Verklaring van Corporate website

Status toegankelijkheid https://www.dommel.nl

Waterschap De Dommel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap De Dommel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate website.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap De Dommel is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=Waterschap+De+Dommel

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Corporate website van Waterschap De Dommel voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap De Dommel .
Functie: Secretaris Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via www.dommel.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap De Dommel

Verbeteringen

Op dommel.nl staan links naar andere websites, zoals arcgis, webgispublisher, hydronet en kaartverhalen. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Het waterschap zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Waterschap De Dommel kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's, die op dommel.nl worden aangeboden, aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Corporate website : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Corporate website is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s is het logo van Waterschap De Dommel geplaatst met CSS. Het logo heeft geen tekstalternatief, maar heeft dit wel nodig. Een mogelijk tekstalternatief is ‘Logo Waterschap De Dommel’. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben de plussen in de tabel geen tekstalternatief. Deze hebben dat wel nodig, omdat ze informatie overbrengen.

  • Oorzaak:

   Niet juist opgenomen in CSS.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Leverancier nogmaals verzoeken aan te passen conform richtlijn.

  • Maatregel:

   Leveranciers nogmaals verzoeken CSS aan te passen conform richtlijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 is geen contrastschakelaar aanwezig. Hier is het contrast van de witte tekst 'Terug naar kalender' op de blauwe knop te laag (2,9:1). Dit komt ook voor bij de tekst 'Terug naar Leden Algemeen Bestuur' op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148.

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 staat bij 'Stemgedrag' lichtgroene tekst. Deze tekst heeft een te laag contrast van 2,0:1 op de witte achtergrond. Op deze pagina staat rechtsonder bij de afbeelding van de heer Lokin de tekst 'Fractie Natuurterreinen'. Hier is het contrast met 3,0:1 ook te laag.

  • Oorzaak:

   Verkeerd kleurgebruik in css van deze tools.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Kleuren aanpassen.

  • Maatregel:

   Kleuren aan laten passen conform huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op de meeste pagina's alleen verticaal gescrold te worden, behalve in de onderstaande gevallen. Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 moet ook horizontaal gescrold worden. De oorzaak hiervan is vermoedelijk de linktekst ‘Abvoorstelrapportrekenkamercommissiestavazaaanbevelingen’. Wanneer deze tekst wordt voorzien van spaties of koppeltekens, wordt dit probleem hier waarschijnlijk opgelost. Op pagina https://www.dommel.nl/tarieven is het ook nodig om zowel verticaal als horizontaal te scrollen voor de tabel. Voor de tabel geldt een uitzondering en daarvoor mag horizontaal gescrolld worden.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Breedte van 320 pixels toepassen. Tekst zo nodig voorzien van spaties of koppeltekens

  • Maatregel:

   Leveranciers vragen om breedte van 320 pixels toe te passen. Tekst zo nodig voorzien van spaties of koppeltekens

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 staat bij stemgedrag een tabel met lichtgroene rondjes met een plus erin. Deze rondjes hebben een te laag contrast van 2,8:1 op wit. Ook de groene duimpjes hebben een te laag contrast, maar hier is een alternatief beschikbaar. Achter deze duimpjes staat namelijk 'voor'.

  • Oorzaak:

   Verkeerd kleurgebruik in CSS

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Kleuren aanpassen

  • Maatregel:

   Leveranciers de kleuren laten aanpassen in CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina’s worden herhaald te omzeilen. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Leverancier bouwt toegankelijke oplossing

  • Maatregel:

   Leverancier toegankelijke oplossing laten bouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina's https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 en https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43adb3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben geen goede paginatitel. De paginatitel ‘iBabs Online’ beschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina en is niet uniek. Het volgende is geconstateerd tijdens de hercontrole: het PDF-bestand op pagina https://www.dommel.nl/mgd/files/handboek_handhaving_februari_2020_0.pdf heeft als titel 'CALAMITEITENPLAN'. Deze titel beschrijft niet het onderwerp.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met techniek pdf-bestanden

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Pdf-bestanden laten aanpassen.

  • Maatregel:

   Pdf-bestanden laten aanpassen .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op onderstaande pagina’s staan drie A's om de tekst te vergroten of verkleinen. Deze links heten alle drie 'A', maar hebben andere doelen. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148. is dus het linkdoel niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Leverancier toegankelijk laten maken.

  • Maatregel:

   Leverancier toegankelijk laten maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden. Hier moet een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”, https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/dedommel/fe33e23f-d10c-4d52-9387-d9556d7fd7f5 https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148

  • Oorzaak:

   Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Hier moet een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”,

  • Maatregel:

   Hier moet door de leverancier een lang attribuut worden toegevoegd aan het html element met een taalaanduiding van de content. Bijvoorbeeld lang=”nl”,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fcc6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148 hebben de plussen in de tabel geen door software te bepalen naam.

  • Oorzaak:

   Techniek

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door een for-attribuut in het label-element en id-attribuut in het invoer-element.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de leverancier, door een for-attribuut in het label-element en id-attribuut in het invoer-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap De Dommel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209