Verklaring van denhaag.nl

Status toegankelijkheid https://www.denhaag.nl

Gemeente 's-Gravenhage is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Gravenhage streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website denhaag.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Gravenhage is beschikbaar via de link https://www.denhaag.nl/nl/toegankelijkheidsverklaring.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Gravenhage gepubliceerde informatie blijkt dat de website denhaag.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Gravenhage is gevorderd met de toegankelijkheid van denhaag.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Gravenhage .
Functie: Productmanager Online.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente informeert u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden? Of heeft de gemeente niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen, of rechtstreeks contact opnemen met de Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Gravenhage

Pdf

Op denhaag.nl staan alleen pdf-bestanden wanneer dit de beste manier is om informatie te geven. Bestanden die op de website staan moeten toegankelijk zijn. Dat wil zeggen: voor iedere bezoeker te lezen.

Het verwijderen van alle ontoegankelijke pdf-bestanden op denhaag.nl is nog niet helemaal klaar. Zo zijn niet alle pdf-formulieren vervangen door digitale formulieren en werkt de gemeente aan een alternatief voor ontoegankelijke kaarten van gebieden in de stad. In 2021 moeten deze acties klaar zijn.

Ontoegankelijkheid melden

Komt u een pdf-bestand tegen dat niet toegankelijk is? Neem dan contact op met de afdeling Online van de gemeente. Geef in het contactformulier aan:

 • Op welke pagina u de pdf heeft gevonden.
 • De titel van de pdf.

Socialmedia-kanalen

De gemeente Den Haag gebruikt socialmedia-kanalen. Om zo veel mogelijk Haagse inwoners en bedrijven:

 1. te bereiken en te informeren over haar beleid, diensten en producten
 2. de mogelijkheid te geven om te reageren en vragen te stellen aan de gemeente.

De gemeente Den Haag gebruikt daarvoor de volgende socialmedia-kanalen:

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn organisaties die via social media met inwoners en bedrijven communiceren niet verplicht om dat op een toegankelijke manier te doen. Of om een alternatief voor bezoekers met een beperking aan te bieden. Organisaties zijn wel verantwoordelijk voor de inhoud.

Toegankelijkheid social media

De gemeente Den Haag probeert de inhoud van haar socialmedia-uitingen altijd zo toegankelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door video’s op het YouTube-kanaal van de gemeente te ondertitelen en ze een herkenbaar beeldmerk te geven. En door bijvoorbeeld afbeeldingen op Facebook, Twitter en Instagram een beschrijving (alternatieve tekst) mee te geven.

De gemeente geeft inwoners en bedrijven uit Den Haag via LinkedIn, Twitter of Facebook de mogelijkheid om vragen te stellen. Socialmedia-kanalen zijn niet altijd toegankelijk. Daarom kunnen inwoners en bedrijven als alternatief altijd contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact. Dat kan via een formulier, via e-mail en telefoon.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website denhaag.nl : voldoet gedeeltelijk

De website denhaag.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente 's-Gravenhage dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/formulier.denhaag.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/denhaag.nl-chat/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/kto-den-haag/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=7598564b-08c6-4435-bee2-e1694654e6de&owner=d4a65e72-cd34-4263-b7a0-99696e9a2e82&contentid=32160&langid=43
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=f293bee3-7aab-4a3c-90ab-f877dc745a88&owner=d4a65e72-cd34-4263-b7a0-99696e9a2e82&contentid=32437&langid=43
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-07-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=a34e9028-dc8f-483f-a49d-58479d677937&owner=d4a65e72-cd34-4263-b7a0-99696e9a2e82&contentid=32976&langid=43
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-05-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente 's-Gravenhage dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Haags Afsprakensysteem (https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/maak-een-afspraak-met-de-gemeente.htm) -

   Via een dropdown-veld kan een begintijd gekozen worden voor een afspraak. Voor een gebruiker van hulpsoftware is niet duidelijk dat het om een begintijd gaat.

  • Oorzaak:

   Het dropdown-veld is niet gekoppeld aan het bijbehorende visuele label "Begintijd".

  • Gevolg:

   Als een gebruiker van hulpsoftware het dropdown-veld bereikt, wordt het label "Begintijd" niet opgenoemd. Daardoor weet de gebruiker niet dat dit een begintijd betreft.

  • Alternatief:

   Geen. Het ontwikkelen van een alternatief kost evenveel tijd als het oplossen van de afwijking.

  • Maatregel:

   Koppelen van het visuele label "Begintijd" aan het dropdown-veld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als hulpsoftware bepaalde invoervelden in formulieren tegenkomt, is het nu niet mogelijk om de persoonsgegevens automatisch te laten invullen, of om extra hulp aan te bieden.

  • Oorzaak:

   Het attribuut "autocomplete" ontbreekt.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van het attribuut "autocomplete" kan hulpsoftware gegevens bij veel voorkomende invoervelden (zoals ‘Naam’ en ‘E-mailadres’) niet in één keer goed in te vullen, of hulp bieden bij het invullen.

  • Alternatief:

   Moderne browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om automatisch velden te laten invullen. Het nadeel is dat de browsers raden om welk veld het gaat, en dat gebeurt niet altijd even accuraat.

  • Maatregel:

   Toevoegen van het attribuut "autocomplete" volgens de informatie op de Engelstalige pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. (Zo moeten de de velden "Naam" en "E-mailadres" respectievelijk de waarden ‘name’ en ‘email’ krijgen.)

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Denhaag.nl werkt met een Content Management Systeem waarin de formulieren worden gemaakt. In de huidige versie van het systeem is het niet mogelijk om het "autocomplete"-attribuut toe te voegen. Wanneer de leverancier een versie oplevert waarin dat wel kan, is niet bekend.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's van burgemeester en wethouders worden persfoto's aangeboden ter download. Het linkdoel van deze foto's is echter niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen die zich in de links bevinden hebben geen beschrijvende tekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan een lijst maken van alle links op een pagina om zo de navigatie voor bijvoorbeeld blinden te vereenvoudigen. Zonder beschrijvende tekst is niet duidelijk wat er gaat gebeuren als er op de link wordt geklikt .

  • Alternatief:

   Geen. Het ontwikkelen van een alternatief kost evenveel tijd als het oplossen van de afwijking.

  • Maatregel:

   Toevoegen van alternatieve tekst aan de afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Gravenhage heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209