ook voor de afbeelding 'A design approach' van Policy Lab op dezelfde pagina en andere screenshots op de pagina.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een screenreader krijgen niet alle informatie over de afbeelding mee.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Extra contextinfo is toegevoegd een diverse afbeeldingen op deze pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 3: In de footer staat een logo van de International Design in Government Community. Een logo moet altijd het woord 'Logo', plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten in de alternatieve tekst. Daarnaast is deze afbeelding een link en moet de alternatieve tekst dus ook het linkdoel beschrijven. Het logo in het artikel op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ mist in het geheel een alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat dit een logo is voor de screenreader gebruiker. En ook niet duidelijk waar de link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Logo toegevoegd en doel beschreven in alttekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 4: De afbeelding van de vier gele post-its op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat de informatie op de afbeelding ook beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Info niet volledig voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Context en beschrijving van de tekst op het plaatje is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 5: Op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ staat een link naar een vorig blog. Op die pagina staan twee links, één naar een vorig blog en één naar een volgend blog. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt doorgegeven aan screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor gebruikers met een screenreader waar de iconen voor zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Dit is weggehaald op alle sites.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-08-2021
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 6: De groene iconen op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/speaker/whats-next-audrey-tang/ hebben geen alternatieve tekst. Twee van de iconen zijn decoratief, maar het icoon van het vierkant met de pijl betekent universeel dat de bezoeker weg wordt geleid van de website en naar een externe pagina gaat. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://conference.gebruikercentraal.nl/sessions/.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor gebruikers waar ze naartoe worden geleid met het icoon.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Het is niet meer van toepassing, verwijderd van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 7: De afbeeldingen in de pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf hebben geen alternatieve tekst en zijn niet gecodeerd als decoratief. Zie ook 1.3.1.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor iedere bezoeker.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is opgelost. PDF staat niet meer online.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 8. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 9: De video op https://conference.gebruikercentraal.nl/recapping-the-international-design-in-government-conference-2019/ bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er regelmatig tekst in beeld is (bijvoorbeeld aan het begin en de namen van de sprekers). Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.3.5. Dit geldt ook voor de video op https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een hulpmiddel om deze video te beluisteren niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   Geen. Het is een korte samenvatting van het verloop van de conferentie in beeld en geluid. Alle informatie over de conferentie is ook op de website terug te vinden.

  • Maatregel:

   De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Op de pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/recapping-the-international-design-in-government-conference-2019/ is een video. De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zie ook 1.2.3. Dit geldt ook voor de video https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een hulpmiddel om deze video te beluisteren niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   Geen. Het is een korte samenvatting van het verloop van de conferentie in beeld en geluid. Alle informatie over de conferentie is ook op de website terug te vinden.

  • Maatregel:

   De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 12: De tekst 'Head of Department and Associate Professor at Dept Strategy and Entrepreneurship, at the BI Norwegian Business School in Norway' op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft nadruk aan woorden of korte zinnen en heeft een semantische waarde. Gebruik het daarom nooit puur voor opmaak. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op dezelfde pagina.

   Bevinding 13: Op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ zijn de afbeeldingen van de keynotespeakers met het alt-attribuut de eigen naam opgenomen in de h3-kop. Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers omdat de naam nu 2x genoemd wordt. Plaats de afbeeldingen naast de kop of laat de alt-tekst leeg om dit probleem op te lossen. Lees ook het advies bij SC 1.1.1.

   Bevinding 15: De tekst “Failure is success training” op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ is opgemaakt in een aside, maar een blockquote is hier logischer voor gebruikers van hulpsoftware, omdat andere quotes op de pagina wel zijn opgemaakt met het blockquote-element. Dit komt op meerdere plaatsen voor, onder andere bij de tekst “The road to systemic change starts with better collaboration.” op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   Verwarring bij gebruikers met screenreaders bij interpreteren van de content.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 14: De pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen. Dit is een uitdraai van het programma van de dag die al heeft plaatsgevonden. Alle informatie staat ook op de website.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is niet gecodeerd en voldoet daarom niet aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen. Dit is een uitdraai van het programma van de dag die al heeft plaatsgevonden. Alle informatie staat ook op de website.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 18: Het contrast van de linktekst 'blog' op de homepage is te laag als de link de hover-status (mouseOver) heeft. De contrastratio is dan 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Het contrast van onder andere de tekst 'Esther Bodil Huyer' in de pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bevinding 20: Het contrast van onder andere de tekst 'Ignacia Orellana, Will Harmer, Martin Jordan, Kuba Bartwicki' in de pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen. Dit is een uitdraai van het programma van de dag die al heeft plaatsgevonden. Alle informatie staat ook op de website.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 21: Het contrast van de rand om het invoerveld op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/doesntexist heeft een te laag contrast als het invoerveld focus heeft. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 22: Het contrast van de randen van checkboxes op onder andere pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is niet hoog genoeg als de rand focus heeft. De contrastratio is hier 2,4:1 met de donkerblauwe achtergrond, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 23: Het contrast van de groene knop op de donkerblauwe achtergrond op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 24: Het contrast van de groene knop op de donkerblauwe achtergrond op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is te laag als de knop focus/hover heeft. De contrastratio is hier 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 25: Het contrast van de groene iconen op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/speaker/whats-next-audrey-tang/ is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Twee van de iconen zijn decoratief, maar het tweede icoon betekent universeel dat de bezoeker van de huidige website weg wordt geleid en naar een externe website gaat. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://conference.gebruikercentraal.nl/programme/tuesday/.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 28: De pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   Geen. Dit is een uitdraai van het programma van de dag die al heeft plaatsgevonden. Alle informatie staat ook op de website.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 29: In de linkteksten van de links bij de auteur op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ is met het title-attribuut extra informatie toegevoegd. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund, voeg deze informatie daarom op een andere manier toe. Dit gebeurt ook bij de link 'website' van het Action Team op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/author/actionteam/.

   Bevinding 30: Advies: De linkteksten van de links onder 'Blog' op de homepage bestaan uit de datum, de kop én de hele introductie tekst. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder.

   Bevinding 31: Advies: Zowel de tekst 'Wednesday 20 Nov' als de knop 'Wednesday programme' op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/programme/ gaan naar dezelfde pagina. Het is hier niet nodig en mogelijk zelfs verwarrend (de tekst is niet herkenbaar als link) om twee links te plaatsen. Dit geldt ook voor de andere data en knoppen op de pagina.

  • Gevolg:

   Kan verwarring ontstaan met verwijzen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Links, alt-attribute verwijderd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 32: Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf.

  • Gevolg:

   Dit kan ertoe leiden dat screenreaders de pdf in de verkeerde taal voorlezen, bijvoorbeeld Nederlands, waardoor de tekst onverstaanbaar is.

  • Alternatief:

   Geen. Dit is een uitdraai van het programma van de dag die al heeft plaatsgevonden. Alle informatie staat ook op de website.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 33: Op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ staat de tekst 'Communicatieadviseur en grafisch vormgever bij Gebruiker Centraal'. Deze tekst is niet in dezelfde taal als de hoofdtaal van de pagina (Engels). Vertaal de tekst, of geef een taalwissel aan.

   Bevinding 34: De link 'Jessica Straetemans' op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-culture/ heeft een Nederlandse toegankelijke linktekst, namelijk 'Over Jessica Straetemans'. Zorg dat interactieve elementen in dezelfde taal worden aangeboden als de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Engels. Dit geldt ook voor de linkteksten bij het Twitter- en LinkedIn-icoon.

  • Gevolg:

   Tekst wordt in de verkeerde taal opgelezen.

  • Alternatief:

   Geen. Het hoort niet bij de hoofdtekst, maar is info over de auteur van die pagina.

  • Maatregel:

   Wordt gekeken naar de taalwissel en hoe we dit het beste op kunnen lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 35: Het formulier op pagina https://conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ bevat niet overal goede foutidentificatie. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld een veld niet heeft ingevuld, verschijnt de melding 'Please fill in the field: Name'. Dit is geen foutmelding maar een foutsuggestie. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wáár de fout is gemaakt én wélke fout is gemaakt.

  • Gevolg:

   Men krijgt niet de juiste info over wat men fout doet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Foutsuggesties moeten voor alle sites van Gebruiker Centraal worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209