Verklaring van Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.beeldbank.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl(externe link) en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Onderzoek op de huidige site is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Kennisbank Beeldtaal - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/beeldbank.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De homepage bevat svg afbeeldingen (de iconen bij de stappen) zonder alternatieve tekst, die ook niet als decoratief zijn aangemerkt door ze onzichtbaar te maken met bijvoorbeeld aria-hidden. SVG afbeeldingen worden door sommige screenreaders voorgelezen, wat erg verwarrend is voor screenreadergebruikers. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld door de afbeelding-rol toe te kennen en gebruik te maken van het alt-attribuut, of verberg ze voor screenreadergebruikers. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/.

   Bevinding 2: Op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/category/blog/ staat naast het bericht van 25 mei 2020 een afbeelding. Deze afbeelding heeft als alternatieve tekst 'Decoratief: Aanwezigen bijeenkomst Rotterdammer Centraal'. Markeer decoratieve afbeeldingen door het alt-attribuut leeg te laten, zodat ze niet worden voorgelezen aan screenreadergebruikers.

   Bevinding 3: Op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/inclusief-stembiljet/ staat een link om naar het vorige blog te gaan. Op die pagina (https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/nieuws/gezocht-beeldbrieven-voor-de-kennisban-beeldtaal/) staan twee links, één om naar het volgende en één om naar het vorige blog te gaan. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt doorgegeven aan screenreadergebruikers. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/nieuws/de-kracht-van-beeldtaal/.

   Bevinding 4: De afbeeldingen onder 'Relevantie' op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/ zijn belangrijk om de tekst te begrijpen. De afbeeldingen hebben een beschrijving, maar daarin wordt de inhoud van de afbeeldingen niet duidelijk beschreven. Beschrijf duidelijker wat er mis gaat op foto één en wat er goed is aan foto twee. Dit geldt voor alle foto's op dezelfde pagina en komt op meerdere pagina's voor.

   Bevinding 5: De afbeeldingen op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/brieven/wat-is-een-beeldbrief/ hebben geen beschrijvende alternatieve tekst. Voor het begrijpen van de pagina is het nodig dat een bezoeker weet wat er verschillend is tussen de twee afbeeldingen. In de eerste brief staan lange paragrafen, zonder afbeeldingen en in de tweede brief staan korte simpele zinnen, meer tussenkopjes en afbeeldingen. Dit komt niet terug in de beschrijving. Aangezien er hier ook een linkdoel moet worden toegevoegd binnen de alternatieve tekst, is het advies hier om de beschrijving van de afbeeldingen zelf onder de afbeelding te plaatsen omdat de alternatieve tekst binnen het alt-attribuut anders erg lang wordt.

   Bevinding 6: Sommige afbeeldingen, zoals bij Afwijzing kwijtschelding afvalstoffenheffing, op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/brieven/ hebben een alternatieve tekst, terwijl dat niet nodig is omdat de linktekst al voldoende beschrijft naar welke brief de bezoeker wordt doorverwezen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/beelden/beeldcpt/paspoort-en-identiteitsbewijs/.

   Bevinding 7: De afbeelding op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/fotostrips/ illustreert aan zienden wat er bedoeld wordt met de term 'fotostrip'. Een stripverhaal, waarbij foto's zijn aangevuld met tekst, om iets te laten zien of uit te leggen. Een dergelijke beschrijving komt niet voor in de beschrijving van de afbeelding of op de pagina.

  • Gevolg:

   Content is niet altijd duidelijk voor gebruikers met een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Altteksten of teksten op de pagina's zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2 - techniek audit Gebruiker Centraal: Logo's in footer bevatten niet de juiste info.

  • Gevolg:

   Niet alle info wordt getoond aan mensen met een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: De afbeeldingen in de pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/Stembiljet-achterkant-gem-Enschede.pdf hebben geen alternatieve tekst en zijn niet gemarkeerd als decoratief (artefact). Voeg een beschrijving of de juiste codering toe om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk wanneer je gebruik maakt van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 14: De introductietekst van het artikel op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/inclusief-stembiljet/ is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft extra nadruk aan woorden of korte zinnen en heeft een semantische waarde. Gebruik het daarom nooit puur voor opmaak. Gebruik het i-element of beter, CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

   Bevinding 15: Onder de paragraaf onder 'Zelf foto's maken' op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/ staat een leeg h1-kopelement. Dit is verwarrend voor bezoekers die daar content verwachten, bijvoorbeeld screenreadergebruikers die navigeren aan de hand van kopniveaus.

   Bevinding 16: De grote groene tekst 'Show, don't just tell' op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/nieuws/de-kracht-van-beeldtaal/ is opgemaakt als kop en met het em-element. Het gaat hier om een quote. Gebruik daarom het blockquote-element, zodat de semantische waarde van de tekst ook op de juiste manier wordt doorgegeven aan screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Onjuiste opmaak kan problemen verzorgen in de interpretaties van content door screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Codes zijn aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 17: De pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/Stembiljet-achterkant-gem-Enschede.pdf is niet (goed) gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF juist te interpreteren. Omdat juiste codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Bevinding 18: De pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/Akte-van-overdracht-van-auteursrecht-opzet.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   PDF's zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 19: Op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/ wordt eerst de afbeeldingsomschrijving voorgelezen en daarna pas 'Niet zo' of 'Maar zo'.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en dus niet weten waar de omschrijving 'Niet zo' bij hoort.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Omdraaien van volgorde tekst en afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11 techniek audit GC: logische volgorde ontbreekt. nu eerst afbeelding dan tekst.

  • Gevolg:

   Screenreader weet nu niet dat de afbeelding bij de kop hoort

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Volgorde aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-09-2021
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bevinding 16 Techniek audit GC: Autocomplete ontbreekt.

  • Gevolg:

   Mogelijkheid om automatisch aan te laten vullen van gegevens wordt niet geboden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 21: Het contrast van de invoervelden op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/contact/ is te laag. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de randen om 'Bekijk je antwoorden' op de resultatenpagina. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/inclusief-stembiljet/.

   Bevinding 22: Het contrast van de roze streep die aangeeft bij welke richtlijn de bezoeker is op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/ is niet hoog genoeg. De contrastratio is hier 2,1:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar, te onderscheiden voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 24: De pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2021/02/Stembiljet-achterkant-gem-Enschede.pdf bevat geen titel. Voeg een titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

   Bevinding 25: De pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/Akte-van-overdracht-van-auteursrecht-opzet.pdf bevat geen titel. Voeg een titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

  • Gevolg:

   Geen toegankelijke PDF

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 29 Techniek audit GC: Lees meer betekenisvol maken.

  • Gevolg:

   Geen betekenis aan de link.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-08-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 26: In de link 'Elka Helmers' op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/inclusief-stembiljet/ is met het title-attribuut de tekst 'Alle berichten' toegevoegd. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Voeg deze informatie op een andere manier toe of verwijder het title-attribuut. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/nieuws/start-van-de-nieuwe-kennisbank-beeldtaal/. Dit gebeurt ook met het telefoonnummer en het e-mailadres op onder andere pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/blog/nieuws/de-kracht-van-beeldtaal/, daar is ook een extra beschrijving met het title-element toegevoegd.

   Bevinding 27: De afbeeldingen van de brieven op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/brieven/wat-is-een-beeldbrief/ zijn links naar een vergrootte versie van de afbeeldingen, maar dat wordt niet duidelijk uit de alternatieve tekst. Voeg een beschrijvend linkdoel toe om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 28 - Advies: De linkteksten van de links op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/category/blog/ bestaan uit de datum, de kop én de hele introductie tekst (en in sommige gevallen de alternatieve tekst van de afbeelding). Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder.

  • Gevolg:

   26: Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. 27: men ziet niet dat ze naar een vergrootte afbeelding gaan. 28: aanpassen volgorde.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 29: Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/22/2020/05/Akte-van-overdracht-van-auteursrecht-opzet.pdf.

  • Gevolg:

   Dat kan ertoe leiden dat screenreaders de pdf voorlezen in de eigen standaardtaal, bijvoorbeeld Engels, waardoor de tekst onverstaanbaar is voor meertalige bezoekers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 30: Het logo met de tekst 'KENNISBANK BEELDBANK De beeldbank van gebruikercentraal.nl' is ook een link naar de homepage en bevat in de linktekst de tekst 'to the homepage'. Zorg dat instructies voor interactieve elementen in de hoofdtaal (Nederlands) van de pagina zijn (dat heeft hier de voorkeur), of geef een taalwissel aan.

   Bevinding 31: Op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/fotostrips/ staat de tekst 'Show, don’t just tell. Photostories to support people with limited health literacy’.'

  • Gevolg:

   Screenreaders zullen deze tekst voorlezen in de taal van hoofdpagina, in dit geval Nederlands, waardoor de tekst onverstaanbaar is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Taalwissel aangegeven om de screenreader over te laten schakelen naar het Engels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 32: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/contact/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Bezoekers krijgen nu bijvoorbeeld alleen de melding 'Vul dit veld in'. Dat is een foutsuggestie, geen foutidentificatie.

   Advies: Op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/contact/ wordt gevraagd naar een 'Mailadres' maar in de foutmelding wordt gevraagd naar een E-mailadres. Voor onder andere mensen met een cognitieve functiebeperking is dit mogelijk verwarrend.

  • Gevolg:

   Melding is niet altijd duidelijk bij bezoekers, wat ze moeten doen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Meldingen aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-09-2021
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 34: In het formulier op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/contact/ is niet aangegeven dat sommige velden verplicht zijn. Zorg ervoor dat duidelijk is dat deze velden verplicht ingevuld moeten worden.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk welke velden verplicht zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Melding toegevoegd, alle velden verplicht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 36: Het is voor ziende gebruikers duidelijk dat stap 2 actief is, in de lijst van iconen op pagina https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-2/richtlijn-beeld/. Maak gebruik van aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aria-current of andere techniek om issue op te lossen wordt nu onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209