Verklaring van UWV Communicatieportaal

Status toegankelijkheid https://communicatieportaal.uwv.nl/

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website UWV Communicatieportaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=uwv

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gepubliceerde informatie blijkt dat de website UWV Communicatieportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevorderd met de toegankelijkheid van UWV Communicatieportaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) .
Functie: Directeur Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Kun je een pagina op het UWV Communicatieportaal niet gebruiken? Of heb je een vraag of een tip? Laat het ons dan weten via e-mailadres communicatieportaalUWV@uwv.nl. Je krijgt van ons binnen 4 dagen een reactie. 

Aanvullende informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website UWV Communicatieportaal : voldoet gedeeltelijk

De website UWV Communicatieportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://communicatieportaal.uwv.nl/public/Heronderzoek_Communicatieportaal_uwv_nl_WCAG2_1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen zijn meerdere voorbeelden die vaker voorkomen op meerdere pagina's.

   Het logo van UWV heeft geen tekstalternatief. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat deze middels CSS is geplaatst. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals "Logo UWV". https://communicatieportaal.uwv.nl/login.aspx https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=3031&OriginalItemId=3031 https://communicatieportaal.uwv.nl/bestaatniet/index.aspx

   Wanneer je te lang inactief bent geweest volgt er een melding in beeld met de tekst 'Vanwege inactiviteit is uw sessie automatisch beëindigd. Voer uw wachtwoord in om verder te gaan.'. Hierin staat het logo van UWV. Dit logo heeft geen tekstueel alternatief.

   De img elementen op onderstaande pagina missen een alt-attribuut. Een alt-attribuut is altijd nodig bij een img element. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn, is het het beste om het alt-attribuut leeg te laten. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

   De img elementen op onderstaande pagina missen een alt-attribuut. Een alt-attribuut is altijd nodig bij een img element. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn, is het het beste om het alt-attribuut leeg te laten. Zie wanneer je op 'jong stel met kind' klikt. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <ol> of <ul>, wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://communicatieportaal.uwv.nl/login.aspx

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Zie de PDF die je hier zelf aan kan maken: https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen zijn meerdere voorbeelden die vaker voorkomen op meerdere pagina's.

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=4101&OriginalItemId=4101 en https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/brandguide/default/grouplist.aspx?ItemId=3051 https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/assetbank/default/index.aspx?ItemId=4162&GroupId=5536&OriginalItemId=5536

   Let op dat de meeste bevindingen bij dit criterium zijn opgelost maar dat het onderdeel dat nu focus ontvangt een oranje kleur heeft. Deze oranje kleur heeft een te laag contrast. Dit wordt niet afgekeurd omdat het alternatief is om verder te tabben, waarna een goed contrast ontstaat. Echter is het advies om niet deze oranje kleur te gebruiken.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De links in de footer hebben allemaal een te laag contrast van 4,1:1. Zie bijvoorbeeld '©UWV' en 'Cookie statement'.

   Op onderstaande pagina bevinden zich tabbladen. De actieve tab in deze tabbladen heeft een te laag contrast van 2,4:1. Zie bijvoorbeeld 'inhoud'. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen zijn meerdere voorbeelden die vaker voorkomen op meerdere pagina's.

   De tekst 'portaal' is niet meer goed leesbaar in de zin 'Welkom op het UWV Communicatieportaal' wanneer de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=3031

   De tekst 'Raadpleeg dit Helpcentrum als je hulp nodig hebt bij het werken met het Communicatieportaal.' is niet meer goed leesbaar wanneer de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=4101&OriginalItemId=4101

   De afmelden knop in het profiel menu staat buiten beeld wanneer de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=4101&OriginalItemId=4101

   De video staat buiten beeld wanneer de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/brandguide/default/index.aspx?ItemId=3038&OriginalItemId=3038

   De link naar de homepage is niet meer beschikbaar wanneer de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels. https://communicatieportaal.uwv.nl/bestaatniet/index.aspx

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen zijn meerdere voorbeelden die vaker voorkomen op meerdere pagina's.

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://communicatieportaal.uwv.nl/login.aspx

   De rand van het zoeken invoerveld in de header heeft een te laag contrast van 1,1:1. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=3031&OriginalItemId=3031

   Wanneer je te lang inactief bent geweest volgt er een melding in beeld met de tekst 'Vanwege inactiviteit is uw sessie automatisch beëindigd. Voer uw wachtwoord in om verder te gaan.'. Hierin staat een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft een te laag contrast van 1,3:1.

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Als de toetsenbordfocus op de tooltip (vraagteken icoon) staat verschijnt extra content. Deze extra content is hoverable en persistent, maar niet dismissable. Dit laatste is wel belangrijk, omdat de extra content over andere content heen valt. Dit kan bijvoorbeeld door de Escape-toets te gebruiken om de extra content te verbergen. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen zijn meerdere voorbeelden die vaker voorkomen op meerdere pagina's.

   Wanneer je te lang inactief bent geweest volgt er een melding in beeld met de tekst 'Vanwege inactiviteit is uw sessie automatisch beëindigd. Voer uw wachtwoord in om verder te gaan.'. Hierin staat een invoerveld. Het is met het toetsenbord niet mogelijk om bij dit invoerveld te komen. Let op: door de bevinding bij 2.1.2 blijft dit veld vaak niet benaderbaar.

   Het menu en alle vragen zijn niet met het toetsenbord te bedienen. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/default/default/index.aspx?ItemId=4181

   De sub menu knoppen zijn niet met het toetsenbord te benaderen. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/brandguide/default/grouplist.aspx?ItemId=3051

   Wanneer je op onderstaande pagina 'jong stel met kind' opent volgt er een modal. Hierin staan afbeelding. Deze afbeeldingen zijn niet met het toetsenbord te benaderen. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

   @Hertest: de onderdelen ontvangen wel focus maar zijn niet te selecteren met het toetsenbord met de 'enter' toets.

   Meerdere onderdelen zijn tijdens de hercontrole nog niet met het toetsenbord te benaderen. Zie bijvoorbeeld 'trainingen en webinars' en 'Leer het portaal kennen met de instructievideos' op https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=4101&OriginalItemId=4101

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Wanneer je te lang inactief bent geweest volgt er een melding in beeld met de tekst 'Vanwege inactiviteit is uw sessie automatisch beëindigd. Voer uw wachtwoord in om verder te gaan.'. Zodra deze melding in beeld staat is het niet meer mogelijk om het het toetsenbord de website te bedienen. Zorg dat (alleen) deze popup goed te bedienen is zodra deze in beeld verschijnt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze en andere zelfde sneltoets functie(s) uitgeschakeld is of uit te schakelen zijn. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=3031&OriginalItemId=548 https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/brandguide/default/index.aspx?ItemId=3038&OriginalItemId=3038

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Wanneer je te lang inactief bent geweest volgt er een melding in beeld met de tekst 'Vanwege inactiviteit is uw sessie automatisch beëindigd. Voer uw wachtwoord in om verder te gaan.'. Als een bezoeker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, dient de mogelijkheid geboden te worden om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan een optie om de sessie te kunnen verlengen als gebruiker.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF is geen goede documenttitel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk 'IDManager PDF Output'. Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document. Zie de PDF die je hier zelf aan kan maken: https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/product/web2print/default/viewcontent.aspx?ItemId=4593&GroupId=4594&OriginalItemId=4594&contentId=67094

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo van UWV in de header is een link. Deze link heeft geen linktekst. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen. https://communicatieportaal.uwv.nl/modules/folder/homepage/default/index.aspx?ItemId=3031&OriginalItemId=548 https://communicatieportaal.uwv.nl/bestaatniet/index.aspx

   @Hertest: de linknaam is 'Logo' middels het title attribuut. 'logo' is geen goede linknaam voor een link. Voor gebruikers is het nog steeds onduidelijk waar deze link naartoe verwijst. Tevens is het niet mogelijk om een naam aan een link te geven middels een title attribuut. Denk aan een tekst binnen het <a> element. Deze mag je verbergen door deze bijvoorbeeld buiten beeld te plaatsen. Ook is het mogelijk om een aria-label te gebruiken.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209