Verklaring van www.waddinxveen.nl

Status toegankelijkheid https://www.waddinxveen.nl/

Gemeente Waddinxveen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Waddinxveen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.waddinxveen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Waddinxveen is beschikbaar via de link https://www.waddinxveen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Waddinxveen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.waddinxveen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Waddinxveen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.waddinxveen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Waddinxveen .
Functie: webredacteur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@waddinxveen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Waddinxveen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.waddinxveen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.waddinxveen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Waddinxveen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waddinxveen.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-aa-onderzoek-voor-gemeente-waddinxveen-volledig-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Waddinxveen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina staan in de footer een aantal social media icoontjes. De alternatieve teksten van deze icoontjes fungeren ook als linktekst en moeten dus ook het doel van de link duidelijk maken. Dat is nu niet het geval. Bij het Twitter icoon is de alternatieve tekst nu alleen “Twitter”. Dan lijkt het of de link naar de homepage van Twitter gaat. De link gaat echter naar de Twitter pagina van de gemeente Waddinxveen. Dit informatie zit nu niet in de linktekst omdat het niet in de alternatieve tekst van de icoontjes zit. Zie: https://www.waddinxveen.nl/

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/coronavaccin/ staan drie infographics over het coronavirus. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. In de alternatieve tekst (Alt attribuut) moet minimaal een korte omschrijving komen te staan met een verwijzing naar waar de volledige informatie gevonden kan worden. Op de pagina zelf of op een aparte pagina moet dus ook de volledige informatie uit de infographics als tekst worden aangeboden, zodat mensen die blind zijn deze informatie ook kunnen lezen.

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/afval staan een aantal categoriëen met elk een afbeelding. De meeste van deze afbeeldingen hebben een lege alternatieve tekst, wat op zich goed is. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de afbeelding onder “Afvalbrengstation” en onder “Afvalkalender”. Deze hebben beide een alternatieve tekst gekregen die niet nuttig of zelfs onduidelijk (“fesfeaf”) is. Deze kunnen dus ook beter een lege alternatieve tekst krijgen (alt=””).

   zijn er decoratieve afbeeldingen te vinden. Niet alle afbeeldingen hebben een tekstalternatief en is het vrij inconsistent. Zoals onder het kopje “Afvalkalender”, hier is een foto van een kalender onder een schuine hoek. Deze afbeelding bevat als tekstalternatief “fesfeaf”. Het is hierbij niet duidelijk wat hierbij bedoeld wordt en indien een afbeelding geen informatie biedt, kan een tekstalternatief beter leeg gelaten worden.

   In het PDF document https://www.waddinxveen.nl/_flysystem/media/infographic-jaarstukken-2020.pdf staat bovenaan een logo met de tekst “Gemeente Waddinxveen”. Deze afbeelding heeft een alternatieve tekst nodig. Daarom kan deze afbeelding beter getagd worden als figure en voorzien worden van een alternatieve tekst.

   Onderstaande is niet fout, maar kan beter. Op pagina https://www.waddinxveen.nl/ staan foto’s bij de nieuwsberichten. Sommige van deze foto’s of afbeeldingen hebben wel een alternatieve tekst gekregen en sommige niet. De meeste zijn decoratief en mogen dus een lege alternatieve tekst krijgen. Belangrijkste is om dit consistent te doen. Of alle foto’s een omschrijving geven, of geen van de foto’s of afbeeldingen een alternatieve tekst geven. Dit probleem doet zich ook voor op pagina https://www.waddinxveen.nl/nieuws.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ staat een afbeelding van de raadzaal. Dit is een img-element waarbij het alt-attribuut ontbreekt. Dit attribuut is wel nodig, want anders wordt mogelijk de bestandsnaam voorgelezen door hulpsoftware. Dit alt-attribuut mag vervolgens leeg gelaten worden (alt=""), zodat hulpsoftware deze decoratieve afbeelding kan negeren.

   Bij “Stap 3 – Datum en tijd” op pagina https://waddinxveen.mijnafspraakmaken.nl/client/ staat een datatabel met beschikbare dagen en tijden. In de datatabel staan groene vinkjes. Deze hebben geen goede alternatieve tekst gekregen waar hulpsoftware iets mee kan. Een title attribuut op een niet bestaand HTML-element werkt niet goed in hulpsoftware. Hier kan beter een verborgen tekst worden gebruikt die hulpsoftware wel goed kan lezen.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk naar welke link genavigeerd wordt.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier heeft de icoontjes een alternatieve tekst gegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/het-verhaal-van-de-waddinxveense-hefbrug staat een video. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet. Bijvoorbeeld aan het begin van de video “Vertel Waddinxveen” en “Aflevering 2: Hefbrug”. Ook aan het eind van de video komt nog tekstuele informatie in beeld. Al deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor welke aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt. Let op: om te voldoen aan niveau AA van WCAG moet ook voldaan worden aan succescriterium 1.2.5. In dat geval wordt alleen nog de audiodescriptie geaccepteerd als afdoende oplossing; een uitgeschreven tekst is dan niet meer afdoende om te voldoen.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.waddinxveen.nl/kind-in-oorlogstijd. Ook hier ontbreekt een audiodescriptie of een uitgeschreven tekst.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is, "hoort/ziet" de informatie niet die in beeld komt waarbij geen audiodescriptie is toegepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De filmpjes worden door de maker aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/het-verhaal-van-de-waddinxveense-hefbrug staat een video. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet. Bijvoorbeeld aan het begin van de video “Vertel Waddinxveen” en “Aflevering 2: Hefbrug”. Ook aan het eind van de video komt nog tekstuele informatie in beeld. Deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor welke aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Let op: De uitgeschreven tekst die bij succescriterium 1.2.3 van niveau A nog als oplossing kon worden gebruikt geldt niet meer voor niveau AA. Bij succescriterium 1.2.5 wordt alleen nog de audiodescriptie geaccepteerd als afdoende oplossing.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.waddinxveen.nl/kind-in-oorlogstijd. Ook hier ontbreekt een audiodescriptie of een uitgeschreven tekst.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is, "hoort/ziet" de informatie niet die in beeld komt waarbij geen audiodescriptie is toegepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De filmpjes worden door de maker aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/afval staat een overzicht van een aantal categorieën. De namen van de categorieën (“Afvalcontainers”, “Afvalbrengstation”, enz.) zijn opgemaakt met een h2 element. Dit zijn echter geen kopteksten, want er is geen content waar het een koptekst van is. De enige ‘content’ die er eventueel bij hoort zijn de afbeeldingen, maar die hebben bijna allemaal een lege alternatieve tekst (en dat is ook de bedoeling; zie SC 1.1.1). Hier kunnen dus beter geen h2 elementen gebruikt worden. Gebruik CSS voor de presentatie van deze linkteksten.

   In het PDF document https://www.waddinxveen.nl/_flysystem/media/infographic-jaarstukken-2020.pdf zijn niet alle teksten goed getagd. Een aantal kopteksten is bijvoorbeeld niet met een heading tag getagd. Bijvoorbeeld de koptekst “Totale uitgaven 2020”. Maar ook de koptekst “Mens in ontwikkeling”.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ staat een kalender. Visueel is de kalender een tabel. Deze kalender is echter in de code niet opgemaakt als tabel, waardoor de dagen van de week ("ma" tot en met "zo") en de weeknummers geen relatie hebben met de datums. Er is ook een optie om een lijst te tonen. Dit kan als alternatief dienen voor de kalender. Het wordt aangeraden om beide opties toegankelijk te maken, maar in ieder geval één variant moet helemaal toegankelijk zijn. De lijst moet dan dezelfde informatie en functionaliteit als de kalender bevatten. Dat is nu niet helemaal het geval. In de kalender is het mogelijk om via selectievensters snel naar bijvoorbeeld maart 2017 te gaan. In de lijst kan dit alleen door de knoppen te gebruiken om naar de vorige en volgende maand te gaan.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/view?month=7&year=2021&week=all staat een tabel. De visuele relaties kunnen niet door software bepaald worden. Dit komt doordat elke rij is opgemaakt met role="button". Hierdoor kan de relatie van een tabelcel met een tabelkop niet meer gelegd worden. De hele tabelrij functioneert nu als knop en software ziet dit niet meer als aparte tabelcellen. De functie van de knop kan dus beter niet op een tr-element geplaatst worden. Hier kan bijvoorbeeld een echte knop worden toegevoegd die de functie heeft om de rij te laten uitklappen. Deze kan eventueel onzichtbaar worden gemaakt en dan kan het klikbare gebied worden uitgebreid over de hele rij. Dan werkt het wel goed, zonder dat het de eigenschappen van het tr-element aantast. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Als op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/view?month=7&year=2021&week=all de filterknop is uitgeklapt, staan hier een aantal invoervelden voor een datum. Deze datum labels zijn niet goed gekoppeld aan de twee velden ernaast: "Van" en "tot en met". Nu is het label gekoppeld aan het invoerveld "tot en met" en niet aan het invoerveld "van". Dit kan opgelost worden door een fieldset om de invoervelden "van" en "tot en met" te zetten met als legend het datum label (bijvoorbeeld "Datum publicatie"). Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/vergadering/814210/Commissie%20Ruimte%20+%20Infrastructuur%09%2006-10-2021 is in de content een geordende lijst aanwezig. Deze lijst is echter niet als zodanig in HTML-code opgemaakt, waardoor de lijst zoals die nu is niet door hulpsoftware herkend wordt. Hiervoor moeten ul- en li-elementen gebruikt worden, zodat ook hulpsoftware de lijst als lijst herkent.

   Bij “Stap 3 – Datum en tijd” op pagina https://waddinxveen.mijnafspraakmaken.nl/client/ staat een datatabel met beschikbare dagen en tijden. In de eerste kolom staan in de datacellen met een datum geneste tabellen. Dus in de datacel met de radiobutton en de tekst “Vrijdag 15 oktober” staat een nieuwe tabel met twee datacellen. Één datacel voor de radio-button en de andere voor de tekst van het label. Het is niet toegestaan om datatabellen te nesten. Hulpsoftware kan dan de relaties mogelijk niet meer goed leggen. De geneste tabel kan beter weggehaald worden en de layout van de radiobutton met tekstlabel door CSS gedaan worden.

  • Gevolg:

   Sommige afbeeldingen zijn opgemaakt met een h2 element waardoor dit wordt voorgelezen als koptekst.

   De pdf Jaarstukken 2020 is digitaal toegankelijk gemaakt. Bij het voorlezen ontstaat nog een klein probleem met de tagging.

   De opmaak van https://waddinxveen.raadsinformatie.nl is niet geheel digitaal toegankelijk bij het voorlezen van de pagina.

   Door het nesten van de datatabellen kan hulpsoftware geen relaties meer leggen op de pagina https://waddinxveen.mijnafspraakmaken.nl/client/

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van www.waddinxveen.nl gaat aan de slag met de afbeeldingen met de koptekst h2.

   Alle issues op het domein https://waddinxveen.raadsinformatie.nl zijn doorgegeven aan de leverancier.

   De digitaal toegankelijk gemaakte pdf wordt niet aangepast maar wel rekening mee gehouden bij de volgende jaarstukken.

   De issues op de pagina https://waddinxveen.mijnafspraakmaken.nl/client/ zijn doorgestuurd naar de leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De pdf Jaarstukken 2020 wordt niet meer aangepast omdat deze al is vastgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.waddinxveen.nl/_flysystem/media/infographic-jaarstukken-2020.pdf is de leesvolgorde van de content niet overal logisch. Zo is visueel op de eerste pagina een ongeordende lijst onder de kop “Mens in ontwikkeling” te zien. In de tag en dus leesvolgorde staat deze lijst boven de kop. Dat is niet logisch. Zo zijn meer van dit soort problemen gevonden in dit document.

  • Gevolg:

   De pdf Jaarstukken 2020 is volgens steller digitaal toegankelijk gemaakt maar blijkt toch nog geen logische volgorde te hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de pdf is op de hoogte gesteld van de issues. De volgende keer houdt hij rekening met deze problemen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De pdf wordt niet meer aangepast omdat deze al is vastgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/help wordt op meerdere plekken verwezen naar visuele locaties en vormgeving. Dit is een probleem voor bijvoorbeeld gebruikers met een visuele beperking, omdat zij niet in staat zijn de pagina visueel waar te nemen. Het aanbieden van aanvullende informatie die niet alleen afhankelijk is van sensorische kenmerken (hier is dat de locatie waarnaar verwezen wordt), stelt hen in staat deze content te begrijpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de teksten "Rechtsboven in de mediaspeler vindt u een tandwiel-icoon. Door op het icoon te klikken verschijnt onder het mediabestand een balk met extra opties.", "...de pijl rechts naast het agendapunt." en "...door rechtsboven aan de pagina een zoekterm in te vullen."

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking zijn niet in staat zijn de pagina visueel waar te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle issues op het domein https://waddinxveen.raadsinformatie.nl zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Als iemand op pagina https://www.waddinxveen.nl/form/contactformulier-gemeente-waddinxveen/gaat-uw-vraag-of-melding-over-openbare-ruimte-0-1 voor de optie “Anders” kiest, verschijnt een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens worden ingevuld. Bij deze invoervelden ontbreekt een autocomplete attribuut. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de “Achternaam” (autocomplete=”family-name”) en “Telefoonnummer” (autocomplete=”tel-national”). Een overzicht van alle invoervelden waarvoor een autocomplete nodig is en de bijbehorende te gebruiken waarde is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes

   Ook in het formulier op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/inloggen kan een autocomplete attribuut gebruikt worden bij de invoervelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”. Deze ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   De pagina mist een autocomplete na het invoeren van de gegevens.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is technisch niet mogelijk om een autocomplete op het contactformulier te zetten zonder DigiD of eHerkenning. Dit geldt ook voor de inlog in het raadsinformatiesysteem.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Door technische beperkingen zijn de issues niet op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op het domein www.waddinxveen.nl is een optie aanwezig om het contrast te verhogen. Deze optie is gebruikt voor het testen van dit succescriterium. De website is dus bekeken in de hoog contrast versie. In die versie is nog een probleem gevonden.

   Op iedere pagina staat een zoekfunctie. Als een zoekwoord wordt ingevuld verschijnen een aantal zoeksuggesties met daaronder een groene knop met witte tekst “Meer resultaten >”. De achtergrondkleur van deze knop is niet veranderd door de hoog contrast optie. Deze tekst heeft hierdoor nu een te laag contrast.

   In het PDF document https://www.waddinxveen.nl/_flysystem/media/infographic-jaarstukken-2020.pdf hebben een aantal teksten nog een te laag contrast. Bijvoorbeeld de blauwe tekst “Totale uitgaven 2020”. Het contrast hiervan is 2,7:1, maar dit moet minimaal 3,0:1 zijn (grote tekst).

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ en andere pagina’s met raadsinformatie wordt de kleurcombinatie wit en goudgeel veel gebruikt. Bijvoorbeeld witte tekst op een goudgele achtergrond, maar ook goudgele tekst op een witte achtergrond. Het contrast hiervan is te laag met 1,8:1 te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ zijn dit de witte teksten die in de tabel worden gebruikt (“MA”, “DI”, “Kalender / lijst”, enz.). En op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/leden de namen van de leden.

  • Gevolg:

   Er verschijnt een groene knop terwijl de contrastkleur op zwart wit staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier is op de hoogte van dit issue. Het is een bug dus technische beperking.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: probleem is nu niet op te lossen door een technische beperking/bug.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% dan treden onderstaande problemen op.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ is het hoofdmenu niet meer te zien. Wat overblijft is een zwarte balk. Als de muisaanwijzer hierover heen gaat wordt het menu als uitklapmenu wel zichtbaar. Dit is echter heel onduidelijk. In plaats van de hele zwarte balk kan beter een hamburgericoon gebruikt worden die interactief is en het menu laat in- en uitklappen. Dit icoon is wel zichtbaar op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/view?month=7&year=2021&week=all . Hier is een klein icoontje te zien met drie liggen grijze balkjes. Het contrast hiervan is overigens wel te laag. Hier kunnen beter witte liggende balkjes gebruikt worden. Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/leden is ook de zwarte balk alleen te zien, maar is deze niet meer interactief met een hover van de muisaanwijzer. Hier moet eerst een keer geklikt worden in de balk met de muisaanwijzer. Dat is nog onduidelijker.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/inloggen staan twee invoervelden voor inloggen. Omdat de invoervelden aan de linkerkant voor een gedeelte buiten het beeld komen te staan, zijn de placeholderteksten voor een gedeelte niet zichtbaar. Dit is op zich nog niet zo’n groot probleem, omdat deze hetzelfde zijn als de tekstlabels die boven de invoervelden staan, maar het is wel verwarrend en onduidelijk. Het probleem is wel dat de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar is en het is niet zichtbaar wat er in het begin ingevoerd wordt in deze invoervelden. Het hele invoerveld moet dus gewoon zichtbaar zijn zodat alle informatie duidelijk te zien is.

   Op pagina https://iburgerzaken.waddinxveen.nl/gaas-web/server/continue/StartRijbewijs#burgerzaken ontbreekt de link naar het toegankelijkheidsrapport in de footer. De hele footer wordt met display:none; verborgen als er ver genoeg wordt ingezoomd.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen via pagina's van burgerzaken en raadsinformatiesysteem is het menu niet goed meer zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De issues zijn aan de leverancier doorgegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/coronavaccin/ staan drie infographics met teksten er in. Deze teksten kunnen beter als gewone tekst op de pagina gezet worden en de layout, opmaak en presentatie door middel van CSS. Als alternatief mag de (tekstuele) informatie uit de afbeelding ook als lossen tekst worden aangeboden. Dit is belangrijk voor mensen die slechtziend zijn en de teksten in de afbeeldingen niet kunnen aanpassen met een eigen stylesheet.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor bij het organogram op pagina https://www.waddinxveen.nl/organogram. Deze teksten kunnen als gewone tekst op de pagina gezet worden en met CSS gepositioneerd worden op de (achtergrond)afbeelding).

  • Gevolg:

   De visuals zijn niet goed voorleesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   geen, de visuals zijn aangeleverd door de Rijksoverheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De visuals zijn aangeleverd door de Rijksoverheid en zijn in tijd van crisis niet aangepast of niet allemaal uitgeschreven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een scherm met een breedte van 320 pixels (wat vergelijkbaar is met 1280 pixels breed en 400% inzoomen) dan treden een aantal problemen op.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ is het hoofdmenu niet meer te zien. Wat overblijft is een zwarte balk. Als de muisaanwijzer hierover heen gaat wordt het menu als uitklapmenu wel zichtbaar. Dit is echter heel onduidelijk. In plaats van de hele zwarte balk kan beter een hamburgericoon gebruikt worden die interactief is en het menu laat in- en uitklappen. Dit icoon is wel zichtbaar op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/view?month=7&year=2021&week=all . Hier is een klein icoontje te zien met drie liggen grijze balkjes. Het contrast hiervan is overigens wel te laag. Hier kunnen beter witte liggende balkjes gebruikt worden. Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/leden is ook de zwarte balk alleen te zien, maar is deze niet meer interactief met een hover van de muisaanwijzer. Hier moet eerst een keer geklikt worden in de balk met de muisaanwijzer. Dat is nog onduidelijker.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all zijn een aantal tekstlabels bij de filters niet meer goed te lezen. Het gaat om de labels “Fractie” en “Uitslag”. Deze zijn verschoven waardoor ze deels achter een invoerveld verdwijnen.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/inloggen staan twee invoervelden voor inloggen. Omdat de invoervelden aan de linkerkant voor een gedeelte buiten het beeld komen te staan, zijn de placeholderteksten niet meer zichtbaar. Dit is op zich nog niet zo’n groot probleem, omdat deze hetzelfde zijn als de tekstlabels die boven de invoervelden staan, maar het is wel verwarrend en onduidelijk. Het probleem is wel dat de toetsenbordfocus niet meer zichtbaar is en het is niet zichtbaar wat er in het begin ingevoerd wordt in deze invoervelden. Het hele invoerveld moet dus gewoon zichtbaar zijn zodat alle informatie duidelijk te zien is.

  • Gevolg:

   Door het inzoomen is de pagina niet goed leesbaar meer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De issues zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ en andere pagina’s met raadsinformatie wordt de kleurcombinatie wit en goudgeel veel gebruikt. Ook voor icoontjes. Het contrast hiervan is maar 1,8:1 en dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Bijvoorbeeld op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all het icoontje voor het filter (trechter) en het icoontje voor het zoeken (vergrootglas). Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/vergadering/814210/Commissie%20Ruimte%20+%20Infrastructuur%09%2006-10-2021 bijvoorbeeld het witte pijltje naar beneden op de goudele achtergrond naast een aantal agendapunten. Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden met deze kleurcombinatie.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all staan ook kleine lichtgrijze icoontjes van een vierkantje met een pijltje schuin naar boven. Deze icoontjes zijn informatief, en hebben een te laag contrast van 1,5:1.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ wordt een aangepaste focus-indicator gebruikt bij een aantal interactieve componenten direct boven de kalender. Bijvoorbeeld bij de link “Toon vandaag”, select met maand, select met jaartal en de twee pijltjes om naar vorige of volgende maand te gaan.

  • Gevolg:

   Door de kleurencombinatie wit en geel is het contrast niet voldoende waardoor de pagina niet goed te bekijken is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De issues zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all de filteropties getoond worden staan hier een aantal selectie invoervelden. Bijvoorbeeld bij het tekstlabel “Initiatiefnemer”. Als de toetsenbordfocus op dit invoerveld terechtkomt kan er met het toetsenbord niet meer verder genavigeerd worden of terug. De toetsenbordbediening staat hier dus vast. Dit probleem komt een aantal keer voor op deze pagina.

  • Gevolg:

   Als de toetsenbordfocus op dit invoerveld terechtkomt kan er met het toetsenbord niet meer verder genavigeerd worden of terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's van het hoofddomein staat een hoofdmenu met een submenu dat uitgeklapt wordt als hier met het toetsenbord doorheen wordt genavigeerd. Dit submenu kan gesloten worden met de Escape-toets en dat is goed. Het probleem is hier dat op het moment dat het submenu gesloten wordt, de toetsenbordfocus verder gaat naar het volgende, verborgen onderdeel in het submenu en dat is niet de bedoeling. Als het submenu gesloten wordt moet de focus naar de volgende link in het hoofdmenu navigeren.

  • Gevolg:

   de navigatie met een toetsenbord verloopt niet goed

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een technische beperkingen/bug in het cms.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/ (en andere pagina’s van dit subdomein) staat het logo met het tekstalternatief "Gemeente Waddinxveen". Dit logo is echter ook een link naar de homepage van deze site. Het linkdoel is hierdoor onduidelijk, want de link gaat niet naar de website van de gemeente Waddinxveen, maar naar de startpagina van deze site met raadsinformatie. Dit kan opgelost worden door de alternatieve tekst bij de afbeelding uit te breiden met deze informatie. Ook kan eventueel een aria-label op de link worden toegepast.

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all staat in elke tabelrij onder de kop "Acties" een icoon. Dit zijn links met allemaal een title-element met de waarde "Bekijken". Dit linkdoel is niet duidelijk, omdat het geen context heeft met de andere cellen en het bij elke rij hetzelfde is.

   Als op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all de tabelrijen worden opengeklapt, verschijnt extra informatie. Hier staat ook bij meerdere rijen een download naar een PDF-bestand. Deze hele link heeft een aria-label "pdf-document" gekregen. Een aria-label overschrijft alle andere vormen om een component een naam te geven en dit betekent dat elke download nu dezelfde linktekst heeft en dat is niet de bedoeling. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de waarde van het aria-label aan te passen door hier alle relevante informatie voor het doel van de link in op te nemen.

  • Gevolg:

   De link onder het logo van Waddinxveen op die pagina's gaan niet naar de juiste startpagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De issues zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/inloggen staat een formulier. Als hier geen gegevens worden ingevuld en op "Inloggen" wordt geklikt, verschijnen geen meldingen in beeld. Dit moet wel, zodat de gebruiker weet dat iets fout is gegaan. Wanneer verkeerde gegevens worden ingevuld, verschijnt de melding "Onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord". Dat is goed. Als alleen de gebruikersnaam wordt ingevuld, verschijnt de melding "Om in te loggen hebben wij uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig." Dit laatste is niet goed, omdat het geen foutmelding is maar meer een instructie. Er moet worden aangegeven wat verkeerd is gedaan.

  • Gevolg:

   Als je fout inlogt, krijg je geen foutmelding in beeld. Hierdoor weet de gebruiker niet wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties?month=7&year=2021&week=all staat een tabel. In deze tabel hebben de rijen role="button" gekregen. In deze knop staan een checkbox en een link. Dit item heeft nu dus verschillende rollen door elkaar heen. Als de focus op de knop of op de checkbox staat, leest voorleessoftware beide rollen voor: checkbox en knop. Als de focus op de link staat, leest voorleessoftware ook twee rollen voor: link en knop. Software kan hier dus niet bepalen wat de juiste rol is. Ook kan de knop nu niet uit- of ingeklapt worden als voorleessoftware gebruikt wordt. De link "Bekijken" kan echter wel bediend worden en deze geeft dezelfde informatie.

  • Gevolg:

   Onder de button en de link staan verschillende soorten namen en rollen waardoor de voorleessoftware niet weet welke tekst er voorgelezen moet worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het issue is doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/form/contactformulier-gemeente-waddinxveen/gaat-uw-vraag-of-melding-over-openbare-ruimte-0-1 kan gekozen worden voor “Anders” en dan verschijnt een formulier met invoervelden. Als hier fouten worden gemaakt, verschijnen meldingen welke statusberichten zijn. Hiervoor is een role=”alert” gebruikt. Omdat er meerdere meldingen zijn kan er beter gekozen worden voor aria-live=”polite”. Dit zorgt ervoor dat alle meldingen die te zien zijn één voor één worden voorgelezen. Wat dan ook belangrijk is, is om de meldingen specifieker te maken. Nu wordt er bijvoorbeeld meerdere keren “Dit veld is niet (goed) ingevuld” voorgelezen. Je weet dan alleen nog steeds niet welke velden dit dan zijn. Daarom is het beter om voor een melding bijvoorbeeld “Het veld Achternaam is niet (goed) ingevuld” te gebruiken. Bij het na elkaar voorlezen is dan direct duidelijk om welke invoervelden het gaat.

   Op pagina https://www.waddinxveen.nl/openingstijden-gemeentehuis-waddinxveen?origin=/openingstijden staan onder de kop "Heeft deze informatie u geholpen?" twee knoppen "Ja" en "Nee". Wanneer hier op "Ja" wordt geklikt, verschijnt de tekst "Bedankt voor uw reactie!". Dit is een statusbericht die nu niet wordt meegedeeld aan hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door het attribuut aria-live="polite" of role="status" (één van beide volstaat) toe te voegen aan het element dat dit bericht bevat. Let op: dit element en dit attribuut moeten aanwezig zijn in de DOM op het moment dat de pagina is geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen.

   Op pagina https://waddinxveen.mijnafspraakmaken.nl/client/ staat bij “Stap 4 – Uw gegevens” een formulier. Als hier fouten gemaakt worden bij het invullen, dan verschijnen goede foutmeldingen bij de invoervelden. Dit zijn echter ook statusberichten. Als het formulier verstuurd wordt of als de focus uit een invoerveld gaat en de melding verschijnt is het handig als hulpsoftware de melding direct kan voorlezen. Dit kan gedaan worden door bij de losse meldingen een aria-live=”polite” attribuut toe te voegen. Deze moet al aanwezig zijn bij het laden van de pagina. Als de melding dan verschijnt en dus de inhoud van het HTML element met dit attribuut wijzigt wordt dit direct voorgelezen. Door te kiezen voor “polite” als waarde zullen alle meldingen worden voorgelezen als er meerdere zijn. Dit gaat niet helemaal goed als “assertive” wordt gebruikt of bijvoorbeeld een role=”alert” attribuut wordt gebruikt.

  • Gevolg:

   Alle foutmeldingen moeten een voor een worden voorgelezen en duidelijker gemaakt worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit issue is doorgegeven aan de leverancier en wordt opgepakt bij nieuwe ontwikkelingen van het cms.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het is een technische beperking/bug.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Waddinxveen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209