Verklaring van www.waterlandsarchief.nl

Status toegankelijkheid https://www.waterlandsarchief.nl

Waterlands Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterlands Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.waterlandsarchief.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterlands Archief is beschikbaar via de link https://waterlandsarchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterlands Archief gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.waterlandsarchief.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterlands Archief is gevorderd met de toegankelijkheid van www.waterlandsarchief.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterlands Archief .
Functie: Medewerker digitale toegankelijkheid en websitebeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via m.haan@waterlandsarchief.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterlands Archief

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.waterlandsarchief.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.waterlandsarchief.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterlands Archief dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://waterlandsarchief.nl/images/pdf%20divers/WCAG%202.1%20AA%20Her-inspectie2-%20waterlandsarchief.nl%20-%202.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterlands Archief dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://waterlandsarchief.nl/ staan twee links met de linktekst “Bezoek de website”. Deze links hebben een icoon ervoor staan om aan te geven dat deze links openen op een nieuw tabblad. Dit is belangrijke informatie voor blinde mensen en deze informatie wordt nu niet doorgegeven. Deze iconen dienen een duidelijk tekstalternatief te krijgen zodat iedereen weet dat deze links op een nieuw tabblad openen. Het tekstalternatief is nu naar welke website er wordt gelinkt, maar de informatie dat dit in een nieuw venster opent is niet beschikbaar. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   2. In het PDF-document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/2020%20jaarstukken.pdf heeft het logo geen tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Bijvoorbeeld “Logo Waterlands Archief. Geheugen van regio Waterland”.

   3. Op pagina 10 staat een afbeelding van een tabel zonder tekstalternatief. In de tabel staat belangrijke informatie die nu niet wordt doorgegeven aan mensen die voorleessoftware gebruiken. Aangeraden wordt deze tabel als een tabel in het document te plaatsen. Zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. Dit komt vaker in het document voor.

  • Gevolg:
   1. Visueel gehandicapten zien nu niet dat de link op een nieuw tabblad wordt geopend.
   2. Logo in PDF Jaarverslag 2020 is niet herkenbaar voor visueel gehandicapten.
   3. Tabel in PDF jaarverslag 2020 is niet leesbaar voor visueel gehandicapten.
  • Alternatief:

   Afwijking 1 is op 07-07-2022 verholpen. Afwijking 2 en 3: Binnenkort worden jaarverslagen als html-pagina's aangeboden, waar de afwijking niet voorkomt.

  • Maatregel:

   Afwijking 1 is op 07-07-2022 verholpen. Afwijking 2 en 3: Binnenkort worden jaarverslagen als html-pagina's aangeboden, waar de afwijking niet voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://waterlandsarchief.nl/contact is de structuur van de koppen niet helemaal goed. Visueel is “Veelgestelde vragen” (h4) een ‘grotere’ kop (h3) dan bijvoorbeeld “Bezoekadres” of “Telefoon”. Toch zijn deze koppen in de code van een hoger niveau (h3). Hier wordt de visuele informatie niet overgebracht door de software. De koppen op een pagina dienen een logische volgorden te hebben. De hoofdkop (Contact) heeft bijvoorbeeld het h1-element. En de rest van de koppen op de pagina vallen hieronder. De volgende kop “Veelgestelde vragen” is dan bijvoorbeeld een h2-kop en de koppen daaronder h3-koppen of koppen van hetzelfde niveau ook h2-koppen.

   2. In het pdf document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/2020%20jaarstukken.pdf is de kop van het document “Jaarverslag 2020” niet getagd als een kop maar als gewone tekst. Dit geldt ook voor de zichtbare koppen “Waterlands Archief” op pagina 2 en “Inhoudsopgave” op pagina 3.

   Op pagina 20 staat een zichtbare lijst die in de code niet is opgemaakt als een lijst. Dit komt vaker voor in het document.

   Op pagina 22 staat een tabel. In deze tabel zijn de tabel koppen niet aangegeven als tabelkoppen waardoor er geen relatie gelegd kan worden tussen de cellen.

   Vanaf pagina 20 zijn veel zichtbare koppen niet meer getagd als koppen.

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/22-25%20uitvoeringsplan.pdf

  • Gevolg:
   1. De kop 'Veelgestelde vragen' valt meer op dan de koppen van contactgegevens. Dit is door de ontwerper bewust zo gemaakt, en zal bij een nieuw te ontwerpen website worden aangepast.
   2. PDF's van jaarverslagen en uitvoeringsplan zijn slecht leesbaar met voorleessoftware.
  • Alternatief:

   Binnenkort worden PDF's aangeboden als html-pagina's.

  • Maatregel:

   Binnenkort worden PDF's aangeboden als html-pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/22-25%20uitvoeringsplan.pdf staan diagrammen en grafieken met een legenda waaruit blijkt dat verschillende onderdelen alleen maar te herkennen zijn door een verschil in kleur. Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om deze diagrammen goed te lezen.

  • Gevolg:

   In PDF's zijn diagrammen en grafieken niet goed leesbaar voor kleurenblinden.

  • Alternatief:

   Binnenkort worden PDF's als html-pagina's aangeboden.

  • Maatregel:

   Binnenkort worden PDF's als html-pagina's aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels vallen de menu teksten aan de linkerkant van de pagina over het icoon links en onder de afbeelding rechts van de tekst, waardoor de teksten moeilijk te lezen zijn. Dit was eerst getest bij een resolutie van 1024x768 en is nu aangepast naar 1280x768 als standaard.

   Op de onderzochte pagina’s als het menu wordt geopend na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels is een gedeelte van het menu niet zichtbaar. De laatste menu items aan de linkerkant en de laatste menu items aan de rechterkant (als een menu onderdeel is uitgeklapt) zijn nog wel met het toetsenbord te bedienen, maar dit is niet zichtbaar. En zijn niet te bedienen met de muis. https://waterlandsarchief.nl/

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/onderzoek/collecties?mizk_alle=corona vallen de teksten direct onder het zoekveld en lager op de pagina onder “Hulp bij onderzoek” ook gedeeltelijk achter de iconen waardoor ze niet goed te lezen zijn.

  • Gevolg:

   Bepaalde onderdelen zijn bij inzoomen naar 200% niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijking is op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, valt op pagina https://waterlandsarchief.nl/ een gedeelte van de kop tekst “Molens in het archief” aan de linkerkant buitenbeeld.

   Op de onderzochte pagina’s is het voor de chatfunctie vereist om zowel verticaal als horizontaal te scrollen. Het is de bedoeling dat er alleen verticaal gescrold hoeft te worden. Dit is onder andere van belang voor slechtzienden die het beeld op 400% ingezoomd bekijken. Het kost voor hun extra inspanning als ze elke keer heen en weer moeten scrollen.

  • Gevolg:

   Afwijkingen zijn op 07-07-2022 verholpen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Afwijkingen zijn op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://waterlandsarchief.nl/ op sommige plekken is een aangepaste toetsenbordfocus. Zoals bijvoorbeeld op de zoekknop. De blauwe rand heeft hier een contrast verschil van 1,4:1, dit is te laag voor dit succescriterium. Het contrast verschil moet minstens 3,0:1 zijn. In de footer is dit 1,7:1 met de achtergrond. Bij de link “Lees het verhaal” heeft het een contrast verschil van 1,8:1 met de blauwe achtergrond. Wordt de standaard focus gebruikt van de browsers dan is dit altijd goed.

  • Gevolg:

   Sommige onderdelen op de website waren niet goed zichtbaar voor visueel gehandicapten.

  • Alternatief:

   Afwijkingen zijn op 07-07-2022 verholpen.

  • Maatregel:

   n.v.t.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://waterlandsarchief.nl/ valt een gedeelte van de placeholder tekst weg waardoor deze niet meer goed is te lezen.

   In de chatfunctie als deze offline is valt er een stuk tekst achter de knop sluiten.

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/ valt de pijl bij de link “Webtentoonstelling” bij “Kermis in Waterland” door de tekst.

   Bij de “Laatste tweet” valt het vogelicoon over de tekst “Volg ons”.

  • Gevolg:

   Bij aanpassing van tekst- en regelafstand zijn sommige onderdelen van de website niet meer goed te lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wij bekijken de mogelijkheden om dit euvel te verhelpen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Ontwerper en websitebouwer hebben aangegeven dat de website 'uit elkaar valt' als dergelijke tekstaanpassingen mogelijk worden gemaakt. Bij ontwerp van een nieuwe website gaan wij dit punt meenemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/22-25%20uitvoeringsplan.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen en de paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. Niet de software waar het mee gemaakt is en de extensie.

   Het PDF-document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/2020%20jaarstukken.pdf heeft geen bestandstitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Deze bestandstitel moet ook goed worden ingesteld zodat de paginatitel wordt getoond en voorgelezen en niet de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Titels van PDF's worden niet altijd goed weergegeven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Binnenkort worden PDF's van jaarverslagen en uitvoeringsplan aangeboden als html-pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:
   1. Op de onderzochte pagina’s van https://waterlandsarchief.nl/ heeft het omliggende div-element van de menuknop een tabindex=”0” waardoor de focus nu twee keer op de menuknop komt. Deze tabindex kan beter verwijderd worden.

   2. Als het menu met een submenu is geopend en de focus gaat over het submenu dan sluit het menu na het laatste submenu item. De focus zou hier naar het volgende menu item moeten gaan en niet het menu moeten sluiten.

   3. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels als het menu wordt geopend zijn niet alle onderdelen van het menu zichtbaar. De toetsenbordfocus gaat hier dan wel overheen, waardoor de focus niet zichtbaar is. Na het laatste menu item gaat de focus verder over de onderliggende pagina (hier nu contactgegevens) zonder dat het menu sluit en de focus dus niet zichtbaar is. Het menu sluit pas na deze contact gegevens en dan is de focus weer zichtbaar. Dit gaat hier niet helemaal goed.

  • Gevolg:

   Focus gaat niet altijd goed.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Afwijkingen zijn op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels in het menu als deze op de niet zichtbare menu-items staat en als de de focus na het menu verder gaat over de pagina als het menu nog is geopend. https://waterlandsarchief.nl/

  • Gevolg:

   Focus op menu- en submenu-items is niet altijd zichtbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Afwijking is op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/ heeft het zoekveld geen goede toegankelijkheidsnaam. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan de zichtbare tekst van het element. Dat is hier de placeholder tekst. De toegankelijkheidsnaam is nu “Zoekveld” van het verborgen label. Dit komt op meerdere pagina's voor. Een andere oplossing is om de placehodlertekst leeg te maken en als tekst bij het label element "Zoeken" te gebruiken. Die komt dan overeen met de zichtbare tekst "Zoeken" die op de knop staat. Zo zijn meer oplossingen mogelijk.

  • Gevolg:

   Zie hierboven

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijking is op 07-07-2022 verholpen; de toegankelijkheidsnaam is nu gelijk aan de zichtbare tekst van het element (doorzoek het geheugen van regio Waterland).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De webpagina's hebben nu allemaal een goede taalaanduiding, dit is goed gedaan!

   Ook bij pdf documenten moet een taalaanduiding aanwezig zijn. Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https://waterlandsarchief.nl/images/jaarverslagen/22-25%20uitvoeringsplan.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.

  • Gevolg:

   De taal van PDF's kan niet bepaald worden.

  • Alternatief:

   Binnenkort worden PDF's van Jaarverslagen als html-pagina's aangeboden.

  • Maatregel:

   Binnenkort worden PDF's van Jaarverslagen als html-pagina's aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/english is de hoofdtaal Nederlands, omdat de herhalende content, zoals het menu, de footer en de logo's, in het Nederlands is. Maar de inhoud van de pagina is in het Engels. Hiervoor is een taalwisseling aangegeven, dat is goed gedaan. Deze taalwisseling staat alleen niet helemaal op de goede plek. De kop “English introduction” wordt hier namelijk buiten gelaten. Deze taalwisseling kan dus iets hoger geplaatst worden in de code.

  • Gevolg:

   De kop "English introduction" kon door voorleessoftware op foutieve wijze worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijking is op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://waterlandsarchief.nl/ staat in de footer een formulier. Bij het leeg laten van de invoervelden en na het activeren van de inschrijfknop, komt er een foutmelding “Geen e-mailadres ingevuld”. Deze foutmelding kan beter bij het foute invoerveld komen te staan. Ook moeten alle fouten tegelijk te zien zijn. Als er nu een goed e-mailadres wordt ingevuld en de Inschrijfknop wordt geactiveerd komt de melding “Selecteer een nieuwsbrief”. Deze meldingen moeten er tegelijk komen te staan. Ook is deze laatste geen foutmelding maar een instructie. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld “Er is nog geen nieuwsbrief geselecteerd”.

  • Gevolg:

   Opgeven voor de nieuwsbrief van het Waterlands Archief kon moeizaam gaan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijking is op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 15. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://waterlandsarchief.nl/ staat in de footer een formulier. Als er een fout e-mailadres wordt ingevuld komt er een foutmelding maar geen foutsuggestie. Een algemene foutsuggestie zou kunnen zijn ‘een e-mailadres heeft het format naam@domein.nl’. Dit mag ook vooraf als instructie worden gegeven, dan is een foutsuggestie niet nodig.

  • Gevolg:

   Het invullen van het e-mailadres bij opgeven voor de nieuwsbrief kon moeizaam gaan omdat geen foutsuggestie werd gegeven.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijking is op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/ staat op regel 47 en 321 en puntkomma (‘;’) verkeerd waardoor software dit ziet als twee attributen zonder spatie ertussen.

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/onderzoek/collecties?mizk_alle=corona staat een <div> die niet wordt gesloten met </div> (stray start tag). Hier volgen meerdere problemen uit.

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/sitemap is een p end tag gevonden waar geen p start tag voor te vinden is. Tussen de p-tags staan ul-tags die hier niet zijn toegestaan.

   Op pagina https://waterlandsarchief.nl/actueel/nieuws zijn meerdere eind tags </a> gevonden waarvoor er geen start tag gevonden kan worden. Dit komt ook voor op pagina https://waterlandsarchief.nl/onderwijs/basisonderwijs.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware zou kunnen vastlopen door foutieve of ontbrekende tags.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De afwijkingen zijn op 07-07-2022 verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterlands Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209