Verklaring van Jongin Land van Cuijk

Status toegankelijkheid https://www.jonginlandvancuijk.nl/

Gemeente Land van Cuijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Land van Cuijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Jongin Land van Cuijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Land van Cuijk is beschikbaar via de link https://www.gemeentelandvancuijk.nl/over-deze-website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Land van Cuijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Jongin Land van Cuijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Land van Cuijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Jongin Land van Cuijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Land van Cuijk .
Functie: Teammanager CJG Land van Cuijk.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@jongin.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Land van Cuijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 12-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Jongin Land van Cuijk : voldoet gedeeltelijk

De website Jongin Land van Cuijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Land van Cuijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.jonginlandvancuijk.nl/img/WCAG_2_1_AA_www_jonginlandvancuijk_nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Land van Cuijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina's ontbreken enkele keren de alt teksten bij de afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

   Op de onderzochte pagina’s als er gezocht wordt via het zoekveld opent er een lightbox van google zoeken. In deze lightbox staat rechtsboven een kruisje (x) om de lightbox te sluiten. Dit kruisje heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. https://www.jonginlandvancuijk.nl/

   De afbeeldingen in de lightbox zijn ook een link. Deze afbeeldingen hebben allemaal als tekstalternatief “Thumbnailafbeelding”. Dit is geen goede beschrijving. Als een afbeelding als link wordt gebruikt, moet in de alt-tekst het doel van de link staan beschreven. Mensen die niet kunnen zien gebruiken deze tekst namelijk als linktekst. Het doel van de link is in deze situatie belangrijker dan wat er op de afbeelding te zien is. Een andere oplossing is de afbeeldingen te zien als decoratief, aangezien de afbeeldingen naar dezelfde url verwijzen als de link waar deze bijhoort. Dan kan de link van de afbeelding worden verwijderd en heeft de afbeelding geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat software weet dat het de afbeelding kan negeren.

   Op de onderzochte pagina’s in de footer staat het logo van Jongin.nl Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Het tekstalternatief mist de tekst “.nl”. Een goed tekstalternatief is bijvoorbeeld “Logo Jongin.nl” Dit is ook een probleem bij succescriterium 2.5.3. https://www.jonginlandvancuijk.nl/

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html staan een aantal giphy afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen goed tekstalternatief. In de afbeeldingen komt tekst voor. Deze tekst moet ook door gegeven worden aan mensen met een visuele beperking. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/jongin/30006039/goed-omgaan-met-geld-hoe-doe-ik-dat.html staat een afbeelding van een stapel euromunten. Deze afbeelding heeft geen goed tekstalternatief “Omgaan met geld”. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html staat een afbeelding van een meisje met een tekstalternatief “Foto bij Alcohol”. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat software weet dat het de afbeelding mag negeren.

   De afbeelding van het logo “Jongin.nl” heeft ook geen goed tekstalternatief. Het tekstalternatief “Foto redactie Jongin” beschrijft de afbeelding niet. Een goed tekstalternatief hier is bijvoorbeeld “Logo Jongin.nl”.

  • Gevolg:

   Men mist informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ staan twee video's die gestart kunnen worden. Twee van deze video's hebben automatisch gegenereerde ondertiteling van YouTube. Deze ondertiteling is alleen niet zichtbaar door de kop die over de video staat. En deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in de eerste video (Reuben legt volwassenen uit hoe je drones kunt hacken) bijvoorbeeld gezegd na 9 sec "...iemand laat een drone de lucht in en Reuben breekt met zijn computer in op het netwerk...". Dit wordt vertaald in "...iemand laat een droom de lucht in en bloemenbeek met zijn computer in het op het netwerk...". Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Ondertiteling is nodig voor doven en slechthorenden.

   De tweede video "Waarom de prijzen in jouw schoolkantine stijgen" begint met "Oké dan voor de volgende les hebben we natuurlijk hoofdstuk 1..." en dit wordt vertaald in "...oké dan voor volgende reis van natuurlijk hoffdstuk 1..." en ook deze ondertiteling is niet zichtbaar door de kop die over de video heen valt.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html heeft de eerste video "10 jaar leeftijdsverschil..." ook automatische ondertiteling van YouTube. De tweede video heeft geen ondertiteling. Ondertiteling is nodig zodat de informatie ook beschikbaar is voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. De derde video heeft wel goede ondertiteling. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking kunnen de informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ kunnen twee video’s worden gestart. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de namen van de sprekers en de teksten in beeld in de video van de schoolkantine wordt nu niet doorgegeven aan mensen met een visuele beperking. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking hebben geen toegang tot de geboden informatie (video's)

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ kunnen twee video’s worden gestart. Deze video’s hebben geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld de namen van de sprekers en de teksten in beeld in de video van de schoolkantine wordt nu niet doorgegeven aan mensen met een visuele beperking. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking krijgen maar een deel van de informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ staat het zoekveld in een tabel die ook weer in een tabel staat. Een tabel kan worden gebruikt om relaties tussen gegevens weer te geven en is niet bedoeld om delen van een pagina te stylen. Hier is de relatie tussen de zoekknop en het zoekveld niet duidelijk omdat dit nu in twee verschillende tabellen staat. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/formulier/843/contact.html staat een contactformulier. Dit formulier is niet helemaal goed opgemaakt. Het contactformulier staat in een fieldset zonder een legend. Een fieldset verkrijgt zijn naam via de legend. In het formulier staat een label “Je hebt een:” met daaronder een aantal radiobuttons met labels. Het label “Je hebt een:” is nu niet gekoppeld aan deze groep radiobuttons. Dit kan door hier bijvoorbeeld een fieldset omheen te zetten met als legend “Je hebt een:”. Dan is dit label wel goed gekoppeld aan de radiobuttons. Dit geldt ook voor de vraag “Mijn emailadres mag gebruikt worden om Jonginfilmpjes en nieuwsbrieven te sturen” en de daarbij horende radiobuttons ja en nee. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld ook bij de enquete op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html. Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html staat de vraag “Ik ben een” met de bijbehorende radiobuttons wel binnen een fieldset maar is de vraag “Ik ben een” niet opgemaakt als legend waardoor de fieldset geen naam heeft. Ook dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/878255/huisregels-forum.html staan meerdere teksten die er visueel uitzien als koppen maar in de code niet zijn opgemaakt als html koppen (h1-h6). Het gaat bijvoorbeeld om de teksten “Regels voor het plaatsen van een bericht op deze site:” en “Persoonsgegevens:”. Zo zijn er meerdere. Deze teksten zijn nu opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten hebben geen extra nadruk nodig en moeten opgemaakt worden als html koppen.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/1/Actieve-Topics.html staat een zichtbare tabel die in de code niet is opgemaakt als een tabel. De relaties tussen de informatie die hier wordt gegeven is er nu niet. De zichtbare ‘kolomkoppen’ zijn nu h4 koppen zonder content en zijn dan eigenlijk geen koppen. De kop “Reacties” heeft nu geen relatie met de getallen die eronder staan. Deze informatie kan beter in een tabel worden geplaatst zodat alle juiste relaties ook kunnen worden doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen die voorleessoftware gebruiken.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html staan meerdere zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen. Het gaat om de teksten die in een div element staan met een class=”reactiestitle” wat aangeeft dat het om een title gaat. Deze teksten kunnen beter als html koppen worden opgemaakt.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/670972/jongerencentra.html staat aan de linkerkant een menu met zeven items en bij het derde item is deze ingesprongen om aan te geven dat dit weer een lijst is onder “Jongerencentra”. In de code is dit niet helemaal goed opgemaakt omdat deze hier al inspringt bij “Jongerencentra” en daaronder nog een keer inspringt. Ook hier wordt de zichtbare informatie niet goed overgebracht. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/693334/stage-webredactie-jongin.html staan meerdere h1 koppen. Het is aan te raden om één h1 kop per pagina te gebruiken en de overige koppen hieronder te laten vallen. De h1 kop “Vrijwillige webredacteur Jongin het Land van Cuijk” wordt direct gevolgd door een andere h1 kop waardoor de eerste kop geen content heeft en geen kop kan zijn.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/693334/stage-webredactie-jongin.html zijn de strong elementen ook niet goed gebruikt op de teksten. Deze teksten zien er uit als koppen en moeten ook als zodanig worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   bezoekers met een visuele beperking kunnen niet op een gestructureerde wijze door de site en op de pagina's navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabellen verwijderen en op juiste wijze opsomtekens gebruiken. Ook vet gedrukte tekst aanpassen. Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken en de betekenis niet verloren gaat.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ staan in de blokken kopteksten, bijvoorbeeld "Jongens en gevoelens: echte mannen huilen niet?". Een deel van de content die bij deze kop hoort, staat in de code echter boven deze koptekst in plaats van eronder. Het gaat hier om de afbeelding en het label “Thema”. Dit kan tot problemen leiden, omdat gebruikers dan kunnen denken dat deze content hoort bij een andere bovenliggende kop. Dit speelt vooral voor gebruikers die de webpagina niet visueel zien, maar afhankelijk zijn van de volgorde in de code, bijvoorbeeld bij het gebruik van hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door in de code de content daadwerkelijk onder de kop te zetten waar het bij hoort. Via CSS kan het dan zo opgemaakt worden dat er visueel niets hoeft te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld via de eigenschap "order". Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Logica van bepaalde teksten ontgaat bezoekers die visueel beperkt zijn mogelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen conform advies Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/formulier/843/contact.html staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet overal programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor ‘je naam’ bijvoorbeeld autocomplete=”name”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid mbt formuliervelden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar. Mogelijk wordt het formulier verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 pixels is de header met de slider verdwenen, hierdoor missen een aantal links en de opties om de pagina te delen via Facebook, Twitter of e-mail. Dit is verlies van content en functionaliteit. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Er kan niet vergroot worden zonder verlies van informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/movies/4385/waarom-het-zo-moeilijk-is-om-te-stoppen-met-gamen-check-deze-video.html als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is er een aangepaste versie van YouTube aanwezig. Hierin is het niet mogelijk om het volume aan te passen of de ondertiteling aan of uit te zetten. Dit is verlies van functionaliteit. Dit komt ook bij andere video’s op de site voor.

  • Gevolg:

   verlies van functionaliteit bij Youtube video's

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html is de knop “Verstuur” niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit is een element die niet worden herkend door html software. Dit komt op meerdere pagina's voor. Ook op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html bij de “Verstuur” knop.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/formulier/843/contact.html zijn de knoppen “Verzenden” en “Annuleren” niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit zijn elementen die niet worden herkend door html software. Dit komt op meerdere pagina's voor. Ook op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html bij de “Verstuur” knop. En pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html bij de “Verstuur” knop.

  • Gevolg:

   Bezoekers die geen mogelijkheid hebben om een muis te bedienen kunnen niet goed door de site navigeren

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 11. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Als een gebruiker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of te doen op de pagina, moet het mogelijk zijn om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor visueel en cognitief beperkte bezoekers.

   Op de onderzochte pagina’s staat boven aan een automatische slider van afbeeldingen met tekst erop. Hier kan voor sommige mensen niet genoeg tijd zijn om de tekst te lezen en eventueel de link te activeren. Dit komt ook voor in de footer bij “Ervaringen forum”, hier staat ook een automatische slider met verschillende teksten. https://www.jonginlandvancuijk.nl/

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html staan bewegende Giphy’s met tekst waarbij het niet mogelijk is om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer).

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers kunnen een standaard tempo van bepaalde info niet volgen en moeten de mogelijkheid hebben deze aaan te passen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 12. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staan bewegende beelden welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content. Het gaat hier om de slider bovenaan de pagina’s en de slider in de footer bij “Ervaringen forum”. https://www.jonginlandvancuijk.nl/

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html staan bewegende Giphy’s die niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.

  • Gevolg:

   bepaalde info kan niet goed worden bekeken aangezien de bezoeker niet zelf kan bepalen hoe snel deze wordt afgespeeld

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit is een link die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. De focus gaat alleen niet naar de eerste unieke content van de pagina. Hij neemt ook nog de social media links en het zoekveld mee, wat ook herhalende content is. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. https://www.jonginlandvancuijk.nl/

  • Gevolg:

   Bezoekers die afhankelijk zijn van het gebruik van de tabtoets voor navigatie krijgen bepaalde informatie dubbel aangereikt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/672880/agenda.html is de paginatitel niet helemaal duidelijk. Er is niet uit te halen dat dit de agenda van Cyou Cuijk is. Er zijn meerdere agenda’s aanwezig op de website en het moet duidelijk zijn waar de agenda van is.

  • Gevolg:

   onduidelijke informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-12-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/movies.html hebben de links naar de video’s geen linktekst, waardoor het linkdoel onduidelijk is.

  • Gevolg:

   bezoekers die bijvoorbeeld visueel gehandicapt zijn weten niet waar zij terecht komen wanneer ze op een link klikken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html is de toetsenbordfocus heel lang niet zichtbaar als deze op de giphys en alle onderliggende links naar giphys gaat. Hier zou men kunnen denken dat de focus is verdwenen omdat de focus 106x (eerste Giphy) niet zichtbaar is.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/agenda/65954/online-crazy-88-schrijf-je-in-met-je-vrienden.html is de toetsenbordfocus niet zichtbaar na de link https://www.instagram.com/p/CfCYrxgK-lY/. Hij staat dan op een link zonder content of linktekst die ook naar Instagram verwijst.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar een bezoeker die afhankelijk is van de tabtoets zich op de pagina bevindt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/movies.html hebben de links naar de video’s geen toegankelijkheidsnamen, omdat de links geen linktekst hebben.

  • Gevolg:

   Niet mogelijk om video's te starten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/formulier/848/denk-en-doe-met-ons-mee.html als er een verplicht veld wordt leeg gelaten en het formulier wordt wel verstuurd, wordt de pagina opnieuw geladen en verdwijnen de ingevulde gegevens. Er komt geen foutmelding waardoor iemand niet weet dat het fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen fouten invullen zonder dat ze daarvoor gewaarschuwd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html zijn in het reactieformulier placeholder teksten in plaats van labels gebruikt. Deze tekst verdwijnt tijdens het typen, dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers. Deze labels moeten buiten de velden worden geplaatst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html in het formulier is het niet duidelijk welke invoervelden verplicht zijn. Dit moet worden aangegeven. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen niet beoordelen welke velden verplicht zijn en welk niet

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/1/Actieve-Topics.html staat twee keer een stray end tag div.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html staat een stray end tag button. Een submit tag wordt hier afgesloten met een button eindtag. Hier volgen meerdere problemen uit waardoor de rest van de pagina niet kan worden getest. Dit komt op meerdere pagina's voor. Zoals bijvoorbeeld pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk of de pagina toegankelijk is omdat deze vanwege HTML-issues niet volledig getest kan worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html staat de knop “Verstuur”. Deze knop heeft geen rol die door software te bepalen is. De knop “Verstuur” is gemaakt met een submit element. Dit is geen html5 element en wordt hierdoor niet herkend door software. Hierdoor werkt de knop bijvoorbeeld niet met het toetsenbord. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html.

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/thema/1885/leeftijdsverschil-in-relaties.html hebben de Giphy’s, die ook als link dienen, geen naam die door software te bepalen is.

   De Giphy’s staan in een iframe-element. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element. Dit geldt ook voor de video “Wanneer is hij te oud voor jou? Is 10 jaar teveel?” en de video “Ware liefde overwint echt elk leeftijdsverschil”.

  • Gevolg:

   Gebruikers die hulpsoftware gebruiken kunnen bepaalde knoppen niet herkennen en daardoor ook niet gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/blog/106267/alcohol.html kunnen foutmeldingen verschijnen. Deze staan onder het formulier in een lijst. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld met een foutmelding en het programmatisch koppelen van de foutmelding aan dat invoerveld, zodat de tekstuele foutmelding wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.jonginlandvancuijk.nl/ervaringen/37/uitgaan/419528.html.

  • Gevolg:

   bezoekers met een visuele beperking krijgen foutmeldingen niet voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen worden doorgevoerd binnen een jaar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Land van Cuijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209