Verklaring van Nationaal Programma Groningen

Status toegankelijkheid https://www.nationaalprogrammagroningen.nl

Nationaal Progrogramma Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nationaal Progrogramma Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Programma Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nationaal Progrogramma Groningen is beschikbaar via de link https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nationaal Progrogramma Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationaal Programma Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nationaal Progrogramma Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaal Programma Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nationaal Progrogramma Groningen .
Functie: Directeur Nationaal Programma Groningen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@nationaalprogrammagroningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nationaal Progrogramma Groningen

Nationaal Programma Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationaal Programma Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website Nationaal Programma Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nationaal Progrogramma Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2020/11/Management-rapport-nationaalprogrammagroningen.nl-WCAG-2.1-002.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nationaal Progrogramma Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de website worden veel decoratieve afbeeldingen overbodig ondersteund met een alt-attribuut. Voor een technisch inhoudelijke uitleg over het invullen van het alt-attribuut en het toevoegen van een alternatieve tekst bij een afbeelding, zie https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt.

   Opmerking: Een aantal afbeeldingen, img-element, hebben een alt-attribuut die begint met de tekst "Decoratieve afbeelding ...". Dit is overbodige informatie aangezien de daarop volgende beschrijving vaak informatie geeft over het onderdeel waar de afbeelding bij staat. Dus is de afbeelding informatief. Dergelijke afbeeldingen kan je vergelijken met een foto naast een artikel in de krant. Deze is dan met een dergelijke tekst onderschreven om aan te geven wie of wat er op de afbeelding staat. Het gaat dan om een informatie ondersteunende afbeelding. Het is geen toegankelijkheidsprobleem en is daarom niet afgekeurd.

   Op de volgende pagina is een afbeelding met onvolledig / verkeerd tekstueel alternatief:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; "Logo Toukomst" moet zijn "Toukomst: Krachten bundelen voor Groningen" Je leest niet verder over een logo van Toukomst, maar het project.
   • PDF Toukomst; Pagina 1 logo "Toukomst" met alt tekst "Toukomstlogo". > "Toukomst" of opmaken als decoratief. Alternatief staat onder logo in titel "Programmaplan Toukomst"

   Opmerking: Beschrijvende tekst voor de video, verdwijnt na openen van de video. https://nationaalprogrammagroningen.nl/. Dit gebeurd bij alle pagina's met een video.

   Op de volgende pagina staat een afbeelding zonder tekstueel alternatief:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/; "Nieuwsbrief ontvangen" Arterisk "*"

   Opmerking: Op de volgende pagina staan afbeeldingen zonder visueel tekstalternatief. Omdat ze wel een alt-attribuut hebben met een goed alternatief wordt dit niet afgekeurd. Maar deze informatie is niet beschikbaar voor mensen zonder hulptechnologie. Zie pagina:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2022/01/27/volwassen-programma-grote-keuzes/; Afbeelidingen met alt-attribuut tekst die beter als figcaption geplaatst kan worden.

   Op de volgende pagina is een niet functioneel tekstalternatief, voor een decoratieve afbeelding gebruikt. Zorg ervoor dat decoratieve afbeeldingen genegeerd kunnen worden voor hulptechnologie:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/over/; Banner foto
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2022/03/21/toukomstproject-gronings-vuur-kan-starten/; Banner afbeelding
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/; Banner foto met alt tekst bestemd als beschrijving.
   • Op diverse pagina's waar een nieuwsberichten en items kort worden getoond, bijvoorbeeld https://nationaalprogrammagroningen.nl/ de afbeeldingen in de dia slider onder "Projecten". De afbeelding is hier decoratief, op de detailpagina kan eventueel wel een alternatief in de vorm van een bijschrift geplaatst worden, voor copyright info of context ondersteunende informatie (e.g. wie staat er op de foto, wat is er te zien).

   Dit probleem komt op meerdere plaatsen voor binnen de website.

   De volgende PDF bevat decoratieve afbeeldingen die niet zijn opgemaakt als decoratief.

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2021/05/jaarverslag-2020-nationaal-programma-groningen.pdf
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/zoeken/nationaal+programma+groningen
  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost

   Overbodige informatie in alttekst "decoratieve afbeelding..." verholpen, ook in PDF.

   Onvolledig/verkeerd tekstueel alternatief, beschrijvende tekst voor de video verdwijnt niet meer.

   Decoratieve afbeeldingen in PDF opgemaakt als decoratief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; De namen en functie van de mensen, de project thema's en website url die in beeld komen worden niet uitgesproken.
  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Een uitgeschreven tekst van de namen en functies van de sprekers is toegevoegd in de beschrijving van de video.

  • Maatregel:

   Er moet een oplossing gezocht worden in de vorm van een videoprogramma waarin een extra audiospoor toegevoegd kan worden, zodat er een audiodescriptie toegevoegd kan worden.

   Video's waarvan Nationaal Programma Groningen opdrachtgever of producent is, moeten een extra audiospoor krijgen. Dit kunnen we echter niet van video's van externe partijen verwachten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3: https://nationaalprogrammagroningen.nl/

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er moet een oplossing gezocht worden in de vorm van een videoprogramma waarin een extra audiospoor toegevoegd kan worden, zodat er een audiodescriptie toegevoegd kan worden.

   Video's waarvan Nationaal Programma Groningen opdrachtgever of producent is, moeten een extra audiospoor krijgen. Dit kunnen we echter niet van video's van externe partijen verwachten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het actieve menu item op de website is anders gepresenteerd, en dit is niet gecommuniceerd in tekst of techniek.

   De submenu's in de hoofdnavigatie van de website, worden gepresenteerd als lijst. Deze zijn echter niet opgemaakt in de HTML als lijst.

   De actieve lettergrootte in het website menu, wordt wel gepresenteerd, maar niet gecommuniceerd in tekst of techniek.

   Op de volgende pagina is een kop niet opgemaakt met een html kop element bijvoorbeeld <h2>. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/veelgestelde-vragen/#faq-hoe-worden-projecten-beoordeeld; Koppen zoals "Wat is Nationaal Programma Groningen?"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/contact/; Koppen zoals "Bezoekadres"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket/; Koppen zoals "Spelregels".
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/over/; Koppen zoals "Idee insturen en bundelen tot grote projecten"

   Op de volgende pagina is het strong element gebruikt bij een kop. Hier is het strong element niet voor bedoeld. Het strong element mag alleen gebruikt worden om de belangrijkheid van teksten in vergelijking met teksten op hetzelfde niveau aan te geven: https://nationaalprogrammagroningen.nl/provinciaal-programma/ (Zie de kop "Een fijne leefomgeving")

   De volgende bevindingen gaan over de PDF's opgenomen in de steekproef.

   De volgende PDF bevat een kop die over meerdere kop elementen is opgeknipt.

   • Jaarverslag

   De volgende PDF bevat visueel opgemaakte lijsten zonder gebruik van het lijst tag <L>

   • Jaarverslag

   De volgende PDF bevat dikgedrukte tekst opgemaakt als kop, welke geen kop is.

   • Jaarverslag; Pagina 5 afsluiting "Voorwoord", de tekst "René Paas, voorzitter Nationaal Programma Groningen"

   De volgende PDF bevat een tabel met verkeerd opgemaakte tabel koppen.

   • Jaarverslag; Pagina 11: Tabel "Overzicht middelen Nationaal Programma Groningen"
   • Besluitenlijst; De tabel kolom en rij koppen

   De volgende PDF bevat koppen niet opgemaakt als kop.

   • Toukomst; Pagina 1: titel "Programmaplan Toukomst" opgemaakt als tabelkop. Pagina 5: "Wat is Toukomst?". Pagina 6: "Toukomstbeeld".
  • Gevolg:

   Leesbaarheid software

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat content blokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; Blokken onder "Nieuws" en "Projecten"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/; Alle nieuws items voorvertoningen
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2022/01/27/volwassen-programma-grote-keuzes/; Blokken onder "Lees meer"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/team/; Blokken met teamleden

   Zo zijn er op andere pagina's meer voorbeelden.

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. De HTML opmaak van de content blokken is aangepast zodat de leesvolgorde logisch is. Via styling wordt de visuele volgorde weer aangepast, zodat bijv. de afbeelding boven de kop staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Status van de actieve pagina is zichtbaar alleen aangegeven met kleur.

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/zoeken/nationaal+programma+groningen; De paginatie van de zoekresultaten.
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/; Paginatie van de nieuwsartikelen
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/provinciaal-programma/; De data punten in de taart diagrammen,
  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Actieve elementen worden nu benadrukt met kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrast verbetering functie aanwezig. Deze is echter niet volledig toegankelijk en mist een status wijziging en / of actieve status van de knop (zie criterium 4.1.2). Daarnaast past het niet alle kleuren aan naar een hoger contrast, die het nodig hebben. Ook verlaagt de contrastverhouding op sommige plaatsen juist in plaats van deze te verhogen. Om deze reden is de contrast functionaliteit van de website achterwege gelaten en is de website onderzocht alsof er geen goed alternatief aanwezig is.

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Contrastverhoudingen worden gemeten en naar beneden afgerond op 1 decimaal. Hierdoor worden contrastwaarden als 2.99:1 afgekeurd als 2.9:1.

   Zie bijvoorbeeld:

   • De dikgedrukte witte teksten op groene achtergrond in het website menu hebben een te lage contrastverhouding van 2.9:1 (https://nationaalprogrammagroningen.nl/),
   • De introducerende dikgedrukte groene teksten op witte achtergrond bij video's hebben een te lage contrastverhouding van 2.9:1 (https://nationaalprogrammagroningen.nl/),
   • De witte paragraaf teksten op paarse achtergrond in het website menu hebben een te lage contrastverhouding van 3.9:1 (https://nationaalprogrammagroningen.nl/),

   Er zitten hier teksten tussen, die wanneer ze net iets meer contrast hebben of dikgedrukt worden gemaakt of iets groter, dan zullen voldoen zonder hulp van een toegankelijke contrast functionaliteit.

   Zo zijn er meer voorbeelden op andere pagina's te vinden, zoals pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/veelgestelde-vragen/
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/zoeken/nationaal+programma+groningen

   Zo zijn er ook contrast problemen gevonden in de volgende PDF documenten:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2021/05/jaarverslag-2020-nationaal-programma-groningen.pdf
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2021/07/programmaplan-toukomst.pdf

   Daarnaast zijn er teksten gevonden met een afbeelding als achtergrond met een wisselende contrastverhouding. Hierdoor zijn er delen van de tekst met een te lage contrastverhouding. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/; Banner afbeelding met tekst
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; In de video, "cross over" teksten.
  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Extra contrastoptie die te activeren is via de knop 'Hoog contrast' in het topmenu.

  • Maatregel:

   De extra contrastoptie op de website is verbeterd, met de knop kun je de website omzetten naar zwart/wit.

   De kleuren op de website zijn onderdeel van de huisstijl, die een jaar geleden ontwikkelt is. Deze omgooien zou in een ingrijpende en kostbare operatie zijn. Voor de website is een alternatief opgenomen, waarbij je kunt kiezen voor extra contrast. Voor PDF en video is dit niet mogelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Alle PDF en videobestanden opnieuw laten opmaken zou in een ingrijpende en kostbare operatie zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnen de opties van de toegankelijkheid functionaliteit in het menu.

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Content is nu beschikbaar zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-08-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website komt niet tekstuele content voor, gepresenteerd met een te lage contrastverhouding met omliggende achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan content slecht waarneembaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Hierdoor kunnen deze gebruikers moeite hebben met het begrijpen van de informatie en relaties die aan de hand van presentatie worden overgebracht. Het contrast van de visueel gepresenteerde, niet tekstuele content, moet ten minste 3:1 met de omliggende achtergrond zijn. Dit zijn bijvoorbeeld, van de niet tekstuele content: de randen, de achtergrond , een begeleidend icoon of onderstreping.

   Opmerking: Op de 404, pagina niet gevonden, is onderaan een zoekformulier. Het invoerelement is niet duidelijk gepresenteerd en ziet er nu uit als gewone tekst die een link zou kunnen zijn. Omdat de placeholder tekst in het veld een duidelijk contrast heeft, is dit nu niet afgekeurd.

   De knop met icoon om het zoekformulier te openen in het website menu, heeft een te lage contrast verhouding van 2.9:1 met de achtergrond.

   De datapunten in de taart diagrammen op de volgende pagina, hebben onderling een te laag contrast. Ook is er een te laag contrast met de achtergrond. Zie pagina https://nationaalprogrammagroningen.nl/provinciaal-programma/

  • Gevolg:

   Content kan slecht waarneembaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Extra contrastoptie die te activeren is via de knop 'Hoog contrast' in het topmenu.

  • Maatregel:

   Is opgelost. De extra contrastoptie op de website is verbeterd, met de knop kun je de website omzetten naar zwart/wit.

   De datapunten in de taartdiagrammen krijgen bij het activeren van deze optie een ander patroon.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   In het website menu komt de knop met tekst “Meedoen“ gedeeltelijk buiten beeld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Tekst gedeeltelijk buiten beeld is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is onmogelijk om met het toetsenbord een aantal onderdelen van de website te bedienen en / of te benaderen. Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; de herhalende animatie (licht peer) kan uitgeschakeld worden met de muis.
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2022/03/21/toukomstproject-gronings-vuur-kan-starten/; Deze banner afbeelding bevat auteursrechten informatie wanneer de muiscursor boven de afbeelding hangt,
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/; Wanneer de pagina vergroot / in mobiele weergave wordt bekeken, is de filter menu sluitknop niet bedienbaar met het toetsenbord.
  • Gevolg:

   Levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 12. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; De slider / diashow onder "Projecten" is niet te pauzeren. Er is ook een herhalende animatie aanwezig onder de banner. Deze is wel uit te zetten met de muis. Zie gerelateerd criterium 2.1.1.
  • Gevolg:

   Kan afleidend werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. De animatie is nu via muis als toetsenbord te pauzeren. De slider wordt gepauzeerd wanneer deze focus krijgt via het toetsenbord of wanneer de slider via de muis gesleept wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is een manier om herhalende blokken content, zoals de hoofdnavigatie, over te slaan. De bekende "skip"-link. Echter is deze niet goed geïmplementeerd, doordat het doel van deze link, #wp--skip-link--target, geen focus kan ontvangen. Maak het doel focusbaar met het attribuut tabindex="-1" of plaats een anker, een <a name="#wp--skip-link--target"></a>, op de plek waar de focus naar toe moet. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers verder met de toetsenbordnavigatie vanaf de bedoelde plaats in de webpagina. Zie ook gerelateerd criterium 2.4.3.

  • Gevolg:

   Herhalende blokken content, zoals de hoofdnavigatie, overslaan voor sneller gebruik van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Het doel is focusbaar gemaakt door het attribuut tabindex="-1" toe te voegen. Bij gebruik van de skiplink gaat de focus naar de hoofdcontent en wordt de hoofdnavigatie overgeslagen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Een cookie melding staat over content heen en ontvangt niet als eerste de focus. Een cookie melding die over een deel of volledige over content heen valt moet als 1 van de eerste dingen focus ontvangen omdat het anders de bedienbaarheid van de website in de weg zit.

   De website heeft een skip-link. Na het activeren van deze link hoort het eerstvolgende focusbare onderdeel binnen de hoofdcontent de focus te ontvangen. De focus blijft echter op de skip-link. Zie gerelateerd succescriterium 2.4.1 voor een oplossing.

   De website heeft een zoekbalk. Na het activeren van de zoekbalk met de knop om deze te openen, krijgt het zoekveld de focus. Om de zoekbalk te sluiten, moet er eerst door de hoofdnavigatie van de website voordat het mogelijk is om de zoekbalk weer te sluiten. Ook wordt de zoekbalk als een dialoogvenster geopend, waardoor deze over onderliggende content heen blijft staan. Zorg daarom voor dat de focus niet buiten het zoekvenster komt en dat er een mogelijkheid is om het zoekvenster te sluiten. Zie ook gerelateerd succescriterium 2.4.7.

   Op de volgende pagina is een knop om een filtermenu te open. Deze valt over bestaande content heen wanneer deze is geopend en krijgt niet meteen of bij een volgende tabnavigatie, de focus. Zie pagina https://nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/, in vergrootte / mobiele weergave.

  • Gevolg:

   Het zit de bedienbaarheid van de website in de weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Cookie melding: krijgt nu als eerste focus

   Skip-link: zo nu goed moeten zijn door de aanpassing genoemd onder succescriterium 2.4.1.

   Zoekbalk: focus gaat nu eerst via sluiten

   Filtermenu: focus gaat nu eerst via sluiten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website zijn diverse pagina's waarin overzichten zijn opgenomen van bijvoorbeeld nieuwsberichten. Deze blokken content zijn volledig omsloten met een link, waardoor alle, voor hulptechnologie zichtbare, tekstuele content wordt opgenomen als linkdoel. Dit is ook de inhoud van het alt-attribuut uit de afbeeldingen en deze staat voor de kop van het onderdeel. Hierdoor is het hoofddoel van de links niet direct duidelijk voor gebruikers van hulptechnologie. Als de kop van het onderdeel als eerst wordt genoemd, wordt het linkdoel goedgekeurd. Dan staat het hoofddoel als eerst genoemd. Zie bijvoorbeeld de pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; De content onder de onderdelen "Nieuws" en "Projecten".
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/; Het nieuws overzicht
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2022/01/27/volwassen-programma-grote-keuzes/; Het onderdeel "Lees meer..."

   Zo zijn er nog meer overzichten waar dit probleem zich voordoet. Zie ook gerelateerd criterium 1.3.2.

  • Gevolg:

   Het hoofddoel van de links is niet direct duidelijk voor gebruikers van hulptechnologie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. De blokken content zijn niet meer volledig omsloten met een link. De blokken zijn nu geheel klikbaar door het gebruik van css.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het menu met toegankelijkheid functionaliteiten zoals "Hoog Contrast", kan focus ontvangen terwijl deze niet zichtbaar is. Dit gebeurd als er door de pagina naar beneden gescrolled wordt en een toetsenbordgebruiker terug navigeert met tabnavigatie.

  • Gevolg:

   Gebruikersinterface is niet met toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Wanneer de 'topbar' niet zichtbaar is, maar wel een focus ontvangt wordt deze zichtbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staan interactieve onderdelen met een visueel label en een naam die niet overeenkomen.

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/; In de filter de selectie met label "Gemeente" heeft de naam "Alle".
  • Gevolg:

   De naam bevat niet de tekst die visueel weergeven wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Aangepast naar 'Alle gemeenten'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-08-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina is een video met Nederlandse content, maar de taal is ingesteld op Engelstalig. Zie pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; Video "Wij zijn Nationaal Programma Groningen"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/; Video animatie "Doe mee - Nationaal Programma Groningen"

   Opmerking: Op de volgende pagina staat content dat geopend kan worden in een schermvullend venster. De sluitknop van het geopende venster heeft een Engelstalige naam "Close". Omdat het minder dan drie woorden betreft keuren we dit niet af. Het wordt wel geadviseerd om ook voor knoppen en links, content te plaatsen in dezelfde taal als de website. Zie pagina https://nationaalprogrammagroningen.nl/team/#siem-jansen

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. We maken gebruik van de videoplayer Vimeo vanwege gebruiksvriendelijkheid en aanpasbaarheid t.o.v. huisstijl. Zij bieden geen Nederlandstalige versie aan.

   'Close' is vertaald naar sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 19. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals postcode en telefoonnummer dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat. Zie het formulier "Contact" op https://nationaalprogrammagroningen.nl/contact/.

   Zie ook het inschrijfformulier van de nieuwsbrief op:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/; e-mail
  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost. Foutsuggestie hebben een duidelijkere omschrijving gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's zijn een aantal parse fouten gevonden waarvan een paar invloed kunnen hebben op de toegankelijkheid van de pagina. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; Een dubbele attribuut op een element, id waarden met witruimte.
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/veelgestelde-vragen/; Een dubbel attribuut op een element
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/contact/; Een dubbele attribuut op een element, id waarden met witruimte.

   De zelfde fouten komen op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op een aantal pagina's komen aangepaste vormen van interactieve componenten voor die geen toegankelijke rol, naam en / of waarde hebben. Gebruik hiervoor de standaard HTML elementen. Als er niet voldoende ondersteuning is bij browsers voor het gebruik van de HTML of als er geen HTML element is die de goede informatie toegankelijk overbrengt aan hulpsoftware, dan kan je gebruik maken van ondersteunde ARIA voor het geven van juiste rollen, namen, statussen en / of waarden. Voor informatie over HTML, ARIA en het toepassen hiervan kan je het volgende lezen (in het Engels):

   • https://www.w3.org/TR/html/
   • https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/
   • https://www.w3.org/TR/using-aria/
   • https://www.w3.org/TR/html-aria/
   • https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/

   De hoofdnavigatie van de website bestaat uit een menu met uitklapbare content. De uitklapbare content is aangegeven met aria-haspopup="true" wat zegt dat het item wat uitgeklapt wordt een rol menu hoort te hebben. Deze submenu's hebben echter geen rol.

   De knop om het lettergrote en contrast te verhogen in het menu, geeft geen actieve status aan. (normaal of groot, aan of uit, normaal of hoog).

   Op de volgende pagina's komt een slider / diashow voor waarbij niet is aangegeven welke slides zichtbaar zijn. Zie pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/; Onder "Projecten"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/; Onder "Uitgelichte Projecten"
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/provinciaal-programma/; Onder "Projecten provinciaal programma"

   Dit komt ook voor op andere vergelijkbare pagina's.

   Op de volgende pagina's komen uitklapbare componenten voor in de hoofdcontent van de pagina. De knoppen bevatten de status aria-pressed="true" en veranderen niet van status wanneer deze geactiveerd worden. Daarnaast wordt ook aria-expanded gebruikt, welke wel juist wordt aangepast. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/veelgestelde-vragen/;
   • https://nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket/

   Op de volgende pagina hebben de diagrammen een verkeerde rol. Deze horen decoratief te zijn met een rol presentation. Zie pagina https://nationaalprogrammagroningen.nl/provinciaal-programma/, de diagrammen onder "Voortgang provinciaal programma".

   Op de volgende pagina is veelvuldig gebruik gemaakt van ARIA, waarbij er een naam, rol en of waarde mist. Zie pagina https://nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/.

   Zo is er een filter menu aanwezig om door de diverse projecten te zoeken waarbij:

   • op de "thema" opties een aria-label is gebruikt met css code voor het icoon. aria-label is hier overbodig. Nu hebben deze opties een vage naam voor gebruikers van hulptechnologie.
   • de sliderknoppen voor "Jaartal van goedkeuring" geen naam hebben,

   Zo is er in het zelfde filtermenu in vergrote / mobiele weergave:

   • een knop om het filtermenu te openen, die geen status voor open of dicht aangeeft,
   • een sluitknop in het filtermenu die een rol en naam mist (zie ook criterium 2.1.1 voor toetsenbord toegankelijkheid.)
  • Gevolg:

   De gevolgen worden in het veld hierboven genoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Nationaal Progrogramma Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209