Verklaring van https://realisatiehuisvesting.nl/

Status toegankelijkheid https://realisatiehuisvesting.nl/

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://realisatiehuisvesting.nl/.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting is beschikbaar via de link https://realisatiehuisvesting.nl/digitoegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting gepubliceerde informatie blijkt dat de website https://realisatiehuisvesting.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting is gevorderd met de toegankelijkheid van https://realisatiehuisvesting.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting .
Functie: Bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het contact formulier .

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website https://realisatiehuisvesting.nl/ : voldoet gedeeltelijk

De website https://realisatiehuisvesting.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://realisatiehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2022/12/realisatiehuisvesting-006.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de toolbox pagina is een inhoudsopgave widget. Hier zijn de links in een aantal secties onderverdeeld. Door op de sectienamen te klikken worden de links voor die secties geopend. Elke sectie heeft een icoon, met als alternatieve tekst de naam en het nummer van de sectie. Dat is dubbelop, want die staat er in tekst al achter, en dit kan hinderlijk zijn voor bijvoorbeeld gebruikers van screenreaders.

  • Oorzaak:

   Op de toolbox pagina is een inhoudsopgave widget. Hier zijn de links in een aantal secties onderverdeeld. Door op de sectienamen te klikken worden de links voor die secties geopend.

  • Gevolg:

   Elke sectie heeft een icoon, met als alternatieve tekst de naam en het nummer van de sectie. Dat is dubbelop, want die staat er in tekst al achter, en dit kan hinderlijk zijn voor bijvoorbeeld gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van afwijking wanneer mogelijk met huidige plug-in.

   Gebruik op deze iconen alt="" .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linksboven op elke pagina staat het logo van de taskforce. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief ( alt="" ). Daardoor weten mensen die blind zijn niet dat daar een logo stat

  • Oorzaak:

   Linksboven op elke pagina staat het logo van de taskforce. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief ( alt="" ).

  • Gevolg:

   Daardoor weten mensen die blind zijn niet dat daar een logo staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van afwijking wanneer mogelijk met huidige plug-in.

   Daardoor weten mensen die blind zijn niet dat daar een logo stat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen. Op de zoektermen kan worden geklikt om een actie uit te voeren, waarmee het semantisch gezien buttons zijn. Ze zijn echter niet opgemaakt als buttons.

  • Oorzaak:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen.

  • Gevolg:

   Op de zoektermen kan worden geklikt om een actie uit te voeren, waarmee het semantisch gezien buttons zijn. Ze zijn echter niet opgemaakt als buttons.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van afwijking wanneer mogelijk met huidige plug-in. Maak deze knoppen op als <button> .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF bij “Stedelijk ontwikkelingsproject” is niet opgemaakt als “tagged PDF” en daarmee niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Er mist onder andere tabelopmaak.

  • Oorzaak:

   De PDF bij “Stedelijk ontwikkelingsproject” is niet opgemaakt als “tagged PDF” en daarmee niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Er mist onder andere tabelopmaak.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak deze PDF op als toegankelijk PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen. Zowel het label “popular search” ( 3.22 : 1 ) als de gesuggereerde zoektermen ( 2.48 : 1 ) hebben onvoldoende contrast met de achtergrondkleur.

  • Gevolg:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen. Zowel het label “popular search” ( 3.22 : 1 ) als de gesuggereerde zoektermen ( 2.48 : 1 ) hebben onvoldoende contrast met de achtergrondkleur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van afwijking wanneer mogelijk met huidige plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina “Toolbox” staan onderin de pagina links naar de vorige en/of volgende pagina. Dat ze naar de vorige en volgende pagina gaan wordt aangegeven met een pijl. Deze pijl heeft onvoldoende contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Op de pagina “Toolbox” staan onderin de pagina links naar de vorige en/of volgende pagina. Dat ze naar de vorige en volgende pagina gaan wordt aangegeven met een pijl. Deze pijl heeft onvoldoende contrast met de achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van afwijking wanneer mogelijk met huidige plug-in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen. Zowel het label “popular search” ( 3.22 : 1 ) als de gesuggereerde zoektermen ( 2.48 : 1 ) hebben onvoldoende contrast met de achtergrondkleur.

  • Oorzaak:

   Onder de zoekfunctie staat “popular search” met daarachter een aantal zoektermen. Op de zoektermen kan worden geklikt om een actie uit te voeren. Deze actie kan niet worden uitgevoerd met alleen een toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet makkelijk te navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak deze knoppen op als <button> , ze zijn dan gelijk toetsenbordtoegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wie de zoekfunctie gebruikt krijgt suggesties. Deze suggesties zijn met de muis aan te klikken, maar kunnen niet worden gekozen met alleen het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Wie de zoekfunctie gebruikt krijgt suggesties. Deze suggesties zijn met de muis aan te klikken, maar kunnen niet worden gekozen met alleen het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet makkelijk te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat gebruikers met een Up en Down toetsen door de suggesties kunnen bladeren en een suggestie kunnen selecteren met Enter . Zorg ook dat de huidige geselecteerde optie er duidelijk anders uit ziet, zodat duidelijk is wat er geselecteerd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de toolbox pagina is een inhoudsopgave widget. De Hier zijn de links in een aantal secties onderverdeeld. Door op de sectienamen te klikken worden de links voor die secties geopend. Deze secties kunnen niet worden geopend met enkel een toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Op de toolbox pagina is een inhoudsopgave widget. De Hier zijn de links in een aantal secties onderverdeeld. Door op de sectienamen te klikken worden de links voor die secties geopend. Deze secties kunnen niet worden geopend met enkel een toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet makkelijk te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik <button> elementen rondom of naast de sectienamen, zodat ze ook met een toetsenbord kunnen worden gebruikt. Let ook op de toegankelijke naam van deze knoppen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van <details> / <summary> constructie, dan is geen JavaScript nodig voor het openen en sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op kleinere of ingezoomde schermen wordt gebruik gemaakt van een “hamburgermenu”. De open/sluit knoppen kunnen niet worden gebruikt met enkel het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Op kleinere of ingezoomde schermen wordt gebruik gemaakt van een “hamburgermenu”. De open/sluit knoppen kunnen niet worden gebruikt met enkel het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Niet makkelijk te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik <button> elementen, zodat ze ook met een toetsenbord kunnen worden gebruikt. Let ook op de toegankelijke naam van deze knoppe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links naar formulieren voor overheidsorganisaties en woningmarktpartijen hebben als toegankelijke naam “klik hier”. Uit die naam is niet af te leiden waar de links naar toe gaan. Dat is voor screenreadergebruikers ook niet vast te stellen uit de “context”.

  • Oorzaak:

   De links naar formulieren voor overheidsorganisaties en woningmarktpartijen hebben als toegankelijke naam “klik hier”. Uit die naam is niet af te leiden waar de links naar toe gaan. Dat is voor screenreadergebruikers ook niet vast te stellen uit de “context”.

  • Gevolg:

   Onduidelijke verwijzing.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak twee links, eentje voor “Intakeformulier overheidsorganisatie” en eentje voor “Intakeformuklier Woningmarktpartij”, bijvoorbeeld zoiets:

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de hompepage staat een lege kop:

   <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"></h2> Dorodat deze kop leeg is voldoet deze niet aan de eisen.
  • Oorzaak:

   Op de hompepage staat een lege kop:

   <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"></h2> Dorodat deze kop leeg is voldoet deze niet aan de eisen.
  • Gevolg:

   Onduidelijke opmaak.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder deze lege kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina “Toolbox” komt het id surface1 twee keer voor. Elk id moet uniek zijn.

  • Oorzaak:

   Op de pagina “Toolbox” komt het id surface1 twee keer voor. Elk id moet uniek zijn.

  • Gevolg:

   Onduidelijk ID.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik voor één van de twee elementen een ander id .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina “Toolbox” is het mogelijk een specifieke categorie te selecteren. Het formulier element waarmee de keuze wordt gemaakt ( <select> ) heeft geen toegankelijke naam.

  • Oorzaak:

   Op de pagina “Toolbox” is het mogelijk een specifieke categorie te selecteren. Het formulier element waarmee de keuze wordt gemaakt ( <select> ) heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een <label> toe om het <select> -element een naam te geven (waarbij een for -attribuut op het <label> verwijst naar het id van de <select> ), of voeg een naam toe met aria-label -attribuut op het <select> -element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina “Toolbox” staat een inhoudsopgave die zwevend wordt als voldoende naar beneden is gescrolld. Op deze zwevende inhoudsopgave is een knop om deze te sluiten. Deze is als volgt opgemaakt:

   <a class="close-toc" href="#"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"> … </svg </a> Een toegankelijke naam ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Op de pagina “Toolbox” staat een inhoudsopgave die zwevend wordt als voldoende naar beneden is gescrolld. Op deze zwevende inhoudsopgave is een knop om deze te sluiten. Deze is als volgt opgemaakt:

   <a class="close-toc" href="#"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"> … </svg </a> Een toegankelijke naam ontbreekt.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een toegankelijke naam toe, bijvoorbeeld met aria-label="Sluit inhoudsopgave" . Deze knop kan ook beter als <button> worden opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina “Contact” is een contactformulier toegevoegd middels een <iframe> . Dit frame heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Op de pagina “Contact” is een contactformulier toegevoegd middels een <iframe> . Dit frame heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een toegankelijke naam toe, bijvoorbeeld met title="Contactformulier" .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Huidige plug-in gebruikt voor totstandkomen van kennisbank voldoet niet (volledig) aan toegankelijkheid voorwaarden.

  • Oorzaak:

   Huidige plug-in gebruikt voor totstandkomen van kennisbank voldoet niet (volledig) aan toegankelijkheid voorwaarden.

  • Gevolg:

   Niet aan alle toegankelijkheid voorwaarden kan op dit moment worden voldaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoek naar verdere mogelijkheden om probleem weg te nemen binnen huidige oplossing. Overleg met opdrachtgever andere software te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209