Verklaring van CityPermit digitale loket

Status toegankelijkheid https://www.cptest.nl

Sigmax Law Enforcement B. V. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-01-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Sigmax Law Enforcement B. V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CityPermit digitale loket.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Sigmax Law Enforcement B. V. is beschikbaar via de link https://www.sigmax.nl/wp-content/uploads/2022/01/check_8588_auto_rapport.pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Sigmax Law Enforcement B. V. gepubliceerde informatie blijkt dat de website CityPermit digitale loket gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Sigmax Law Enforcement B. V. is gevorderd met de toegankelijkheid van CityPermit digitale loket en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Sigmax Law Enforcement B. V. .
Functie: Operationeel Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente kan dan contact opnemen met Sigmax, de leverancier van de CityPermit digitale vergunningen loket.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Sigmax Law Enforcement B. V.

De onderzoek is gedaan op de site https://www.cptest.nl , de test-site van CityPermit digitale vergunningen software. Echter is deze verklaring voor alle Nederlandse gemeentes die CityPermit gebruiken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CityPermit digitale loket : voldoet gedeeltelijk

De website CityPermit digitale loket is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Sigmax Law Enforcement B. V. dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sigmax.nl/wp-content/uploads/2022/01/check_8588_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Sigmax Law Enforcement B. V. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header mist een alternatieve tekst, hierdoor is het logo voor niet iedereen beschikbaar. Een goede alternatieve tekst is 'Logo CityPermit Vergunningensysteem'

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan niet zien wat de betekenis van de logo is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve tekst is ingevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende gegenereerde PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. De PDF is te downloaden via de 'Details voor product' pagina. De URL naar de PDF: https://www.cptest.nl/Permit/Download?ContactDocumentID=298531

  • Gevolg:

   Een gegenereerde PDF kan niet goed gelezen worden in lees-software.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet opgelost. Betreft inhoud van de gemeente in de vorm van een HTML template. Als de template goed is opgebouwd, zal de PDF dit ook correct weergeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cptest.nl/Account/Details staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Input doel is ingevoerd in een latere versie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de startpagina (niet ingelogd) staan twee knoppen: 'Particulieren' en 'Bedrijven'. Met kleur wordt aangegeven welke van de twee actief is, hier mist een tweede visuele hint. Dit is nodig zodat kleurenblinde gebruikers het verschil zien. Een tweede hint kan onder andere onderstrepen of dikgedrukt maken van de link zijn.

   Dit komt ook voor op de 'Details voor product' pagina, met de drie tabbladen.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrastratio is verhoogd op knoppen en invoervelden in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 320px breed dan verdwijnt het stappenoverzicht in het proces. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan. Zie https://www.cptest.nl/ProcessFlow?id=42575

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De dynamiek rondom inzoomen is veranderd zodat de inhoud nooit verdwijnt in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 2,3:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Dit komt in meerdere formulieren voor, onder andere https://www.cptest.nl/Account/Details en https://www.cptest.nl/Account/ChangePassword?Length=7

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. De border van de grijze knoppen in het proces heeft een te laag contrast van 2,6:1. Minimaal moet de border een contrastwaarde van 3:1 hebben.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrastratio is verhoogd op knoppen en invoervelden in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verdwijnt het stappenoverzicht in het proces. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan. Zie https://www.cptest.nl/ProcessFlow?id=42575

  • Gevolg:

   Zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De dynamiek rondom inzoomen is veranderd zodat de inhoud nooit verdwijnt in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om met het toetsenbord de opmerkingen in te zien op de startpagina.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Navigatie middels de tab is toegevoegd in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Als de gebruiker is ingelogd en er is een tijdje geen activiteit vanuit de gebruiker dan wordt de gebruiker uitgelogd zonder een waarschuwing. Dat is niet toegestaan, geef de gebruiker altijd een waarschuwing en een mogelijkheid om de sessie te verlengen.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een popup notificatie is toegevoegd waarmee de sessie verlengd kan worden in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Navigatie middels de tab is toegevoegd in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. De PDF is te downloaden via de 'Details voor product' pagina. De URL naar de PDF: https://www.cptest.nl/Permit/Download?ContactDocumentID=298531

   Tip: De paginatitel bevat niet de naam van de website, dit vergroot de identificatie van de website. Een paginatitel kan er dan zo uit zien: 'Uw gegevens - CityPermit Vergunningensysteem' of 'Uw gegevens - Vergunningensysteem'.

  • Gevolg:

   Zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aangepast vanaf CityPermit 1.25.45 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de instellingen pagina staat een link met de naam 'hier'. Zorg ervoor dat de link zelfverklarend is. Bijvoorbeeld door de tekst van de link aan te passen naar 'Wachtwoord wijzigen'. Zie https://www.cptest.nl/Account/Details

   Op de startpagina niet ingelogd staat ook een link met de tekst 'hier'. Zorg ervoor dat de link zelfverklarend is.

   Tip. De link 'uitloggen' (in de header) heeft een dubbele naam ('Uitloggen') en dat is niet nodig. Wij raden dan ook aan om het title attribuut te verwijderen.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is aangepast op vaste plekken. Geconfigureerde plekken zijn niet aangepast omdat die afhankelijk zijn van inrichting van de gemeente - Klanten kunnen HTML blokken inrichten en is derhalve de verantwoordelijkheid van de gemeente.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus van de blauwe knoppen is in de browser Firefox niet zichtbaar. In de browser Chrome gaat dit wel goed.

   De focus van de knoppen in de pop-up meldingen is in de browser Firefox niet zichtbaar. In de browser Chrome gaat dit wel goed.

   De focus van de knoppen in het proces van een aanvraag is in de browser Firefox niet zichtbaar. In de browser Chrome gaat dit wel goed. Zie bijvoorbeeld https://www.cptest.nl/ProcessFlow?id=42575

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrastratio is verhoogd op knoppen en invoervelden. Daarnaast is navigatie met tabs ingevoerd. Beschikbaar in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. De PDF is te downloaden via de 'Details voor product' pagina. De URL naar de PDF: https://www.cptest.nl/Permit/Download?ContactDocumentID=298531

  • Gevolg:

   Zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost in CityPermit 1.25.45 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulieren leeg verstuurd worden, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("De gebruikersnaam is een verplicht veld."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld gebruikersnaam is niet ingevuld" / "De gebruikersnaam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Dit komt voor op elk formulier, zie onder andere https://www.cptest.nl/Account/Login en het formulier om betalinggegevens in te vullen op de pagina 'Details voor product'.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen zijn versimpeld en conform standaard gemaakt in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   In het proces om een aanvraag in de dienen of te wijzigen kun je op een gegeven moment een datum invullen (zoals de ingangsdatum). Dit veld heeft een verplicht formaat wat niet van te voren of bij een fout kenbaar wordt gemaakt. Vult men een verkeerd formaat in dan is de foutmelding 'Ongeldige datum', dit is onvolledig omdat het formaat niet duidelijk is. Geef dus het formaat aan in de foutmelding, en eventueel ook in het visuele label van het veld.

  • Gevolg:

   Zie boven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen zijn versimpeld en conform standaard gemaakt in CityPermit 1.24 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   In het proces om een product aan te vragen of te wijzigen komt tussen de schermen het statusbericht 'Bezig'. Dit is een statusbericht wat op dit moment niet wordt overgebracht naar voorleessoftware. Dit kan door op het hoofdbericht "Bezig" een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Gevolg:

   Zie boven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgelost in CityPermit 1.27 -

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Sigmax Law Enforcement B. V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209