Verklaring van BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen

Status toegankelijkheid https://mijnboost.nl/

Gemeente Helmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Helmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Helmond is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Helmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Helmond is gevorderd met de toegankelijkheid van BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Helmond .
Functie: Afdelingsmanager Transactionele Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen : voldoet gedeeltelijk

De website BOOST - Een Leven Lang Ontwikkelen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Toegankelijkheid/WCAG%202.1%20AA%20inspectie%20-%20mijnboost.nl%20-%201.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Helmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staat naast de link "Onze diensten" een uitklapbare knop met de naam "Open menu". Het probleem is dat het img-element geen alt-attribuut heeft. Door het alternatief in tekst is een leeg tekstalternatief voldoende, maar voor een img-element als dit is het img-element een verplicht onderdeel. Dit type probleem komt op alle pagina's met het hoofdmenu voor.

   Wat niet fout is, maar wel beter kan is het volgende. Op pagina https://mijnboost.nl/ staat een kalender met twee afbeeldingen van een pijl ("<" en ">"). Deze afbeeldingen hebben een alternatieve tekst gekregen door middel van een title attribuut bij het button element. Deze title teksten zijn echter Engelstalig ("Previous Month" en "Next month"). Het is beter om hier Nederlandse teksten te gebruiken.

  • Gevolg:

   Mogelijk kan niet iedereen de knoppen zien en begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   alt-attribuut voor alle img-elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staat in de footer de paarse tekst "Sitemap" deze tekst heeft een contrast van 4,2:1 met de grijze achtergrond. Het aanpassen van de lettergrootte naar 19px is een optie, omdat deze tekst dan onder de situatie "grote tekst" valt en voldoende heeft aan een contrast van 3,0:1 of meer.

  • Gevolg:

   Mogelijk kan niet iedereen de tekst goed lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staan onder de kop "Partners in de regio" vier logo's. Bij het herschalen naar 1024x768 met 200% zoom staat er maar één logo in beeld. De bediening met de pijltjes is hiervoor eventueel een alternatief, maar deze werkt niet goed. Het is niet mogelijk om een ander logo dan dat van het CNV goed in beeld te krijgen. Dit geldt als een verlies van content.

  • Gevolg:

   Niet alle logo's komen goed in beeld bij inzoomen. Dit geldt als een verlies van content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   grid-weergave van maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website op een klein scherm wordt bekeken met een maximale breedte van 320 pixels of vergelijkbaar (bijvoorbeeld 1280 breed met 400% zoom), dan treden een aantal problemen op. Hieronder voorbeelden van de gevonden problemen.

   Op pagina https://mijnboost.nl/ zijn twee plaatsnamen niet meer goed te lezen in de groene banner. Deze plaatsnamen wisselen en twee langere plaatsnamen passen niet in de ruimte die beschikbaar is. Een deel van de plaatsnaam komt dan op een donker deel van de afbeelding en is dan niet meer leesbaar. Het gaat om de plaatsnamen "Geldrop-Mierlo" en "Gemert-Blakel". Het is bijvoorbeeld ook een optie om bij deze weergave de decoratieve afbeelding op de achtergrond te vervangen door een groen vlak.

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staan onder de kop "Partners in de regio" vier logo's. Net als bij het herschalen naar 1024x768 met 200% zoom is het bij een weergave in 320 CSS-pixels niet mogelijk om een ander logo dan dat van CNV in beeld te krijgen. Dit geldt als een verlies van informatie.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie komt goed in beeld bij inzoomen. Dit geldt als een verlies van content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   grid-weergave van maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ is het mogelijk om door de link "Meer informatie" in de cookiemelding te activeren om een pop-up met de link "Sluiten" in beeld te zetten. De toetsenbordfocus op deze link heeft met 1,7:1 onvoldoende contrast.

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staat een kalender onder de koptekst "Agenda". In deze kalender zijn twee knoppen te zien met een pijl naar links en een pijl naar rechts. Als de toetsenbordfocus hier op komt is de focusindicator niet goed te zien. Dit komt omdat het contrast tussen de stippellijn en de achtergrond 1,9:1 is. De toetsenbordfocus is dus niet langer onzichtbaar, maar is nu niet goed genoeg zichtbaar. Een dergelijke stippellijn moet een contrast van minimaal 3,0:1 hebben om te voldoen. Dit geldt voor alle kalenders, dus ook die op https://mijnboost.nl/nieuws-agenda/ en https://mijnboost.nl/jongeren/.

  • Gevolg:

   Mogelijk kan niet iedereen de informatie goed zien en lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ verschijnt een cookiemelding. Bij het activeren van de link "meer informatie" in de zwarte balk linksonder komt er bovenaan de pagina een pop-up met tekst en de link "Sluiten" in beeld. Om een dergelijke pop-up te laten voldoen aan dit succescriterium zijn er verschillende eisen. De eerst eis is dat de toetsenbordfocus naar de nieuw verschenen content gaat voordat deze verder gaat op de pagina. Na het activeren van "meer informatie" moet de focus op de link "Sluiten" landen of op die link komen te staan door één keer op de tabtoets te drukken. De focus moet in de nieuw verschenen pop-up blijven zolang die in beeld staat. Indien het mogelijk is om de focus zoals nu op de onderliggende pagina te plaatsen moet de pop-up door die actie gesloten worden of de focus moet vastgezet worden in de pop-up en kan dan met de link "Sluiten" gesloten worden. Bij het activeren van de link "Sluiten" moet de focus op een logische plaats in de focus volgorde terugkomen. De focus moet terugkomen op de onderliggende pagina op de link "meer informatie" of op de knop "Accepteren" of tussen die twee interactieve elementen in.

  • Gevolg:

   De focus van sommige elementen staan niet in de juiste volgorde wat mogelijk tot verlies van betekenis en bedienbaarheid leidt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   focus aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-1994
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/werkgevers/ staan onderaan drie links in de vorm van een pijltje naar rechts. Deze links hebben nu geen naam en voldoen daarmee automatisch niet aan dit succescriterium en niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde. Deze links hebben geen context met de in de code bovenstaande kop. Een link kan maar op enkele manieren context krijgen en een link onder een kop plaatsen is daarvoor niet voldoende.

   Op pagina https://mijnboost.nl/ staat een link met het aria-label "Animatie pauzeren". Het advies is om deze link aan te passen naar een knop zonder aria-label. Het is een optie om het attribuut aria-label="Animatie pauzeren" te vervangen door role="button", die aanpassing lost drie problemen in één keer op.

  • Gevolg:

   Het is niet voor iedereen duidelijk waar een link naartoe gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   linktekst aanpassen & attribuut aria-label vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ is een link met aria-label="Animatie pauzeren" toegevoegd. Dit aria-label zorgt ervoor dat de zichtbare tekst "Hervat animatie" geen onderdeel is van de naam van deze link als de animatie gepauzeerd is. Het advies is om dat aria-label te vervangen door het attribuut role="button", omdat die ene aanpassing drie fouten in één keer op lost.

  • Gevolg:

   Als de animatie wordt gepauzeerd, is de tekst "Hervat animatie" niet zichtbaar. De gebruiker weet dan niet hoe hij weer verder kan gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   attribuut aria-label vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ zijn in de agenda meerdere links genest binnen een andere link. Dat is niet toegestaan, deze elementen zijn niet genest volgens hun specificatie. Dit type probleem komt op deze pagina twaalf keer voor. Doordat dit probleem onderdeel is van de agenda komt dit ook voor op pagina's https://mijnboost.nl/nieuws-agenda/ en https://mijnboost.nl/jongeren/.

  • Gevolg:

   Dit kan leiden tot onduidelijkheid.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   links aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijnboost.nl/ is een link met aria-label "Animatie pauzeren" toegevoegd. De toestand (state) van deze link is door dit aria-label niet beschikbaar in de naam of een andere eigenschap. Dit probleem is op te lossen door het aria-label op deze link te wissen. Gebruik hier ook role="button"of een button-element omdat die rol voor een element als dit gebruikelijk is en een probleem bij succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) op lost. Het is voor (gebruikers van) hulpsoftware nu niet mogelijk om te bepalen of de animatie nu wel of niet op pauze staat. Het feit dat deze informatie voornamelijk van belang is voor gebruikers die niet (volledig) afhankelijk zijn van hulpsoftware maakt voor dit succescriterium geen verschil. Het is in dit geval toegestaan om een verandering van naam te gebruiken om de toestand duidelijk te maken.

   Op pagina https://mijnboost.nl/ is op de kalender role="grid" gebruikt om van de tabel een interactieve tabel te maken. Een van de gevolgen hiervan is dat die component hierdoor moet voldoen aan dit succescriterium. De grid moet een naam krijgen. De kop midden boven de tabel is daarvoor de perfecte kandidaat. Die kop heeft op dit moment het al het id="fc-dom-1". Hierdoor is het een optie om het attribuut aria-labelledby="fc-dom-1" toe te voegen aan het element met role="grid". Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware herkent niet alle informatie en structuur van de website. Hierdoor kan niet iedereen goed navigeren door de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   code aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Helmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209