Verklaring van Reimerswaal

Status toegankelijkheid https://www.reimerswaal.nl

Gemeente Reimerswaal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Reimerswaal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Reimerswaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Reimerswaal is beschikbaar via de link https://www.reimerswaal.nl/home/toegankelijkheidsverklaring_43103/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Reimerswaal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Reimerswaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Reimerswaal is gevorderd met de toegankelijkheid van Reimerswaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Reimerswaal .
Functie: burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@reimerswaal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Reimerswaal

In 2021 gaan we over naar nieuwe website. Deze website zal (moeten) voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Reimerswaal : voldoet gedeeltelijk

De website Reimerswaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Reimerswaal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.reimerswaal.nl/document.php?m=22&fileid=112708&f=9706a11a6db0fd1659f8be090eaff791&attachment=0
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-01-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Reimerswaal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina hebben de Twitter, Facebook en Linkedin iconen geen goed tekstalternatief. Ze staan in een link. Wanneer de bevinding bij succescriterium 2.4.4. Linkdoel wordt opgelost is dit issue ook verholpen. https://www.reimerswaal.nl/home/nieuws_42860/item/wist-u-dat-er-steeds-meer-fotos-worden-toegevoegd-aan-de-beeldbank_141559.html

  • Oorzaak:

   Wij waren hier destijds nog niet mee bezig.

  • Gevolg:

   De 'deel' op Twitter, Facebook en LinkedIn iconen kunnen niet voorgelezen worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Is gemeld bij de leverancier met het verzoek om deze net als het RSS icoon voor te laten lezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Op de contactpagina zijn er koppen niet als kop gedefinieerd: ' Het gemeentehuis is geopend' en 'Telefonische bereikbaarheid'.https://www.reimerswaal.nl/home/contact-met-ons_42833/
   2. Op pagina 'Raadsagenda' staat een tabel waar de eerste rij alle kolommen omvat. Het maakt de tabel ingewikkeld voor vooral blinde gebruikers. Beperk de koppen tot 1 kop per kolom en 1 kop per rij.https://www.reimerswaal.nl/home/raadsagendas_42905/kalender/2019/1/
   3. Opmerking (heeft geen gevolgen voor de uitslag)Op pagina 'Raadsagenda's bestaat de kop uit 2 rijen. In de eerste staat de maand met links naar vorige en volgende maand en jaar. Het omspant alle kolommen. In de tweede rij staan de dagen. Wanneer met een screenreader door de door de weken wordt genavigeerd wordt de eerste rij ook bij elke dag weer voorgelezen. (zie ook 2.4.4. Linkdoel), terwijl alleen de dag genoeg is. Daarbij is 'm' voor maandag niet duidelijk. Helaas lezen screenreaders dit lang niet altijd voor.https://www.reimerswaal.nl/home/raadsagendas_42905/kalender/2019/1/
   4. In de 'Toon benodigdheden' dialoogvenster op de volgende pagina staan soms koppen en lijsten die niet semantisch met het correcte HTML element zijn opgemaakt.https://afspraken.reimerswaal.nl/Internetafspraken/
   5. In stap 2 van het proces Internet afspraken is het label van Tijd niet gekoppeld aan het dropdown veld. https://afspraken.reimerswaal.nl/Internetafspraken/
   6. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.https://www.reimerswaal.nl/document.php?m=22&fileid=99025&f=9b63aae35de0fb0ffd9823753b7770b2&attachment=1&c=146176 Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht. Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal worden geplaatst moeten toegankelijk zijn op het moment dat de betreffende website of mobiele app aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor bestaande websites 23 september 2020, websites die ná 23 september 2018 zijn gebouwd dienen al op 23 september 2019 te voldoen. Het is echter wel aan te raden om de gevonden problemen op te lossen. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Oorzaak:
   1. Was lastig hieraan te voldoen in verband met leesbaarheid van de pagina (opmaak). Is inmiddels opgelost.
   2. Melden we bij leverancier.
   3. Melden we bij leverancier.
   4. Is opgelost.
   5. Is opgelost.
   6. Voor wat betreft PDF's, dit is een heikel punt en zullen we intern als een apart project oppakken. Gezocht wordt naar gebruiksvriendelijke alternatieven voor PDF.
  • Gevolg:

   Wordt aan gewerkt. PDF's zijn de grootste uitdaging.

  • Alternatief:

   Ja, met uitzondering van Pdf's, hier hebben wij op dit moment geen (juist) alternatief voor.

  • Maatregel:

   In samenwerking met leverancier wordt eea opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de contactpagina wordt in de tekst naar een knop links ervan verwezen. "Klik hiernaast op ‘Afspraak maken’" is bijvoorbeeld niet te begrijpen voor blinde bezoekers. Of wanneer de pagina is vergroot dan staat de knop er niet meer naast maar erboven. https://www.reimerswaal.nl/home/contact-met-ons_42833/

  • Oorzaak:

   Niet goed over nagedacht.

  • Gevolg:

   Bij wisseling van schermgrootte kon het zijn dat niet alles duidelijk was.

  • Alternatief:

   Ja.

  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De placeholder in het zoekveld bovenaan elke pagina heeft onvoldoende contrast: contrastratio: 3,9:1.

  • Oorzaak:

   Ligt bij leverancier, is tijdens implementatie niet goed gegaan.

  • Gevolg:

   Kan dat het niet leesbaar is voor slechtzienden en dus niet duidelijk is dat er in de zoekbalk getypt kan worden.

  • Alternatief:

   Nee.

  • Maatregel:

   Is gemeld bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina is een applet waarin een digitale brochure is door te bladeren. Hij is deels te bedienen met het toetsenbord. Niet door middel van de knoppen aan de onderkant maar met de pijl links en rechts toetsen kan er doorheen gebladerd worden. De functie van de knoppen 'naar het einde' en 'naar het begin' werken niet goed. Dit kan met de Home en End toetsen. De webpagina schuift dan echter ook respectievelijk omhoog en omlaag, waardoor je de folder niet meer ziet. https://www.reimerswaal.nl/home/producten-en-diensten_42788/product/ligplaats-haven-yerseke_1114.html

  • Oorzaak:

   Is een externe webpagina/reader die als een frame is geplaatst. Met het toetsenbord kun je deze niet openen, klikken is vereist.

  • Gevolg:

   Mensen die geen gebruik (kunnen) maken van een muis, kunnen niet door de ligplaatsfolder bladeren.

  • Alternatief:

   Geen iFrame gebruiken maar een knop met url.

  • Maatregel:

   Geen iFrame gebruiken maar een knop met url. Is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij gebruik van skiplink 'Ga naar tekstgedeelte' komt de focus op de 'Lees voor' link. Deze hoort ook nog bij repeterende content, want het komt voor op elke pagina. De focus moet in de container met de hoofdinhoud komen. Het liefst op het eerste element zoals een kop als die er is. Een screenreader zal dan meteen de kop voorlezen. Dit komt voor op elke pagina.https://www.reimerswaal.nl/ De eerste skiplink is 'Ga direct naar zoeken' en daarna 'Ga direct naar tekstgedeelte'. Een skiplink naar de hoofdinhoud dient de eerste link te zijn. Draai daarom deze twee links in volgorde om. Dit komt op elke pagina voor.

  • Oorzaak:

   Basisinrichting van de website, stylesheet is niet goed ingedeeld.

  • Gevolg:

   'Lees voor' is pas te laat een optie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Twee links in volgorde omdraaien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat bovenaan de footer een 'naar boven' link. Na activatie blijft de focus onderaan terwijl de bovenkant van de pagina getoond wordt. Dit komt voor op elke pagina.

  • Oorzaak:

   Basisinrichting van de website, stylesheet is niet goed ingedeeld.

  • Gevolg:

   Na activatie blijft de focus onderaan terwijl de bovenkant van de pagina getoond wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gaan het melden bij leverancier, maar lijkt inmiddels opgelost te zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina hebben de Twitter, Facebook en Linkedin links geen goed linkdoel. Er is alleen een title aanwezig. Deze mag aanvullende informatie geven maar niet als enige informatie aanwezig zijn. Als linkdoel geldt bijvoorbeeld een linktekst

  • Oorzaak:

   Basisinrichting van de website.

  • Gevolg:

   Is ons onduidelijk.

  • Alternatief:

   Is ons onduidelijk.

  • Maatregel:

   Probleem wordt voorgelegd bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Een afspraak maken' staat een select box zonder label. Er staat een tekst boven dat aangeeft een activiteit te kiezen. Voor mensen met cognitieve beperkingen kan de betekenis van de velden niet duidelijk zijn. Er is een placeholder in het zoekveld. Dit is echter niet voldoende, omdat zodra er iets ingevoerd wordt het verdwijnt. Het label moet altijd zichtbaar zijn. Daarnaast heeft de selectbox eronder geen zichtbaar label. Sommige mensen kunnen de relatie tussen het zoekveld en de selectbox niet leggen. Geef deze ook een label, zodat er niets aan onduidelijkheid wordt overgelaten.https://afspraken.reimerswaal.nl/Internetafspraken/ Opmerking: In stap 2 van het proces Internet afspraken heeft het veld Datum een verplicht formaat. Dit is enkel kenbaar gemaakt in de placeholdertekst. Aan te raden is om het verplichte formaat ook in het label te plaatsen. Zoals ook gedaan is in stap 3 bij geboortedatum. https://afspraken.reimerswaal.nl/Internetafspraken/

  • Oorzaak:

   Externe partij die deze module levert. Hebben wij niet eerder contact mee gehad over dergelijke zaken.

  • Gevolg:

   Dat de afsprakenmodule niet voldoet aan webrichtlijnen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Gemeld bij leverancier van afsprakenmodule. Is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina staat een link terwijl ervoor een niet afgesloten link staat. <a class="boxlink" href="https://www.reimerswaal.nl/home/wonen_42734/">Naar de pagina Wonen</a> https://www.reimerswaal.nl/home Een soortgelijk probleem op de pagina: https://www.reimerswaal.nl/home/contact-met-ons_42833/

  • Oorzaak:

   Ligt bij leverancier, hebben wij niet zelf in de hand.

  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Is gemeld bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina 'Ligplaats haven Yerseke' wordt de status van de uitklapbare elementen 'Wat kost het' en 'Regelen' niet weergegeven in de code. Vooral blinde gebruikers weten nu niet dat het uitklapbare elementen zijn en wat de toestand ervan is. Een mogelijke oplossing is gebruik te maken van aria-expanded.https://www.reimerswaal.nl/home/producten-en-diensten_42788/product/ligplaats-haven-yerseke_1114.html Dit geldt ook voor de uitklapbare elementen op pagina:https://www.reimerswaal.nl/home/producten-en-diensten_42788/product/begraven-of-plaatsen-van-urn_1132.html? Op de volgende pagina staat een applet waarin een brochure is te bekijken. De code van de knoppen hebben geen semantische waarde. Het zijn div's. Dit zijn containers en geen de rol niet aan. Screenreaders kunnen nu niet bepalen wat de functie van deze elementen is en zal het niet goed met het toetsenbord werken.https://www.reimerswaal.nl/home/producten-en-diensten_42788/product/ligplaats-haven-yerseke_1114.html

  • Oorzaak:

   Vormgevings'fout' door leverancier.

  • Gevolg:

   Vooral blinde gebruikers weten nu niet dat het uitklapbare elementen zijn en wat de toestand ervan is.

  • Alternatief:

   Laten oplossen door leverancier zodat het wel te 'lezen' is voor blinde/slechtziende gebruikers of geen gebruik maken van deze functionaliteit, al is deze op 100+ pagina's van toepassing.

  • Maatregel:

   Is gemeld bij leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Reimerswaal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928