Verklaring van Winkwaves Harmonics

Status toegankelijkheid https://digitoegankelijk.winkwaves.com

is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-03-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Winkwaves Harmonics.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door gepubliceerde informatie blijkt dat de website Winkwaves Harmonics gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver is gevorderd met de toegankelijkheid van Winkwaves Harmonics en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@winkwaves.com.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • In onderling overleg bespreken we een passende aanpak en de bijbehorende planning afhankelijk van de impact en urgentie.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de directie van Winkwaves door een e-mail te sturen naar rene@winkwaves.com.

Aanvullende informatie van

Winkwaves streeft naar een optimale digitale toegankelijkheid van Winkwaves Harmonics. Niet alleen omdat dit voor veel (overheids)organisaties een eis is, maar ook omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen.

Daarom voeren we al jaren automatische tests uit of de software van Winkwaves Harmonics voldoet aan de WCAG specificaties. Nieuwe updates worden altijd eerst automatisch getest voor ze live gezet worden.

Daarnaast laten we elk jaar, of wanneer een grote nieuwe functionaliteit is geïntroduceerd, Winkwaves Harmonics auditten op WCAG 2.1 AA. De audits worden uitgevoerd door Swink, een sociale onderneming die gespecialiseerd is op het gebied van digitale toegankelijkheid.

 • Winkwaves Harmonics voldoet nog niet volledig aan WCAG 2.1 AA, maar heeft een structureel proces om de afwijkingen te inventariseren. Voor de geïnventariseerde afwijkingen is een plan om die op te lossen.
 • We hebben we ook een aantal nieuwe pagina's/functionaliteiten laten controleren waar op dit moment nog aan gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe statistieken dashboard maar ook het nieuwe mobiele menu.
 • NB: Waar wij verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid van Harmonics, zijn onze klanten dat voor de toegevoegde content. De toegankelijkheidschecker in de editor (het mens-icoon in de menubalk) helpt om toegankelijke content te creëren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Winkwaves Harmonics : voldoet gedeeltelijk

De website Winkwaves Harmonics is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/kenniscafe.net/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor livegang van deze pagina zullen we er voor zorgen dat de alternatieve tekst ook toegankelijk is voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De semantische waarde zal aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan dit oplossen door per grafiek een optie aan te bieden om de informatie als tabel te zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zullen de placeholder teksten op een andere manier er bij plaatsen zodat ze ook zichtbaar zijn wanneer je de pagina hebt ingezoomd.

   We gaan onderzoeken hoe we het toevoegen van bijdragen kunnen verbeteren voor gebruikers met viewport 1280 bij 1024 die inzoomen naar 400%. We maken hier gebruik van een modal omdat we vanuit toegankelijkheid juist in de context willen blijven. De oplossing die is aangedragen om alsnog een nieuwe pagina te openen is daarmee in strijd.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Vanuit toegankelijkheid hebben we juist deze manier van in de context van de pagina kunnen toevoegen geïntroduceerd. Dit advies is daar strijdig mee. We gaan onderzoeken of we dit anders op kunnen lossen zonder de andere route (toevoegen in de context van de pagina) te verliezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze pagina is op dit moment nog niet beschikbaar omdat deze nog in ontwikkeling is. Er zijn dan ook geen geen gevolgen voor de gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan er voor zorgen dat alle interactieve elementen met zowel muis als toetsenbord te bedienen zijn. Vervolgens zullen we er ook voor zorgen dat er wordt uitgelegd hoe je deze elementen kunt bedienen met je toetsenbord.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We maken voor (het beheren van) de widgets gebruik van een open source component wat op dit moment dit nog geen toetsenbord bediening ondersteund. We zijn aan het onderzoeken of we dit zelf alsnog mogelijk kunnen maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de huidige carousel verbeteren en zullen er dan ook voor zorgen dat je deze kunt pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De skiplinks methode die hier wordt gebruikt zal worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor het nieuwe mobiele menu beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers zal de focusvolgorde worden opgelost.

   De zoekresultaten pagina zal anders worden opgebouwd zodat de zoekresultaten in page kunnen worden geladen.

   De carouselwidget en het visitekaartje zullen worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst zal worden vertaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als een element toetsenbordfocus heeft moet dit ook visueel zichtbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze velden worden vertaald en/of er komt een alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan het visitekaartje herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken hier gebruik van het standaard foutmeldingen mechanisme van Rails. Dit aanpassen betekent mogelijk dat we voor alle foutmeldingen een eigen mechanisme moeten introduceren. Dit is veel werk en we gaan nu onderzoeken hoe en of we dit goed op kunnen lossen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is eigenlijk iets wat in het standaard Rails framework zou moeten worden opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Placeholders en andere aanvullende informatie moet altijd zichtbaar zijn en gaan we op een alternatieve plek tonen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken hier gebruik van het standaard foutmeldingen mechanisme van Rails. Dit aanpassen betekent mogelijk dat we voor alle foutmeldingen een eigen mechanisme moeten introduceren. Dit is veel werk en we gaan nu onderzoeken hoe en of we dit goed op kunnen lossen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is eigenlijk iets wat in het standaard Rails framework zou moeten worden opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De verschillende zoekfuncties een eigen ID meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is een bug, de knop moet het modal openen en op dezelfde pagina blijven. Dit is nu niet het geval en dat gaan we oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209