Verklaring van Theater Speelhuis

Status toegankelijkheid
https://www.theaterspeelhuis.nl

Gemeente Helmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 15-07-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Helmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Theater Speelhuis.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Helmond is beschikbaar via de link https://www.helmond.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Helmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website Theater Speelhuis gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Helmond is gevorderd met de toegankelijkheid van Theater Speelhuis en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Helmond .
Functie: Manager Burgerzaken en Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-07-2020.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via 
webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Klik hier om een melding te doen.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Theater Speelhuis : voldoet gedeeltelijk

De website Theater Speelhuis is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.theaterspeelhuis.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Helmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat afbeeldingen zonder alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Niet iedereen kan de afbeeldingen zien en begrijpen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Alternatieve teksten toevoegen aan afbeeldingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er staat informatie op de website die alleen met kleur gecommuniceerd wordt en koppen zijn niet opgemaakt als koppen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Voorleessoftware herkent niet alle informatie en structuur van de website. Hierdoor kan niet iedereen goed navigeren door de website.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Kopstijlen gebruiken en informatie niet alleen op basis van kleur communiceren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Invoervelden hebben geen autocomplete functie.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Invoervelden moeten allemaal handmatig worden ingevuld.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Autocomplete functie toevoegen aan invoervelden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt als enige visuele middel gebruikt om informatie over te dragen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Niet iedereen krijgt dezelfde informatie op de website, wat voor onduidelijkheid kan zorgen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Informatie die op basis van kleur wordt gecommuniceerd ook op een andere manier communiceren, bijvoorbeeld door te onderstrepen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij toetsenbordfocus verandert alleen de kleur van een link. Deze kleur heeft niet voldoende contrast.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Links met toetsenbordfocus zijn niet voldoende te onderscheiden van omliggende tekst.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Links bij toetsenbordfocus een kleur geven met meer contrast en daarbij onderstrepen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij hogere text spacing is er onvoldoende ruimte voor bepaalde tekst waardoor deze wegvalt of over andere tekst heenloopt.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Tekst is niet goed leesbaar.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Stylesheet van de site meer relatieve afstanden laten gebruiken in plaats van absolute.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Dropdownmenu's zijn alleen zichtbaar als de muis op de link staat. De nieuwe content valt over andere content heen en is niet verwijderbaar zonder muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: De content is niet voor iedereen goed zichtbaar.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Mogelijk maken om menu's te laten sluiten door op escape knop te drukken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende onderdelen van de website is onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Teksten en andere elementen met onvoldoende contrast zijn niet (goed) te zien voor iedereen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Tekst of achtergrond in kleur aanpassen zodat het contrast groot genoeg wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er gaat content verloren als tekst tot 200 procent wordt geschaald.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Mensen die willen inzoomen op de tekst op de website hebben geen toegang meer tot alle onderdelen van de website, omdat sommige verdwijnen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Schaalbaarheid van de website aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden afbeeldingen van tekst gebruikt op de website.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Mensen die de afbeeldingen niet zien, missen tekst op de website.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Tekst in afbeelding toevoegen als alternatieve tekst of in de beschrijving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle onderdelen op de website zijn met het toetsenbord te benaderen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hun toetsenbord kunnen niet bij alle informatie komen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Aanpassingen doorvoeren zodat alle content met het toetsenbord te bedienen is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Youtube video's zijn te pauzeren met de letter 'k', ook als de focus op een ander component van de gebruikersinterface staat.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Mensen kunnen moeite hebben met de bediening van de video.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Aanpassen van de embedcode in het iframe, zodat de bediening met tekentoetsen wordt uitgezet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 13. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De slider op de website bevat een tijdslimiet zonder mogelijkheid om te pauzeren.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Niet iedereen kan op tijd de informatie tot zich nemen als ze deze niet kunnen pauzeren.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Pauzeknop toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website bevat bewegende content die niet gepauzeerd kan worden.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Bewegende content kan mensen afleiden, waardoor ze de informatie minder goed tot zich nemen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Pauzeknop toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op elke pagina moet je met toetsenbordnavigatie door het hele menu gaan om bij de unieke content van de pagina te komen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het duurt lang om bij de juiste content te komen als je afhankelijk bent van toetsenbordnavigatie of voorleessoftware.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Skiplink toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle pagina's van de website hebben een unieke titel.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet duidelijk aan de titel van de pagina wat er op de pagina te vinden is.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Paginatitels aanpassen zodat deze uniek zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De links op de website hebben geen duidelijk linkdoel.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk waar de links naartoe linken.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Links duidelijker beschrijven en afbeeldingen van links een duidelijke alternatieve tekst geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De normale indicator voor toetsenbordfocus is uitgeschakeld, waardoor de focus niet altijd zichtbaar is.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk waar de muis of het toetsenbord op gefocust is bij het navigeren door de website.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Leverancier vragen toetsenbordfocus aan te zetten en voldoende zichtbaar te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen die als link worden gebruikt bevatten tekst die niet in de linktekst staat.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk waar de afbeelding naartoe linkt.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Tekst in afbeelding van link toevoegen als linktekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Engelse tekst is niet aangegeven als zijnde Engels.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Voorleessoftware zal de Engelse tekst in het Nederlands proberen op te lezen, waardoor het onbegrijpelijk wordt.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Taalwisseling toevoegen aan Engels tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Formulieren geven geen goede foutmeldingen die aangeven waar de gemaakte fout precies zit.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk wat er fout gegaan is en hoe ze de fout kunnen aanpassen.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Foutmeldingen aanpassen zodat ze duidelijk beschrijven waar de fout zit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn geen duidelijke labels met instructies voor invoervelden en er wordt gebruik gemaakt van placeholderteksten in invoervelden.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Placeholderteksten verdwijnen zodra er iets wordt ingevuld in het invoerveld. Hierdoor kunnen mensen vergeten wat ze moeten invullen. Zonder juiste instructies kunnen er veel fouten gemaakt worden.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Placeholderteksten vervangen door zichtbare labels en in instructies duidelijk maken als alleen cijfers mogen worden ingevuld en als er een minimaal of maximaal aantal cijfers of letters geldt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 23. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen voor e-mailadressen hebben een foutsuggestie nodig die aangeeft hoe een goed e-mailadres eruit ziet.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk wat ze fout doen bij het invullen van het veld 'e-mailadres'.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Duidelijke instructie toevoegen aan velden van formulieren of voorbeeld geven van een juist e-mailadres als een fout gemaakt wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De html-code is niet valide.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Content kan niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Leverancier vragen aanpassingen te doen in de html-code.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle componenten van de gebruikersinterface hebben een naam en rol die door software bepaald kan worden.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Content kan niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Leverancier vragen alle componenten op de website een naam en rol te geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 26. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Foutmeldingen worden niet meegedeeld aan gebruikers die de wijziging van een pagina niet meekrijgen.
  • Oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • Gevolg: Het is niet voor iedereen duidelijk wat er fout gaat.
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: Leverancier vragen de foutmeldingen een rol te geven die aangeeft dat er een foutmelding is, door role="alert" aan de code van de foutmelding toe te voegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue: Er is op dit moment niet voldoende budget beschikbaar bij het Speelhuis om medewerkers aan de slag te laten gaan met toegankelijkheid en de leverancier de website aan te laten passen.
  • Oorzaak: Toegankelijkheid is niet meegenomen bij de inrichting van de website. Op basis van een toetsing is geconstateerd dat het te veel geld kost om de toegankelijkheid dit jaar nog te borgen. Hier is geen rekening mee gehouden bij de begroting.
  • Gevolg: Er kan pas voor 2021 budget geregeld worden. Dit betekent dat de website pas in 2021 toegankelijk gemaakt kan gaan worden.
  • Alternatief: We plaatsen de verklaring online met de mogelijkheid om contact op te nemen met het Speelhuis als er vragen zijn over de toegankelijkheid.
  • Maatregel: Er wordt budget geregeld voor het aanpassen van de website in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Helmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707