Verklaring van Mijn Douane

Status toegankelijkheid https://mijndouane.belastingdienst.nl/

Douane is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Douane streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Douane.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Douane is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Douane gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Douane gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Douane is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Douane en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Douane .
Functie: Ketenregisseur Toezicht Achteraf, - Accijns & -Klanten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 

Aanvullende informatie van Douane

Meer informatie over het digitale toegankelijkheidsbeleid van de douane en de belastingdienst is terug te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Douane : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Douane is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Douane dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/onderzoeksrapport-mijn-douane
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Douane dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s van https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Home staan onderaan de links “Contact” tot en met “Help”. De caret links van die linkteksten heeft met “delta_rechts” een onjuist tekstalternatief. Dit geldt ook voor de title “LINK.EXTERN.TITLE” op alle andere links in de footer. Het advies is om de i-elementen het attribuut aria-hidden=”true” toe te passen en om de tekst in de title attributen aan te passen. Let op alleen de eerste drie links voldoen niet door het gebruik van een i-element, voor de andere links in de footer is het gebruik van een schuingedrukte tekst “extern” geen probleem. Dit probleem geldt ook voor het i-element met de tekst “bld_uitloggen” erin.

  • Gevolg:

   Bepaalde (secundaire) informatie kan niet worden gelezen.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing van de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Home is onder de tekst “Instellingen” de tekst “E-mailadressen” zichtbaar. Door het gebruik van aria-label=”Instellingen” op de bovenliggende link is de tekst “E-mailadressen” niet langer beschikbaar. Gebruikers van hulpsoftware krijgen de visuele informatie dat deze link over het instellen van e-mail gaat niet mee en dat is een probleem.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Veelgestelde%20vragen staat bovenaan de tekst “Veelgestelde vragen”. Die tekst zegt iets over deze hele pagina en over de onderstaande content. Die relatie is nu niet beschikbaar. Het advies is om deze tekst op te maken als kop. Het volgende op deze pagina is niet fout, maar kan wel verbeterd worden. Het is niet noodzakelijk om de vragen als koptekst op te maken, maar indien dat gedaan wordt zet dan de knop in de kop in plaats van de kop in een knop.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 (tabblad “Lopende zaken”) staat onder de knop “Ontvangst e-AD: 22IT26200981430440956 Transport aangemeld 31-10-2022” een ol-element met tabindex=”0”, dit element wordt nu door hulpsoftware niet meer goed geïnterpreteerd. Hier staat voor hulpsoftware nu een lijst met de naam “Vertrek 31/10/2022 Ontvangst Verwacht: 20/11/2022” en twee lege lijstpunten. Hulpsoftware neemt hier namelijk onterecht aan dat een element met tabindex=”0” een component van de gebruikersinterface is. Onder die tijdlijn staan de vetgedrukte teksten “Verzender” en “Ontvanger”, beide teksten hebben geen relatie met de content die er visueel onder staat. Deze twee elementen staan in de code direct na elkaar. De tekst “Ontvanger” moet een relatie krijgen met de rechts uitgelijnde tekst en “Verzender” moet een relatie krijgen met de andere links uitgelijnde tekst. Deze problemen komen meer voor in dit tabblad en komen ook voor in het tabblad “Afgehandelde zaken”.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 (tabblad “Nieuw transport”) in de uitklapbare tekst zijn de teksten “Nieuw transport aanmelden” en “Na uw aanmelding" onterecht met strong opgemaakt. Hiernaast hebben deze teksten nu geen relatie met de onderstaande content. Deze teksten voldoen nu dus op twee punten niet, om deze problemen in één keer op te lossen is het advies om de twee strong-elementen te vervangen door h3-elementen.

   Het gedownloade PDF-document Electronisch administratief document 22IT26200981430440956 – 1.pdf is getagd met onder de kop “Transport” een weergave met twee verschillende vervoersmiddelen. Die presentatie is gedaan door een grotere ruimte op te maken. In de tags is hier een lege tabelregel gebruikt. Deze situatie is niet helemaal duidelijk het lijkt hier een optie om in plaats van één tabel hier twee tabellen te gebruiken. Op pagina's 3 en 4 is de tekst “Colli en verzegeling” groter dan de andere teksten in de tabel, die visuele informatie is niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Het gebruik van een eigen tabel voor ieder artikelnummer voldoet wel. Het is ook niet toegestaan om de tekst “Er zijn nog geen berichten voor dit e-AD” als kop op te maken, omdat daar niets onder staat. In de PDF Electronisch administratief document 22NL97048905686036909 – 1-1.pdf komen soortgelijke problemen voor, de tekst “Colli en verzegeling” en de kop op het einde voldoen niet. https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen de visuele informatie dat deze link over het instellen van e-mail gaat niet mee.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 staat de kop “Accijnsgoederenvervoer” voor een deel buiten beeld als deze pagina wordt weergegeven met een breedte van 320 CSS-pixels. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bij een viewport kleiner dan 640 CSS-pixels de tekst te schalen zodat deze wel in beeld past. Het is ook mogelijk om een niet passende tekst te verdelen over meerdere regels. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Onder die kop “Accijnsgoederenvervoer” staan drie tabbladen. De tekst “Nieuw transport” staat niet altijd helemaal in beeld als dat onderdeel toetsenbordfocus heeft. Ook is het visueel niet goed duidelijk dat er naast “Lopende zaken” en “Nieuw transport” nog een derde optie bestaat. Die informatie is nu alleen te halen uit het feit dat een klein deel van de achtergrond wit wordt. Deze pagina is alleen afgekeurd op het probleem met de grote kop, maar het advies is om de weergave van tabbladen op een smal scherm wel te verbeteren.

  • Gevolg:

   Als de pagina wordt weergegeven met een breedte van 320 CSS-pixels, staat de kop deels buiten beeld.

  • Alternatief:

   klant kan een viewport kleiner dan 640 CSS-pixels schalen waardoor de kop volledig leesbaar is.

  • Maatregel:

   Aanpassing van de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Gebruikers die de toetsenbordinterface gebruiken om deze website te bedienen zijn niet in staat om één van de veelgestelde vragen op https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Veelgestelde%20vragen open te klappen. De daar gebruikte interactieve div-elementen met “tabindex=”0”” zijn niet met enter of spatie te activeren.

  • Gevolg:

   Bepaalde (secondaire0 informatie kan niet worden ingezien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 (Tabblad “Lopende zaken”) kan “Ontvangst e-AD: 22IT26200981430440956 Transport aangemeld 31-10-2022” opengeklapt worden. Daar staat een bewegend icoontje boven “Vertrek”. Dat soort bewegende icoontjes staan ook bij andere uitklapbare onderdelen op deze pagina. Dit probleem zit niet alleen achter de vijfde knop op deze pagina, ook de zesde en zevende knoppen laten een voorbeeld van dit probleem zien, net als meerdere knoppen op het tabblad “Afgehandelde zaken”.

  • Gevolg:

   bewegend icoontje niet waarneembaar waardoor relevantie ontbreekt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de software

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt daarvoor een skiplink gebruikt. Een dergelijke link staat aan het begin van de focus volgorde en maakt het voor gebruikers mogelijk om de toetsenbordnavigatie van het herhalende hoofdmenu over te slaan. https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Home

  • Gevolg:

   de gebruiker kan geen blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald, omzeilen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen in de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De gedownloade PDF-documenten hebben de bestandsnamen Electronisch administratief document 22NL97048905686036909 - 1-1.pdf en Electronisch administratief document 22IT26200981430440956 - 1.pdf hebben beide met “Electronisch administratief document” geen duidelijke titel die het onderwerp of doel van de PDF beschrijft, de gebruikte beschrijving bevat sowieso een spelfout en is te algemeen. https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0

  • Gevolg:

   Het gaat om specifieke gebruikers (exporteurs/importeurs bepaalde goederen) die de context van het document kennen. Het gevolg voor de gebruiker is -naar verwachting- daarom niet negatief

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nog onbekend of deze melding gaat worden aangepakt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Er lijkt geen probleem te zijn (los van de taalfout, de 'c' moet een 'k' zijn in het woord 'Electronisch '. De gebruikte term staat ook in allerhande voorschriftgeving etc.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 (tabblad “Lopende zaken”) staan er in de uitklapbare content van de knop “Nieuw transport met kenmerk hans test Transportverzoek opgeslagen” twee links. De links “Openen” en “Verwijderen” hebben geen context met de bovenstaande tekst, kop of knop. Het eerste element met welke deze links context hebben is het tabpanel “Lopende zaken”. Die context is niet voldoende om het doel van deze links te bepalen. Dit geldt ook voor andere links die verborgen zitten achter de overige uitklapbare knoppen. Het advies is om net als bij de knop “Ontvangst e-AD: 22IT26200981430440956 Transport aangemeld 31-10-2022” geen links maar knoppen te gebruiken.

  • Gevolg:

   De knoppen (links) kunnen onduidelijk zijn voor een nieuwe gebruiker van het portaal die de context mist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ontwerp en software aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Home staat rechtsboven een knop met de zichtbare tekst “Naam onbekend”. Die tekst is nu geen onderdeel van de naam van die knop, omdat die naam is overschreven met aria-label=”Inlogstatus”. Het is een optie om het aria-label niet op de link, maar om hem op het eerste element te plaatsen, de aria-hidden=”true” op dat element moet dan wel verwijderd worden anders wordt ”Inlogstatus” niet gepresenteerd aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   de visueel beperkte gebruiker kan de knop niet goed associeren met het doel waarvoor de knop dient.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen in de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De gedownloade PDF-documenten hebben de bestandsnamen Electronisch administratief document 22NL97048905686036909 - 1-1.pdf en Electronisch administratief document 22IT26200981430440956 - 1.pdf zijn beide ingesteld met Engels als de taal van de pagina. Dat is niet de bedoeling voor PDF’s in het Nederlands. https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0

  • Gevolg:

   Gezien de aard van het proces zal de competente gebruiker alsnog begrijpen wat er wordt bedoeld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen in de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Home is onjuist gebruik gemaakt van aria-haspopup. Het attribuut aria-haspopup=”true” geeft niet aan dat er een non-modal pop-up in beeld komt zoals hier, dat attribuut heeft een andere betekenis en geeft nu onjuiste informatie aan (gebruikers van) hulpsoftware. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#aria-haspopup voor meer informatie, de waarde “true” mag alleen gebruikt worden als er een WAI-ARIA menu in de pop-up staat. Dat is hier ook niet de bedoeling, een WAI-ARIA menu is niet bedoeld voor een navigatiemenu als dit. Dit type probleem komt op alle pagina’s voor, de homepage is hier als voorbeeld gebruikt. Het advies is om aria-haspopup te verwijderen, de aanwezigheid van aria-expanded=”false” geeft aan (gebruikers van) hulpsoftware al aan dat dit een uitklapbaar element is.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Veelgestelde%20vragen staan zeven uitklapbare vragen. De div-elementen die toetsenbordfocus krijgen hebben niet de juiste rol. Dit zijn interactieve uitklapbare elementen. Deze onderdelen moeten een rol als button of link krijgen om te voldoen. In HTML is het ook mogelijk om gebruik te maken van de combinatie details en summary.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Instellingen staat een knop. Deze knop is uitklapbaar, maar de toestand van deze knop ontbreekt. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Het is een optie om ook hier WAI-ARIA te gebruiken als oplossing door aria-expanded te gebruiken. In HTML is het ook mogelijk om gebruik te maken van de combinatie details en summary. Het div-element met tabindex=”0” heeft met role=”button” en de content “E-mailadressen accijnsaangiften Let op melding Leg uw e-mailadres vast” wel al een naam en rol die voldoet.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 staan in alle drie de tabbladen uitklapbare knoppen. Het gaat ook hier om de div-elementen met tabindex=”0”, role=”button” en een naam doordat er content in die WAI-ARIA knop staat. Bij deze knoppen ontbreekt de toestand (state) die aan hulpsoftware duidelijk maakt of de knop op dit moment is ingeklapt of uitgeklapt. Doordat er al WAI-ARIA is gebruikt is het advies om aria-expanded te gebruiken. Let erop dat de waarde van zo’n knop altijd klopt ook als de knop open of dichtgeklapt wordt met de muis of om een andere reden open staat. Als de onderstaande content in beeld staat moet aria-expanded de waarde “true” hebben en als deze knop ingeklapt is moet deze de waarde “false” hebben. De waarde “false” maakt duidelijk dat dit een uitklapbare knop is. Een bijkomend advies is om de tabindex=”0” op de ol-elementen op deze pagina te verwijderen (of op “-1” te zetten), aangezien deze niet in de toetsenbord focus volgorde horen te staan. Doordat deze onderdelen niet als interactief bedoeld zijn wordt dat niet afgekeurd, maar de toetsenbordfocus visueel verborgen op onderdelen zetten die niet met het toetsenbord te bedienen zijn wordt wel afgeraden. Om het eenvoudig te houden is het WAI-ARIA tabpanel daarop dan weer een uitzondering)

  • Gevolg:

   onjuiste informatie aan gebruikers

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen in de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Instellingen komen tijdens het invullen foutmeldingen in beeld. Het verschijnen van die teksten geldt als statusbericht. Het in beeld komen van deze teksten moet gepresenteerd worden aan (gebruikers van) hulpsoftware. Het element met role=”alert” en de tekst “Dit veld is nog niet in orde. Pas het e-mailadres aan alstublieft.” dat in beeld komt werkt nu niet in alle browsers als statusbericht. Het probleem is dat het element met role=”alert” alleen altijd werkt als die rol van te voren al in de DOM staat. Een eventuele tekst die in dat element wordt geplaatst wordt gepresenteerd. Zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 voor meer informatie over het correct gebruik van deze techniek. Onder de kop “Procedure” staat de gebruikte test en aan de eis van het eerste punt wordt niet voldaan. De huidige oplossing werkt in bepaalde combinaties van browser en hulpsoftware wel, maar niet altijd. Het gaat er hier om dat het duidelijk is dat er één of meer foutmeldingen in beeld staan. Een aparte visueel verborgen role=”alert” op alle pagina’s waar een tekst als “Er zijn fouten aangetroffen” in komt te staan bij het verschijnen van een foutmelding is voor dit succescriterium ook voldoende omdat gebruikers dan weten dat het formulier een invoerfout gedetecteerd heeft, de foutstatus van het formulier is dan immers al duidelijk. Andere oplossingen die geen gebruik maken van WAI-ARIA zijn mogelijk.

   Op pagina https://mijndouane.str13.acc.belastingdienst.nl/dtp/#/Accijnsgoederenvervoer/Lopendezaken/0 is het niet te controleren of er aan de eisen van dit succescriterium wordt voldaan. Bij het voor de eerste keer laden van deze pagina komt er soms een laad-icoon in beeld. Het in beeld komen van een dergelijk icoon is ook een statusbericht. Bij het activeren van een van de links in de footer blijft de focus ook op de zojuist geactiveerde link staan. Het klaar zijn met het veranderen van de pagina moet gepresenteerd worden aan gebruikers van hulpsoftware. Op die manier weet een gebruiker dat de webpagina weer gebruikt kan worden. Normaal begint hulpsoftware na het laden van een nieuwe pagina het begin van de pagina voor te lezen. In de gebruikte beveiligde testomgeving was het niet mogelijk om dit te testen met hulpsoftware, het lijkt erop alsof de focus niet verplaatst wordt als gevolg van het inladen van een nieuwe pagina. De reden voor die conclusie is dat de beginlocatie van de toetsenbordfocus op de hierboven genoemde pagina afhankelijk is van de door de gebruiker gekozen manier om deze pagina in beeld te krijgen. Het is de bedoeling dat gebruikers na het activeren van een link een statusbericht krijgen zodat zij weten wanneer zij verder kunnen.

  • Gevolg:

   informatie van 'oppoppende' meldingen tijdens het invullen van instellingen wordt niet in iedere browser zichtbaar. De gebruiker moet zelf gissen wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen in de software.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Douane heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209