Verklaring van Zwolle.nl

Status toegankelijkheid https://www.zwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zwolle.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zwolle.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Zwolle.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Lid directie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zwolle.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Zwolle.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://www.zwolle.nl/audit-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-08-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • http://www.zwolle.nl/audit-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle belangrijke niet-tekstuele inhoud op de website, zoals afbeeldingen en knoppen, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen.
  • Oorzaak: Niet alle pdf-documenten vermelden een (goed) tekstalternatief bij niet-tekstuele inhoud.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan moeite hebben om de informatie van deze niet-tekstuele inhoud over te dragen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Pdf's die niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen halen we komend jaar zoveel als mogelijk offline. Dit doen we in aanloop naar de migratie van onze website naar een nieuwe omgeving eind 2021. Soms ontkomen we er niet aan om niet-toegankelijke pdf's te publiceren, bijvoorbeeld doordat we afbeeldingen of tekst voor computers niet leesbaar mogen maken vanuit de AVG. Waar dit het geval is, bieden we een alternatief op maat voor inwoners of bedrijven die specifieke informatie aan ons vragen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Software kan informatie en structuur op de website die visueel wordt weergeven, zoals titels en tussenkoppen, herkennen. Alleen dan kunnen gebruikers van voorleessoftware de website goed gebruiken.
  • Oorzaak: Niet bij alle pdf-documenten is de informatie en structuur op de juiste manier gecodeerd.
  • Gevolg: Zo is het bij diverse pdf-documenten lastig voor gebruikers van een voorleesmachine om door de titels en koppen van pdf-documenten te navigeren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Pdf's die niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen halen we komend jaar zoveel als mogelijk offline. Dit doen we in aanloop naar de migratie van onze website naar een nieuwe omgeving eind 2021. Soms ontkomen we er niet aan om niet-toegankelijke pdf's te publiceren, bijvoorbeeld doordat we afbeeldingen of tekst voor computers niet leesbaar mogen maken vanuit de AVG. Waar dit het geval is, bieden we een alternatief op maat voor inwoners of bedrijven die specifieke informatie aan ons vragen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Tekst op de website kan zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: In het parkeerloket wordt de meta tag 'maximum-scale=1' gebruikt.
  • Gevolg: Hierdoor kunnen bezoekers met mobiele apparaten mogelijk niet inzoomen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De maximum scale moet aangepast worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website moet in de code duidelijke, beschrijvende titels voor pagina's hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt hen een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.
  • Oorzaak: De titels zijn niet bij alle pdf-documenten op de website goed in de code verwerkt. In het parkeerloket ontbreekt een title element in de header.
  • Gevolg: Titels die niet goed in de code van deze pdf-documten en headers zijn verwerkt, zijn voor voorleessoftware lastig te lezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Pdf's die niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen halen we komend jaar zoveel als mogelijk offline. Dit doen we in aanloop naar de migratie van onze website naar een nieuwe omgeving eind 2021. Soms ontkomen we er niet aan om niet-toegankelijke pdf's te publiceren, bijvoorbeeld doordat we afbeeldingen of tekst voor computers niet leesbaar mogen maken vanuit de AVG. Waar dit het geval is, bieden we een alternatief op maat voor inwoners of bedrijven die specifieke informatie aan ons vragen. De header in het parkeerloket moet een title element krijgen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 5. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij formulieren zijn duidelijke labels en instructies bij invoervelden noodzakelijk, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.
  • Oorzaak: In het invoerveld bezoekersparkeren mist een instructie wat hier ingevuld moet worden. Er staat wel een placeholdertekst, maar die verdwijnt bij selectie van een invoerveld.
  • Gevolg: Voor diverse gebruikers van hulpmiddelen is daardoor onduidelijk wat in een formulier ingevuld moet worden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De invoervelden van een goed label voorzien.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor software moet de naam en rol van functies op de website duidelijk zijn. Een knop voor het toevoegen van een bijlage bij een formulier, moet bijvoorbeeld een heldere omschrijving (label) hebben.
  • Oorzaak: In sommige situaties, zoals het 200% inzoomen van de website, staat niet alle labeling op de juiste plek of goed omschreven.
  • Gevolg: Gebruikers van screenreaders kunnen moeite hebben met het uitvoeren van alle acties op de website. Met name het menu en uitklapfuncties werken niet altijd optimaal voor deze bezoekers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Deze issues worden opgelost bij de bouw van een nieuwe front-end in 2021.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323