Verklaring van Unfold Matters

Status toegankelijkheid https://unfoldmatters.nl

Unfold Matters is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Unfold Matters streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Unfold Matters.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Unfold Matters is beschikbaar via de link https://unfoldmatters.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Unfold Matters van Unfold Matters voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Unfold Matters .
Functie: Eigenaar.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@unfoldmatters.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging (meestal al eerder).
 • We informeren u over de voortgang waarmee het probleem wordt opgelost.
 • Terwijl aan het probleem wordt gewerkt bieden we u een passend alternatief om bepaalde content te kunnen raadplegen of van een bepaalde dienst gebruikt te maken.

Handhavingsprocedure

NB. Unfold Matters is een bedrijf dat vanuit haar eigen beleid voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid. (In geval van klachten, kunt u niet terecht bij de Nationale Ombudsman)

Aanvullende informatie van Unfold Matters

Unfold Matters is NIET wettelijk verplicht om haar website en andere kanalen te laten voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid, maar sluit aan op het Besluit digitale toegankelijkheid overheid als 'best practice'.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Unfold Matters : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Unfold Matters is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De sluiten knop in het hamburger menu (mobiel menu) heeft als naam 'Open het menu'. Dit is geen goed tekstueel alternatief voor deze knop.

   De alternatieve tekst van de afbeelding op onderstaande pagina omschrijft de afbeelding onvoldoende. De omschrijving 'Bron: Articulate Content Library' zegt niets over de afbeelding. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/ content/1/scormdriver/indexAPI.html

   Er is geen tekstueel alternatief voor het logo van 'UM' op onderstaande pagina. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/ content/1/scormdriver/indexAPI.html

   In onderstaande pagina bevindt zich op het voorblad een afbeelding. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Zie het logo. https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf In onderstaande pagina bevindt zich op het voorblad een afbeelding. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Zie het logo.

   https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf Voor een aantal figure tags in onderstaande PDF is geen tekstueel alternatief beschikbaar. Zie bijvoorbeeld het figuur op pagina 23. https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf

  • Gevolg:

   Tekstalternatief ontbreekt of is niet duidelijk: gebruiker kan informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Niet-tekstuele content wordt voorzien van tekstalternatieven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   In de footer zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie 'KLEINE LETTERTJES' en 'NEEM CONTACT OP'.

   De namen van personen zijn op onderstaande pagina koppen die niet zijn opgemaakt als kop in de code. https://unfoldmatters.nl/over-ons/

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld 'Voorbereidend gesprek'. https://unfoldmatters.nl/diensten/just-change-experience/

   De checkbox is op onderstaande pagina niet gekoppeld aan de tekst 'Ik geef toestemming aan Unfold Matters om mijn gegevens te verwerken, zoals omschreven in de privacyverklaring. Lees hier de privacyverklaring.'. https://unfoldmatters.nl/contact/

   In de 'Cookies moeten zijn ingeschakeld' pop-up bevindt zich een kop die niet is opgemaakt als kop. Zie 'Cookies moeten zijn ingeschakeld'. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   In de 'Help with Completion tick boxes' pop-up bevindt zich een kop die niet is opgemaakt als kop. Zie 'Completion tick boxes'. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld 'Houd je doel voor ogen'. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

   In de PDF 'KAN DIT WEG?' zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: 'Verhalen uit de praktijk'. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie: https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf

   Een deel van de tekst van de laatste pagina is niet gecodeerd. Zie onderstaande PDF vanaf 'De overheid'. https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf

  • Gevolg:

   Structuur van de informatie is onduidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Structuren worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s: https://unfoldmatters.nl/over-ons/ (de namen van personen zijn koppen, hierboven staat content, namelijk de afbeelding. Het advies is om deze afbeeldingen als decoratief te markeren middels een leeg alt-attribuut. Het alternatief voor deze afbeeldingen staat namelijk al onder de afbeelding.)

   De link met de tekst '“Eén lijk in de kast? Ik zie er wel honderd!” LEES VERDER' bevindt zich door de tabindex op een onlogische plek in de leesvolgorde. https://unfoldmatters.nl/inspiratie/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan weg kwijtraken in de content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leesvolgorde wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden die helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. https://unfoldmatters.nl/diensten/landelijke-informatie-opruimweek/ https://unfoldmatters.nl/contact/ https://unfoldmatters.academy/login/index.php

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet wat hij/zij moet doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De invoervelden worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   Alleen door middel van een kleur wijziging is de toetsenbordfocus zichtbaar op de link 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?'. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   Alleen door middel van een kleur wijziging is de toetsenbordfocus zichtbaar op meerdere interactie elementen. Zie bijvoorbeeld de knoppen in de header. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/

   Alleen door middel van een kleur wijziging is de toetsenbordfocus zichtbaar op meerdere interactie elementen wanneer de pagina ingezoomd wordt bekeken. Zie bijvoorbeeld hem mobiele menu. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/

   Alleen door middel van een kleur wijziging is de toetsenbordfocus zichtbaar op meerdere interactie elementen. Zie bijvoorbeeld titels als 'Rondleiding in de toolkit'. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat ze moeten doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleurgebruik bij toetsenbordfocus wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   De tekst '© 2016-2022 Unfold Matters' heeft een te laag contrast van 3,7:1. Zie de footer. Dit komt voor op meerdere pagina's. https://unfoldmatters.nl

   De placeholderteksten hebben een te laag contrast van 2,7:1. Zie bijvoorbeeld 'gebruikersnaam'. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   Alle tekst in de 'Cookies moeten zijn ingeschakeld' pop-up heeft een te laag contrast van 2,9:1. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   Alle tekst in de 'Help with Completion tick boxes' pop-up heeft een te laag contrast van 2,9:1. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   De tekst 'Dit is de gratis toolkit die je helpt met de Landelijke Informatie Opruimweek. Editie: najaar 2022.' heeft een te laag contrast 2,7:1. Dit komt voor op lagere resoluties. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   De tekst 'CURSUS VERLATEN' heeft een te laag contrast van 2,4:1. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking worden gehinderd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast wordt vergroot.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie de tekst 'www.unfoldmatters.nl' https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruiker kan informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan staat de tekst 'CURSUS VERLATEN' over de tekst 'Les 1 of 7'. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruiker kan niet goed navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   E-learning modules worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1,5:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://unfoldmatters.nl/diensten/landelijke-informatie-opruimweek/ https://unfoldmatters.nl/contact/

   De randen van de checkbox op de volgende pagina heeft een te laag contrast van 1,5:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://unfoldmatters.nl/diensten/landelijke-informatie-opruimweek/ https://unfoldmatters.nl/contact/ https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   Op onderstaande pagina wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast. Bijvoorbeeld de taalselectie in de header. Wanneer hier de focus op komt heeft de rand een te laag contrast van 2,4:1. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van ~1,5:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De 'label' iconen bij de invoervelden op onderstaande pagina hebben een te laag contrast van 1,5:1. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De randen van de checkbox hebben een te laag contrast van 1,7:1. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De rand van de taalselectie box heeft op onderstaande pagina een te laag contrast van 1,6:1. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De ronde grijze knoppen naast de hoofdstukken hebben een te laag contrast van 1,4:1. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking worden gehinderd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan hoofdstuktitels met daarbij een mogelijkheid om daar een vinkje te plaatsen of deze te verwijderen. Als er over de onderdelen wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, komt er extra informatie te voorschijn zoals bijvoorbeeld 'Completed. Click to reset'. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan één van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is niet ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er niet met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is wel ‘persistent’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content is ook niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers worden gehinderd bij afsluiten cursus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content ook hoverable en dismissive maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's staat bewegende content. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking. https://unfoldmatters.nl/diensten/just-change-experience/ https://unfoldmatters.nl/diensten/strategiegesprek/ https://unfoldmatters.nl/diensten/

  • Gevolg:

   Gebruikers worden afgeleid en/of gehinderd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bewegende content weghalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet steeds door herhalende content heen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanbevolen skiplinks toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. https://unfoldmatters.nl/site/media/Kan-dit-weg-preview.pdf

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet waar ze zich bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titel toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Een link onder 'Meer inspriatie' heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen. Zie de'klikbare afbeelding bij '#effectieve verandermindset:' https://unfoldmatters.nl/een-lijk-in-de-kast-ik-zie-er-wel-honderd/

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Zie 'View all events'. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

  • Gevolg:

   Bestemming van een link is onduidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkdoelen voorzien van een duidelijke omschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het hoofdmenu. Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit.

  • Gevolg:

   Maar één manier van navigeren beschikbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Manier van navigeren toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   Wanneer men de website bekijkt op een lagere resolutie (of ingezoomed, bijvoorbeeld op 200%) komt er een hamburgermenu tevoorschijn. Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is het mogelijk om uit het menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. De focus is op dat moment niet meer zichtbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is een focus-trap. Dit komt voor op iedere pagina omdat het menu op iedere pagina voorkomt.

   Op pagina https://unfoldmatters.nl/een-lijk-in-de-kast-ik-zie-er-wel-honderd/ ontvangen de hyperlinks onder de kop “MEER INSPIRATIE” geen zichtbare focus zodra de toetsenbordbediening op de hyperlink actief is. Zie de twee afbeeldingen.

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op het klikbare logo in de header. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de checkbox bij 'Gebruikersnaam onthouden'. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de sluiten knop van de 'Cookies moeten zijn ingeschakeld' pop-up. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de sluiten knop van de 'Help with Completion tick boxes' pop-up. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   Wanneer men de website bekijkt op een lagere resolutie (of ingezoomed, bijvoorbeeld op 200%) komt er een hamburgermenu tevoorschijn. Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is het mogelijk om uit het menu te navigeren, terwijl het menu nog open staat. De focus is op dat moment niet meer zichtbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is een focus-trap. Dit komt voor op iedere pagina omdat het menu op iedere pagina voorkomt. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/index.php

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de link naar een training. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/

  • Gevolg:

   Gebruiker kan website niet goed bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina bevindt zich een invoerveld. De naam van dit veld luidt “Username login”; de zichtbare tekst luidt "Gebruikersnaam". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Zorg ervoor dat de twee namen overeen komen. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

   Op de pagina bevindt zich een invoerveld. De naam van dit veld luidt “Password login”; de zichtbare tekst luidt "Wachtwoord". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Zorg ervoor dat de twee namen overeen komen. https://unfoldmatters.academy/login/index.php

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat ze moeten doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Labels worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het HTML-element is een verkeerde taalcode gegeven voor de taal van de pagina. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/index.php

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt gehinderd i.g.v. voorlezen van de content

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste taalcode instellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   Er is geen taalwisseling aanwezig voor de tekst van de skiplink. Zie 'Skip to main content'. Een betere oplossing zou zijn om deze tekst te vertalen. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/

   Er is geen taalwisseling aanwezig voor de tekst 'Show message window with no new messages Toggle messages menu' en 'Show notification window with no new notifications Toggle notification menu'. Een betere oplossing zou zijn om deze tekst te vertalen. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/

   Er is geen taalwisseling aangegeven voor alle Nederlandstalige teksten. Dit komt omdat de basistaal is ingesteld op Engelstalig. Hierdoor hebben alle Nederlandstalige teksten een taalwisseling nodig. Een betere oplossing zou zijn om de basistaal op Nederlands te zetten en alle Engelstalige teksten op de pagina te vertalen. Zie bijvoorbeeld de skiplink en namen van knoppen als 'Completed. Click to reset'. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de content niet tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal correct instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 20. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt de focus automatisch verplaatst zodra je een keuze maakt bij een checkbox. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet waar ze zich bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Voornaam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://unfoldmatters.nl/diensten/landelijke-informatie-opruimweek/

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Met deze gegevens kan niet worden ingelogd."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld gebruikersnaam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://unfoldmatters.academy/login/index.php

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet dat er iets is misgegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina bevinden zich dubbele ID's. Zie 'moodle-dialogue-yui_3_17_2_1_1664978131859_209'. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt gehinderd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Identificatie aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het hamburger menu (mobiel menu) (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   De status van de knop om 'MIJN TRAININGEN' in en uit te klappen wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. https://unfoldmatters.academy/totara/dashboard/index.php

   De status van de knop om 'SUPPORT' in en uit te klappen wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

   De iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https://unfoldmatters.academy/course/view.php?id=26

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet waar ze zich bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naam en rol worden aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevindingen komen vaker voor op meerdere pagina's. Hier volgen meerdere voorbeelden:

   Op de volgende pagina worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt dit type foutmeldingen een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het bericht als "Dit veld is verplicht." een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". https://unfoldmatters.nl/diensten/landelijke-informatie-opruimweek/ https://unfoldmatters.nl/contact/

   Wanneer je op onderstaande pagina op 'LES 2 - Voortgang meten' klikt, veranderen op andere plekken op de pagina gegevens. Zie het vinkje bij de 'hoofdstukken' en de tekst 'xx% VOLTOOID'. Dit zijn statusberichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

   Wanneer je op onderstaande pagina een vinkje plaatst of verwijderd veranderen op andere plekken op de pagina gegevens. Zie de tekst 'xx% VOLTOOID'. Dit is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. https://unfoldmatters.academy/pluginfile.php/1067/mod_scorm/content/1/scormdriver/indexAPI.html

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er is gebeurd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Statusberichten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Kennis en vaardigheden nemen toe door te werken aan de toegankelijkheid en verbeteringen aan te brengen.

  • Oorzaak:

   Onbekend welke kennis en vaardigheden precies nodig zijn.

  • Gevolg:

   Enige onzekerheid wanneer de bevindingen kunnen zijn opgelost.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Samenwerken, ruimte om kennis en vaardigheden te ontwikkelen geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Unfold Matters heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209