Verklaring van swtzwolle.nl

Status toegankelijkheid https://www.swtzwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website swtzwolle.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website swtzwolle.nl van Gemeente Zwolle voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Lid directie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://www.zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website swtzwolle.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website swtzwolle.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle belangrijke niet-tekstuele inhoud op de website, zoals afbeeldingen en knoppen, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen.

  • Oorzaak:

   Niet alle pdf-documenten en iconen vermelden een (goed) tekstalternatief bij niet-tekstuele inhoud.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan moeite hebben om de informatie van deze niet-tekstuele inhoud over te dragen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pdf's die niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen halen we komend jaar zoveel als mogelijk offline. Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd. Soms ontkomen we er niet aan om niet-toegankelijke pdf's te publiceren, bijvoorbeeld doordat we afbeeldingen of tekst voor computers niet leesbaar mogen maken vanuit de AVG. Waar dit het geval is, bieden straks we een alternatief op maat voor inwoners of bedrijven die specifieke informatie aan ons vragen. Ten aanzien van iconen met ontbrekende of onjuiste tekstalternatieven, zorgen we voor de noodzakelijke handmatige aanpassingen van deze alternatieven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Software kan informatie en structuur op de website die visueel wordt weergeven, zoals titels en tussenkoppen, herkennen. Alleen dan kunnen gebruikers van voorleessoftware de website goed gebruiken.

  • Oorzaak:

   Met name bij een lijst met links, bij verborgen links, pdf-documenten en enkele omschrijvingen bij formulieren is de informatie en structuur op een verkeerde manier gecodeerd.

  • Gevolg:

   Dit maakt het lastig voor gebruikers van een voorleesmachine om door de titels en koppen van de betreffende pagina's, overzichten en pdf-documenten te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Pdf's die niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen halen we komend jaar zoveel als mogelijk offline. Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd. Soms ontkomen we er niet aan om niet-toegankelijke pdf's te publiceren, bijvoorbeeld doordat we afbeeldingen of tekst voor computers niet leesbaar mogen maken vanuit de AVG. Waar dit het geval is, bieden we een alternatief op maat voor inwoners of bedrijven die specifieke informatie aan ons vragen. Aanvullend zijn de andere problemen redactioneel op te lossen. Dat doen we uiterlijk in hetzelfde tijdsbestek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Veel verschillende formulieren vragen om persoonsgegevens. Technisch moet het mogelijk zijn voor hulpsoftware om deze gegevens in een keer goed in te vullen door een autocomplete-optie. Voor veel gebruikers is dit een uitkomst om invoerfouten te beperken. Het gebruikt van autocomplete is verplicht.

  • Oorzaak:

   Formulieren op de website hebben nog geen functie voor autocomplete.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware moeten alle gegevens nog steeds handmatig invoeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost wanneer de website in 2021 migreert naar een nieuwe omgeving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Door voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, is tekst ook goed leesbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Oorzaak:

   In sommige titels en formulieren is het contrast nog net te laag. Dit komt deels door de huisstijlkleuren.

  • Gevolg:

   Kleurenblinde of slechtziende bezoekers hebben mogelijk moeite met het lezen van teksten in de headers of in de knoppen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We vergroten het contrast waar nodig. We hebben de noodzakelijke huisstijlaanpassingen hiervoor al voorbereid. Doorvoer van deze nieuwe stijl vindt plaats als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Door voldoende contrast te bieden, zijn alle functies ook goed zichtbaar voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Oorzaak:

   Niet alle kleurcontrasten voor functies zijn nog op orde, waaronder die voor de focusnavigatie.

  • Gevolg:

   Kleurenblinde of slechtziende bezoekers zien mogelijk niet alle visuele aanwijzingen die de website aan gebruikers geeft.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functies van de website moeten bedienbaar zijn met een toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Bij het openen van enkele menu's, is het alleen mogelijk om het menu te sluiten met het bewegen van een muis. Dit moet ook kunnen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De bezoeker die toetsenbordnavigatie gebruikt kan niet op de pagina blijven, maar moet een optie in het menu aanklikken om uit het menu te komen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een skiplink helpt bezoekers die het toetsenbord gebruiken voor navigatie om herhalende inhoud over te slaan, zoals het menu.

  • Oorzaak:

   In een browservariant (Internet Explorer 11) werkt de skiplink niet goed.

  • Gevolg:

   Hoewel de browser dit probleem vanzelf oplost, is dat volgens de externe auditor geen geldig alternatief.

  • Alternatief:

   Voorlopig lost de browser dit probleem zelf op.

  • Maatregel:

   Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle linkteksten zijn duidelijk omschreven. Zo moet de linktekst informatie geven over de link én het linkdoel.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's is een linktekst niet duidelijk of niet onderscheidend genoeg.

  • Gevolg:

   Het is daardoor niet voor alle gebruikers precies duidelijk wat het linkdoel of de context van een link is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit vraagt om een redactionele aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor gebruikers die navigeren met het toetsenbord, moet met een focus-element zichtbaar zijn waar zij zich op de webpagina bevinden.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat rechtsboven een zoekveld met de placeholder ‘Zoeken’. De toetsenbordfocus komt na dit invoerveld zichtbaar op de knop met het vergrootglas. Hierna zou de focus naar de link ‘Voorpagina’ moeten gaan. Het probleem is dat de focus op een visueel verborgen knop ‘Zoeken’ komt voordat deze op de betreffende link landt. Op deze tweede zoekknop is de focus niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van toetsenbordnavigatie krijgt hierdoor niet de juiste feedback over waar op de website hij zich bevindt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De focusvolgorde aanpassen en het nu verborgen element overslaan. Dit probleem is opgelost als de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Labels van functionaliteiten, afbeeldingen of formuliervelden komen overseen met de zichtbare tekst.

  • Oorzaak:

   In sommige formulieren en in een filterkolom komen labels niet overeen met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen afhankelijk van hun bezoekmethode, verschillende informatie mee.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een deel van de maatregelen is redactioneel, zoals de labels in de filterkolom. Die lossen we voor 1 oktober 2020 op. De technische aanpassingen lossen we op bij de migratie van de website naar een nieuwe omgeving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij formulieren zijn duidelijke labels en instructies bij invoervelden noodzakelijk, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Oorzaak:

   Bij een formulier dat een zoekopdracht uitvoert op basis van een postcode is het label onvolledig. Instructietekst verdwijnt bij het invullen.

  • Gevolg:

   Slechtziende of blinde gebruikers krijgen mogelijk niet de volledige instructie mee. Andere gebruikers missen bij het invullen mogelijk duidelijke aanwijzingen om het formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het is onzeker of we deze functionaliteit in de toekomst behouden. Als we deze behouden, wordt dit probleem opgelost wanneer de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor software moet de naam en rol van functies op de website duidelijk zijn. Een knop voor het toevoegen van een bijlage bij een formulier, moet bijvoorbeeld een heldere omschrijving (label) hebben.

  • Oorzaak:

   In sommige situaties, zoals bij formulieren, ontbreekt duidelijke labeling.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders kunnen moeite hebben met het uitvoeren van alle acties op de website. Met name het menu en formulieren werken hierdoor niet altijd optimaal voor deze bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Deze issues worden opgelost bij de bouw van een nieuwe front-end in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De gebruiker krijgt resultaten van bijvoorbeeld een keuze in een formulier automatisch goed terug gecommuniceerd.

  • Oorzaak:

   In een functie voor postcode-invoer krijgt de gebruiker het resultaat van deze invoer niet in hetzelfde veld te zien. De gebruiker moet dan automatisch verwezen worden naar de plek waar bijvoorbeeld voorleessoftware het resultaat van de invoer wel ziet.

  • Gevolg:

   De bezoeker mist mogelijk het resultaat van de invoer, omdat zijn voorleessoftware dit resultaat niet herkent.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het is onzeker of we deze functionaliteit in de toekomst behouden. Als we deze behouden, wordt dit probleem opgelost wanneer de website in 2021 geheel wordt vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209