Verklaring van Beekdaelen Sociaal

Status toegankelijkheid https://www.beekdaelensociaal.nl

Gemeente Beekdaelen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beekdaelen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Beekdaelen Sociaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beekdaelen is beschikbaar via de link https://www.beekdaelen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Beekdaelen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Beekdaelen Sociaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beekdaelen is gevorderd met de toegankelijkheid van Beekdaelen Sociaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beekdaelen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Stuur dan een e-mail naar webmaster@beekdaelen.nl  en omschrijf het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. U kunt hiervoor ook het feedbackformulier invullen, dat onderaan elke webpagina getoond wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Beekdaelen

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

•    SC 1.1.1 - Alt-tekst van logo moet worden gerepareerd.
Oplossing: er is een alt-tekst toegevoegd die de tekst van het logo bevat.
•    SC 1.1.1 - Alt-tekst van afbeeldingen bij nieuwsberichten moet worden gerepareerd.
Oplossing: de alt-tekst die in het cms aan de afbeelding gekoppeld is, wordt nu daadwerkelijk gebruikt.
•    SC 1.1.1 - Alt-tekst van afbeeldingen bij agenda-items moet worden gerepareerd.
Oplossing: de alt-tekst die in het cms aan de afbeelding gekoppeld is, wordt nu daadwerkelijk gebruikt.
•   SC 1.1.1 - Alt-tekst van rolstoel-icoon ontbreekt op de onderzochte organisatiedetailpagina.
Oplossing: de alt-tekst is toegevoegd.
•    SC 1.3.1 - De relatie tussen het topmenu en de andere informatie op de pagina is niet duidelijk genoeg door software te herkennen.
Oplossing: aan het topmenu is een <role=toolbar> toegekend.
•   SC 1.3.1 - Kop 'Organisaties in de buurt' is niet gecodeerd als kop.
Oplossing: kop is als h2 gecodeerd.
•   SC 1.3.1 - Soms worden kopniveaus overgeslagen.
Oplossing: de kopstructuur van alle pagina's is herzien.
•   SC 1.3.1 - Op sommige pagina's staan elementen die duidelijk bedoeld zijn voor navigatie, maar die geen landmark hebben dat dit duidelijk maakt.
Oplossing: er zijn landmarks met <nav> toegevoegd.
•   SC 1.3.1 - Landmark ontbrak op pagina 'Huishouden' bij blokje 'Huishouden op eigen kracht'.
Oplossing: landmark <aside> toegevoegd.
•   SC 1.3.1 - Op een aantal pagina’s is een link of een korte pagina ten onrechte in de html-structuur als kop ingericht.
Oplossing: opmaak als kop verwijderd.
•    SC 1.3.5 - Niet alle formuliervelden waar dit mogelijk is, bevatten een autocomplete volgens de aanbevolen techniek.
Oplossing: er is een autocomplete-attribuut toegevoegd aan deze velden.
•    SC 1.4.3 - Bij nieuwsberichten hebben sommige afbeeldingen van tekst niet genoeg contrast.
Oplossing: de lokale redactie heeft de afbeeldingen vervangen.
•    SC 1.4.4 - Functionaliteit gaat verloren als een gebruiker de tekst herschaalt naar 200%.
Oplossing: het menu ‘Op deze pagina’ blijft ook bij inzoomen beschikbaar via een extra knop in het menu.
•    SC 1.4.5 - Verschillende afbeeldingen bij nieuws bevatten tekst die informatie overbrengt.
Oplossing: de lokale redactie heeft de afbeeldingen vervangen.
•    SC 1.4.10 - Op sommige pagina’s verdwijnen de ‘deelknoppen’ voor social media wanneer er met 400% of meer wordt ingezoomd.
Oplossing: de deelknoppen blijven nu altijd staan.
•    SC 1.4.10 - Op sommige pagina’s verdwijnt bij zoomen met 400% het menu ‘Op deze pagina’, met daarin de feedbackknop.
Oplossing: het menu ‘Op deze pagina’ blijft ook bij inzoomen beschikbaar via een extra knop in het menu.
•    SC 1.4.11 - De omlijning van het zoekveld bovenaan iedere pagina heeft niet genoeg contrast met het grijs om het zoekveld heen.
Oplossing: de website-steunkleur gebruikt als kleur van de omlijning.
•    SC 2.1.1 - De zoekbalk in de header is niet bedienbaar met het toetsenbord.
Oplossing: de zoekbalk is nu met het toetsenbord te bedienen.
•    SC 2.4.1 - Functionaliteit om herhaalde content van de webpagina over te slaan ontbrak.
Oplossing: er zijn skiplinks toegevoegd. Deze krijgen toetsenbordfocus en worden zichtbaar na het openen van de pagina.
•    SC 2.4.4 - Bij artikelen afkomstig van Opvoedinformatie Nederland, is het linkdoel niet duidelijk genoeg, bij de link naar het bronartikel.
Oplossing: linktekst is verduidelijkt.
•    SC 2.4.4 - De pagina met ervaringsverhalen heeft links met onduidelijk linkdoel.
Oplossing: de titels zijn beschrijvender geworden en de omschrijving wordt nu meegenomen in de link.
•    SC 2.4.6 - Op de zoekresultatenpagina klopt de kop 'Blogs (interviews & artikelen)' niet met de inhoud.
Oplossing: kop aangepast naar 'Verhalen'.
•    SC 2.4.6 - Kop 'Toegankelijk' is niet beschrijvend genoeg.
Oplossing: kop is aangepast naar 'Toegankelijkheid'.
•    SC 2.5.3 - Bij de 'alle items'-knop komt het aria-label niet overeen met de zichtbare tekst.
Oplossing: het aria-label is verwijderd.
•    SC 2.5.3 - Het nummer van de actieve pagina moet worden opgenomen in het aria-label.
Oplossing: het aria-label bevat altijd het paginanummer. Of de pagina actief is wordt aangegeven d.m.v. aria-current.
•    SC 3.2.4 - Filteren op organisatiesoort heet op de homepage 'Organisatiesoort' en op de pagina 'Organisaties' 'Soort organisatie'. Oplossing: gelijkgetrokken, is nu 'Soort organisatie'.
•    SC 3.3.1 - Foutieve invoer wordt niet bij alle velden herkend en duidelijk gemarkeerd.
Oplossing: voor de velden telefoonnummer en e-mailadres zijn de instructies bij foutieve invoer verbeterd.
•    SC 3.3.3 - Foutieve invoer wordt niet bij alle velden herkend en duidelijk gemarkeerd.
Oplossing: voor de velden telefoonnummer en e-mailadres zijn de instructies bij foutieve invoer verbeterd.
•    SC 4.1.2 - In de paginering is niet voor hulpsoftware aangegeven welke pagina de actieve pagina is.
Oplossing: de actieve pagina is gemarkeerd met aria-current.
•    SC 4.1.2 - Op de homepage zijn de knoppen ‘Alle x items’, ‘Mijn organisatie op deze website’, ‘Plaats een activiteit’ en verschillende pijltjesknoppen niet voorzien van de rol ‘knop’.
Oplossing: deze fout vervalt. Het gaat hier om hyperlinks die zijn vormgegeven als knop. Die horen niet de rol ‘knop’ te krijgen.
•    SC 4.1.2 - Social media deelknoppen zijn niet voorzien van de rol ‘knop’.
Oplossing: deze fout vervalt. Het gaat hier om hyperlinks die zijn vormgegeven als knop. Die horen niet de rol ‘knop’ te krijgen.
•    SC 4.1.2 - Op de productdetailpagina heeft de knop ‘Plan route’ en ‘Bekijk meer’ niet de rol ‘knop’.
Oplossing: deze fout vervalt. ‘Plan route’ is een hyperlink die is vormgegeven als knop. ‘Bekijk meer’ is een hyperlink zonder bijzondere vormgeving. Hyperlinks horen niet de rol ‘knop’ te krijgen.
•   SC 4.1.2 - Knoppen waarmee je kunt wisselen tussen lijstweergave, rasterweergave en kaartweergave, hebben niet de rol ‘knop’.
Oplossing: deze fout vervalt. Dit zijn hyperlinks die zijn vormgegeven als knop. Die horen niet de rol ‘knop’ te krijgen.
•   SC 4.1.2 - Verschillende knoppen en links hebben geen correcte door software te bepalen rollen. Social media knoppen hebben geen correcte toegankelijke naam. Opgelost.
•   SC 4.1.3 - Bij pagina's die resultaten van zoekopdrachten weergeven, zijn de berichten die informatie geven over het aantal resultaten technisch gezien nog niet ingericht als ‘statusbericht’. Zie de ‘Alle x items’-knoppen op https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding.
Oplossing: aan de ‘Alle x items’-knoppen is een ‘role=status’ meegegeven in de code.

Pdf's
Op de website staan pdf’s die niet of deels toegankelijk zijn. Deze pdf’s zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware. Om ervoor te zorgen dat er alleen toegankelijke pdf’s op de website staan vindt er een inventarisatie en beoordeling van de documenten plaats. De noodzakelijke pdf’s worden vervangen door toegankelijke informatie.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Beekdaelen Sociaal : voldoet gedeeltelijk

De website Beekdaelen Sociaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beekdaelen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag-reports.elkander.nl/beekdaelen/beekdaelen-sociaal-wcag-em-toegankelijkheidsrapport18dec2020.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beekdaelen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige niet-tekstuele content heeft geen (correct) tekstalternatief.

  • Oorzaak:
   1. Op de homepage en op verschillende pagina's met sociale kaart-overzichten, staan twee zoeken-knoppen die niet dezelfde functie hebben, terwijl ze wel allebei het aria-label 'Zoeken' hebben. Met de ene knop kun je zoeken in de gehele site, met de andere kun je zoeken in een afgebakend deel van de sociale kaart. De meer specifieke knop (Zoeken in organisaties) moet een beter beschrijvend label krijgen.
   2. Op de onderzochte artikelpagina ‘Diarree’ staat bij het kopje ‘Links’ een hyperlink met een film-icoontje ernaast. Dit film-icoontje heeft geen tekstalternatief.
  • Gevolg:

   Gebruikers die niet goed kunnen zien, krijgen sommige onderdelen van de content niet mee.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet de volgende aanpassingen:

   1. De meer specifieke zoek-knop krijgt een beter beschrijvend aria-label. Op de pagina's waar deze afwijkingen zich voordoen, past Elkander past de html-structuur zo aan dat de kopstructuur in orde is en de juiste landmarks gebruikt worden.
   2. Elkander voegt een tekstalternatief toe aan de genoemde icoontjes.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige niet-tekstuele content in de productvergelijker heeft geen (correct) tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   In productoverzichten staat bij elk product een knopje (bolletje) waarmee gebruikers een product aan de productvergelijker kunnen toevoegen. Het aria-label van deze knop is 'Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken'. Dit komt niet overeen met de functie van het knopje. De kopjes van de productvergelijker waar content onder zit die je met de bijbehorende plus-/min-knoppen kunt open- en dichtklappen, hebben een aria-label als tekstalternatief. Maar dat aria-label is gelijk aan het kopje zelf. Het zegt daarmee niets over de functie van de knop. Daarnaast hebben de verwijderen-knop en de ‘Meer informatie-knop' geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers die niet goed kunnen zien, kunnen problemen ervaren bij het gebruiken van de productvergelijker.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander voorziet de genoemde knoppen van een correct tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de productvergelijker is de relatie tussen de verschillende stukken informatie niet goed door software te herkennen.

  • Oorzaak:

   De productvergelijker is een tabel die niet correct is opgemaakt als tabel.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers (bijv. gebruikers met hulptechnologie) kunnen bij de ingevulde 'velden' niet herleiden bij welke organisatie de getoonde informatie hoort.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander richt de productvergelijker helemaal opnieuw in en zorgt dat de informatie, structuur en onderlinge relaties tussen onderdelen voor alle gebruikers duidelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De inhoud van de productvergelijker wordt niet in de correcte leesvolgorde gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   De productvergelijker ziet eruit als een tabel, maar is technisch gezien niet correct ingericht als tabel. In de leesvolgorde staat inhoud van links naar rechts en van onder naar boven onder elkaar, waardoor je niet meer weet welke informatie bij welk product hoort.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen de informatie in de productvergelijker goed tot zich nemen. Gebruikers die de pagina bijv. door hulpsoftware laten voorlezen, krijgen niet goed mee welke informatie bij welk product hoort.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet technische aanpassingen. Elkander verbouwt de productvergelijker grondig, waarbij ook deze afwijking wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de productvergelijker gaan bij sommige schermresoluties informatie en functionaliteit verloren als een gebruiker de tekst herschaalt naar 200% (2x zo groot maakt).

  • Oorzaak:

   Maakt een gebruiker in de productvergelijker de tekst 2x zo groot, dan is er op sommige schermen slechts één productkolom tegelijk in beeld en is de navigatie naar de andere producten alleen mogelijk wanneer je helemaal aan het begin van de pagina bent, waardoor vergelijken zeer moeilijk wordt.

  • Gevolg:

   De productvergelijker is niet goed te gebruiken door mensen die tekst willen vergroten naar 200% (bijv. slechtziende gebruikers).

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet de benodigde technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de productvergelijker gaan informatie en functionaliteit verloren als een gebruiker met behulp van de browser inzoomt naar 400%.

  • Oorzaak:

   Bij zoomen naar 400% in de productvergelijker is er slechts één productkolom tegelijk in beeld en is de navigatie naar de andere producten alleen mogelijk wanneer je helemaal aan het begin van de pagina bent, waardoor vergelijken zeer moeilijk wordt.

  • Gevolg:

   De productvergelijker is niet goed te gebruiken door mensen die een zoom van 400% of meer nodig hebben (bijv. slechtziende gebruikers).

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet de benodigde technische aanpassingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Van een aantal links is het linkdoel niet voor alle gebruikers duidelijk.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's wordt het linkdoel wel duidelijk uit de context eromheen, maar is die context technisch gezien niet aan de link gekoppeld. Bijvoorbeeld bij de linkknop 'Maatschappelijk werk’ op https://www.beekdaelensociaal.nl/is/organisatie/174092/meander-maatschappelijke-dienstverlening.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen moeite hebben om zich een beeld te vormen van het linkdoel. Een blinde gebruiker kan de noodzakelijke context bij sommige links bijvoorbeeld niet gemakkelijk opvragen met hulptechnologie, vanwege het ontbreken van een softwarematige koppeling tussen context en link.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet aanpassingen. Bij de meer organisaties/hulpaanbod-voor-links zorgt Elkander ervoor dat de context bij de link, technisch gezien aan de link wordt gekoppeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal koppen en labels beschrijven niet goed het onderwerp of het doel van het element waar ze bij horen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage en op de zoekresultaten-pagina https://www.beekdaelensociaal.nl/is/zoeken-2?q=begeleiding zijn de teksten op de ‘Alle x items’-knoppen niet specifiek genoeg.

  • Gevolg:

   Websitegebruikers gebruiken koppen en labels om zich snel een beeld te kunnen vormen van de inhoud van een webpagina. Als er onduidelijke koppen of labels zijn, lukt dit minder goed.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet aanpassingen. Elkander verduidelijkt de teksten in de ‘Alle x items’-knoppen. Elkander pakt de structuur van het blokje met Toegankelijkheidsinfo op organisatiepagina's aan en zorgt hierbij voor duidelijke koppen en subkoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal koppen en labels in de productvergelijker beschrijven niet goed het onderwerp of het doel van het element waar ze bij horen.

  • Oorzaak:

   Bij de productvergelijker is het kopje ‘Info’ niet beschrijvend genoeg. Ook zijn de teksten op de knoppen ‘Bekijk hulpaanbod’ niet duidelijk genoeg.

  • Gevolg:

   Websitegebruikers gebruiken koppen en labels om zich snel een beeld te kunnen vormen van de inhoud van een webpagina. Als er onduidelijke koppen of labels zijn, lukt dit minder goed.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet aanpassingen. Elkander verduidelijkt de genoemde koppen en knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Vergelijkbare hyperlinks worden niet op een consistente manier geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Externe hyperlinks naar websites van organisaties hebben op een organisatie-overzichtspagina steeds als aria-label 'Website: x', terwijl vergelijkbare links in het productoverzicht en op een organisatiedetailpagina dat niet hebben.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers zullen iets meer moeite hebben om de genoemde knoppen en de bijbehorende functionaliteit snel te herkennen op een pagina.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander zorgt ervoor dat bovengenoemde links technisch gezien consistent en duidelijk worden ingericht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Knoppen in de productvergelijker met dezelfde functionaliteit, worden niet op een consistente manier geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   In de productvergelijker staat een kruisje waarmee een gebruiker een product uit de vergelijker kan verwijderen. Als je op een productoverzicht-pagina producten in de vergelijker stopt, komt er een ‘Vergelijk hulpaanbod’-box tevoorschijn. In die box staat een kruisje met precies diezelfde functionaliteit. Deze 2 knoppen hebben een verschillende <title>.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers zullen iets meer moeite hebben om de genoemde knoppen en de bijbehorende functionaliteit snel te herkennen op een pagina.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander zorgt ervoor dat bovengenoemde knoppen technisch gezien consistent en duidelijk worden ingericht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende knoppen en links hebben geen (correcte) door software te bepalen rollen, statussen en namen.

  • Oorzaak:

   De knoppen in het topmenu (dat begint met 'Lees voor') zijn niet voorzien van de juiste 'roles' en 'values' en op verschillende overzichtspagina's met sociale kaart-resultaten ontbreekt een status 'ingeklapt' of 'uitgeklapt'.

  • Gevolg:

   Mensen die bijv. voorleessoftware of spraakherkenning gebruiken, kunnen bij sommige knoppen niet altijd goed herkennen dat het om knoppen gaat, waar de knop voor is en in welke toestand ze zich bevinden (actief of niet) en ze daardoor minder goed bedienen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet aanpassingen: Elkander voegt waar nodig de juiste rol, status en toegankelijke naam toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende knoppen die een rol spelen in de productvergelijker, hebben geen (correcte) door software te bepalen rollen, statussen of namen.

  • Oorzaak:

   Op pagina's met productoverzichten is het vakje dat mensen kunnen aankruisen om een product in de vergelijker te plaatsen, is niet voorzien van een correcte rol en status. Het aria-label is niet correct en verandert niet mee als de status van het knopje wordt aangepast. In de productvergelijker zelf heeft de knop waarmee een gebruiker een product uit de productvergelijker kan verwijderen, niet de rol ‘knop’. Daarnaast heeft de knop ‘Meer informatie’ (waarmee te lange teksten kunnen worden uitgeklapt) nog niet de juiste rol en status. Verder zijn de uitvouwbare kopjes in de productvergelijker niet voorzien van een correcte rol en status.

  • Gevolg:

   Mensen die bijv. voorleessoftware of spraakherkenning gebruiken, kunnen bij sommige knoppen niet altijd goed herkennen dat het om knoppen gaat, waar de knop voor is en in welke toestand ze zich bevinden (actief of niet) en ze daardoor minder goed bedienen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Leverancier Elkander doet aanpassingen: Elkander voegt waar nodig de juiste rol, status en toegankelijke naam toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beekdaelen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209