Verklaring van Mijn Bewind

Status toegankelijkheid https://toezichtcbm.rechtspraak.nl

De Rechtspraak is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

De Rechtspraak streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Bewind.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van De Rechtspraak is beschikbaar via de link https://www.rechtspraak.nl/paginas/toegankelijkheid.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door De Rechtspraak gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Bewind gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver De Rechtspraak is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Bewind en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van De Rechtspraak .
Functie: Portefeuillehouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digi.toegankelijkheid.ivo@rechtspraak.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van De Rechtspraak

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 10-11-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Bewind : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Bewind is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens De Rechtspraak dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/toegankelijkheid/toegankelijkheidscheck-mijn-bewind-20220107.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart De Rechtspraak dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het formulier op onderstaande pagina staan meerdere invoervelden waarbij een bedrag moet worden ingevuld. Visueel staat er bij elk veld een 'euroteken'. Deze informatie wordt niet overgebracht naar voorleessoftware.

   In onderstaand formulier' is de tekst boven de checkbox opgemaakt met een kop. Zie de laatste stap (13). Plaats dit geheel in een <fieldset> en zet daarbij de tekst boven de buttons in een <legend>, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de radiobuttons op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

   Visueel is duidelijk welk bericht op onderstaande pagina 'actief' (geopend) is. Deze informatie wordt niet gecommuniceerd naar voorleessoftware gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten mogelijk niet dat ze het euroteken niet hoeven in te vullen. Gebruikers weten mogelijk niet dat de kop betrekking heeft op de checkboxes. gebruikers weten mogelijk niet welk bericht of berichtenreeks geopend is

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat het euroteken wordt overgebracht naar voorleessoftware. De relatie in code leggen tussen tussen de kop en de checkboxes. Zorgen dat bij openen van een berichtenreeks dit wordt doorgegeven aan hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De witte tekst op de blauwe achtergrond heeft een te laag contrast van 3,1:1. Zie 'In behandeling genomen' in de tabel op onderstaande pagina.

   Wanneer de focus op een machtigingsverzoek staat heeft de witte tekst op een blauwe achtergrond een te laag contrast van 3,1:1. Deze kleurencombinatie komt vaker voor op onderdelen die focus krijgen op de website.

   De tekst 'Meest recent bericht' heeft een te laag contrast van 3,1:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast is de tekst mogelijk niet of slecht te lezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wijzigen van de kleur om het contrast te verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de website op 320px breed wordt bekeken staan de meldingen en de 'profiel' knop over het logo van de rechtspraak in de header.

   Wanneer een verslag op 320px breed wordt bekeken is de inhoud van de verschillende stappen niet meer goed leesbaar door een te klein gebied waar de test in te lezen is.

  • Gevolg:

   Wanneer de website op 320px breed wordt bekeken staan de meldingen en de 'profiel' knop over het logo van de rechtspraak in de header. Wanneer een verslag op 320px breed wordt bekeken is de inhoud van de verschillende stappen niet meer goed leesbaar door een te klein gebied waar de test in te lezen is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zodra er vanaf en boven 400% ingezoomd wordt of het scherm 320 pixels breed is:

   • Alle sticky items laten vervallen.
   • Profielinformatie incl uitloggen opnemen in hamburgermenu
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op onderstaand formulier hebben een te laag contrast van 2,1:1. Dit komt voor bij meerdere van de 13+ stappen.

   De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast van 2,1:1

   Bovenstaande komt mogelijk voor op meerdere plekken op de website.

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het slecht of niet zichtbaar welk interactief element de focus heeft

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De focusborder aanpassen naar kleurwaarden die voldoen aan de contrasteisen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De sorteermogelijkheden in de tabel op onderstaande pagina zijn niet met het toetsenbord te bedienen/bereiken. Zie bijvoorbeeld 'Verstuurd'.

  • Gevolg:

   De sorteerfunctie is niet te gebruiken met het toetsenbord of hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De sorteerfunctie bruikbaar maken met het toetsenbord en hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Visueel staan er de links 'inzien' op onderstaande pagina. De toegankelijkheidsnaam van deze links is echter anders dan de visuele naam. Dit komt door het aria-label. Wanneer een aria-label wordt gebruikt op een link wordt alle andere inhoud van de link 'overruled' en niet meer voorgelezen. De tekst 'inzien' wordt dus overgeslagen in dit geval. Advies is om de tekst 'inzien' aan het begin van het aria-label toe te voegen.

   Visueel staan er de links 'ga naar het verslag' op onderstaande pagina. De toegankelijkheidsnaam van deze links is echter anders dan de visuele naam. Dit komt door het aria-label. Wanneer een aria-label wordt gebruikt op een link wordt alle andere inhoud van de link 'overruled' en niet meer voorgelezen. De tekst 'ga naar het verslag' wordt dus overgeslagen in dit geval. Advies is om de tekst 'ga naar het verslag' aan het begin van het aria-label toe te voegen.

  • Gevolg:

   De link inzien wordt overgeslagen door hulpsoftware, en is dus niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. De call to action is minder duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De link 'inzien' beschikbaar maken voor hulpsoftware, en de beschrijving van de links 'ga naar het verslag' met dezelfde naam aan hulpsoftware aan te bieden als visueel gebeurt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Na de laatste link van de stappen van het formulier is de toetsenbordfocus 1 keer niet zichtbaar. Het is op dat moment onduidelijk waar de toetsenbordfocus op staat voor gebruikers die kunnen zien. Zie bijvoorbeeld na 'Bevestigen en versturen'.

  • Gevolg:

   gebruikers zien niet waar de toetsenbordfocus op staat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   zorgen dat het eerste element van de stap de focus krijgt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Visueel staan er de links 'inzien' op onderstaande pagina. De toegankelijkheidsnaam van deze links is echter anders dan de visuele naam. Dit komt door het aria-label. Wanneer een aria-label wordt gebruikt op een link wordt alle andere inhoud van de link 'overruled' en niet meer voorgelezen. De tekst 'inzien' wordt dus overgeslagen in dit geval. Advies is om de tekst 'inzien' aan het begin van het aria-label toe te voegen.

   Visueel staan er de links 'ga naar het verslag' op onderstaande pagina. De toegankelijkheidsnaam van deze links is echter anders dan de visuele naam. Dit komt door het aria-label. Wanneer een aria-label wordt gebruikt op een link wordt alle andere inhoud van de link 'overruled' en niet meer voorgelezen. De tekst 'ga naar het verslag' wordt dus overgeslagen in dit geval. Advies is om de tekst 'ga naar het verslag' aan het begin van het aria-label toe te voegen.

  • Gevolg:

   De link inzien wordt overgeslagen door hulpsoftware, en is dus niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. De call to action is minder duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De link 'inzien' beschikbaar maken voor hulpsoftware, en de beschrijving van de links 'ga naar het verslag' met dezelfde naam aan hulpsoftware aan te bieden als visueel gebeurt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat dat er iets fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers mogelijk niet duidelijk wat er fout is gegaan

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Helder beschrijven wat er fout is gegaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De datum prikker van het formulier is niet volledig toegankelijk. Het alternatief, het invullen van de datum in het invoerveld, is ook niet toegankelijk. Dit alternatief is wel toegankelijk als het gegevens formaat bekend wordt gemaakt aan de gebruiker.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet of moeilijk datumvelden invullen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het alternatief toegankelijk maken door het gewenste formaat duidelijk te maken aan de gebruiker

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   De datum prikker bij stap 9 is niet volledig toegankelijk. Het alternatief, het invullen van de datum in het invoerveld, is ook niet toegankelijk. Dit alternatief is wel toegankelijk als het gegevens formaat bekend wordt gemaakt aan de gebruiker. De datumprikker zelf (die niet helemaal toegankelijk is) hoeft niet aangepast te worden, als de suggestie bij het voorlezen van de veld-label is toegepast, dat is voldoende voor het WCAG criterium.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet of moeilijk datumvelden invullen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het alternatief toegankelijk maken door het gewenste formaat duidelijk te maken aan de gebruiker ook in foutmeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van de knop 'account uitvoerder' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie de knop in de header van elke pagina.

   De status van de knop 'Meldingen' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. Zie de knop in de header van elke pagina.

   Bij de stap 'Persoonsgebonden budget' bevinden zich meerdere 'selecteer de bestanden' knoppen. Het zou beter zijn als deze knoppen een unieke tekst hebben die direct duidelijk maakt waarvoor je bestanden toevoegt.

   De status van de knop 'Bericht: Boedelbeschrijving 01-03-2019' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk of iets ingeklapt of uitgeklapt is, en waar de mogelijkheid om bestanden te selecteren precies voor bedoeld is

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de status wordt doorgegeven aan hulpsoftware. Het label koppelen aan het veld zodat ook het specifieke doel van de knop wordt doorgegeven aan hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie bijvoorbeeld bij stap 6 - rekeningen. Dit komt op meerdere plekken voor in het formulier.

   Het bericht ' Bericht: Boedelbeschrijving 01-03-2019 ' verschijnt dynamisch wanneer een pagina wordt bekeken. Het bestaan van dit bericht wordt niet gecommuniceerd naar hulpsoftware.

   Als een veld van de formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   gebruikers van hulpsoftware weten zo niet van de aanwezigheid van foutmeldingen of andere berichten op een pagina

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   zorgen dat deze meldingen goed beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die De Rechtspraak heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209